Stanje na dan: 15.11.2017. (Last update: 15.11.2017.)

UPISNIK REGISTRIRANIH OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM ZA ŽIVOTINJE (Register of registered establishments dealing with feed)

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Severin 56 Severin 43274 Severin Bjelovarsko-bilogorska
2 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Zrinski Topolovac 274b Zrinski Topolovac 43202 Zrinski Topolovac Bjelovarsko-bilogorska
3 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6 Agronom d.o.o. Gornji Draganec 234 A Gornji Draganec 43245 Gornji Draganec Bjelovarsko-bilogorska
4 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Kralja Tomislava 36 Veliki Grđevac 43270 Veliki Grđevac Bjelovarsko-bilogorska
5 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Zdenački gaj 3 Veliki Zdenci 43293 Veliki Zdenci Bjelovarsko-bilogorska
6 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4 Agronom d.o.o. Stjepana Radića 57 Predavac 43211 Predavac Bjelovarsko-bilogorska
7 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Tereze Bernardete Banje bb Grubišno Polje 43290 Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska
8 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Moslavačka 184 Hercegovac 43284 Hercegovac Bjelovarsko-bilogorska
9 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Prgomelje 33 Prgomelje 43252 Prgomelje Bjelovarsko-bilogorska
10 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-6 Agronom d.o.o. Velike Sredice 4 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
11 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Praška 2 Ivanovo Selo 43504 Ivanovo Selo Bjelovarsko-bilogorska
12 R1-2, R2-2, R4-2, S-1, S-3 AHAC D.O.O. Nikole Šubića Zrinskog 17 Grubišno Polje 43290 Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska
13 P-1, P-2, P-3, P-4, R3-2, U1, U3 AI LOGISTIKA D.O. O. Jurja Haulika 25 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska

Stranica 1 od 142 Stranica 2 od 142 Stranica 3 od 142 Stranica 4 od 142 Stranica 5 od 142 Stranica 6 od 142 Stranica 7 od 142 Stranica 8 od 142 Stranica 9 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
14 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 "ALBA" obrt za trgovinu i usluge, vl. Nataša Miljanić Mirka Bogovića 12 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
15 P-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 ALBA obrt za trgovinu i usluge, vl. NATAŠA MILJANIĆ Narta 55 Narta 43247 Narta Bjelovarsko-bilogorska
16 S-6, U6, V1 AQUA - TERRA D.O. O Tomašica 71 Garešnica 43280 Garešnica Bjelovarsko-bilogorska
17 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-5 AS - AGRO D.O.O. Kolodvorska b.b. Garešnica 43280 Garešnica Bjelovarsko-bilogorska
18 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-5 AS - AGRO D.O.O. Stara Rača b.b. Nova Rača 43272 Nova Rača Bjelovarsko-bilogorska
19 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-5 AS - AGRO D.O.O. Trg Čazmanskog kaptola 18 Čazma 43240 Čazma Bjelovarsko-bilogorska
20 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-5 AS - AGRO D.O.O. Trg Mate Lovraka 10 Veliki Grđevac 43270 Veliki Grđevac Bjelovarsko-bilogorska
21 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AS - AGRO D.O.O. Narta 260 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
22 R3-2, R4-2, S-1, S-3 AS - AGRO d.o.o. Šetalište d.Ivše Lebovića 8 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
23 P-1 AUTOPRIJEVOZNIČ KI OBRT, VL. SLAVEN TOMIŠA Kralja Tomislava 19 Predavac 43211 Predavac Bjelovarsko-bilogorska
24 P-1, P-2 Autoprijevoznik Davor Herout M. Lovraka 97 Veliki Zdenci 43293 Veliki Zdenci Bjelovarsko-bilogorska
25 P-1, P-2, R3-2, R4-2 AZRA D.O.O. Vladimira Nazora 4 Veliki Grđevac 43270 Veliki Grđevac Bjelovarsko-bilogorska
26 R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-4, U1 zastupništvo za stavljanje na tržište krmiva BILOFARM d.o.o., Orovac 68 Orovac 43274 Severin Bjelovarsko-bilogorska
27 S-2 BIOGAL d.o.o. Milke Trnine 20 Donji Daruvar 43500 Daruvar Bjelovarsko-bilogorska
28 R3-2, S-1, U1 BRANITELJSKA PČELARSKA ZADRUGA EKOBILOGORA Batinjani 138 Daruvar 43500 Daruvar Bjelovarsko-bilogorska
29 P-1, P-4 DOMAGOJ d.o.o. Berek 54 Berek 43232 Berek Bjelovarsko-bilogorska
Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
30 R3-2, S-2 DUKAT d.d. Velike Sredice 11 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
31 P-1, P-2, R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S3, S-4 DUKAT d.d. Velike Sredice 29D Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
32 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. D. Brestovac Daruvar 43500 Daruvar Bjelovarsko-bilogorska
33 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 GEMEX D.O.O. Kralja Tomislava 34 Veliki Grđevac 43270 Veliki Grđevac Bjelovarsko-bilogorska
34 P-1, P-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 GLASSL D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Radićev trg br.6 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
35 R6, S-1, S-2, U2 GORUP STOČARSTVO D.O. O. Bilogorska b.b. Rovišće 43212 Rovišće Bjelovarsko-bilogorska
36 R4-2 HERBA d.o.o. Vlahe Paljetka bb Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
37 R3-2, U1 INVEST SEDLIĆ d.o. o. Berek 171 Berek 43232 Berek Bjelovarsko-bilogorska
38 P-1, P-2, P-3, P-4 JAKOVIĆ PROMET vl. Gega jaković Veliki Bastaji 46 Veliki Bastaji 43531 Veliki Bastaji Bjelovarsko-bilogorska
39 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-5 KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA D.O. O. Industrijska cesta 9 Garešnica 43280 Garešnica Bjelovarsko-bilogorska
40 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-5 KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. Industrijska cesta 9 Garešnica 43280 Garešnica Bjelovarsko-bilogorska
41 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-5 KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. Petra Štefanovića 6 Daruvar 43500 Daruvar Bjelovarsko-bilogorska
42 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-6 KOVING D.O.O. Kralja Tomislava 3 Veliki Grđevac 43270 Veliki Grđevac Bjelovarsko-bilogorska
43 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 KTC D.D. Krste Frankopana 35 Daruvar 43500 Daruvar Bjelovarsko-bilogorska
Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
44 R3-2, R4-2 KTC d.o.o. Ulica Hrvatske Republike 1 Velika Pisanica 43271 Velika Pisanica Bjelovarsko-bilogorska
45 R3-2, R4-2 KTC d.o.o. Pakračka ulica 1 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
46 P-1, P-2, R3-2, R4-2, U1 LIPAK TRANSPORTI d.o.o. Kajgana 46 Kajgana 43280 Garešnica Bjelovarsko-bilogorska
47 P-2, R4-2 LIT obrt za trgovinu, ugostiteljstvo i poljoprivredu Moslavačka 12 Čazma 43240 Čazma Bjelovarsko-bilogorska
48 R4-2 LONIA d.d. Trg Ante Starčevića 2 Hrastovac 43280 Garešnica Bjelovarsko-bilogorska
49 R4-2 LONIA d.d. Matije Gupca 2 Garešnica 43280 Garešnica Bjelovarsko-bilogorska
50 P-1, P-2, R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S3, S-5 MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. Bulinac 84 Bulinac 43273 Bulinac Bjelovarsko-bilogorska
51 P-1, P-2, R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S4, S-5, S-6 MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. Krste Frankopana 36a Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
52 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. Krste Frankopana 38 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
53 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R32, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5 MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA D.O. O. Ivana Mažuranića 26 Ivanska 43231 Ivanska Bjelovarsko-bilogorska
54 P-1, R3-3, S-1, U1 MAJCAN VETERINARSKA AMBULANTA D.O. O. Gudovac 66 Gudovac 43251 Gudovac Bjelovarsko-bilogorska
55 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, U1, U2, U3, U4 MAROLT D.O.O. Bulinac 57 Bulinac 43273 Bulinac Bjelovarsko-bilogorska
56 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R32, R4-2, U1, U2, U3, U4, U5, U6, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 MDM TRADE D.O.O. Milke Trnine 21 Garešnica 43280 Garešnica Bjelovarsko-bilogorska
Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
57 P-1, P-2, P-4 MIRKO BELJAN Đure Basaričeka 12 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
58 P-1, P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, U1 zastupništvo za stavljanje na tržište krmiva, U2, U3, U4, U5, U6, V1, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 MOUNT TRADE d.o. o. Industrijska 13 Garešnica 43280 Garešnica Bjelovarsko-bilogorska Upisan u Upisnik zastupnika za objekte u poslovanju s hranom za životinje iz treih zemalja
59 P-1 NACIONAL d.o.o. Ljudevita Gaja 10 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
60 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 N.B.NENA D.O.O. Matije Gupca 220 Garešnica 43280 Garešnica Bjelovarsko-bilogorska
61 R3-2 Obrt za uzgoj goveda "STOČARSTVO RAIČ vl. Toni Raič, Gudovac bb Gudovac 1E Gudovac 43251 Gudovac Bjelovarsko-bilogorska
62 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3 PEŠIĆ D.O.O. Prespa 187, Prespa Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
63 R3-2, S-2 PIVOVARA DARUVAR D.O.O. Reljkovićeva 2 Daruvar 43500 Daruvar Bjelovarsko-bilogorska
64 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 POLJOCENTAR D. O.O. Matije Gupca, 75 Daruvar 43500 Daruvar Bjelovarsko-bilogorska
65 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 POLJOCENTAR D. O.O. Trg kralja Tomislava 1 Veliki Zdenci 43293 Veliki Zdenci Bjelovarsko-bilogorska
66 P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 POLJOCENTAR d.o. o. Trg kralja Tomislava b.b. Ivanska 43231 Ivanska Bjelovarsko-bilogorska
67 R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 POLJOCENTAR d.o. o. Bilogorska b.b. Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
68 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 POLJODAR TIM D. O.O. P.Zrinskog 17 Daruvar 43500 Daruvar Bjelovarsko-bilogorska
Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
69 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-5 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA GAR AGRO ZA POLJOPRIVREDU , TRGOVINU I PROIZVODNJU Daruvarski Brestovac 142/1 Končanica 43505 Končanica Bjelovarsko-bilogorska
70 P-1, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-5, S-6, V1, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA "TRNOVITICA" Velika Trnovitica 223 Velika Trnovitica 43285 Velika Trnovitica Bjelovarsko-bilogorska
71 P-1, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-5, S-6, V1, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA "TRNOVITICA" Nova Ploščica Velika Trnava 43284 Hercegovac Bjelovarsko-bilogorska
72 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-5, V1 Poljoprivredni obrt KLAS Moslavačka 158 Hercegovac 43284 Hercegovac Bjelovarsko-bilogorska
73 P-1, P-2, P-4 Poljoprivredni obrt LUKINOVIĆ vl.Damir Lukinović Marčani 76 Čazma 43240 Čazma Bjelovarsko-bilogorska
74 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 PRANJIĆ D.O.O. Nova Plošćica 134 Hercegovac 43284 Hercegovac Bjelovarsko-bilogorska
75 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 - , sušenje krmiva, S-2, S-3, S-4 PRERADA ŽITARICA d.o.o. Braće Radića 45 Grubišno Polje 43290 Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska Sušara: izravna metoda sušenja, zemni plin kao gorivo
76 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Kolodvorska 24A Daruvar 43500 Daruvar Bjelovarsko-bilogorska
77 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Končanica b.b. Končanica 43505 Končanica Bjelovarsko-bilogorska
78 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Matije Gupca 34 Garešnica 43280 Garešnica Bjelovarsko-bilogorska
79 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Stjepana Radića 46 Daruvar 43500 Daruvar Bjelovarsko-bilogorska
Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
80 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Mate Lovraka 43 Veliki Zdenci 43293 Veliki Zdenci Bjelovarsko-bilogorska
81 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Đurđevačka cesta 169 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
82 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Trg kralja Tomislava 5 Ivanska 43231 Ivanska Bjelovarsko-bilogorska
83 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Velike Sredice 44 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
84 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Milana Novačića 44 Čazma 43240 Čazma Bjelovarsko-bilogorska
85 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Moslavačka 129 Hercegovac 43284 Hercegovac Bjelovarsko-bilogorska
86 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Šetalište dr. Ivše Lebovića 14 a Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
87 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA I.N.Jemeršića 37c Grubišno Polje 43290 Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska
88 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Trg hrvatskih branitelja 18 Rovišće 43212 Rovišće Bjelovarsko-bilogorska
89 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Dežanovac 264 Dežanovac 43506 Dežanovac Bjelovarsko-bilogorska
90 R6, U1, U2, U3, U4 RIBNIČARSTVO POLJANA D.D. Ribnjaci bb Kaniška Iva 43283 Kaniška Iva Bjelovarsko-bilogorska
91 S-1, S-3 RIBNJAČARSTVO KONČANICA D.D. Končanica 488 Končanica 43505 Končanica Bjelovarsko-bilogorska
92 R3-2, R4-2, S-1 SEDLIĆ d.o.o. Mihanovićeva 10 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
93 P-1, R-S1, R3-2, S-1 SEDLIĆ d.o.o. Mihanovićeva 10 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska sušenje krmiva izravnom metodom
94 R3-2, R4-2, S-1 SEDLIĆ d.o.o. Berek 54 Berek 43232 Berek Bjelovarsko-bilogorska
95 P-1, R3-2, S-1, S-4, U1, U4 SILOSI GAREŠNICA D.O.O. Kolodvorska 31 Garešnica 43280 Garešnica Bjelovarsko-bilogorska
96 P-1, P-2, R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S3 SIMA - AGRO D.O. O. Donji Sređani 47 Donji Sređani 43506 Dežanovac Bjelovarsko-bilogorska
97 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Zrinski Topolovac 274 Zrinski Topolovac 43202 Zrinski Topolovac Bjelovarsko-bilogorska
98 P-1, R3-2, R4-2, S-1 ŠNAJDER d.o.o. Bilogorska 74 Kapela 43203 Kapela Bjelovarsko-bilogorska
99 P-1, R3-2, R4-2, S-1 ŠNAJDER d.o.o. Andrije Hebranga 36A Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
100 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 Štefanje PZ Štefanje 84/A Štefanje 43246 Štefanje Bjelovarsko-bilogorska
101 R4-2 TRGOVAČKI OBRT BELAK, VL. KARMELA SKROBAN Orovac 36 Severin 43274 Severin Bjelovarsko-bilogorska
102 P-1, R3-2, R4-2 TRGOVINA "KOD KRUŠIĆA", vl. Ljubica Krušić Štefanje 81 Štefanje 43246 Štefanje Bjelovarsko-bilogorska
103 R3-2, R4-2, S-1, S-4 TVORNICA STOČNE HRANE D. D. Vukovarska 43 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
104 R4-2, S-4 VALIONICA FABIĆ, vl. Mirjana Fabić Šetalište dr.I. Lebovića b.b. Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
105 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R32, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S6, V1 VET CONSULTING d.o.o. J.Jelačića 71 Daruvar 43500 Daruvar Bjelovarsko-bilogorska
106 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R32, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, V1 VETCO d.o.o. Kolodvorska 4 Daruvar 43500 Daruvar Bjelovarsko-bilogorska
Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
107 R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA STANICA D.O.O. I.N.Jemeršića 48 Grubišno Polje 43290 Grubišno Polje Bjelovarsko-bilogorska
108 R3-2, R4-2, S-1 VRT D.O.O. Trg Stjepana Radića 44 Nova Rača 43272 Nova Rača Bjelovarsko-bilogorska
109 R3-2, R4-2, S-1 VRT D.O.O. Bjelovarska 37 Rovišće 43212 Rovišće Bjelovarsko-bilogorska
110 R3-2, R4-2, S-1 VRT D.O.O. Prgomelje 78 Prgomelje 43252 Prgomelje Bjelovarsko-bilogorska
111 R1-2, R4-2 VZO J.D.O.O. Augusta Šenoe 26 Bjelovar 43000 Bjelovar Bjelovarsko-bilogorska
112 R2-2, R3-2, R4-2 AGRO CENTAR D. O.O. Trg Presvetog Trojstva 18 Velika Kopanica 35221 Velika Kopanica Brodsko-posavska
113 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGROKOMPLEKS d.o.o. Svetog Marka 91 Trnjani 35211 Trnjani Brodsko-posavska
114 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGROKOMPLEKS d.o.o. Bartolovci, Hrvatskih branitelja 52 Bartolovci 35252 Sibinj Brodsko-posavska
115 R2-2, R3-2, R4-2 AGROMENS D.O.O. Hrvatskih branitelja 31B, Bartolovci Sibinj 35252 Sibinj Brodsko-posavska
116 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Braće Radića 6 Oriovac 35250 Oriovac Brodsko-posavska
117 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Sibinjskih žrtava 162 Sibinj 35252 Sibinj Brodsko-posavska
118 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Matije Gupca 3 Stari Perkovci 35210 Vrpolje Brodsko-posavska
119 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Jospia Kozarca 12 Bukovlje 35209 Bukovlje Brodsko-posavska
120 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Trg kralja Tomislava 11 Nova Kapela 35410 Nova Kapela Brodsko-posavska
121 P-1, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S4, S-6, V1 Agronom d.o.o. Šamačka b.b. Vrpolje 35210 Vrpolje Brodsko-posavska
122 P-1, P-2, P-3, P-4 AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ A. Jarića 74a Slavonski Brod 35000 Slavonski Brod Brodsko-posavska
123 P-1, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 BARBY D.O.O. Svetog Lovre 69 Slavonski Brod 35000 Slavonski Brod Brodsko-posavska
Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
124 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. M. A. Reljkovića 34 Nova Gradiška 35400 Nova Gradiška Brodsko-posavska
125 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Sapci, Sapci 66 Donji Andrijevci 35214 Donji Andrijevci Brodsko-posavska
126 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Beravci, Glavna 79 Beravci 35221 Velika Kopanica Brodsko-posavska
127 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Slobodnica, Trg Sv. Marka 1 Slobodnica 35252 Sibinj Brodsko-posavska
128 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Svetog Marka 32 Trnjani 35211 Trnjani Brodsko-posavska
129 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Kloštarska 2 Slavonski Kobaš 35255 Slavonski Kobaš Brodsko-posavska
130 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Bana Jelačića 78 Rešetari 35403 Rešetari Brodsko-posavska
131 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Bana Jelačića b.b. Vrpolje 35210 Vrpolje Brodsko-posavska
132 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Kaniža, Kaniža 105 Kaniža 35254 Bebrina Brodsko-posavska
133 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. S. Radića 12 Gundinci 35222 Gundinci Brodsko-posavska
134 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Stari Slatinik, Hrvatskih branitelja 157 Stari Slatinik 35253 Brodski Stupnik Brodsko-posavska
135 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. K.Zvonimira 1A Slavonski Šamac 35220 Slavonski Šamac Brodsko-posavska
136 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Brodsko Vinogorje, Vinogorska 2 Slavonski Brod 35000 Slavonski BrodBrodsko-posavska
137 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Trg dr. Franje Tuđmana b.b. Vrpolje 35210 Vrpolje Brodsko-posavska
138 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Trg Presvetog Trojstva Velika Kopanica 35221 Velika Kopanica Brodsko-posavska
139 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Braće Radića 6 Oriovac 35250 Oriovac Brodsko-posavska

Stranica 10 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
140 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Staro Topolje, I. L. Ribara 71 Staro Topolje 35214 Donji Andrijevci Brodsko-posavska
141 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Trg kralja Tomislava 1 Sibinj 35252 Sibinj Brodsko-posavska
142 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Podcrkavlje bb Podcrkavlje 35201 Podcrkavlje Brodsko-posavska
143 R2-2, R3-2, R4-2 DUKAT D.O.O. Kolara 2 Podvinje 35107 Podvinje Brodsko-posavska
144 R3-2, S-1, S-2, S-3, S-4 GRANOLIO d.d. Industrijska zona Bjeliš bb Slavonski Brod 35000 Slavonski Brod Brodsko-posavska podaci o sušenju neizravna metoda sušenja, mazut kao gorivo
145 R1-2, R2-2, R3-2, S-1, S-3 "KAĆA" vl. Katica Klasnić Kloštarska 4 Slavonski Kobaš 35255 Slavonski Kobaš Brodsko-posavska
146 R3-2, R4-2 LIUMA-PROM D.O. O. Bana Jelačića 95 Rešetari 35403 Rešetari Brodsko-posavska
147 R1-2, R3-2, R4-2 MARETA NOVA Donji Zemunik 25 Zemunik 23222 Zemunik Brodsko-posavska
148 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 MIF D.O.O. Zagrebačka 8 Donji Andrijevci 35214 Donji Andrijevci Brodsko-posavska
149 R6, U4 OBITELJSKO GOSPODARSTVO ŽELJKO KURKUTOVIĆ, VL. ŽELJKO KURKUTOVIĆ Donja Vrba b.b., Donja Vrba Trnjani 35211 Trnjani Brodsko-posavska
150 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 OSATINA GRUPA d. o.o. Bana Jelačića 9 Vrpolje 35210 Vrpolje Brodsko-posavska
151 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 OSATINA GRUPA d. o.o. Vladimira Nazora 6 Velika Kopanica 35221 Velika Kopanica Brodsko-posavska
152 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 OSATINA GRUPA d. o.o. Gajeva 41 Sikirevci 35224 Sikirevci Brodsko-posavska
153 R3-2, R4-2 POLJO - DAVOR D. O.O. I.B.Mažuranića b.b. Davor 35425 Davor Brodsko-posavska
154 R3-2, R4-2 POLJOFARMACIJA D.O.O. Braće Radića 5 Staro Petrovo Selo 35420 Staro Petrovo Selo Brodsko-posavska

Stranica 11 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
155 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R32, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-3, S-4, ZP, ZP1, ZP2 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA „BREZINE“ Brezine 1 Gornji Bogićevci 35429 Gornji Bogićevci Brodsko-posavska
156 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 POLJOPROMET, VL.ANTUN MIHALJEVIĆ Baćindol 136 Cernik 35404 Cernik Brodsko-posavska
157 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Alojza Stepinca 18 Sikirevci 35224 Sikirevci Brodsko-posavska
158 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA 108.Brigade ZNG-a 3 Sibinj 35252 Sibinj Brodsko-posavska
159 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Preradovićeva 69 Nova Gradiška 35400 Nova Gradiška Brodsko-posavska
160 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Matije Gupca 20 Staro Petrovo Selo 35420 Staro Petrovo Selo Brodsko-posavska
161 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Zagrebačka 23 Donji Andrijevci 35214 Donji Andrijevci Brodsko-posavska
162 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Trg sv. Antuna 36 Podvinje 35107 Podvinje Brodsko-posavska
163 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Trg Ivana Meštrovića 16 Vrpolje 35210 Vrpolje Brodsko-posavska
164 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Kralja Tomislava 33 Nova Kapela 35410 Nova Kapela Brodsko-posavska
165 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA I. Filipovića 64a Velika Kopanica 35221 Velika Kopanica Brodsko-posavska
166 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Gornja Bebrina 69 Rušćica 35208 Ruščica Brodsko-posavska

Stranica 12 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
167 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Blaženog Alojza Stepinca 32 Okučani 35430 Okučani Brodsko-posavska
168 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Baruna Trenka 28 Nova Gradiška 35400 Nova Gradiška Brodsko-posavska
169 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Vladimira Nazora 15 Lužani 35257 Lužani Brodsko-posavska
170 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6 RURIS d.o.o. Zagrebačka 146 Gundinci 35222 Gundinci Brodsko-posavska
171 P-2 TRANSPORTI MATIJEVIĆ vl.Antun Matijević Beravci 195 Beravci 35221 Velika Kopanica Brodsko-posavska
172 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, ZP1, ZP2 TRGOVINA NA MALO I VELIKO "ZLATOKLAS", VL. ŽELJKO RUKAVINA trnjanski kuti 75 Oprisavci 35213 Oprisavci Brodsko-posavska
173 R3-2, R4-2, S-1, S-4 TVORNICA STOČNE HRANE D. D. Eugena Kumičića 103 Slavonski Brod 35000 Slavonski Brod Brodsko-posavska
174 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 VELPRO - CENTAR d.o.o. Gospodarska 10 Gornja Vrba 35207 Gornja Vrba Brodsko-posavska
175 R3-2, R4-2 ZIS - COMMERCE D.O.O. Sv.Valentina 3, Adžamovci Zapolje 35422 Zapolje Brodsko-posavska
176 R3-2, R4-2 ZIS - COMMERCE D.O.O. Savska 52 Orubica 35424 Orubica Brodsko-posavska
177 R3-2, R4-2 ZIS - COMMERCE D.O.O. Bodovaljci 87A Vrbje 35423 Vrbje Brodsko-posavska
178 R3-2, R4-2 ZIS - COMMERCE D.O.O. Stjepana Radića 89, Batrina Nova Kapela 35410 Nova Kapela Brodsko-posavska
179 R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, R44, S-1, S-3 ŽAKIĆ COMMERCE D.O.O. Gundulićeva 12 Nova Gradiška 35400 Nova Gradiška Brodsko-posavska
180 R3-2, R4-2, S-1 ŽITO D.O.O. V.Nazora b.b. Velika Kopanica 35221 Velika Kopanica Brodsko-posavska

Stranica 13 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
181 R3-2, R4-2 Veterinarska Vladimira Nazora 43 20340 Ploče Dubrovačko
ambulanta Ploče d.o. Pločeneretvanska
o.
182 R3-2, R4-2 AgroFruktus d.o.o. Tisno bb Opuzen 20355 Opuzen Dubrovačkoneretvanska
183 R3-2, R4-2, S-1, S-4 ATTS D.O.O. Uz Jadransku cestu 20236 Mokošica Dubrovačko-
DUBROVNIK 7 Mokošica neretvanska
184 R3-2, R4-2 JAMATVA d.o.o. Plinjanska 34 Ploče 20340 Ploče Dubrovačkoneretvanska
185 R3-2, R4-2 JAMATVA d.o.o. Dubravice b.b. Orebić 20250 Orebić Dubrovačkoneretvanska
186 P-2, P-3, R4-2, S-4, U4, ZP2 MEDARDO d.o.o. Kuparsko polje 4 Kupari 20207 Mlini Dubrovačkoneretvanska
187 R4-2, R6, S-4, U4 NONOS DYO D.O. O. Bistrina b.b. Ston 20230 Ston Dubrovačkoneretvanska
188 R6, S-1, U1, U4 PLANKTON TRADE D.O.O. Centar 50 Janjina 20246 Janjina Dubrovačkoneretvanska
189 R3-2, S-1 POLJOPROMET d. Jasenska 2/B 20355 Opuzen Dubrovačko
o.o. Opuzen neretvanska
190 R6, S-1, U1, U5 RIBA MLJET D.O.O. Sobra Babino Polje 20225 Babino Polje Dubrovačkoneretvanska
191 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 TOMMY d.o.o. Ulica 47 53 Vela Luka 20270 Vela Luka Dubrovačkoneretvanska
192 R3-2, R4-2, S-1, S-4 TOMMY d.o.o. Sršenovići 41 a Babino Polje 20225 Babino Polje Dubrovačkoneretvanska
193 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 TOMMY d.o.o. Ulica Ante Starčevića 6 Korčula 20260 Korčula Dubrovačkoneretvanska
194 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, VELPRO - CENTAR Komolac b.b. 20236 Mokošica Dubrovačko
V1 d.o.o. Mokošica neretvanska
195 S-6, U6, V1 ACCREDO d.o.o. Radnička cesta 177 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
196 P-1, P-2 ADM ZAGREB VL. Josipa Pupačića 6 10000 Zagreb Grad Zagreb
DAMIR Zagreb
MARTINOVIĆ
197 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, ADRIA PET GOLD Velika cesta 33 Odra 10020 Zagreb-Novi Grad Zagreb
S-4, S-6, U1, U2, U3, U4, U6, V1 d.o.o. Zagreb

Stranica 14 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
198 P-2, P-3 ADRIA SERVIS TRANSPORT D.O. O. Heinzelova 53a Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
199 R3-2, U1 ADRIATIC KOLEKT D.O.O. Josipa Marohnića 1 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
200 R3-2, U1 AGRARIAN SERVICE AND TRADE J.D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE Ivana Šibla 17 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
201 R4-2, S-1, S-6, U4, U6, ZP2 AGRINATURA d.o.o. Slavonska avenija 52 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb Upisan u Upisnik zastupnika za objekte iz treih zemalja
202 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 AGRO - JURIŠIĆ d. o.o. Đurđekovec, Glavna cesta 51 Đurđekovec 10362 Kašina Grad Zagreb
203 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, U1 AGRO FOOD d.o.o. Stara cesta bb Hrvatski Leskovac 10251 Hrvatski Leskovac Grad Zagreb
204 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. 65.bataljuna ZNG 48 Ivanić Grad 10310 Ivanić-Grad Grad Zagreb
205 U1, ZP4 AIPK-TRGOVINA d. o.o. Samoborska cesta 134 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb Upisan u Upisnik zastupnika za objekte u poslovanju s hranom za životinje iz treih zemalja (zastupnik za objekt: Industija skroba Jabuka d. o.o., Panevo, Skrobara, Trg Maršala Tita 65, Srbija, izvoznog kontrolnog broja RS-39-017)
206 S-6, U6, V1 ALVINO – COMMERCE D.O.O. Oreškovićeva 24 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb

Stranica 15 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
207 S-6 ANAMIL d.o.o. Slavonska avenija 24a Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
208 R1-2, R2-2, R4-2, S-3, S-4, U2, U3, U4 APEIRON D.O.O R.Cimermana 5 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
209 S-6, V1 ARC Adriatic d.o.o., Radnička cesta 177 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
210 R3-3, R4-2, R4-4, S-4, S-6, U4, U6, V1 ARNIKA VETERINA d.o.o.. Vodovodna 20a Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
211 P-4 AUTOPRIJEVOZNIK IVICA GRGURIĆ Brezovička cesta 133 Brezovica 10257 Brezovica Grad Zagreb
212 P-1, P-2, P-3, P-4 AUTOPRIJEVOZPRINCIP VL. MIJO PRINCIP AUTOPRIJEVOZPRINCIP VL. MIJO PRINCIP Vrbovečka 7 Sesvete 10360 Sesvete Grad Zagreb
213 S-6, V1 AWT INTERNATIONAL D. O.O. Slavonska av.Bb Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
214 P-1, P-4, R3-2 AZURIT USLUGE D. O.O. Trpanjska ulica 47 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
215 R4-2, U4 B - Gäbler grupa d.o. o. Maksimirska 129/1 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
216 R4-2, U4 B - Gäbler grupa d.o. o. Tomislavova 11 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
217 R4-2, S-4, U4, ZP2 BAHUN D.O.O. Rebar 129 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
218 R4-2, U4 B.B.S.SPORT D.O. O. Maksimirska 129/1 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
219 P-1, R3-2 BIFAL USLUGE j.d. o.o. Drage Gervaisa 46 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
220 R1-2, R3-2, U1, U3, ZP BIMEX PROM D.O. O. M.Pušteka 8 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
221 S-6, V1 BIO TRGOVINA BIO TERRA d.o.o. Vlaška 7 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
222 S-6, U6, V1 BIOM AV D.O.O. Špansko 30 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb

Stranica 16 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
223 P-1, P-2 BIOMARE D.O.O. Štuk 1 Hrvatski Leskovac 10251 Hrvatski Leskovac Grad Zagreb
224 R3-2, U1 B.MILUS D.O.O. Petra i Tome Erdodya 15 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
225 R1-2, R3-2, R4-2 BOVIS, vl. Dinko Špoljar Froudeova 84 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
226 R3-2, R4-2 C.N.I. 1 Pakoštanska 3 B Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
227 R4-2, V1 C.P.M. INTERNACIONAL Ulica grada Gospića 1a Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
228 S-6, V1 CRABRO j.d.o.o. Odranski Obrež, Obreška cesta 12 Odranski Obrež 10020 Zagreb-Novi Zagreb Grad Zagreb
229 R1-2, S-6, U6, V1 DDL ZAGREB d.o.o. Kovinska 11 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
230 P-1, R3-2, R3-3, S-1, U1 DIOS CENTAR D.O. O. Stara cesta bb Hrvatski Leskovac 10251 Hrvatski Leskovac Grad Zagreb
231 S-6, U6, V1 DM - DROGERIE MARKT D.O.O. Kovinska 11 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
232 S-6, V1 DM-DROGERIE MARKT d.o.o. Kovinska 5b Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
233 S-6, V1 DODO-VET d.o.o. Gorice 47 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
234 S-6, V1 DRVO GRAĐENJE OPREMANJE d.o.o. Petra Šimage 2 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
235 P-1, P-2, R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S3, S-4, S-6, V1 DSV Hrvatska d.o.o. Jankomir 25 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
236 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, U1, U2, U3, U4 DUKAT d.d. Slavonska avenija 52 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
237 R4-2, S-4, U4, ZP2 EASYFISHING D.O. O. Brune Bušića 40 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
238 R4-2, U4 FRA VICTUS d.o.o. Degenova 9 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
239 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, U1, U2, U3, U4, U6, V1 FRAMOS D.O.O. Jankomir 25 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
240 P-1, R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Majstorska 9 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb

Stranica 17 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
241 S-6, U6, V1, ZP2 GRDIĆ PHARMA d. o.o. Odranski vijenac 66 Veliko Polje 10010 Zagreb-Sloboština Grad Zagreb Upisan u Upisnik zastupnika za objekte u poslovanju s hranom za
životinje iz treih zemalja
242 R1-2, S-3 GROLMAN d.o.o. Jankomir 25 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
243 R3-2, S-1 HABICO d.o.o. Slavonska avenija 52 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
244 S-6, V1 HERMANN BARF d. o.o. Samoborska cesta 134 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
245 R3-2, R4-2, S-1 HORIZONT ADRIA d.o.o. Oranice 134 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
246 P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, U1, U2, U3, U4, U5, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 INBERG d.o.o. Hektorovićeva 2 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb Upisan u Upisnik zastupnika za objekte u poslovanju s hranom za
životinje iz treih zemalja
247 S-6, U6, V1 INSAKO D.O.O. Puževa 11 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
248 P-1, P-2, P-3, P-4 INTERKOP obrt za prijevoz i graditeljstvo, vl. Luka Marić Štefanovec 41A Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
249 R1-2, S-6, U6, V1 INTRADE d.o.o. Trgovačka ulica 6 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
250 R3-2, R4-2 IVALO D.O.O. Vida Došena 32 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
251 S-6, U6 KAUFLAND HRVATSKA K.D Slavonska 52 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
252 P-1, P-2, P-4 KNEZOVIĆ PROMET d.o.o. Biševska 7 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
253 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, U6, V1 KONZUM D.D. M.Čavića 1a Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb

Stranica 18 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
254 R1-2, R4-4, S-6, U6, V1 KRESOJA D.O.O. Kobiljačka 98, Sesvetski Kraljevec Sesvete 10360 Sesvete Grad Zagreb
255 P-2, R1-2, R4-2, S-4, U3, U4 LUNA MARIS D.O. O. Ljubljanica 13 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
256 P-2, R4-4, S-6, U6, V1 MARK-VET D.O.O. Ratarska 67 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
257 S-6, U6, V1 MASUKO PROMET DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU I USLUGE Selnička 12 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
258 R3-2, U1 MAT-OIL I. Resnik 114 A Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
259 S-6, U6, V1, ZP2 M.A.X. MOBILE 7 d. o.o. Zagrebačka 162B Sesvete 10360 Sesvete Grad Zagreb Upisan u Upisnik zastupnika za objekte u poslovanju s hranom za životinje iz treih zemalja
260 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MBM D.O.O. Dolenice 8 Lučko 10250 Lučko Grad Zagreb
261 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 MBM d.o.o. Avenija V. Holjevca 16c Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
262 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R32, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S6, U1, U2, U3, U4, U5, U6, V1 MEDIKA d.d. Capraška 1 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
263 R4-2, S-4, U4 MEDIN SAN d.o.o. Strojarska cesta 8 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
264 R3-2, U1 MENS & CO j.d.o.o. II. Kozari put 10 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
265 R3-2, S-1, S-6, V1 METRO CASH&CARRY d.o. o. Slavonska avenija 71 Sesvete 10360 Sesvete Grad Zagreb

Stranica 19 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
266 S-6, V1 METRO CASH&CARRY d.o. o. Kelekova 47 Sesvete 10360 Sesvete Grad Zagreb
267 R3-2, S-6, V1 METRO CASH&CARRY d.o. o. Jankomir 31 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
268 S-6, U6, V1 MIAGRA D.O.O. IV.Požarinje 18 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
269 P-1, P-2, P-3, P-4 MIG-GM d.o.o. Ježdovečka 1/J Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
270 S-6, U6, V1 MJ PLUS D.O.O. Nova cesta 55 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
271 V1 MM PRIRODNI PRODUKTI d.o.o. Aleja Blaža Jurišića 9 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
272 R4-2, S-4, S-6, U4, U6, V1 MMK trgovina d.o.o. Borongajska cesta 81c Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
273 R3-2, U1 M.POLDRUGAČ d.o. o. Popovec, Komesova 8 Popovec 10360 Sesvete Grad Zagreb
274 R3-2 MUREX D.O.O. Bužanova 12 B Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
275 U6, V1 NESTLE ADRIATIC D.O.O. Avenija Većeslava Holjevca 40 Veliko Polje 10010 Zagreb-Sloboština Grad Zagreb
276 P-1, R3-2, R4-2 NET TRGOVINA D. O.O. Horvaćanska 160 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
277 S-6, U6, V1 NUTRAGOLD PET FOOD D.O.O. Ulica Križnog puta 19 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
278 R4-2, ZP2 OMNIS POWER J.D. O.O. Končanički put 7 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
279 S-6, U6, V1 ORBICO D.O.O. Industrijska cesta b. b. Ivanić Grad 10310 Ivanić-Grad Grad Zagreb
280 U6 PET CENTAR D.O. O. Zavrtnica 17 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
281 S-6, U6, V1 PET CENTAR d.o.o. Kovinska 11 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
282 R4-4, S-6, U6, V1 PET DOMENA D.O. O. A.Šenoe 58 Belovar 10363 Belovar Grad Zagreb

Stranica 20 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
283 R3-2, S-1, U1 PETASON D.O.O. Žitna 1 Ivanić Grad 10310 Ivanić-Grad Grad Zagreb
284 R1-2, S-3, U3, ZP PETRAM – PROMET D.O.O. Franje Lučića 23 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
285 P-1, P-2, R3-2, R4-2 "PLIN", VL.DAMIR CRNEKOVIĆ Hrašćanska 43 Hrašće Turopoljsko 10020 Zagreb-Novi Zagreb Grad Zagreb
286 R4-2, S-6, V1 POHIT d.o.o. Kobiljačka 16 Dumovec 10361 Sesvete-Kraljevec Grad Zagreb
287 R4-2, V1 Porteros d.o.o. Tina Ujevića 11 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
288 R3-2 PREPROM d.o.o. Jakova Gotovca 2 Sesvete 10360 Sesvete Grad Zagreb
289 P-1, P-2, P-3, P-4 PRIMACOŠPED D. O.O. Jankomir 25 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
290 P-2, S-3, S-6, U3, U6, V1, ZP REATA D.O.O. Orehovečki brijeg 25 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
291 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-3, S-4, S-6, U1, U2, U3, U4, U6, V1, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 RIBOLOV TAMARA D.O.O. Tuškanova 39 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
292 P-1, R3-2, S-1 ROTO TRANS d.o.o. DIOKI, Čulinećka cesta 252 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
293 S-3, S-4, S-6, U3, U6, V1, ZP, ZP1, ZP2 RUFUS D.O.O. IV.trokut 10a Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
294 R3-2, R4-2, U1 RWA RAIFFEISEN AGRO d.o.o. Buzinski prilaz 10 Buzin 10010 Zagreb-Sloboština Grad Zagreb
295 P-1, P-2, P-3, P-4 S. I G. A. PROMET d.o.o. Hodošanska 7 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
296 S-6, U6, V1, ZP2 SENSA OLIVA d.o.o. Janka Grahora 5 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb Upisan u Upisnik zastupnika za objekte u poslovanju s hranom za životinje iz treih zemalja

Stranica 21 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
297 P-1, P-2 SILOTRANSPORTI AGRO - MAR D.O.O. Demerje 8a Hrvatski Leskovac 10251 Hrvatski Leskovac Grad Zagreb
298 S-6, U6, V1 SJEMENARNA ZAGREB D.O.O. Rakitnica bb Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
299 R3-2 SJEVERNA AURORA d.o.o. Lavoslava Ružičke 28 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
300 R4-2, V1 SPECTRUM BRANDS HRVATSKA d.o.o. Tratinska 13 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
301 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA D. O.O. Dragutina Domjanića 55 Belovar 10363 Belovar Grad Zagreb
302 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA d.o. o. Ivana Mažuranića 53 Kašina 10362 Kašina Grad Zagreb
303 R3-2, U1, ZP2 TECHNO-OIL d.o.o. Drenovačka 4 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb Upisan u Upisnik zastupnika za objekte u poslovanju s hranom za životinje iz treih zemalja
304 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, U1, U2, U3, U4, U6, V1 TOP CANIS d.o.o. Puškarićeva 15 Lučko 10250 Lučko Grad Zagreb
305 R3-2, R4-2 TRGO-PRIJEVOZ KOVAČIĆ d.o.o. Kupotočka cesta 9 Kupinečki Kraljevec 10257 Brezovica Grad Zagreb
306 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Ulica 9.maja 1, Planina Donja Kašina 10362 Kašina Grad Zagreb
307 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Cesta Ivana Mažuranića 47 Kašina 10362 Kašina Grad Zagreb
308 R3-2, R4-2 TRGOSTIL d.d. Obreška cesta 117 Odranski Obrež 10020 Zagreb-Novi Zagreb Grad Zagreb

Stranica 22 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
309 S-6, U6, V1 TRGOVAČKI OBRT "MREŽA PROMET" VL.RATIMIR RAVLIĆ I SINIŠA ŠTIBERC Zeleni vijenac 35, Sesvetska Sela Sesvete 10360 Sesvete Grad Zagreb
310 S-6, U6, V1 TRI PUNTA D.O.O. Ulica Jasena 42a Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
311 R4-2 ULTRA GROS d.o.o. Rudeška cesta 14 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
312 S-6, U6, V1 UNILINE D.O.O. Slavonska avenija 52E Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
313 S-6, V1 UNION d.d. Ulica dr. Luje Naletilića 12C Botinec 10020 Zagreb-Novi Zagreb Grad Zagreb
314 R4-2 VADECO d.o.o. Hektorovićeva ulica 2 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
315 R3-2, U1 VAJDA - ELVIT D.O. O. Čačkovićeva 15 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
316 S-6, V1 VEL PET d.o.o. Oranice 134 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
317 S-6, V1 VELPRO - CENTAR d.o.o. Marijana Čavića 8 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
318 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 VELPRO - CENTAR d.o.o. Kovinska 1 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
319 P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, U1, U2, U3, U4, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 VET- MM d.o.o. Modruška 6 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
320 V1 VETERINARSKA STANICA GRADA ZAGREBA d.o.o., Heinzelova 68 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
321 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3 VETERINARSKA STANICA REMETINEC d.o.o. Brezovička 105 Brezovica 10257 Brezovica Grad Zagreb
322 P-1, P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, U1, U2, U3, U4, U5, U6, V1, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 VETERINARSKA STANICA SESVETE D.O.O. Varaždinska 55 Belovar 10363 Belovar Grad Zagreb

Stranica 23 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
323 S-6, U6, V1 VETPET D.O.O. Dr.Luje Naletilića 57 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
324 S-6, U6, V1 VITAKRAFT HOBBY PROGRAM D.O.O Klanjec 4 Hrvatski Leskovac 10251 Hrvatski Leskovac Grad Zagreb
325 S-6, V1 VM2 d.o.o. Robni terminali Žitnjak, Hala 1Slavonska avenija 52/B Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
326 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, V1 WEST WORLD d.o. o. Soblinečka 47 Soblinec 10360 Sesvete Grad Zagreb
327 P-1, P-2, R1-2, U3 ZELENE RAVNE d. o.o. Jaruščica 9 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
328 R4-4, S-6, U6, V1 ZOO HOBBY D.O.O. Radnička cesta 177 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
329 S-6, U6, V1 ZOO PRODUKT D. O.O. Karlovačka 193/1 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
330 P-2, R1-2, R3-3, R4-2, R4-4, S-6, U6, V1 ZOO PRODUKT D. O.O. Karlovačka cesta 193 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
331 S-2 ZVIJEZDA D.D. Marijana Čavića 1 Zagreb 10000 Zagreb Grad Zagreb
332 R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 SPINACE AGRACENTAR D.O. O. Pazinska cesta b.b. Žminj52341 Žminj Istarska
333 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 AGRARIA "BANOVAC" D.O.O. Miroslava Bulešića 5 Pazin 52000 Pazin Istarska
334 R3-2, R4-2 AgroFruktus d.o.o. Šišanska cesta 124A Pula 52100 Pula Istarska
335 R3-2, S-2 AGROLAGUNA D.D. Stancija Špin bb Tar 52465 Tar Istarska
336 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 AM GRUPA D.O.O. Istarska b.b. Vodnjan 52215 Vodnjan (Dignano) Istarska
337 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 AM GRUPA D.O.O. Riječka 8 Buzet 52420 Buzet Istarska
338 R4-4, S-6, U6, V1 BRATI RITOŠA D.O. O. Šime Kurelića 20/5 Pazin 52000 Pazin Istarska
339 R4-2 CORTINA d.o.o. Fucane 112 Medulin 52203 Medulin Istarska

Stranica 24 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
340 R6, S-1, U1 CROMARIS D.D. Uzgajalište riba Budava, Kavran 200 Marčana 52206 Marčana Istarska
341 P-1, P-2, R3-2, R3-3, R4-2, R4-4, R6, S-1, S-3, S-4, U1, U2, U3, U4 CROMARIS d.d. Kavran 200 Marčana 52206 Marčana Istarska
342 P-1, P-2, P-3, P-4 ČEKADA d.o.o. Kapelica 7A Labin 52220 Labin Istarska
343 S-6, V1 D. ISTRA d.o.o. Dubravica 2 Pazin 52000 Pazin Istarska
344 S-6, U6, V1 EUROPA STAR D. O.O. Sv.Polikarpa 8 Pula 52100 Pula Istarska
345 R4-4 "FAUNA ART", TRGOVAČKI OBRT VL.LJILJANA BUTKOVIĆ Zagrebačka 11 Pula 52100 Pula Istarska
346 P-1, R3-2, R4-2, U1, U2, U4, ZP, ZP1, ZP2 ISTRACOOP D.O.O. Josipa Voltića 19 Pazin 52000 Pazin Istarska
347 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 MARTIN VRT D.O.O. Pazinska cesta b.b. Žminj 52341 Žminj Istarska
348 R3-2, S-1, S-6, V1 METRO CASH&CARRY d.o. o. Industrijska 2E Pula 52100 Pula Istarska
349 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 MI - KOM D.O.O. Stareh Kostanji b.b. Pazin 52000 Pazin Istarska
350 R3-2, S-2 MLJEKARA LATUS D.O.O. Orbanići bb Žminj 52341 Žminj Istarska
351 P-1, R3-2 OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ I POSREDOVANJE U TRGOVINI "TRGO ISTRA", VL.EDI GRUBIŠIĆ Bečići 45/A Labin 52220 Labin Istarska

Stranica 25 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
352 P-1, P-2 OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE "MIRKOTRANSPOR TI", VL.MIRKO KARANOVIĆ Ul.Štefanije Ravnić 26 Pazin 52000 Pazin Istarska
353 P-1, P-2 OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE TOMIŠIĆ, VL. DRAGAN TOMIŠIĆ Trošti 67/b Pazin 52000 Pazin Istarska
354 P-1, P-2 OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ TERETA "TRANSPORT JELENKOVIĆ", VL. JELENKOVIĆ ENVER Grdoselo17 Pazin 52000 Pazin Istarska
355 R6, U4 POLJOPRIVREDNI OBRT POROPAT, VL.IGOR POROPAT Kirmenjak 13 Poreč 52440 Poreč Istarska
356 P-1, P-2, P-4 PRIJEVOZNIČKOTRGOVAČKI I POLJOPRIVREDNI OBRT I ODVOZ SMEĆA "VRSELJA" VL.IVAN VRSELJA M.Krleže 8, BB Tar 52465 Tar Istarska
357 R3-2, R4-2 RADNIK OPATIJA D.D. Šušnjevica b.b. Kršan 52232 Kršan Istarska
358 R3-2, R4-2 ŠTERNA PROM, vl. Albano Šepić Šterna 38 Šterna 52428 Oprtalj (Portole) Istarska
359 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, U1, U2, U3, U4, U6, V1 TINAL d.o.o. Hrvatskog narodnog preporoda 1 Pazin 52000 Pazin Istarska
360 P-1, P-2 TRANSPLUS D.O.O. Koromačno 7b Koromačno 52222 Koromačno Istarska

Stranica 26 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
361 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO BrestovecOrehovički 37 Brest 52420 Buzet Istarska
362 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 VELPRO - CENTAR d.o.o. Labinska 2 Pula 52100 Pula Istarska
363 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 VELPRO - CENTAR d.o.o. Industrijska 2a Pula 52100 Pula Istarska
364 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 VELPRO - CENTAR d.o.o. Matije Vlašića 49 Poreč 52440 Poreč Istarska
365 R3-2, S-2 VESNA LOBORIKA, poljoprivredni obrt Loborika 31 Marčana 52206 Marčana Istarska
366 R4-2 VETERINARSKA AMBULANTA ŽMINJ U SASTAVU VETERINARSKE AMBULANTE ROVINJ D.O.O. Laste 9 Rovinj 52210 Rovinj (Rovigno) Istarska
367 R4-2 VETERINARSKA AMBULANTA ŽMINJ U SASTAVU VETERINARSKE AMBULANTE ROVINJ D.O.O. Matka Laginje b.b. Žminj 52341 Žminj Istarska
368 S-6, U6, V1 VETERINARSKA STANICA RIJEKA D. O.O. Digitronska 8 Buje 52460 Buje (Buie) Istarska
369 R1-2, R3-2, R3-3, S-6, V1 VET.K & K D.O.O. J.Rakovac 10D Umag 52470 Umag (Umago) Istarska
370 U6, V1 VINO ARTIS D.O.O. Istarska 29 Višnjan 52463 Višnjan Istarska
371 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 ŽMINJ AGRARIJA D.O.O. Pazinska cesta 2F Žminj 52341 Žminj Istarska
372 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 AGRO PLETER D.O. O. Brodarci 1d Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
373 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. O. Andrije Hebranga 17 Vojnić 47220 Vojnić Karlovačka

Stranica 27 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
374 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4 Agronom d.o.o. Banija 130A Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
375 P-1, P-2, P-3 Autoprijevoznik Kosturić Ivan Rosopajnik 4 Netretić 47271 Netretić Karlovačka
376 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3 BUBLIĆ COMMERCE D.O.O. Ivana Gorana Kovačića 8 Ogulin 47300 Ogulin Karlovačka
377 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3 BUBLIĆ COMMERCE D.O.O. Kučinići 31A Ogulin 47300 Ogulin Karlovačka
378 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 BUBLIĆ COMMERCE D.O.O. V.Mačeka 26c Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
379 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3 BUBLIĆ COMMERCE D.O.O. J.Broza Tita 211 Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
380 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3 BUBLIĆ COMMERCE d.o.o. Školska 19 Slunj 47240 Slunj Karlovačka
381 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 CENTAR ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I TRGOVINU POLJOPRIVREDNI M PROIZVODIMA D. O.O. VETERINARSKA SLUŽBA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE IZ KARLOVCA Mostanje 49 Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
382 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Zadobarje b.b. Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
383 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Petra Preradovića 8 Ogulin 47300 Ogulin Karlovačka
384 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Skradnik 83 Oštarije 47302 Oštarije Karlovačka
385 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Mahično bb Mahićno 47286 Mahično Karlovačka
386 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. A. Hebranga 23 Vojnić 47220 Vojnić Karlovačka
387 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Zagrad 43 Ogulin 47300 Ogulin Karlovačka
388 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Grabrk 2 Bosiljevo 47251 Bosiljevo Karlovačka

Stranica 28 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
389 P-1, R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Mala Švarča 155 Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
390 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Jasenak b.b. Ogulin 47300 Ogulin Karlovačka
391 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Sveti Petar 15 Ogulin 47300 Ogulin Karlovačka
392 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Saborčanska 4 Plaški 47304 Plaški Karlovačka
393 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Krlovačka 12 Vojnić 47220 Vojnić Karlovačka
394 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Karlovačka 47 Josipdol 47303 Josipdol Karlovačka
395 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Centar 16d Drežnica 47313 Drežnica Karlovačka
396 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Kamanje 97 Kamanje 47282 Kamanje Karlovačka
397 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Hreljin Ogulinski 31 Ogulin 47300 Ogulin Karlovačka
398 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Puškarići 10a Ogulin 47300 Ogulin Karlovačka
399 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Senj 44 Saborsko 47306 Saborsko Karlovačka
400 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Podbrežje 1b Ozalj 47280 Ozalj Karlovačka
401 R3-2, S-2 HEINEKEN HRVATSKA Dubovac 22 Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
402 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 JOSIPDOLVET D.O. O., OIB: 96947708948 Karlovačka 44 Josipdol 47303 Josipdol Karlovačka
403 R3-2, R4-2 KTC d.o.o. Antuna Mihanovića 9 Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
404 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 MADIG – MREŽNICA D.O.O. 143.Domobranska pukovnija Plaški 47304 Plaški Karlovačka
405 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 MADIG – MREŽNICA D.O.O. Vladimira Nazora 12 Ogulin 47300 Ogulin Karlovačka
406 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 MADIG-MREŽNICA d.o.o. Salopek selo 2 Salopek Selo 47300 Ogulin Karlovačka
407 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, R6, S-1, S3, V1 MEDVEN TRGOVINA D.O.O. Kurilovac b.b. Ozalj 47280 Ozalj Karlovačka
408 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, ZP, ZP1, ZP2 OTOK - PRODEX D. O.O. Otok Oštarski 12F, Otok Oštarski Ogulin 47300 Ogulin Karlovačka

Stranica 29 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
409 P-4, R3-2 Prijevozničko trgovački obrt Josip Mrkonja Ljubljanska 26 Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
410 P-4, R3-2 Prijevozničko trgovački obrt Pave Mrkonja Velika Jelsa b.b. Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
411 P-1, R3-2 PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT, VL.ŽELJKO LUKE Gornje Stative 101 Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
412 P-4, R3-2 Prijevozničko trgovački obrt Pave Barić Gornje Mekušje b.b. Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
413 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, U1, U2, U3, U4, U5 PRO MILK D.O.O. Grabovac b.b. Rakovica 47245 Rakovica Karlovačka
414 P-1, P-2, R3-1, R4-1, R4-3, R6, S1, S-3, U2 PRO MILK D.O.O. Sadilovac bb Drežnik Grad 47246 Drežnik Grad Karlovačka
415 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, ZP, ZP1, ZP2 PROIZVODNO USLUŽNA ZADRUGA TALAN Dravska 7 Donji Martijanec 42232 Donji Martijanec Karlovačka
416 R6, S-1, U1 RIBNJACI KUPA D. O.O. Mrzljaki 108 Draganić 47201 Draganići Karlovačka
417 P-1, P-2, P-3, P-4 SA BIŠĆAN d.o.o. Podvožić 16 Duga Resa 47250 Duga Resa Karlovačka
418 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 SIMSI d.o.o. Luka Pokupska b.b. Rečica 47203 Rečica Karlovačka
419 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, S-1, S-3, S-4 SIMSI d.o.o. Vrbanci 1 Draganić 47201 Draganići Karlovačka
420 R3-2, R4-2 Štuka-Prom d.o.o. Selce 56 Karlovac 47000 Karlovac Karlovačka
421 R3-2, R4-2 Štuka-Prom d.o.o. Trg hrvatskih branitelja 12 Cetingrad 47222 Cetingrad Karlovačka
422 R3-2, R4-2 Štuka-Prom d.o.o. Trg Zrinskih i Frankopana 6 Slunj 47240 Slunj Karlovačka
423 R3-2, R4-2 Štuka-Prom d.o.o. Rakovica 9a Rakovica 47245 Rakovica Karlovačka

Stranica 30 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
424 R3-2, R4-2 TRGO-PRIJEVOZ KOVAČIĆ d.o.o. Kamanje 1b Kamanje 47282 Kamanje Karlovačka
425 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 VETERINARSKA AMBULANTA OGULIN D.O.O. Pešćenica 8 Ogulin 47300 Ogulin Karlovačka
426 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA STANICA VOJNIĆ d. o.o. Starčevićev trg 3 Vojnić 47220 Vojnić Karlovačka
427 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA STANICA VOJNIĆ d. o.o. I. Trnskog 18 Slunj 47240 Slunj Karlovačka
428 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 Z-TIM D.O.O. J.J.Strossmayera 3a Ogulin 47300 Ogulin Karlovačka
429 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 ABM D.O.O. Starogradska 25 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
430 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 ABM D.O.O. Gradska tržnica Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
431 P-1, R3-2, U1 AGRITRADE d.o.o. Dravska ulica 17 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
432 P-1, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 AGRO -KUĆA D.O. O. B.Radića 47 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
433 P-1, P-2, P-4, R1-2, R3-2, R4-2, S1, S-2, S-5 AGROBOS j.d.o.o. Ulica kralja Tomislava 4A Sveti Ivan Žabno 48214 Sveti Ivan Žabno Koprivničkokriževačka
434 P-1, P-2, P-4, R1-2, R3-2, R4-2, S1, S-2, S-5 AGROBOS j.d.o.o. Gregurovec 65 Orehovec 48267 Orehovec Koprivničkokriževačka
435 R3-2 AGROFENIKS d.o.o. Ulica Tadije Smičiklasa 19 Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
436 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, R6, S-1, S-3, S-4 AGROHORVAT D.O. O. Donji Fodrovec 23 Sveti Petar Orehovec 48267 Orehovec Koprivničkokriževačka
437 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 AGRO-KUĆA D.O.O. I.Berute 7, Sigetec Peteranec 48321 Peteranec Koprivničkokriževačka
438 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 AGRO-KUĆA D.O.O. Braće Radića 75 Peteranec 48321 Peteranec Koprivničkokriževačka

Stranica 31 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
439 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 AGRONOM D.O.O. Borovljani b.b. Novigrad Podravski 48325 Novigrad Podravski Koprivničkokriževačka
440 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Vinogradska 4 Đurđevac 48350 Đurđevac Koprivničkokriževačka
441 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Dravska 10A Molve 48327 Molve Koprivničkokriževačka
442 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Trg Tomislava Bardeka 17 Sokolovac 48306 Sokolovac Koprivničkokriževačka
443 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Kolodvorska 19 Đurđevac 48350 Đurđevac Koprivničkokriževačka
444 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Stjepana Radića 4 Gola 48331 Gola Koprivničkokriževačka
445 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Dravska 23 Kalinovac 48360 Kalinovac Koprivničkokriževačka
446 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Trg Matije Gupca 2 Novigrad Podravski 48325 Novigrad Podravski Koprivničkokriževačka
447 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 Agronom d.o.o. Mitrovica 1 Virje 48326 Virje Koprivničkokriževačka
448 R3-2 ALEGRUM d.o.o. Katarine Zrinski 21 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
449 R3-2, S-1 AMEROPA ŽITNI TERMINAL D.O.O. Đelekovačka 25 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
450 R3-2, U1 ANTONIO TRANS D.O.O. Trg Karla Lukaša 20 Sveti Ivan Žabno 48214 Sveti Ivan Žabno Koprivničkokriževačka
451 R3-2, R4-2 AS - AGRO d.o.o. Dravska 119 Ferdinandovac 48356 Ferdinandovac Koprivničkokriževačka
452 R3-2, R4-2 AS-AGRO d.o.o. Đure Basaričeka 45A Đurđevac 48350 Đurđevac Koprivničkokriževačka
453 P-1, P-2 AUTOPRIJEVOZ SLIVARIĆ d.o.o. Donja Glogovnica 93 Donja Glogovnica 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
454 R4-2 BAŠTINIK j.d.o.o. Basaričekova 16 Đurđevac 48350 Đurđevac Koprivničkokriževačka
455 P-1, P-2, P-4 BIO-PRERADA D.O. O. Pavlička 14 Cirkvena 48213 Cirkvena Koprivničkokriževačka

Stranica 32 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
456 R3-2, R4-2 DUGA d.o.o Nikole Tesle 89 Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
457 P-1, P-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S2, S-3 FANON d.o.o. Bjelovarska ulica 39 Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
458 S-6, U6, V1 GLAMUR D.O.O. Brezov most 21, Kloštar Vojakovački Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
459 R1-2, R2-2, R4-2, S-1, S-3 GRAMINEA d.o.o. Florijanski trg 8 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
460 P-1, R1-2, R2-2, R3-2, U1, U3 GRANA d.o.o. Baltićeva 1 Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
461 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 GRANUM PROMET d.o.o. Trg Karla Lukaša 20 Sveti Ivan Žabno 48214 Sveti Ivan Žabno Koprivničkokriževačka
462 P-1, R3-2, S-1 GRANUM PROMET d.o.o. Cepidlak 57 Sveti Ivan Žabno 48214 Sveti Ivan Žabno Koprivničkokriževačka
463 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Trg Mladosti 1 Subotica Podravska 48311 Kunovec Koprivničkokriževačka
464 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Antuna Mihanovića 60 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
465 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Varaždinska 127a Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
466 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Varaždinska cesta 189a Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
467 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Matije Gupca 4 Kunovec 48311 Kunovec Koprivničkokriževačka
468 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. koprivnička 12 Koprivnički Ivanec 48314 Koprivnički Ivanec Koprivničkokriževačka
469 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Trg Ivana Generalića 3 Hlebine 48323 Hlebine Koprivničkokriževačka
470 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Peteranska cesta 10 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
471 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Kuzminec, Kuzminec 110 Kuzminec 48312 Rasinja Koprivničkokriževačka
472 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Sigetec, Braće Radića 38 Sigetec 48321 Peteranec Koprivničkokriževačka

Stranica 33 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
473 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Koprivnička 1 Sokolovac 48306 Sokolovac Koprivničkokriževačka
474 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Stjepana Pašice 17 Drnje 48322 Drnje Koprivničkokriževačka
475 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Kunovec Breg, Koprivnička 83 Kunovec Breg 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
476 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Reka, Mažuranićev trg 1 Reka 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
477 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Štaglinec c Štaglinec 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
478 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Vladimira Nazora 68 Ždala 48332 Ždala Koprivničkokriževačka
479 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Miklinovec 105 A Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
480 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Krešimirova 36 Starigrad 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
481 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Glogovac, Stjepana Radića 65 Glogovac 48324 Koprivnički Bregi Koprivničkokriževačka
482 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Ljudevita Gaja 1 Virje 48326 Virje Koprivničkokriževačka
483 R3-2, R4-2 JELENA TRADE d. o.o. Herešin, Hrvatske državnosti 36 Herešin 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
484 P-1, P-2 KOLARIĆ vl. Zdravko Kolarić Škrinjari 100 Škrinjari 48214 Sveti Ivan Žabno Koprivničkokriževačka
485 S-2 KRIŽEVAČKA MLJEKARA D.O.O. Lemeš b.b. Veliki Raven 48265 Raven Koprivničkokriževačka
486 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 KTC D.D. Markovićeva b.b. Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
487 R3-2, R4-2 KTC D.D. Vinodolska 4 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
488 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 KTC D.D. Ivana Česmičkog 15 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
489 S-6, U6, V1 KTC D.O.O. N.Tesle 7 Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka

Stranica 34 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
490 R3-2, R4-2 KTC d.o.o. Nikole Tesle 5 Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
491 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 LENAGRO d.o.o. Palih boraca 1a Đelekovec 48316 Đelekovec Koprivničkokriževačka
492 P-1, P-2, P-3, P-4 LOGISTIKA ŠURIĆ vl. Denis Šurić IV. Vinogradski odvojak 2 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
493 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, U1, U2, U3, U4 MAROLT D.O.O. Gajeva 7 Virje 48326 Virje Koprivničkokriževačka
494 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-3 Marolt d.o.o. Stjepana Radića 76 Reka 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
495 P-1, R3-2 MAUTHNER d.o.o. Domžalska ulica 3 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
496 R3-2, U1 MIAMARK D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE Opatička 5/II Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
497 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6 MLIN-MIX D.O.O. Miholec 11 Orehovec 48267 Orehovec Koprivničkokriževačka
498 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6 MLIN-MIX D.O.O. Grubiševo 2, Trema Sveti Ivan Žabno 48214 Sveti Ivan Žabno Koprivničkokriževačka
499 P-1, P-2 NATRON PRODUKT d.o.o. Braće Radića 7 Sveti Ivan Žabno 48214 Sveti Ivan Žabno Koprivničkokriževačka
500 P-1, P-2, P-4 NOVI ADUT d.o.o. Duga ulica 32 Cirkvena 48213 Cirkvena Koprivničkokriževačka
501 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 PAMEKS D.O.O. Donji Fodrovec 30A Sveti Petar Orehovec 48267 Orehovec Koprivničkokriževačka
502 P-1, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 PEŠIĆ D.O.O. Đ.Basaričeka 10A Đurđevac 48350 Đurđevac Koprivničkokriževačka
503 S-2 PODRAVKA D.D. Ante Starčevića 32 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
504 R3-3, S-1 PODRAVKA D.D. A.Starčevića 32 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
505 S-2 PODRAVKA D.D. Danica 16 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka

Stranica 35 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
506 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 POLJOCENTAR D. O.O. Nikole Tesle b.b. Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
507 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 POLJOCENTAR D. O.O. Šopron 58, Šopron Kalnik 48269 Kalnik Koprivničkokriževačka
508 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 POLJOCENTAR D. O.O. Koprivnička 16a, Subotica Podravska Kunovec 48311 Kunovec Koprivničkokriževačka
509 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 POLJOCENTAR D. O.O. Sveti Petar Orehovec 126 Sveti Petar Orehovec 48267 Orehovec Koprivničkokriževačka
510 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 POLJOCENTAR D. O.O. Cirkvena b.b. Cirkvena 48213 Cirkvena Koprivničkokriževačka
511 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 POLJOCENTAR D. O.O. Obrtnička 12 Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
512 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 POLJOCENTAR D. O.O. Veliki Raven b.b. Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
513 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 POLJOCENTAR D. O.O. Grubiševo BB Trema 48214 Sveti Ivan Žabno Koprivničkokriževačka
514 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 POLJOCENTAR D. O.O. Nikole Tesle b.b. Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
515 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 POLJOCENTAR D. O.O. Lepavina b.b. Sokolovac 48306 Sokolovac Koprivničkokriževačka
516 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-3 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA KALINOVAC Dravska 2 Kalinovac 48360 Kalinovac Koprivničkokriževačka
517 R3-2, R4-2 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRVČA Marofska 12 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
518 R2-2, R3-2, R4-2 P.P.Ž. d.o.o. Matije Gupca 16 Kloštar Podravski 48362 Kloštar Podravski Koprivničkokriževačka
519 R2-2, R3-2, R4-2 P.P.Ž. d.o.o. Medvedička 27 Molve 48327 Molve Koprivničkokriževačka
520 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Gornji Banovec 10 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka

Stranica 36 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
521 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Stjepana Radića 87 Gola 48331 Gola Koprivničkokriževačka
522 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Đure Basaričeka 85 Đurđevac 48350 Đurđevac Koprivničkokriževačka
523 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Gorička 1 Virje 48326 Virje Koprivničkokriževačka
524 R3-2, S-1 SIVEC - TRANS PRIJEVOZ, TRGOVINA I PILANA, VL. DARKO SIVEC Koprivnička 15 Sokolovac 48306 Sokolovac Koprivničkokriževačka
525 P-1, P-2, P-4 SIVEC - TRANS, PRIJEVOZ, TRGOVINA I PILANA, VL.DARKO SIVEC Koprivnička 15 Sokolovac 48306 Sokolovac Koprivničkokriževačka
526 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Andije Palmovića 17 Rasinja 48312 Rasinja Koprivničkokriževačka
527 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Kvakana b.b. Đelekovec 48316 Đelekovec Koprivničkokriževačka
528 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Imbriovec 61 Imbriovec 48316 Đelekovec Koprivničkokriževačka
529 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Velika Mučna 55 Velika Mučna 48306 Sokolovac Koprivničkokriževačka
530 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Vladimira Nazora 72 Ždala 48332 Ždala Koprivničkokriževačka

Stranica 37 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
531 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Kralja Tomislava 44 Koprivnički Bregi 48324 Koprivnički Bregi Koprivničkokriževačka
532 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Kralja Tomislava 144 Legrad 48317 Legrad Koprivničkokriževačka
533 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Trg Svetog Trojstva 46 Legrad 48317 Legrad Koprivničkokriževačka
534 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., S. Radića 74 Reka 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
535 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Crnec, Trg Mladosti bb Ferdinandovac 48356 Ferdinandovac Koprivničkokriževačka
536 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Kralja Tomislava Drnje 48322 Drnje Koprivničkokriževačka
537 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Š. Pandura b.b. Hampovica 48350 Đurđevac Koprivničkokriževačka
538 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Prugovac, Kolodvorska 25 Đurđevac 48350 Đurđevac Koprivničkokriževačka
539 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Bana Jelačića bb Hlebine 48323 Hlebine Koprivničkokriževačka
540 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Podravska 111 Torčec 48322 Drnje Koprivničkokriževačka
541 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Matije Gupca 1 Peteranec 48321 Peteranec Koprivničkokriževačka
542 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Matije Gupca 44 Sigetec 48321 Peteranec Koprivničkokriževačka

Stranica 38 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
543 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Hudovljani 33 Hudovljani 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
544 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Kutnjak 119 Kutnjak 48317 Legrad Koprivničkokriževačka
545 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Planinska 43 Čepelovac 48350 Đurđevac Koprivničkokriževačka
546 R3-2, R4-2 SLOGA PODRAVSKA TRGOVINA d.o.o., Repaš bb Repaš 48327 Molve Koprivničkokriževačka
547 R3-2, R4-2 STARA DRAVA d.o. o. Dravska 1 Novo Virje 48355 Novo Virje Koprivničkokriževačka
548 S-6, U6, V1 TD „MADIS“ D.O.O. Mladine 65, Cubinec Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
549 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, S-1, S-3, S-5, U1 TISA TRGOVINA D. O.O. Orehovec 16 Orehovec 48267 Orehovec Koprivničkokriževačka
550 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 TISA TRGOVINA D. O.O. F.Račkog 45 Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
551 R4-2 TO MarketA vl. Josip Arač Dravska 12 Gola 48331 Gola Koprivničkokriževačka
552 P-1, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TO OTOČANKA vl. Darinka Vrdoljak Veliki Otok 6 Veliki Otok 48317 Legrad Koprivničkokriževačka
553 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TONI D.O.O. Kolodvorska 11 Rasinja 48312 Rasinja Koprivničkokriževačka
554 P-1, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TONI d.o.o. kOLODVORSKA 15 Drnje 48322 Drnje Koprivničkokriževačka
555 R3-2, R4-2, S-1, S-4 TP VARAŽDIN d.o.o. Ulica kralja Tomislava 22 Drnje 48322 Drnje Koprivničkokriževačka
556 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 TRGONOM D.O.O. Purga 7 Sveti Ivan Žabno 48214 Sveti Ivan Žabno Koprivničkokriževačka
557 R3-2, R4-2, S-1 TRGONOM D.O.O. Trg I.Generalića 3 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
558 R3-2, R4-2, S-1 TRGONOM d.o.o. Zagorska 74 Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka

Stranica 39 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
559 R3-2, R4-2 TRGOVAČKI OBRT "CENTAR", VL. MARIJETA VIDOVIĆ A.Palmovića 44 Rasinja 48312 Rasinja Koprivničkokriževačka
560 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOVINA TIHOMIR d.o.o. Donji Fodrovec 108 Donji Fodrovec 48267 Orehovec Koprivničkokriževačka
561 R3-2, R4-2 TRGO-VOJAKOVAC d.o.o. Vojakovac 120 Kloštar Vojakovački 48264 Kloštar Vojakovački Koprivničkokriževačka
562 R3-2, R4-2, S-1, S-4 TVORNICA STOČNE HRANE D. D. Bjelovarska 6 Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka
563 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1 VALIONICA HRAŠČANEC zajednički obrt vl. Marin i Dinko Hraščanec Gradska tržnica Koprivnica Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
564 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC D.O.O. Kralja Tomislava 7 Đurđevac 48350 Đurđevac Koprivničkokriževačka
565 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC D.O.O. Trg Prodavić 31 Virje 48326 Virje Koprivničkokriževačka
566 R1-2, R2-2 VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA D.O. O. Mihovila Pavleka Miškine 66 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
567 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI d.o.o. Kenđelovec, Kenđelovec 44 Sveti Ivan Žabno 48214 Sveti Ivan Žabno Koprivničkokriževačka
568 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI d.o.o. Sv. Petar Orehovec 80 Orehovec 48267 Orehovec Koprivničkokriževačka
569 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI d.o.o. Gornji Fodrovec, Gornji Fodrovec 7 Gornji Fodrovec 48267 Orehovec Koprivničkokriževačka

Stranica 40 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
570 R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA Potočka 35 Križevci 48260 Križevci Koprivničko-
STANICA KRIŽEVCI križevačka
d.o.o.
571 R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA Križevačka 3 Sveti 48214 Sveti Ivan Žabno Koprivničko-
STANICA KRIŽEVCI Ivan Žabno križevačka
d.o.o.
572 R1-2, R2-2, R4-2 VETERINARSKA Markovićeva 28 48260 Križevci Koprivničko-
STANICA NOVA D. Križevci križevačka
O.O.
573 R1-2, R2-2, R4-2 VETERINARSKA Jelačićeva 96 48350 Đurđevac Koprivničko-
STANICA NOVA D. Đurđevac križevačka
O.O.
574 R1-2, R2-2, R4-2 VETERINARSKA M.Pavleka Miškine 48000 Koprivnica Koprivničko-
STANICA NOVA D. 46 Koprivnica križevačka
O.O.
575 R3-2, R4-2, S-1 VINDIJA TRGOVINA Đure Estera b.b. 48000 Koprivnica Koprivničko-
D.O.O. Koprivnica križevačka
576 R3-2, R4-2, U1 - zastupništvo za stavljanje na tržište krmiva VLADEKS-PROMET d.o.o. Ulica Petra Preradovića 3 Križevci 48260 Križevci Koprivničkokriževačka Upisan u Upisnik zastupnika za objekte u poslovanju s hranom za
životinje iz treih zemalja
577 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, VTK-ŠATVAR d.o.o. Donja Glogovnica 40 48260 Križevci Koprivničko
S-1, S-4 a Križevci križevačka
578 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, VTK-ŠATVAR d.o.o. Ivana Lepušića 30 48260 Križevci Koprivničko
S-1, S-4 Križevci križevačka
579 P-1 ZAGORJE -Zagorska 156 48260 Križevci Koprivničko-
PRIJEVOZ D.O.O. Križevci križevačka
580 P-1, P-2 ZIK vl. Ivan Kolarić Škrinjari 100 Škrinjari 48214 Sveti Ivan Žabno Koprivničkokriževačka
581 R1-2, R3-2, R4-2 ŽITARICE D.O.O. Matije Gupca 12 Koprivnički Ivanec 48314 Koprivnički Ivanec Koprivničkokriževačka
582 R1-2, R3-2, R4-2 ŽITARICE D.O.O. Stjepana Radića 108 Đurđevac 48350 Đurđevac Koprivničkokriževačka

Stranica 41 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
583 R1-2, R3-2, R4-2 ŽITARICE D.O.O. Ključeci 1 Molve 48327 Molve Koprivničkokriževačka
584 R1-2, R3-2, R4-2 ŽITARICE D.O.O. Braće Radića 2 Peteranec 48321 Peteranec Koprivničkokriževačka
585 R1-2, R3-2, R4-2 ŽITARICE D.O.O. Mlinarska 12 Koprivnica 48000 Koprivnica Koprivničkokriževačka
586 R3-2, R4-2 MEDO BOŽENA HABULINEC Jurjevec 24f Krapinske Toplice49217 Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska
587 R3-2, R4-2 AGRO BIO MEDARICA J.D.O.O. Lepajci 28a, Lepajci Krapina 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
588 R1-2 AGRODEMAL d.o.o. Trški vrh 88 Krapina 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
589 R1-2, R3-2, R4-2 B.A.M.T.D.O.O. Mače b.b. Mače 49251 Mače Krapinsko-zagorska
590 R3-2, R4-2, S-1 Belec- grad d.o.o. Belečka selnica bb Belec 49254 Belec Krapinsko-zagorska
591 R3-2, R4-2, S-1 Belec- grad d.o.o. Belec 6 c Belec 49254 Belec Krapinsko-zagorska
592 P-1, P-2, P-3, P-4 CELJAK obrt za transport i trgovinu, Miljenko Celjak Pavlovec Zabočki 79a Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
593 R3-2, R4-2 CENTAR ANDROIĆ J.D.O.O. Peršaves 12F Peršaves 49251 Mače Krapinsko-zagorska
594 P-1, R3-2, R4-2 CENTAR-ŠKUDAR d.o.o. Petrova Gora b.b. Lobor 49253 Lobor Krapinsko-zagorska
595 P-1, R3-2, R4-2 CENTAR-ŠKUDAR d.o.o. Novi Golubovec 32 Novi Golubovec 49255 Novi Golubovec Krapinsko-zagorska
596 P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-5, ZP, ZP1 CESAREC TEHNO PROMET D.O.O. Stjepana Radića 19 Pregrada 49218 Pregrada Krapinsko-zagorska
597 R1-2, R2-2, R3-3, R4-2 CIPRO D.O.O. Lepajci 4a Lepajci 49224 Lepajci Krapinsko-zagorska
598 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 CIPRO D.O.O. Stjepana Radića 3 Veliko Trgovišće 49214 Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska
599 R3-2, R4-2 CIPRO D.O.O. S.Radića 37 Bedekovčina 49221 Bedekovčina Krapinsko-zagorska
600 R3-2, R4-2 CIPRO d.o.o. Toplička 2 Donja Stubica 49240 Donja Stubica Krapinsko-zagorska
601 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6 CIPRO d.o.o. Lepajci 4a Lepajci 49224 Lepajci Krapinsko-zagorska

Stranica 42 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
602 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 CIPRO d.o.o. Stjepana Radića 10 Pregrada 49218 Pregrada Krapinsko-zagorska
603 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 DAC - TRGOVINA D.O.O. I.Kukuljevića Sakcinskog 25 Sveti Križ Začretje 49223 Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska
604 R3-2, R4-2 DIV-POŽGAJ, d.o.o. Borkovec 16 b Borkovec 49250 Zlatar Krapinsko-zagorska
605 R3-2, S-2 ELCON PREHRAMBENI PROIZVODI D.O.O. Josipa Kraša 3 Zlatar-Bistrica 49247 Zlatar Bistrica Krapinsko-zagorska
606 P-1, P-2, R3-2, R4-2 ERDODY, vl. Blaženka Borošak Novi Dvori Klanječki bb Klanjec 49290 Klanjec Krapinsko-zagorska
607 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-6 FANON d.o.o. Pavlovec Zabočki, Pavlovec Zabočki 133 Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
608 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Ljudevita Gaja 9 Pregrada 49218 Pregrada Krapinsko-zagorska
609 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Donja Šemnica 169 Krapina 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
610 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Gornja Šemica bb Krapina 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
611 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R32, R4-2 GORUP STOČARSTVO D.O. O. Tomaševec 2 Klanjec 49290 Klanjec Krapinsko-zagorska
612 P-4 ISKOP I PRIJEVOZ, VL.ZLATKO JURIŠKO Augusta Cesarca 10 Pregrada 49218 Pregrada Krapinsko-zagorska
613 R3-2, R4-2 "JEDVAJ" PEKARSKA RADNJA, TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO, vl. IVAN JEDVAJ Gornje Jesenje 103a Gornje Jesenje 49233 Gornje Jesenje Krapinsko-zagorska
614 P-2, R1-2, R2-2, S-3, U2, U3, ZP, ZP1 KK BIOVIT d.o.o. Stubička Slatina 31 Stubička Slatina 49243 Oroslavje Krapinsko-zagorska

Stranica 43 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
615 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1 KOGUTEX d.o.o. Drage Božića 3 Konjščina 49282 Konjščina Krapinsko-zagorska
616 R3-2, R4-2, S-1 KOGUTEX d.o.o. Sportski prolaz 18 Zlatar-Bistrica 49247 Zlatar Bistrica Krapinsko-zagorska
617 R3-2, R4-2, S-1 KOGUTEX d.o.o. Galovec bb Galovec 49282 Konjščina Krapinsko-zagorska
618 R3-2, R4-2, S-1 KOGUTEX d.o.o. Donja Konščina 37 A Donja Konjščina 49282 Konjščina Krapinsko-zagorska
619 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 KONAGRA D.O.O. Trgovišće 3 Trgovišće 49283 HraščinaTrgovišće Krapinsko-zagorska
620 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 KONAGRA D.O.O. Budinšćina 9a Budinšćina 49284 Budinšćina Krapinsko-zagorska
621 R3-2, R4-2, S-1 KONZUM d.d. Mihaljekov Jarek 56 Krapina 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
622 R3-2, R4-2, S-1 KONZUM d.d. Trg Hrvatske kraljice Jelene 16 Sveti Križ Začretje 49223 Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska
623 R3-2, R4-2, S-1 KONZUM D.D. Zagrebačka 1 Krapinske Toplice 49217 Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska
624 R3-2, R4-2, S-1 KONZUM D.D. Ratkajeva 30 Desinić 49216 Desinić Krapinsko-zagorska
625 R3-2, R4-2, S-1 KONZUM D.D. Trg Gospe Kunagorske 13 Pregrada 49218 Pregrada Krapinsko-zagorska
626 R3-2, R4-2, S-1 Konzum d.d. Antuna Mihanovića 19 Krapinske Toplice 49217 Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska
627 R3-2, R4-2, S-1 Konzum d.d. Hum na Sutli 157 Hum na Sutli 49231 Hum na Sutli Krapinsko-zagorska
628 R3-2, R4-2, S-1 Konzum d.d. Gornje Jesenje 96 Gornje Jesenje 49233 Gornje Jesenje Krapinsko-zagorska
629 R3-2, R4-2, S-1 Konzum d.d. Đurmanec 48 Đurmanec 49225 Đurmanec Krapinsko-zagorska
630 R3-2, R4-2 KTC d.o.o. Prilaz Janka Tomića 1 Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
631 R3-2, R4-2 KTC d.o.o. Bobovje 52c Bobovje 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
632 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 L.D.VRT D.O.O. Bistrička cesta 3 Konjščina 49282 Konjščina Krapinsko-zagorska

Stranica 44 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
633 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 L.D.VRT D.O.O. Zagrebačka 25 Zlatar 49250 Zlatar Krapinsko-zagorska
634 P-1, P-2, P-3, P-4 L&S TRANSPORT VL.BOJAN ŠKRNIČKI Poredje 43 Hum na Sutli 49231 Hum na Sutli Krapinsko-zagorska
635 R1-2, R3-2, R4-2 "MERCATOR - ASP" POLJOPRIVREDNO -TRGOVAČKOUSLUŽNI OBRT, VL. ANDRIJA PIKUTIĆ Zajezda b.b. Budinšćina 49284 Budinšćina Krapinsko-zagorska
636 P-1, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 MICAK D.O.O. Zagrebačka 14 Marija Bistrica 49246 Marija Bistrica Krapinsko-zagorska
637 R3-2, R4-2 "MINI MARKET" vl. Mario Poslon Polje Krapinsko 6A Polje Krapinsko 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
638 R3-2, R4-2, S-1 NARODNI TRGOVAČKI LANAC D.O.O. Frana Galovića 7 Krapina 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
639 R3-2, R4-2, S-1, S-3 POLJOCENTAR d.o. o. Sajmišna 35A Zlatar 49250 Zlatar Krapinsko-zagorska
640 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 POLJODJELAC D.O. O. Martinečka 5 Zlatar 49250 Zlatar Krapinsko-zagorska
641 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 POLJODJELAC D.O. O. Grančarska 19 Zlatar-Bistrica 49247 Zlatar Bistrica Krapinsko-zagorska
642 P-1, R3-2, R4-2 POLJO-KRALJ d.o. o. proizvodnja, trgovina i usluge Mokrička 5 Oroslavje 49243 Oroslavje Krapinsko-zagorska
643 S-1, S-2, S-3 POLJOPRIVREDNA - MLJEKARSKA ZADRUGA ZAGORKA Trg Sv.Jurja 8 Desinić 49216 Desinić Krapinsko-zagorska
644 R3-2, R4-2, S-1, S-4 POLJOPRIVREDNAMLJEKARSKA ZADRUGA ZAGORKA Trg Svetog Jurja 8 Desinić 49216 Desinić Krapinsko-zagorska
645 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 PREIS - SUPER D. O.O. Sajmišna 9 Zlatar 49250 Zlatar Krapinsko-zagorska

Stranica 45 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
646 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, PREIS - SUPER D. Zagorska 1 Zlatar49247 Zlatar Bistrica Krapinsko-zagorska
S-1, S-3 O.O. Bistrica
647 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, PREIS-SUPER D.O. Milana Prpića 112 49243 Oroslavje Krapinsko-zagorska
S-1, S-3 O. Oroslavje
648 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA D. O.O. Vojnovec 144 Lobor 49253 Lobor Krapinsko-zagorska
649 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA D. O.O. Tkalci 55 Krapina 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
650 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA D. O.O. Hromec 49 Đurmanec 49225 Đurmanec Krapinsko-zagorska
651 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA D. O.O. Zagorska 80 Bedekovčina 49221 Bedekovčina Krapinsko-zagorska
652 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA D. O.O. Gornja Pačetina 3 Lepajci 49224 Lepajci Krapinsko-zagorska
653 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA D. O.O. Radobojski bregi 22 Radoboj 49232 Radoboj Krapinsko-zagorska
654 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA D. O.O. Matije Gupca 1 Krapinske Toplice 49217 Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska
655 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA D. O.O. Dubrovčan 177 A Tuhelj 49215 Tuhelj Krapinsko-zagorska
656 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA D. O.O. Obrtnička 2 Pregrada 49218 Pregrada Krapinsko-zagorska
657 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA D. O.O. Svedruža 64 Petrovsko 49234 Petrovsko Krapinsko-zagorska
658 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA D. O.O. Stjepana Radića 2 Desinić 49216 Desinić Krapinsko-zagorska
659 R2-2, R3-2, R4-2 STRAHINJČICA d.o. o. Velika Petrovagorska, Velika Petrovagorska 36 I Velika 49253 Lobor Krapinsko-zagorska
Petrovagorska
660 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 STRAHINJČICA d.o. Gornja Plemenšćina 49218 Pregrada Krapinsko-zagorska
o. 44/2 Gornja
Plemenšćina

Stranica 46 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
661 R3-2, R4-2, S-1, S-4 STRAHINJČICA d.o. o. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 34 Sveti Križ Začretje 49223 Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska
662 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Dubrovčan 75 Veliko Trgovišće 49214 Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska
663 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Mihovljan 48 Mihovljan 49252 Mihovljan Krapinsko-zagorska
664 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Radoboj 2 Radoboj 49232 Radoboj Krapinsko-zagorska
665 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Martinšćina 46 Zlatar 49250 Zlatar Krapinsko-zagorska
666 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Belec 6 Belec 49254 Belec Krapinsko-zagorska
667 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Lepajci 4, Lepajci Lepajci 49224 Lepajci Krapinsko-zagorska
668 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR D.O. O. A.Mihanovića 4 Krapinske Toplice 49217 Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska
669 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Jazvine 36 Radoboj 49232 Radoboj Krapinsko-zagorska
670 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Krapinska cesta 4 Konjščina 49282 Konjščina Krapinsko-zagorska
671 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR D.O. O. Ljudevita Gaja 12, Tuheljske To BB Tuhelj 49215 Tuhelj Krapinsko-zagorska
672 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Zagrebačka 3 Konjščina 49282 Konjščina Krapinsko-zagorska
673 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 TRGOCENTAR D.O. O. Đurmanec 50 Đurmanec 49225 Đurmanec Krapinsko-zagorska
674 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Vrtnjakovec 59 Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
675 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Trg svete Ane 22 Lobor 49253 Lobor Krapinsko-zagorska
676 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Mače 83 Mače 49251 Mače Krapinsko-zagorska
677 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR D.O. O. Lijepe naše 24a Klanjec 49290 Klanjec Krapinsko-zagorska

Stranica 47 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
678 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Trg Stjepana Radića 7 Krapina 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
679 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Trg Ljudevita Gaja 12 Tuhelj 49215 Tuhelj Krapinsko-zagorska
680 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O. Martinišće 6 Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
681 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR d.o. o. Sutlanska 11 Klanjec 49290 Klanjec Krapinsko-zagorska
682 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR d.o. o. Zajezda bb Zajezda 49284 Budinšćina Krapinsko-zagorska
683 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR d.o. o. Tuhelj 39 Tuhelj 49215 Tuhelj Krapinsko-zagorska
684 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR d.o. o. Budinščina 7 P Budinšćina 49284 Budinšćina Krapinsko-zagorska
685 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR d.o. o. S. Radića 9 Bedekovčina 49221 Bedekovčina Krapinsko-zagorska
686 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR d.o. o. Križanče 10A Bedekovčina 49221 Bedekovčina Krapinsko-zagorska
687 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR d.o. o. Ul. Josipa Broza 11 Kumrovec 49295 Kumrovec Krapinsko-zagorska
688 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR d.o. o. Grabrovec 46 Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
689 S-1, S-3 TRGOCENTAR d.o. o. 103. brigade 8 Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
690 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR d.o. o. Viktora Šipeka 51 Stubičke Toplice 49244 Stubičke Toplice Krapinsko-zagorska
691 R3-2, R4-2 TRGOCENTAR d.o. o. Josipa Broza 11 Kumrovec 49295 Kumrovec Krapinsko-zagorska
692 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Čret 25 Krapinske Toplice 49217 Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska
693 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Ravnice Desiničke 40, Ravnice Desiničke Desinić 49216 Desinić Krapinsko-zagorska

Stranica 48 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
694 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Hum Lug 80 Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
695 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Stjepana Radića 129 Veliko Trgovišće 49214 Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska
696 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Zagrebačka 31 Zlatar 49250 Zlatar Krapinsko-zagorska
697 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Brezova 52, Brezova Sveti Križ Začretje 49223 Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska
698 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Pavlovec Zabočki 4, Pavlovec Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
699 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Trg slobode 13 Zlatar 49250 Zlatar Krapinsko-zagorska
700 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Matije Gupca 99 Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
701 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Radničko naselje b. b. Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
702 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Špičkovina b.b. Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
703 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Zagrebačka 6 Krapinske Toplice 49217 Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska
704 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Ivana Krizmanića 4 Sveti Križ Začretje 49223 Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska
705 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Jakuševec b.b., Jakuševec Zabočki Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska

Stranica 49 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
706 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Petrovsko 65 Petrovsko 49234 Petrovsko Krapinsko-zagorska
707 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Lipovec 90, Lipovec Zlatar 49250 Zlatar Krapinsko-zagorska
708 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Vrankovec b.b. Sveti Križ Začretje 49223 Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska
709 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Antuna Mihanovića 82 Bedekovčina 49221 Bedekovčina Krapinsko-zagorska
710 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Martinišće 25, Martinišće Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
711 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Špičkovina 151, Špičkovina Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
712 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Zagorske brigade 20 Poznanovec 49222 Poznanovec Krapinsko-zagorska
713 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Hum na Sutli 175 Hum na Sutli 49231 Hum na Sutli Krapinsko-zagorska
714 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Stjepana Radića 82 Bedekovčina 49221 Bedekovčina Krapinsko-zagorska
715 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Brestovec Orehovički 37 Brestovec Orehovički 49228 Brestovec Orehovički Krapinsko-zagorska
716 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Benkovo 38, Benkovo Pregrada 49218 Pregrada Krapinsko-zagorska
717 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. O.ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO Štrucljevo 69 Sveti Križ Začretje 49223 Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska

Stranica 50 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
718 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOCENTAR D.O. Matije Gupca 1 49221 Bedekovčina Krapinsko-zagorska
O.ZA TRGOVINU Bedekovčina
NA VELIKO I MALO
719 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 TRGODES D.O.O. Vinipotok 101 Lobor 49253 Lobor Krapinsko-zagorska
720 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 TRGODES D.O.O. Donja Batina 91 Zlatar 49250 Zlatar Krapinsko-zagorska
721 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 TRGODES D.O.O. Švaljkovec 40 Sveti Križ Začretje 49223 Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska
722 R3-2, R4-2 TRGODES d.o.o. Ravno Brezje 97 Kumrovec 49295 Kumrovec Krapinsko-zagorska
723 R3-2, R4-2 TRGODES d.o.o. Zagorska Sela 30 Zagorska Sela 49296 Zagorska Sela Krapinsko-zagorska
724 R3-2, R4-2 TRGODES d.o.o. Ravno Brezje 12 Kumrovec 49295 Kumrovec Krapinsko-zagorska
725 R3-2, R4-2 TRGODES d.o.o. Miljana 15 Zagorska Sela 49296 Zagorska Sela Krapinsko-zagorska
726 R1-2, R3-2, R4-2 TRGODES D.O.O. Klenovec Humski 56 49216 Desinić Krapinsko-zagorska
ZA TRGOVINU I Desinić
PROIZVODNJU
727 R1-2, R3-2, R4-2 TRGODES D.O.O. Donji Zbilj 46 Desinić 49216 Desinić Krapinsko-zagorska
ZA TRGOVINU I
PROIZVODNJU
728 R1-2, R3-2, R4-2 TRGODES D.O.O. Radoboj 331 49232 Radoboj Krapinsko-zagorska
ZA TRGOVINU I Radoboj
PROIZVODNJU
729 R1-2, R3-2, R4-2 TRGODES D.O.O. Druškovec Humski 49231 Hum na Sutli Krapinsko-zagorska
ZA TRGOVINU I 86/3 Hum na Sutli
PROIZVODNJU
730 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, TRGODES D.O.O. Trg Sv.Jurja 2 49216 Desinić Krapinsko-zagorska
S-1, S-3, S-4, S-6, V1 ZA TRGOVINU I Desinić
PROIZVODNJU
731 R1-2, R3-2, R4-2 TRGODES D.O.O. Druškovec Humski 49231 Hum na Sutli Krapinsko-zagorska
ZA TRGOVINU I 64 Hum na Sutli
PROIZVODNJU

Stranica 51 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
732 R1-2, R3-2, R4-2 TRGODES D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU Dubrovčan 59 Veliko Trgovišće 49214 Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska
733 R1-2, R3-2, R4-2 TRGODES D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU Velika Horvatska 20 Desinić 49216 Desinić Krapinsko-zagorska
734 R1-2, R3-2, R4-2 TRGODES D.O.O. ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU Jelenjak 12 Desinić 49216 Desinić Krapinsko-zagorska
735 R4-2 TRGONOM D.O.O. Hrašćina Trgovišće 23c Trgovišće 49283 HraščinaTrgovišće Krapinsko-zagorska
736 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Vučak bb Donja Stubica 49240 Donja Stubica Krapinsko-zagorska
737 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Ulica Rudolfa Jakuša-Španca 5/B Poznanovec 49222 Poznanovec Krapinsko-zagorska
738 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Stubička Slatina bb Oroslavje 49243 Oroslavje Krapinsko-zagorska
739 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Zagorsko naselje 65 Oroslavje 49243 Oroslavje Krapinsko-zagorska
740 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Lovrečanska bb Zlatar-Bistrica 49247 Zlatar Bistrica Krapinsko-zagorska
741 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Nova cesta bb Marija Bistrica 49246 Marija Bistrica Krapinsko-zagorska
742 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Zagorskih brigada 10 Poznanovec 49222 Poznanovec Krapinsko-zagorska
743 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Trg Sv.Juraja 17 Gornja Stubica 49245 Gornja Stubica Krapinsko-zagorska
744 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Tugonica bb Marija Bistrica 49246 Marija Bistrica Krapinsko-zagorska
745 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Bobovje 90 Krapina 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
746 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Strmec Stubički 161 Stubičke Toplice 49244 Stubičke Toplice Krapinsko-zagorska
747 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Stubička cesta 17 Marija Bistrica 49246 Marija Bistrica Krapinsko-zagorska

Stranica 52 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
748 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Veternica b.b. Novi Golubovec 49255 Novi Golubovec Krapinsko-zagorska
749 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Hruševec 28 Donja Stubica 49240 Donja Stubica Krapinsko-zagorska
750 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Velika Petrovagorska 28 Lobor 49253 Lobor Krapinsko-zagorska
751 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Donja Podgora bb Donja Stubica 49240 Donja Stubica Krapinsko-zagorska
752 P-1, S-1, S-4, S-6, V1 TRGOSTIL D.D. Toplička cesta 16 Donja Stubica 49240 Donja Stubica Krapinsko-zagorska
753 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Andraševec 1 Oroslavje 49243 Oroslavje Krapinsko-zagorska
754 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Trg M.Gupca 17 Gornja Stubica 49245 Gornja Stubica Krapinsko-zagorska
755 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Dobri Zdenci b.b. Gornja Stubica 49245 Gornja Stubica Krapinsko-zagorska
756 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Mokrice bb Oroslavje 49243 Oroslavje Krapinsko-zagorska
757 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Novi Golubovec 15 Novi Golubovec 49255 Novi Golubovec Krapinsko-zagorska
758 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Lovrečan 57 Zlatar-Bistrica 49247 Zlatar Bistrica Krapinsko-zagorska
759 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Modrovec bb Gornja Stubica 49245 Gornja Stubica Krapinsko-zagorska
760 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Sv.Matej bb Gornja Stubica 49245 Gornja Stubica Krapinsko-zagorska
761 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Jertovec 194 A Konjščina 49282 Konjščina Krapinsko-zagorska
762 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. Novi Golubovec 29 Novi Golubovec 49255 Novi Golubovec Krapinsko-zagorska
763 R3-2, R4-2 TRGOSTIL D.D. M.Prpića 106 Oroslavje 49243 Oroslavje Krapinsko-zagorska
764 R3-2, R4-2 TRGOSTIL d.d. Trški vrh 77 Krapina 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
765 R3-2, R4-2 TRGOSTIL d.d. Lepajci 27 Krapina 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
766 R3-2, R4-2 TRGOSTIL d.d. Krušljevo Selo bb Oroslavje 49243 Oroslavje Krapinsko-zagorska

Stranica 53 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
767 R3-2, R4-2 TRGOSTIL d.d. Pila bb Stubičke Toplice 49244 Stubičke Toplice Krapinsko-zagorska
768 R3-2, R4-2 TRGOSTIL d.d. Laz Bistrički 182 Marija Bistrica 49246 Marija Bistrica Krapinsko-zagorska
769 R3-2, R4-2 TRGOSTIL d.d. Donje Jesenje 61b Đurmanec 49225 Đurmanec Krapinsko-zagorska
770 R3-2, R4-2 TRGOSTIL d.d. Toplička cesta 3 Donja Stubica 49240 Donja Stubica Krapinsko-zagorska
771 R3-2, R4-2 TRGOSTIL d.d. M.Prpića 61 Oroslavje 49243 Oroslavje Krapinsko-zagorska
772 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOVINA UGOSTITELJSTVO "PAVLEK", VL. ANITA PAVLEK LJUBIĆ Pustodol Orehovički 90A Brestovec Orehovički 49228 Brestovec Orehovički Krapinsko-zagorska
773 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOVINA UGOSTITELJSTVO "PAVLEK", VL. ANITA PAVLEK LJUBIĆ Brestovec Orehovički 20b Brestovec Orehovički 49228 Brestovec Orehovički Krapinsko-zagorska
774 R3-2, R4-2 TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO "MARTA", VL. MARTINA BRLEČIĆ Kolodvorska 7 Marija Bistrica 49246 Marija Bistrica Krapinsko-zagorska
775 R3-2, R4-2 TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO "UNI", vl. DAMIR TUPEK Gornji Matenci 126B Donja Stubica 49240 Donja Stubica Krapinsko-zagorska
776 R3-2, R4-2 TRGOVINA I UGOSTITELJSTVO "UNI", vl. DAMIR TUPEK Hum Stubički 157 Gornja Stubica 49245 Gornja Stubica Krapinsko-zagorska
777 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2 TRGOVINA PLOD d. o.o. Ljudevita Gaja 6 Krapina 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
778 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R32, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, U6, V1 TRGOVINA PLOD d. o.o. Stjepana Radića 31 Pregrada 49218 Pregrada Krapinsko-zagorska

Stranica 54 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
779 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R32, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, U6, V1 TRGOVINA PLOD d. o.o. Ljudevita Gaja 6 Krapina 49000 Krapina Krapinsko-zagorska
780 R3-2, R4-2 TRGOVINA-CAFFE BAR "JURA", VL. MIRJANA PILJEK Kozjak Začretski b.b. Sveti Križ Začretje 49223 Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska
781 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4 TRGOVINATRANSPORTUGOSTITELJSTVO "MIŠAK", vl. Darko Mišak Dr. Franje Tuđmana 1 Sveti Križ Začretje 49223 Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska
782 R1-2, R3-2, R4-2 TRGOVINAUGOSTITELJSTVO "PAVLEK", VL. ANITA PAVLEK LJUBIĆ Lug Orehovički b.b., Lug Orehovički Brestovec Orehovički 49228 Brestovec Orehovički Krapinsko-zagorska
783 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VALALTA d.o.o. J. Broza 11 Kumrovec 49295 Kumrovec Krapinsko-zagorska
784 R3-2, R4-2 VALPOVKA D O O Milana Prpića 62 Oroslavje 49243 Oroslavje Krapinsko-zagorska
785 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA STANICA d.o.o. Stjepana Radića 35 Pregrada 49218 Pregrada Krapinsko-zagorska
786 R1-2, R4-2 VETERINARSKA STANICA ZABOK D. O.O. Trg Stjepana i Franje Tuđmana 1 Veliko Trgovišće 49214 Veliko Trgovišće Krapinsko-zagorska
787 R1-2, R4-2 VETERINARSKA STANICA ZABOK D. O.O. Trg hrvatske kraljice Jelene 11 Sveti Križ Začretje 49223 Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska
788 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. Sajmišna 36 Zlatar 49250 Zlatar Krapinsko-zagorska
789 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D.O.O. Matenačka 4 Donja Stubica 49240 Donja Stubica Krapinsko-zagorska

Stranica 55 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
790 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VETERINARSKA TRGOVINA VL. ZLATKO HORVAT A.Mihanovića 22a Krapinske Toplice 49217 Krapinske Toplice Krapinsko-zagorska
791 P-1, R3-2, R4-2, S-4 ZAŠTITA BILJA d.o. o. Lug Zabočki 71G Zabok 49210 Zabok Krapinsko-zagorska
792 R1-2, R3-2, R4-2 ŽEBOJKA D.O.O. Ciglenica Zagorska 136 Ciglenica Zagorska 49223 Sveti Križ Začretje Krapinsko-zagorska
793 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO - MILKA D.O. O. Stjepana Radića 2 Otočac 53220 Otočac Ličko-senjska
794 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Frankopanska 55 Brinje 53260 Brinje Ličko-senjska
795 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Frankopanska 83 Brinje 53260 Brinje Ličko-senjska
796 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. B. Babića b.b. Sveti Juraj 53284 Sveti Juraj Ličko-senjska
797 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Tomislava Jakovljevića 1 Korenica 53230 Korenica Ličko-senjska
798 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Ivana Mažuranića 4 Senj 53270 Senj Ličko-senjska
799 S-6, U6, V1 LEKO D.O.O. Sinac 155a, Otočac Ličko Lešće 53224 Ličko Lešće Ličko-senjska
800 R6, S-1, U1 LEKO D.O.O.ZA TRGOVINU I USLUGE Sinac b.b., Sinac Ličko Lešće 53224 Ličko Lešće Ličko-senjska
801 S-6, U6, V1 LIDL HRVATSKA D. O.O. Konjsko Brdo 113 Perušić 53202 Perušić Ličko-senjska
802 P-1, P-2, P-4 LONČAR TRANSPORTI, VL. MARKO LONČAR Savska 57A, S BB Kik 53244 Lovinac Ličko-senjska
803 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 MADIG – MREŽNICA D.O.O. Kralja Zvonimira 131 Otočac 53220 Otočac Ličko-senjska
804 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 MARTIN VRT D.O.O. Trg Zrinskih Frankopana b.b. Gospić 53000 Gospić Ličko-senjska

Stranica 56 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
805 R1-2, R3-2, R4-2 POLJOPROMET D. O.O. Zrinski Frankopana 61 Perušić 53202 Perušić Ličko-senjska
806 R1-2, R3-2, R4-2 POLJOPROMET D. O.O. IX GBR HV - Vukovi 7 Gospić 53000 Gospić Ličko-senjska
807 R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4 POLJOPROMET D. O.O. Lički Osik 81, Lički Osik Gospić 53000 Gospić Ličko-senjska
808 R3-2, R4-2 Štuka-Prom d.o.o. Josipa Jovića 31/1 Korenica 53230 Korenica Ličko-senjska
809 R3-2, S-2 TOMAIĆ COMMERCE D.O.O. Špilnički odvojak 5 Otočac 53220 Otočac Ličko-senjska
810 R3-2 TRGOVAČKI OBRT "LJUBIĆ", VL. LJUBOMIR LJUBIĆ Trg Nikole Tesle 22 Donji Lapac 53250 Donji Lapac Ličko-senjska
811 R3-2, R4-2, S-1, S-3 VETERINARSKA AMBULANTA BRINJE D.O.O. Frankopanska 38 Brinje 53260 Brinje Ličko-senjska
812 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 POLJOCENTAR d. o.o. Rade Končara 55, Novo Selo Rok Čakovec40000 Čakovec Međimurska
813 R3-2, R4-2, S-1 AGRICOLA d.o.o. Čakovečka 24 Prelog 40323 Prelog Međimurska
814 R3-2, R4-2, S-1 AGRICOLA d.o.o. Glavna 54 Mala Subotica 40321 Mala Subotica Međimurska
815 P-1, P-2, R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S2 AGROMARTIN d.o. o. Vrhovljan, Čakovečka bb Mursko Središće 40315 Mursko Središče Međimurska
816 P-1, P-2, R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S2 AGROMARTIN d.o. o. Vrhovljan, Čakovečka bb Vrhovljan 40313 Sveti Martin na Muri Međimurska
817 P-1, P-2, R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S4, S-6, V1 ANIMALOGIC zadruga za proizvodnju, usluge i trgovinu Črečan, Črečan 53 Macinec 40306 Macinec Međimurska
818 P-1, P-2, P-3, P-4 ARNO d.o.o. Rudolfa Steinera bb Čakovec 40000 Čakovec Međimurska

Stranica 57 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
819 P-1, P-2, P-4 AUTOPRIJEVOZNIK MILOVAN TODOROVIĆ Peklenica, Glavna 34 Peklenica 40315 Mursko Središče Međimurska
820 P-1, P-2, P-4 AUTOPRIJEVOZNIK VLADIMIR MEZNARIĆ Koče Racina 5 Čakovec 40000 Čakovec Međimurska
821 P-1, P-2, P-3, P-4 AUTOPRIJEVOZNIK Željko Glavina Cvjetna 40 Cirkovljan 40323 Prelog Međimurska
822 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-6, V1 BAT D.O.O. Rudolfa Steinera 2 Čakovec 40000 Čakovec Međimurska
823 R3-2, R4-2 BMF D.O.O. Žrtava fašizma 76, Strahoninec Čakovec 40000 Čakovec Međimurska
824 P-1, P-2, P-3, P-4 BOSA D.O.O. Jelenska 9, Šenkovec Čakovec 40000 Čakovec Međimurska
825 R3-2, S-1 CONDIO D.O.O. Čakovečka ulica 136A, Pušćine Nedelišće 40305 Nedelišče Međimurska
826 P-1, P-2, P-4 DOBRANIĆ d.o.o. Rade Končara 71 Mursko Središće 40315 Mursko Središče Međimurska
827 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, U2, U3, U4, U6, V1, ZP, ZP1, ZP2 DREAM FOOD d.o. o. Strahoninec, Čakovečka 86 Čakovec 40000 Čakovec Međimurska
828 P-1, P-2, P-3, P-4 ELLIT d.o.o. Hodošan, Glavna 2 Hodošan 40320 Donji Kraljevec Međimurska
829 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 EUROMET D.O.O. Kralja Zvonimira 38 Prelog 40323 Prelog Međimurska
830 R3-2, R4-2, S-1 GALIVET d.o.o. Kralja Zvonimira 51 Prelog 40323 Prelog Međimurska
831 P-1, P-2, R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S3 GRAMEX D.O.O. Sajmišna 14 Prelog 40323 Prelog Međimurska
832 P-1, P-2, R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S3 GRAMEX d.o.o. Kolodvorska bb Donji Kraljevec 40320 Donji Kraljevec Međimurska
833 R3-2, R4-2, S-1 KANASTA d.o.o. Novo selo na Dravi, Prvomajska 14 Novo Selo na Dravi 40000 Čakovec Međimurska

Stranica 58 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
834 R3-2, R4-2, S-1 KANASTA d.o.o. Nova 4 Nedelišće 40305 Nedelišče Međimurska
835 P-1 KARLO TRANSPORTI D.O. O. Čehovec 105/d Prelog 40323 Prelog Međimurska
836 P-1, P-2, R3-2, R4-2 KOCEN - AGRO D. O.O. Štrigova 79 Štrigova 40312 Štrigova Međimurska
837 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 KTC D.D. Zrinskih b.b. Prelog 40323 Prelog Međimurska
838 R3-2, R4-2 KTC d.d. Športska 4 Čakovec 40000 Čakovec Međimurska
839 R4-2 LUG d.o.o. Kralja Tomislava 139 Kotoriba 40329 Kotoriba Međimurska
840 R4-2 LUG d.o.o. Murska bb Kotoriba 40329 Kotoriba Međimurska
841 R4-2 METSS d.o.o. Trg M. Blazinarića 26 B Gornji Kuršanec 40305 Nedelišče Međimurska
842 R4-2 METSS d.o.o. Marka Kovača 42 Podbrest 40322 Orehovica Međimurska
843 R4-2 METSS d.o.o. N. Tesle 23 Orehovica 40322 Orehovica Međimurska
844 R4-2 METSS d.o.o. Prvomajska 22 Vularija 40322 Orehovica Međimurska
845 R4-2 MIDRANO d.o.o. Železna Gora 131 Železna Gora 40312 Štrigova Međimurska
846 P-1, R3-2, R4-2, S-1 MOHARIĆ COMMERCE D.O.O. Vučetinec b.b., Lopatinec Vučetinec 40311 Lopatinec Međimurska
847 R4-2, S-4, U4, ZP2 Optimus lab d.o.o. Preloška ulica 38 Čakovec 40000 Čakovec Međimurska
848 P-1, P-2, P-3, P-4 PADISS-HORVAT d. o.o. Antuna Mihanovića 45 A Prelog 40323 Prelog Međimurska
849 R4-2 PARK HORVAT j.d. o.o. Ulica N. Zrinskog 11 Kotoriba 40329 Kotoriba Međimurska
850 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-6, V1 PAVIĆ PT, vl. Ivica Pavić Josipa Broza 5, Ivanovec Čakovec 40000 Čakovec Međimurska
851 R2-2, R3-2, R4-2, S-1 POLJO POSAVEC d.o.o. Dunjkovec, Ivana Gorana Kovačića b. b. Dunjkovec 40305 Nedelišče Međimurska

Stranica 59 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
852 P-1, R3-2, R4-2, S-1 POLJODOM d.o.o. Glavna 61 Mala Subotica 40321 Mala Subotica Međimurska
853 R3-2, R3-3, S-1, U1 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ČAKOVEC Jug 1 Kotoriba 40329 Kotoriba Međimurska
854 P-1, P-2, P-4 PRIJEVOZ "LEBAR", VL.LEBAR VLADIMIR Kolodvorska 46 Mursko Središće 40315 Mursko Središče Međimurska
855 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Istarska 1 Prelog 40323 Prelog Međimurska
856 R3-2, R4-2, S-1 PZ ČAKOVEC Draškovićeva 21 Draškovec 40325 Draškovec Međimurska
857 R3-2, R4-2, S-1 PZ ČAKOVEC Kolodvorska 12 Donji Kraljevec 40320 Donji Kraljevec Međimurska
858 R3-2, R4-2, S-1 PZ ČAKOVEC Čakovečka 33 Nedelišće 40305 Nedelišče Međimurska
859 R3-2, R4-2, S-1 PZ ČAKOVEC Sivica, Duga 2 Podturen 40317 Podturen Međimurska
860 R3-2, R4-2, S-1 PZ ČAKOVEC Ruđera Boškovića b. b. Čakovec 40000 Čakovec Međimurska
861 R3-2, R4-2, S-1 PZ ČAKOVEC Čakovečka bb Podturen 40317 Podturen Međimurska
862 R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, S-1, U1 PZ ČAKOVEC Braće Radića 47, Pribislavec Čakovec 40000 Čakovec Međimurska
863 R3-2, R4-2, S-1 PZ ČAKOVEC Marka Kovača bb, Domašinec Dekanovec 40318 Dekanovec Međimurska
864 R3-2, R4-2, S-1 PZ ČAKOVEC Josipa Broza 2 Mursko Središće 40315 Mursko Središče Međimurska
865 P-1, P-2, P-3, P-4 ROLAND TRANSPORT, VL. ROLAND KUKOVEC Pavleka Miškine 43, Strahoninec Čakovec 40000 Čakovec Međimurska
866 R3-2, S-1, U1 SALINEN D.O.O. Čakovečka ulica 136A, Pušćine Nedelišće 40305 Nedelišče Međimurska

Stranica 60 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
867 S-6, V1 TEHNIX d.o.o. Kolodvorska 39 Donji Kraljevec 40320 Donji Kraljevec Međimurska
868 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TONI D.O.O. Koprivnička 27 Donja Dubrava 40328 Donja Dubrava Međimurska
869 P-1, R3-2, S-1 TONI D.O.O. Kolodvorska 80a Donji Kraljevec 40320 Donji Kraljevec Međimurska
870 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TONI D.O.O. Sportska b.b. Podturen 40317 Podturen Međimurska
871 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TONI D.O.O. Kolodvorska 80a Donji Kraljevec 40320 Donji Kraljevec Međimurska
872 R4-2, S-1 TP "VARAŽDIN" D. O.O. Kalnička 18 Dekanovec 40318 Dekanovec Međimurska
873 R4-2, S-1 TP VARAŽDIN D.O. O. Miklavec 45 Vratišinec 40316 Vratišinec Međimurska
874 R3-2, R4-2 TP VARAŽDIN d.o.o. Novakovec, Glavna 32 Podturen 40317 Podturen Međimurska
875 R3-2, R4-2, S-1, S-4 TP VARAŽDIN d.o.o. Glavna 13 Peklenica 40315 Mursko Središče Međimurska
876 P-1, P-2, P-3, P-4 TRANS - KUKOVEC D.O.O. Dravska b.b., Strahoninec Čakovec 40000 Čakovec Međimurska
877 P-2, R4-2 TRGOVAČKI OBRT PRIMA - D, VL. DUŠAN SRAKA Otok 1 Prelog 40323 Prelog Međimurska
878 R4-2, S-1 TRGOVAČKO PODUZEĆE "VARAŽDIN" D.O.O. Ulica Matije Gupca b.b. Donji Vidovec 40327 Donji Vidovec Međimurska
879 R4-2, S-1 TRGOVAČKO PODUZEĆE "VARAŽDIN" D.O.O. Glavna 18 Podturen 40317 Podturen Međimurska
880 R4-2 TRGOVINA AS d.o. o. Zagrebačka 8 Donja Dubrava 40328 Donja Dubrava Međimurska
881 R3-2, R4-2, S-1, S-4 TVORNICA STOČNE HRANE D. D. Zrinsko -Frankopanska 15 Čakovec 40000 Čakovec Međimurska
882 R1-2, R3-2, R4-2, U1, U3, U4 VETA d.o.o. Ivana Gundulića 18A Čakovec 40000 Čakovec Međimurska

Stranica 61 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
883 P-1, R3-2, R3-3, R4-2, S-1, U1 VLADO D.O.O. Industrijsko športska zona bb, Domašinec Dekanovec 40318 Dekanovec Međimurska
884 P-1 ZAREA d.o.o. Ulica Slavka Kolara 7 Nedelišće 40305 Nedelišče Međimurska
885 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 BOSNIĆ OBRT ZA TRGOVINU I KNJIGOVODSTVEN E USLUGE, vl. Biserka Bosnić Nikole Tesle 85 Črnkovci31553 Črnkovci Osječko-baranjska
886 P-2 SAMARDŽIJA prijevoznički obrt, vl. Branko Samardžija Josipa Glibušića 150 Dalj31226 Dalj Osječko-baranjska
887 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 ABIČIĆ d.o.o. Bana Josipa Jelačića 120 Višnjevac 31220 Višnjevac Osječko-baranjska
888 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-6 ABIČIĆ D.O.O.ZA POLJOPRIVREDU, TRGOVINU I USLUGE Matije Gupca 19 Koška 31224 Koška Osječko-baranjska
889 R3-2, R4-2, S-1, S-3 ADEPT D.O.O. Svete Ane 38 Tenja 31207 Tenja Osječko-baranjska
890 R3-2, R4-2, S-1, S-3 ADEPT D.O.O. Kralja Zvonimira 7a Čepin 31431 Čepin Osječko-baranjska
891 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGELUS D.O.O. Braće Banas 50, Josipovac Punitovački Punitovci 31424 Punitovci Osječko-baranjska
892 R3-2, S-1 AGRO NODIJ d.o.o. Petra Preradovića 4/1 Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
893 P-1, P-4 AGRO TRANSPORT D.O.O. Bračka 17 Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
894 R4-2 AGRO-ČEPIN d.o.o. Kralja Zvonimira 132 Čepin 31431 Čepin Osječko-baranjska
895 R3-2, R4-2 AgroFruktus d.o.o. Industrijska zona Janjevci 6 Donji Miholjac 31540 Donji Miholjac Osječko-baranjska
896 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, V1 AGROGRUDA d.o.o. Josipa Hutlera 33 Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska

Stranica 62 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
897 R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, R44, V1 AGROGRUDA D.O. O.OSIJEK Trg slobode 7 Beli Manastir 31300 Beli Manastir Osječko-baranjska
898 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Matije Gupca 46 Koška 31224 Koška Osječko-baranjska
899 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Osječka 27 Našice 31500 Našice Osječko-baranjska
900 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Trg bana Jelačića 44 Đurđenovac 31511 Đurđenovac Osječko-baranjska
901 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Sv.Ivana Krstitelja 34 Darda 31326 Darda Osječko-baranjska
902 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. I.B.Slovaka 24 Breznica Našička 31225 Breznica Našička Osječko-baranjska
903 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Kralja Tomislava 92 Bizovac 31222 Bizovac Osječko-baranjska
904 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. V.Lisinskog 45 Našice 31500 Našice Osječko-baranjska
905 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Borisa Kidriča 59/O Jagodnjak 31324 Jagodnjak Osječko-baranjska
906 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Dore Pejačević 1 Feričanci 31512 Feričanci Osječko-baranjska
907 R3-2, S-1, S-3, S-4, U1 Agronom d.o.o. Borisa Kidriča 59 o Jagodnjak 31324 Jagodnjak Osječko-baranjska podaci o sušenju neizravna metoda sušenja, trenutno se koristi lož ulje kao gorivo
908 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Vladimira Nazora 81 Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
909 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Bana Jelačića 23 Selci Đakovački 31415 Selci Đakovački Osječko-baranjska
910 R3-2, R4-2 AMARILIS d.o.o. Kralja Zvonimira 42 Čepin 31431 Čepin Osječko-baranjska
911 R3-2, U1 AMEROPA ŽITNI TERMINAL D.O.O. Slavonska 64 Silaš 31214 Laslovo Osječko-baranjska
912 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R32, R4-2, R6, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6 ANA, obrt za trgovinu, vl. Josip Suk Vinogradska 2 Našice 31500 Našice Osječko-baranjska

Stranica 63 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
913 R3-2, R4-2, S-1 ANABBELA D.O.O. Glavna 121 Kneževi Vinogradi 31309 Kneževi Vinogradi Osječko-baranjska
914 R3-2, S-1 ANAGALIS D.O.O. Lj.Gaja 48a Lug 31224 Koška Osječko-baranjska
ZA TRGOVINU I Subotički
PRIZVODNJU
915 R3-2, S-1 ANAGALIS D.O.O. J.J.Strossmayera 2 31433 Podgorač Osječko-baranjska
ZA TRGOVINU I Podgorač
PROIZVODNJU
916 P-1, P-2, P-4 AUTOPRIJEVOZNIK IVAN MILOŠ Petrovac 8 Feričanci 31512 Feričanci Osječko-baranjska
917 R2-2, R3-2, S-1, S-2 AVENA AGRO D.O. Bana Josipa Jelačića 31421 Satnica Osječko-baranjska
O. 73 Satnica Đakovačka
Đakovačka
918 R1-2, R2-2, R3-2, S-1, S-2 AVENA AGRO D.O. O. A. Cesarca 11 Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
919 S-6, U6, V1 AWT Kudeljara b.b., 31326 Darda Osječko-baranjska
INTERNATIONAL D. Industrijska zona
O.O. Darda Darda
920 P-1, P-2, P-3, P-4 BELJE D.D. Industrijska zona 2 Darda 31326 Darda Osječko-baranjska
921 R3-2, S-2 BELJE D.D. Imre Nagya 1 Beli Manastir 31300 Beli Manastir Osječko-baranjska
922 R3-2, S-1, U1 BELJE d.d. Trg Slobode 23 Beli Manastir 31300 Beli Manastir Osječko-baranjska podaci o sušenju izravna metoda
sušenja, zemni plin kao gorivo
923 R3-2, R4-2 BIOGAL d.o.o. N.Š.Zrinskog 2F 31220 Višnjevac Osječko-baranjska
Višnjevac
924 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-6, V1 BIP AGRO A.Stepinca 29, 31511 Đurđenovac Osječko-baranjska
TRGOVAČKI OBRT, Đurđenovac
VL.IGOR PALAS
925 R4-3 BLATA D.O.O.ZA Braće Radića 55, 31542 Magadenovac Osječko-baranjska
POLJOPRIVREDNU Malinovac
PROIZVODNJU Magadenovac
926 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOCANJEVČANKA D.O.O. Željeznička b.b. Belišće 31551 Belišće Osječko-baranjska

Stranica 64 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
927 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOGUT d.o.o. Svetog Martina 8A Beli Manastir 31300 Beli Manastir Osječko-baranjska
928 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Dore Pejačević 15 Feričanci 31512 Feričanci Osječko-baranjska
929 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Zoljan, Našička 69 Zoljan 31500 Našice Osječko-baranjska
930 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Omladinska bb Viškovci 31401 Viškovci Osječko-baranjska
931 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Kešinačka bb Vrbica 32284 Stari Mikanovci Osječko-baranjska
932 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Stjepana Radića 64 Forkuševci 31402 Semeljci Osječko-baranjska
933 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. B.Radića 11 Kešinci 31402 Semeljci Osječko-baranjska
934 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Tomašanci, Kralja Tomislava 15 Tomašanci 31422 Gorjani Osječko-baranjska
935 R1-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Glavna 55 Levanjska Varoš 31416 Levanjska Varoš Osječko-baranjska
936 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Trg Bana Jelačića 9/10 Đurđenovac 31511 Đurđenovac Osječko-baranjska
937 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Bolokan 1 Gorjani 31422 Gorjani Osječko-baranjska
938 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Vladimira Nazora 3 Selci 31222 Bizovac Osječko-baranjska
939 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Vukojevci, Kralja Tomislava 108 Vukojevci 31500 Našice Osječko-baranjska
940 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Koritna, Kolodvorska 17 Koritna 31402 Semeljci Osječko-baranjska
941 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4 BOSO d.o.o. Trnava bb Trnava 31411 Trnava Osječko-baranjska
942 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Ante Starčevića 59 Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
943 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Hinka Juhna 2 Podgorač 31433 Podgorač Osječko-baranjska
944 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Radićeva 150 Strizivojna 31410 Strizivojna Osječko-baranjska

Stranica 65 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
945 R3-2, R4-2 BREŽIĆ d.o.o. Strossmayerova 100 Moslavina Podravska 31530 Podravska Moslavina Osječko-baranjska
946 R3-2, R4-2 BREŽIĆ d.o.o. Braće Radića 45 Viljevo 31531 Viljevo Osječko-baranjska
947 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-3, S-4, S-6 CANDOR d.o.o. B.J.Jelačića 69 Valpovo 31550 Valpovo Osječko-baranjska
948 R3-2 CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB, d.d. za proizvodnju, prijevoz, otpremništvo i trgovinu Sv. L. B. Mandića 111a Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
949 R3-2, R4-2, S-2, S-3 CIKLA d.o.o. Svetog Ivana Krstitelja 48 Darda 31326 Darda Osječko-baranjska
950 R3-2, R4-2 DIKA d.o.o. Gornjodravska obala 91c Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
951 S-6, V1 DOGI-TRADE d.o.o. M. Divalta 116 Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
952 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, U1, U2, U3, U4 DUKAT d.d. Ante Starčevića 258 Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
953 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 FANON d.o.o. Vladimira Nazora 56 Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
954 P-1, R3-1, R3-2, S-1 FARMA LIPINE D.O. O. Ljudevita Gaja 7 Lipine 31500 Našice Osječko-baranjska
955 R3-2 FERDINAND d.o.o. L. Jagera 5 Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
956 R3-2, U1 GRANAGLIA d.o.o. J.J.Strossmayera 213 Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
957 P-1, P-2, R3-2, R4-2, U1 HINA D.O.O. B.Radića 6 Našice 31500 Našice Osječko-baranjska
958 R3-2, R4-2 IDM-GRADNJA d.o. o. Vladimira Nazora 39 Našice 31500 Našice Osječko-baranjska
959 R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 INTEGRA AGRO 7 d.o.o. Vladimira Nazora 32 Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
960 R3-2, R4-2 KARLIĆ D.O.O. Nikole Tesle 117 Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska

Stranica 66 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
961 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, V1 „KING“ PROIZVODNJA I PRODAJA P.Preradovića 29 Donji Miholjac 31540 Donji Miholjac Osječko-baranjska
962 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 KLASJE PROIZVODNO I TRGOVAČKO DRUŠTVO D.O.O. Hinka Juhna 2A Podgorač 31433 Podgorač Osječko-baranjska
963 R3-2, R4-2 MAKRONI D.O.O. Vojlovica 14 Brijest 31000 Osijek Osječko-baranjska
964 P-4, R3-1, R3-2, S-2 MALA MLJEKARA D.O.O.ZA PROIZVODNJU I KONZERVIRANJE MLIJEKA Sunčana br.19 Valpovo 31550 Valpovo Osječko-baranjska
965 R3-2, R4-2, U1, U4 METAFORA D.O.O. Pavla Pejačevića 36 Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
966 S-6, V1 METRO CASH&CARRY d.o. o. kneza Trpimira 28 Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
967 R6, S-1 MIAGRO D.O.O.ZA POLJOPRIVREDU S.Radića 1 Ribnjak 31225 Breznica Našička Osječko-baranjska
968 R3-2, R4-2 Mini market trgovački obrt, vl. Miroslav Baričević I.L.Ribara 31 Beničanci 31542 Magadenovac Osječko-baranjska
969 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-4 MLADINA POLJOPRIVREDNI OBRT, vl. Ana Majdenić K. A. Stepinca 18 Črnkovci 31553 Črnkovci Osječko-baranjska
970 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 NAŠIČANKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA I.B.Slovaka 39 Jelisavac 31225 Breznica Našička Osječko-baranjska
971 R3-2, S-1, S-2, U1 NOVI AGRAR D.O. O. Ulica grada Vukovara b.b. Čepin 31431 Čepin Osječko-baranjska
972 R3-2, S-1, S-2, U1 NOVI AGRAR D.O. O. Ekonomija Klisa b.b. Tenja 31207 Tenja Osječko-baranjska
973 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4 OGAR COMMERCE D.O.O. A.Harambašića 6 Donji Miholjac 31540 Donji Miholjac Osječko-baranjska

Stranica 67 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
974 R3-2, R4-2, U1, U4 OMNI - AGRO D.O. O. Martina Divalta 84 Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
975 P-1, P-2, P-3, P-4 ORAO d.o.o. Vinkovačka 1/A Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
976 P-1, R3-2, U1 ORTEO D.O.O. Jablanova 15 Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
977 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 OSATINA GRUPA d. o.o. Hinka Juhna 2A Podgorač 31433 Podgorač Osječko-baranjska
978 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 OSATINA GRUPA d. o.o. Splitska 19 Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
979 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 OSATINA GRUPA d. o.o. Bana Josipa Jelačića 12 Budimci 31432 Budimci Osječko-baranjska
980 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 OSATINA GRUPA d. o.o. Strossmayerova b.b. Josipovac Punitovački 31424 Punitovci Osječko-baranjska
981 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 OSATINA GRUPA d. o.o. Vladimira Nazora 17 Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
982 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 OSATINA GRUPA d. o.o. Kralja Tomislava 91 Semeljci 31402 Semeljci Osječko-baranjska
983 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 OSATINA GRUPA d. o.o. Bolokan 16 Gorjani 31422 Gorjani Osječko-baranjska
984 PALKOCOMMERCE D.O. O. Glavna 138 Kneževi Vinogradi 31309 Kneževi Vinogradi Osječko-baranjska
985 R1-2, R3-2, R4-2 PANONTECH d.o.o. Tvrđavica 130 Tvrđavica 31000 Osijek Osječko-baranjska
986 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, V1 PAPUK D.D. Matije Gupca 29 Donja Motičina 31513 Donja Motičina Osječko-baranjska
987 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, V1 PAPUK D.D. I.L.Ribara 24 Beničanci 31542 Magadenovac Osječko-baranjska
988 R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4 PAPUK D.D. Kolodvorska 7, Markovac Našički Našice 31500 Našice Osječko-baranjska
989 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, V1 Papuk d.d. Našice Augusta Šenoe 2 Donji Miholjac 31540 Donji Miholjac Osječko-baranjska
990 R3-2, S-2 PIVOVARA OSIJEK D.O.O. Vukovarska 312 Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska

Stranica 68 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
991 P-1, P-2, R3-2, R4-2 PODOBNIK D.O.O. Vijenac 107.brigade HV 3 Valpovo 31550 Valpovo Osječko-baranjska
992 P-1, P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-5, S-6, U1, U2, U3, U4, U5, U6, V1, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 POLJOPRIVREDNI CENTAR D.O.O. VELIŠKOVCI Kralja Tomislava 1, Veliškovci Gat 31554 Gat Osječko-baranjska
993 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-5 POLJOPRIVREDNI CENTAR D.O.O. VELIŠKOVCI Vladimira Nazora 2 Marijanci 31555 Marijanci Osječko-baranjska
994 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-5 POLJOPRIVREDNI CENTAR D.O.O. VELIŠKOVCI Vladimira Nazora 144 Podgajci Podravski 31552 Podgajci Podravski Osječko-baranjska
995 P-1, P-2, P-3, R4-2, R6, S-1, S-4, U4 PP ORAHOVICA d. o.o. Gajeva 16 Donji Miholjac 31540 Donji Miholjac Osječko-baranjska
996 P-1, P-2, P-3, R4-2, R6, S-1, S-4, U4 PP ORAHOVICA d. o.o. Podunavlje 1 Bilje 31327 Bilje Osječko-baranjska
997 S-1 PPK VALPOVO D.D. A.B.Šimića 27 Valpovo 31550 Valpovo Osječko-baranjska
998 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 PPK VALPOVO D.O. O. Kralja Tomislava 2 Veliškovci 31554 Gat Osječko-baranjska
999 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 PPK VALPOVO D.O. O. Gutmanova 18 Belišće 31551 Belišće Osječko-baranjska
1000 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 PPK VALPOVO D.O. O. A.B.Šimića 27 Valpovo 31550 Valpovo Osječko-baranjska
1001 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 PPK VALPOVO D.O. O. Republike 66 Petrijevci 31208 Petrijevci Osječko-baranjska
1002 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 PPK VALPOVO D.O. O. Kralja Tomislava 210 Bizovac 31222 Bizovac Osječko-baranjska
1003 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 PPK VALPOVO D.O. O. Matije Gupca 44 Valpovo 31550 Valpovo Osječko-baranjska
1004 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 PPK VALPOVO d.o. o. A.B.Šimića 27 Valpovo 31550 Valpovo Osječko-baranjska
1005 R3-2, R4-2 PRO-LIM d.o.o. Ličko Novo Selo, Hrvatskih branitelja 22 Ličko Novo Selo 31511 Đurđenovac Osječko-baranjska

Stranica 69 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1006 R3-2, R4-2 PROTEIN d.o.o. Bana Josipa Jelačića 16 Dalj 31226 Dalj Osječko-baranjska
1007 R3-2, R4-2, S-1, S-4 PROTEIN d.o.o. Kolodvorska 35 Bijelo Brdo 31204 Bijelo Brdo Osječko-baranjska
1008 R3-2, R4-2 PROTEIN d.o.o. Nikole Šubića Zrinskog 68 Darda 31326 Darda Osječko-baranjska
1009 R3-2, R4-2 PROTEIN d.o.o. Vlatka Mačeka 41 Tenja 31207 Tenja Osječko-baranjska
1010 R3-2, R4-2 PROTEIN d.o.o. Kralja Tomislava 133 Vladislavci 31404 Vladislavci Osječko-baranjska
1011 R3-2, R4-2 PRVČA Vinogradska 9 31500 Našice Osječko-baranjska
POLJOPRIVREDNA Našice
ZADRUGA
1012 R3-2, R4-2 PRVČA Trg Ljudevita Gaja 31000 Osijek Osječko-baranjska
POLJOPRIVREDNA 5a Osijek
ZADRUGA
1013 R3-2, R4-2 PRVČA Kolodvorska 51 Donji 31540 Donji Miholjac Osječko-baranjska
POLJOPRIVREDNA Miholjac
ZADRUGA
1014 R3-2, R4-2 PRVČA Kralja Zvonimira 15 31431 Čepin Osječko-baranjska
POLJOPRIVREDNA Čepin
ZADRUGA
1015 R3-2, R4-2 PRVČA J. J. Strossmayera 31500 Našice Osječko-baranjska
POLJOPRIVREDNA 126 Našice
ZADRUGA
1016 R3-2, R4-2 PRVČA Josipa bana Jelačića 31226 Dalj Osječko-baranjska
POLJOPRIVREDNA 7 Dalj
ZADRUGA
1017 R3-2, R4-2 PRVČA Ante Starčevića 76 31400 Đakovo Osječko-baranjska
POLJOPRIVREDNA Đakovo
ZADRUGA
1018 R3-2, R4-2 PRVČA PZ Vladimira Nazora 32 Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
1019 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6 PŠENO D.O.O. Osječka 164a Josipovac 31221 Josipovac Osječko-baranjska

Stranica 70 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1020 R2-2, R3-2, R4-2 PZ NAŠE SELO Glavna 113 Kneževi Vinogradi 31309 Kneževi Vinogradi Osječko-baranjska
1021 R2-2, R3-2, R4-2 PZ NAŠE SELO V.Nazora 2 Popovac 31303 Popovac Osječko-baranjska
1022 R2-2, R3-2, R4-2 PZ NAŠE SELO B.Kidriča 59/O Jagodnjak 31324 Jagodnjak Osječko-baranjska
1023 P-1, R3-2 REPROMATERIJAL D.O.O. Sv.L.B.Mandića 111U Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
1024 P-1, P-2, P-3, P-4 RICARDO d.o.o. Kudeljara 1A Darda 31326 Darda Osječko-baranjska
1025 P-1, P-2, R3-2, R4-2, U1 ROMB D.O.O. Braće Radića 6 Našice 31500 Našice Osječko-baranjska
1026 P-1, P-2, P-3, P-4 ROŽA TRANSPORT D.O.O. Petefi Šandora 19 Suza 31308 Suza Osječko-baranjska
1027 S-4, U4 SIMENTAL COMMERCE D.O.O. fra G.Martića bb Tenja 31207 Tenja Osječko-baranjska
1028 R3-2, R4-2 SJEME VINKOVCI, vl. Vladimir Balind J. Huttlera 33 Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
1029 R3-2, R4-2 SJEME VINKOVCI, vl. Vladimir Balind Kardinala A. Stepinca 1 Belišće 31551 Belišće Osječko-baranjska
1030 R1-2, R2-2, R3-2, S-1, S-2 ŠAMIJA D.O.O. I.L.Ribara 15, Budrovci Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
1031 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4 TABAKOVIĆ D.O.O. ZA PROIZVODNJU, Sv.Ane 12 Tenja 31207 Tenja Osječko-baranjska
TRGOVINU I
USLUGE
1032 R2-2, R3-2, R4-2 TEGET D.O.O. Stjepana Radića b. b., Kuševac Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
1033 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TO "SJEME K. Zvonimira 4 Bilje 31327 Bilje Osječko-baranjska
VINKOVCI" vl.
Vladimir Balind
1034 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TO "SJEME Glavna 121 Kneževi 31309 Kneževi Vinogradi Osječko-baranjska
VINKOVCI" vl. Vinogradi
Vladimir Balind

Stranica 71 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1035 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 TRGOVAČKA RADNJA MINIMARKET "CENTAR" BIZOVAC, VL. SVJETISLAV MARINJAK Kralja Tomislava 137 Bizovac 31222 Bizovac Osječko-baranjska
1036 P-1, R3-2, R4-2 "VALMED" OBRT ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU MEDOM VL.BRANKO KUBAT Hrastik 19 Valpovo 31550 Valpovo Osječko-baranjska
1037 P-1, P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 VETERINARSKA STANICA ĐAKOVO d.o.o., AMB. STARI SLATNIK Kralja Tomislava 33 Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
1038 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-4 VETERINARSKA STANICA MIHAEL D.O.O. Stjepana Radića 6 Donji Miholjac 31540 Donji Miholjac Osječko-baranjska
1039 P-1, P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, U2, U3, U4, U5, U6, V1, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 VETERINARSKE LJEKARNE D.O.O. Kralja Tomislava 30 Beli Manastir 31300 Beli Manastir Osječko-baranjska
1040 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R32, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, U1, U2, U3, U4, U5, U6, V1, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 VETERINARSKE LJEKARNE D.O.O. Matije Gupca 36 Valpovo 31550 Valpovo Osječko-baranjska
1041 R3-2, R4-2 VIDIK D. O. O. I. Andrića 1 Đurđenovac 31511 Đurđenovac Osječko-baranjska
1042 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VIDIK D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE Ljudevita Gaja 65, Beljevina Đurđenovac 31511 Đurđenovac Osječko-baranjska

Stranica 72 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1043 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VIDIK D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE Zelena 57/A, Beljevina Đurđenovac 31511 Đurđenovac Osječko-baranjska
1044 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VIDIK D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE Osječka 61A, Markovac Našički Našice 31500 Našice Osječko-baranjska
1045 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VIDIK D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE Bana Josipa Jelačića b.b., Šaptinovci Đurđenovac 31511 Đurđenovac Osječko-baranjska
1046 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 VIDIK D.O.O.ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE Kolodvorska 24 Đurđenovac 31511 Đurđenovac Osječko-baranjska
1047 R2-2, R3-2, R4-2 VLADO d.o.o. Kolodvorska 16 Donji Miholjac 31540 Donji Miholjac Osječko-baranjska
1048 R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 VRBOVNIK D.O.O. J.B.Jelačića 60 Višnjevac 31220 Višnjevac Osječko-baranjska
1049 S-1 WEST D.O.O. Ekonomija Šljivoševci Magadenovac 31542 Magadenovac Osječko-baranjska
1050 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4 ZKI-SJEME d.o.o. Petefi Šandora 3 Beli Manastir 31300 Beli Manastir Osječko-baranjska
1051 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-5, S-6 ZKI-SJEME d.o.o. Vladimira Nazora 32 Popovac 31303 Popovac Osječko-baranjska
1052 P-1 ŽELJKO DUDAŠ Zmajevac 24 Ivanovci Gorjanski 31400 Đakovo Osječko-baranjska
1053 R3-2, R4-2, S-1 ŽITO D.O.O. Sportska b.b. Šodolovci 31215 Ernestinovo Osječko-baranjska
1054 R3-2, R4-2, S-1 ŽITO D.O.O. Gajeva 35 Drenje 31418 Drenje Osječko-baranjska

Stranica 73 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1055 R3-2, R4-2, S-1, S-2 ŽITO D.O.O. Stjepana Radića 28 Piškorevci 31417 Piškorevci Osječko-baranjska
1056 R3-2, S-1, U1 ŽITO D.O.O. Divaltova 193 Osijek 31000 Osijek Osječko-baranjska
1057 R3-2, R4-2, S-1 ŽITO D.O.O. Električne centrale b. b. Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska
1058 R3-2, R4-2, S-1 ŽITO D.O.O. V.Nazora 104, Šljivoševci Magadenovac 31542 Magadenovac Osječko-baranjska
1059 R3-2, R4-2, S-1 ŽITO D.O.O. Kolodvorska 108 Donji Miholjac 31540 Donji Miholjac Osječko-baranjska
1060 R3-2, S-1, U1 ŽITO d.o.o. V. Nazora 104 Šljivoševci 31542 Magadenovac Osječko-baranjska podaci o sušenju neizravna metoda sušenja, zemni plin kao gorivo
1061 R3-2, S-1, U1 - , zastupništvo za stavljanje na tržište krmiva ŽITO d.o.o. Električne centrale 12 Đakovo 31400 Đakovo Osječko-baranjska Upisan u Upisnik zastupnika za objekte u poslovanju s hranom za životinje iz treih zemalja.
1062 P-1, R4-4, S-6, U6, V1 AGRINO D.O.O. Radnička 7 Požega 34000 Požega Požeško-slavonska
1063 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Kralja Tomislava 67 Čaglin 34350 Čaglin Požeško-slavonska
1064 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Požeška 7 Vetovo 34335 Vetovo Požeško-slavonska
1065 R3-2, S-1, S-3, S-4, U1 AGRONOM D.O.O. Silos, Kamenjača 3, Industrijska zona Kutjevo 34340 Kutjevo Požeško-slavonska
1066 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Republike Hrvatske 2b Kutjevo 34340 Kutjevo Požeško-slavonska
1067 R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Ulica kralja Tomislava 14, Trenkovo Velika 34330 Velika Požeško-slavonska
1068 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Zagrebačka 171 Požega 34000 Požega Požeško-slavonska
1069 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. A.Cesarca 6 Pakrac 34550 Pakrac Požeško-slavonska

Stranica 74 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1070 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Voćarska b.b. Brestovac 34322 Brestovac Požeško-slavonska
1071 R2-2, R3-2, R4-2 AGRONOM D.O.O. Stjepana Radića 20 Jakšić 34308 Jakšić Požeško-slavonska
1072 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-6, U1, V1 Agronom d.o.o. Završje, Voćarska bb Završje 34322 Brestovac Požeško-slavonska
1073 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4 Agronom d.o.o. Osječka 3 Požega 34000 Požega Požeško-slavonska
1074 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 Agronom d.o.o. Velička 1 Kaptol 34334 Kaptol Požeško-slavonska
1075 S-6, U6, V1 ALCA ZAGREB D.O. O. Ante Starčevića 28 Pleternica 34310 Pleternica Požeško-slavonska
1076 P-1, P-2, P-4 AUTOPRIJEVOZ "KOZINA" vl. Vesna Kozina Vukovarska 2 Požega 34000 Požega Požeško-slavonska
1077 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Velička 1 Kaptol 34334 Kaptol Požeško-slavonska
1078 R3-2, R4-2, S-1, S-3 BOSO d.o.o. Vidovci, Stjepana Radića 135 Vidovci 34000 Požega Požeško-slavonska
1079 P-1, R3-2, S-1, S-2 Grbić d.o.o. Mlinska 90 Požega 34000 Požega Požeško-slavonska
1080 P-1, P-2, P-4 JAVNI PRIJEVOZ DIM-TRANS VL. Zoran Devčić Alaginci 34 Alaginci 34000 Požega Požeško-slavonska
1081 R3-2, R4-2 KTC d.d. Pavla Radića bb Požega 34000 Požega Požeško-slavonska
1082 R2-2, R3-2, R4-2 KUTJEVO D.D. Industrijska 18 Požega 34000 Požega Požeško-slavonska
1083 R2-2, R3-2, R4-2 KUTJEVO D.D. Vladimira Nazora b. b. Čaglin 34350 Čaglin Požeško-slavonska
1084 R2-2, R3-2, R4-2 KUTJEVO D.D. Trg Vilima Korajca 13 Kaptol 34334 Kaptol Požeško-slavonska
1085 R2-2, R3-2, R4-2 KUTJEVO D.D. Kralja Zvonimira 71 Pleternica 34310 Pleternica Požeško-slavonska
1086 R2-2, R3-2, R4-2 KUTJEVO D.D. Republike Hrvatske 50 Kutjevo 34340 Kutjevo Požeško-slavonska

Stranica 75 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1087 R2-2, R3-2, R4-2 KUTJEVO D.D. Požeška 60 Brestovac 34322 Brestovac Požeško-slavonska
1088 R2-2, R3-2, R4-2 KUTJEVO D.D. Cerovac 2b Jakšić 34308 Jakšić Požeško-slavonska
1089 R2-2, R3-2, R4-2 KUTJEVO D.D. Biškupci b.b. Velika 34330 Velika Požeško-slavonska
1090 R2-2, R3-2, R4-2 KUTJEVO D.D. Zagrebačka 1 Vetovo 34335 Vetovo Požeško-slavonska
1091 R2-2, R3-2, R4-2 KUTJEVO D.D. KUTJEVO Kralja Zvonimira 71 Pleternica 34310 Pleternica Požeško-slavonska
1092 R2-2, R3-2, R4-2 KUTJEVO D.D. KUTJEVO Strossmayerova 1 Velika 34330 Velika Požeško-slavonska
1093 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, U1, U4, U6, V1 MOGUŠAR d.o.o. Stjepana Radića 116 Pleternica 34310 Pleternica Požeško-slavonska
1094 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, OROZ PHARM D.O. Frankopanska 53 34000 Požega Požeško-slavonska
R4-2, S-1, S-2, S-3 O. Požega
1095 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, OROZ PHARM D.O. Kralja Zvonimira 24 34310 Pleternica Požeško-slavonska
R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-2, S-3 O. Pleternica
1096 R2-2, R3-2, R4-2 POLJANA D.O.O. Osječka 34 Požega 34000 Požega Požeško-slavonska
1097 R2-2, R3-2, R4-2 POLJANA D.O.O. Osječka 35 Jakšić 34308 Jakšić Požeško-slavonska
1098 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 PPK VALPOVO D.O. O. Matije Gupca 42 Pakrac 34550 Pakrac Požeško-slavonska
1099 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, PRVČA Pavla Radića 44 34000 Požega Požeško-slavonska
R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, POLJOPRIVREDNA Požega
V1 ZADRUGA
1100 R3-2, R4-2 PRVČA Trenkovo, Ante 34330 Velika Požeško-slavonska
POLJOPRIVREDNA Starčevića 1 Velika
ZADRUGA
1101 R3-2, R4-2 PRVČA Pavla Radića 44 34000 Požega Požeško-slavonska
POLJOPRIVREDNA Požega
ZADRUGA
1102 R3-2, R4-2 PRVČA Stjepana Radića 34310 Pleternica Požeško-slavonska
POLJOPRIVREDNA 148, Gradac
ZADRUGA Pleternica
1103 R3-2, R4-2 PRVČA Vukovarska 31, 34308 Jakšić Požeško-slavonska
POLJOPRIVREDNA Eminovci Jakšić
ZADRUGA

Stranica 76 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1104 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Augusta Cesarca 1 Pakrac 34550 Pakrac Požeško-slavonska
1105 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Antunovac, Hrvatskih branitelja 4 Antunovac 34543 Poljana Požeško-slavonska
1106 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R32, R4-2, S-1, S-2, S-3 SIMA - AGRO D.O. O. Matice Hrvatske 2 Pakrac 34550 Pakrac Požeško-slavonska
1107 P-1, P-2 STRAGA TRANS d. o.o. Matije Gupca 107 Lipik 34551 Lipik Požeško-slavonska
1108 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-5 TRGOVINA BREKALO, VL. MARICA BREKALO Mirogojska 26b, Trenkovo Velika 34330 Velika Požeško-slavonska
1109 P-1, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, S-1, S-3, S-4 TRGOVINA "PROMET" VL . DRAGICA KRPAN Frankopanska 96 Požega 34000 Požega Požeško-slavonska
1110 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 VETERINARSKA STANICA D.O.O. POŽEGA M.A.Reljkovića 1 Pleternica 34310 Pleternica Požeško-slavonska
1111 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 VETERINARSKA STANICA D.O.O. POŽEGA J.B.Jelačića 2, Kutjevo Požega 34000 Požega Požeško-slavonska
1112 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 VETERINARSKA STANICA D.O.O. POŽEGA E.Podubskog 4 Požega 34000 Požega Požeško-slavonska
1113 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 VETERINARSKA STANICA D.O.O. POŽEGA Kralja Tomislava 74 Čaglin 34350 Čaglin Požeško-slavonska
1114 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 VETERINARSKA STANICA D.O.O. POŽEGA Štrosmajerova 20a, Velika Požega 34000 Požega Požeško-slavonska
1115 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R42, S-1, S-2, S-3 VETERINARSKA STANICA PAKRAC D.O.O. Ulica Križnog puta 8 Pakrac 34550 Pakrac Požeško-slavonska

Stranica 77 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1116 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R42, S-1, S-2, S-3 VETERINARSKA STANICA PAKRAC D.O.O. Ulica Križnog puta 8 Pakrac 34550 Pakrac Požeško-slavonska
1117 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R42, S-1, S-2, S-3 VETERINARSKA STANICA PAKRAC D.O.O. Braće Opić bb Poljana 34543 Poljana Požeško-slavonska
1118 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3 ZELENO ZLATO D. O.O. Kralja Zvonimira 12 Pleternica 34310 Pleternica Požeško-slavonska
1119 S-6, V1 AGAMA D.O.O. Giussepe Carabino 1 Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1120 S-6, U6, V1 AWT INTERNATIONAL D. O.O. Industrijska zona b. b., Kukuljanovo Škrljevo 51223 Škrljevo Primorsko-goranska
1121 S-6, U6 BRODOKOMERC NOVA D.O.O. Šetalište Andrije Kačića Miošića bb Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1122 R3-2, R4-2 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. martina Kontuša 5 Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1123 R3-2, R4-2 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. S. Frankovića 9 Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1124 R3-2, R4-2 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. Hreljin bb Hreljin 51226 Hreljin Primorsko-goranska
1125 R3-2, R4-2 BRODOKOMERC NOVA d.o.o. Školska 10 Šmrika 51263 Šmrika Primorsko-goranska
1126 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-4, S-6, U1, U6, V1 CENTRO - KOMERC D.O.O. 43.istarske divizije 22A Matulji 51211 Matulji Primorsko-goranska
1127 R3-2, R4-2 CORTINA D.O.O. Kvarnerska cesta 5 Matulji 51211 Matulji Primorsko-goranska
1128 R3-2, R4-2 CORTINA D.O.O. Bože Milanovića 28 Mali Lošinj 51550 Mali Lošinj Primorsko-goranska
1129 R3-2, R4-2 CORTINA D.O.O. Plavnička 5 Krk 51500 Krk Primorsko-goranska
1130 R4-4, S-4, S-6, U6, V1 CORTINA D.O.O. Novo naselje Mavrinci bb, Mavrinci Čavle 51219 Čavle Primorsko-goranska

Stranica 78 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1131 S-6, U6, V1 DIXI AGRO-ZOO MARKET, TRGOVAČKI OBRT Delta 5 Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1132 R3-3, R4-4 DIXI AGRO-ZOO MARKET, VL. JADRAN TRAVAŠ Cvjetna 26 Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1133 P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 DSV Hrvatska d.o.o. Industrijska zona Kukuljanovo, Kukuljanovo b.b. Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1134 R6, S-1, U4 FINVEST CORP D. D. A.Muhvića 2 Plešce 51303 Plešce Primorsko-goranska
1135 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Senjsko 68 Vrbovsko 51326 Vrbovsko Primorsko-goranska
1136 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. I. G. Kovačića 223 Ravna Gora 51314 Ravna Gora Primorsko-goranska
1137 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. I. G. Kovačića 47 Vrbovsko 51326 Vrbovsko Primorsko-goranska
1138 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Severin na Kupi bb Severin na Kupi 51329 Severin na Kupi Primorsko-goranska
1139 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Školska 1 Moravice 51325 Moravice Primorsko-goranska
1140 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Lukovdol 9a Lukovdol 51328 Lukovdol Primorsko-goranska
1141 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. J. Mamule bb Gomirje 51327 Gomirje Primorsko-goranska
1142 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Dokmanovići 27 Moravice 51325 Moravice Primorsko-goranska
1143 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. I. G. Kovačića 27 Vrbovsko 51326 Vrbovsko Primorsko-goranska
1144 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Bribir 3 Bribir 51253 Bribir Primorsko-goranska
1145 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Dobra 16 Vrbovsko 51326 Vrbovsko Primorsko-goranska
1146 R1-2, R3-2, R4-2, S-1 GLOBAL TRADING D.O.O. Ulica 43.istarske divizije 22a Matulji 51211 Matulji Primorsko-goranska
1147 P-1, P-2, P-3, R4-4, S-1, S-3, S-4, S-6, U3, U6, V1 HOP D.O.O. Furićevo 17 Viškovo 51216 Viškovo Primorsko-goranska

Stranica 79 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1148 P-1, P-2, P-3, R4-4, S-1, S-3, S-4, S-6, U3, U6, V1 HOP D.O.O. Sveti Juraj 18a Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1149 P-1, P-2, S-1, S-4, S-6, U1, U3, U4, U6, V1 JERUZALEM D.O.O. RIJEKA Brajdica b.b. Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1150 S-1, S-3 LUKA RIJEKA D.D. Industrijska zona -Kukuljanovo b.b. Kukuljanovo 51223 Škrljevo Primorsko-goranska
1151 S-1, S-3 LUKA RIJEKA D.D. Industrijska zona -Kukuljanovo b.b. Kukuljanovo 51223 Škrljevo Primorsko-goranska
1152 S-1, S-3 LUKA RIJEKA D.D.TERMINAL ZA ŽITARICE Riva 1 Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1153 S-4, U4 MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI Braće Branchetta 20 Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1154 R3-2, S-1, S-6, V1 METRO CASH & CARRY D.O.O. Mavrinci 16B Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1155 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 MINI FARMA D.O.O. Jelušići 55 Kastav 51215 Kastav Primorsko-goranska
1156 R6, S-1, U1, U4 MORE-LOŠINJ D.O. O. Kalvarija b.b. Mali Lošinj 51550 Mali Lošinj Primorsko-goranska
1157 P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-3, S-4 NS AGRO TRADE D.O.O. Vozišće bb Viškovo 51216 Viškovo Primorsko-goranska
1158 S-1 OSORSKI OTOCI D. O.O. Nerezine b.b. Nerezine 51554 Nerezine Primorsko-goranska
1159 S-6, U6, V1 PLODINE D.D. Industrijska zona b.b. Kukuljanovo Škrljevo 51223 Škrljevo Primorsko-goranska
1160 U6 PLODINE D.D. Marinići bb Viškovo 51216 Viškovo Primorsko-goranska
1161 R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4 Poljoprivredni obrt "AGROKUPJAK" Alenko Podnar Kupjak b.b. Kupjak 51313 Kupjak Primorsko-goranska

Stranica 80 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1162 R1-2, S-6, U3, U6, V1 PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT "ELEGANCE REEF", VL.RUŽICA JAŠKA Srednja ulica 16 Rab 51280 Rab Primorsko-goranska
1163 P-1, P-2, P-4, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, S-1, S-2 PUŠKARIĆ TRADE D.O.O. Obrovac 1 Dražice 51218 Dražice Primorsko-goranska
1164 P-1, R3-2, S-1 RADNIK OPATIJA D.D. 43.istarske divizije b. b. Lovran 51415 Lovran Primorsko-goranska
1165 R3-2, R4-2 RADNIK OPATIJA D.D. 43.istarske divizije b. b. Lovran 51415 Lovran Primorsko-goranska
1166 R3-2, R4-2 RADNIK OPATIJA d. d. Klana 32 Klana 51217 Klana Primorsko-goranska
1167 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3 RAVNICA AGRO ZOO OBRT ZA TRGOVINU, vl. LIDIJA KOPLJAR Supilova 66 Delnice 51300 Delnice Primorsko-goranska
1168 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-3, S-4, S-6 SALAMON D.O.O. Cesta Lovranska Draga 6 Lovran 51415 Lovran Primorsko-goranska
1169 R3-3, R4-3 "SKALAR" TRGOVAČKI OBRT, VL.ALEN SMOKROVIĆ Radnička 13 Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1170 R1-2, R3-2, R4-2, S-1 STENAVERT d.o.o. S.S. Kranjčevića 1E Delnice 51300 Delnice Primorsko-goranska
1171 R4-2, S-4 TAMARACOM d.o.o. Čavle 245 Čavle 51219 Čavle Primorsko-goranska
1172 P-1, P-2, P-3, P-4 TRANSPORT GAGO vl. Anto Bilobrk Šmogorska cesta 53B Matulji 51211 Matulji Primorsko-goranska
1173 P-1, R3-2, S-1, U1 Trgovački obrt ” Arsen”, vlasništvo Arsena Radinovića Ivana Lenca 34 Rijeka 51000 Rijeka Primorsko-goranska
1174 P-1, P-2, R3-2, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 TRGOVAČKI OBRT "TIM" VL.TINA MILANOVIĆ Permani 16, Permani Jurdani 51213 Jurdani Primorsko-goranska
1175 S-6, V1 TRGOVINA KRK D. D. Vršanska b.b. Krk 51500 Krk Primorsko-goranska

Stranica 81 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1176 P-1, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 TRGOVINA KRK D. D. Dubašljanska 80 Malinska 51511 Malinska Primorsko-goranska
1177 R3-2, R4-2, S-1, S-6, V1 TRGOVINA KRK D. D. Kvarnerska b.b. Malinska 51511 Malinska Primorsko-goranska
1178 P-1, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-6, V1 TRGOVINA „TERA“ Podrvanj bb Čavle 51219 Čavle Primorsko-goranska
1179 S-6, V1 VELPRO - CENTAR d.o.o. Kukuljanovo b.b. Škrljevo 51223 Škrljevo Primorsko-goranska
1180 R1-2, S-6, U6, V1 VETCENTAR D.O.O. Kotorska 24 Crikvenica 51260 Crikvenica Primorsko-goranska
1181 R4-4 VETERINARSKA Stube Marka Remsa 51000 Rijeka Primorsko-goranska
STANICA RIJEKA D. 1 Rijeka
O.O.
1182 R2-2, R3-2, R4-2 AGRI - VET D.O.O. Cvjetni trg b.b. Banova Jaruga 44321 Banova Jaruga Sisačko-moslavačka
1183 R2-2, R3-2, R4-2 AGRI - VET D.O.O. Vladimira Nazora 61 Kutina 44320 Kutina Sisačko-moslavačka
1184 P-1, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 AGRO PETAR d.o.o. Kolodvorska 2A Popovača 44317 Popovača Sisačko-moslavačka
1185 R4-2 AGRO RULES d.o.o. Ulica A. G. Matoša 49 Kutina 44320 Kutina Sisačko-moslavačka
1186 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. O. Petra Berislavića 39 Hrvatska Dubica 44450 Hrvatska Dubica Sisačko-moslavačka
1187 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. Desna Martinska 44201 Martinska Ves Sisačko-moslavačka
O. Ves b.b. Martinska
Ves
1188 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. G.Lederera 29 44430 Hrvatska Sisačko-moslavačka
O. Hrvatska Kostajnica Kostajnica
1189 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. O. Zagrebačka 40 Lekenik 44272 Lekenik Sisačko-moslavačka
1190 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. O. Žrtava Domovinskog rata 73 Glina 44400 Glina Sisačko-moslavačka
1191 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. O. Sela 110 Sela 44273 Sela Sisačko-moslavačka
1192 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. O. Radićeva 107 Petrinja 44250 Petrinja Sisačko-moslavačka

Stranica 82 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1193 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. O. Topolovac 135 Topolovac 44202 Topolovac Sisačko-moslavačka
1194 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. O. Opatovina 67 Topusko 44415 Topusko Sisačko-moslavačka
1195 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. O. Trg Sv.Antuna 4 Voloder 44318 Voloder Sisačko-moslavačka
1196 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. O. Milana Dujmića b.b. Petrinja 44250 Petrinja Sisačko-moslavačka
1197 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. O. Matije Gupca 10 Sunja 44210 Sunja Sisačko-moslavačka
1198 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGRO SIMPA D.O. O. Marijana Celjaka 35 Sisak 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
1199 P-1, P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, U6, V1 AGRO SIMPA d.o.o. Novoselska 169 Sisak 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
1200 R1-2, R3-2, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-3 AGRO ZONA D.O.O. ZA TRGOVINU, PROIZVODNJU I USLUGE Artura Turkulina 13 Petrinja 44250 Petrinja Sisačko-moslavačka
1201 R2-2, R3-2, R4-2 AGROVALLIS D.O. O. Gajeva 118 Repušnica 44320 Kutina Sisačko-moslavačka
1202 R2-2, R3-2, R4-2 AGROVALLIS d.o.o. Vukovarska avenija bb Kutina 44320 Kutina Sisačko-moslavačka
1203 S-6, U6, V1 A.N.D.A.R.D.O.O. Reljkovićeva 7 Petrinja 44250 Petrinja Sisačko-moslavačka
1204 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-3 ANIMA - VETD.O.O. Sela 198 Sela 44273 Sela Sisačko-moslavačka
1205 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-5 AS - AGRO D.O.O. Trg hrvatskih branitelja 10 Lipovljani 44322 Lipovljani Sisačko-moslavačka
1206 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-5 AS - AGRO D.O.O. A.G.Matoša 1 Novska 44330 Novska Sisačko-moslavačka
1207 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-5 AS - AGRO D.O.O. Kolodvorska 33 Kutina 44320 Kutina Sisačko-moslavačka
1208 R3-2, U1, U3, U4 ASTOR-AGRAR d.o. o. Matice Hrvatske 51 Dvor 44440 Dvor Sisačko-moslavačka

Stranica 83 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1209 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, BANOVLJANKA D. Stjepana Radića 143 44321 Banova Jaruga Sisačko-moslavačka
S-1, S-3, S-4, S-6, V1, ZP, ZP1, O.O. Banova Jaruga
ZP2
1210 R3-2, S-1, U1 BELJE d.d. Kolodvorska 93 Popovača 44317 Popovača Sisačko-moslavačka podaci o sušenju izravna metoda sušenja, zemni plin kao gorivo
1211 P-1, P-2 BIJELI, prijevoznički Sajmišna 2 Lipovljani 44322 Lipovljani Sisačko-moslavačka
obrt vl. Alen Štiks
1212 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 BOMA - VET D.O.O. Kolodvorska 47 Kutina 44320 Kutina Sisačko-moslavačka
1213 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 BUBLIĆ COMMERCE D.O.O. Mahično 51 Mahično 47286 Mahično Sisačko-moslavačka
1214 P-1, P-2, R1-2, R3-2, R4-2, S-1, SFLORA TO vl. Mario Trg Luke Ilića 44330 Novska Sisačko-moslavačka
3, ZP, ZP2 Cvitić Oriovčanina 25
Novska
1215 R3-2, R4-2, S-1 GAVRANOVIĆ d.o.o. Kralja Petra Svačića 31 Gvozd 44410 Gvozd Sisačko-moslavačka
1216 P-1, P-2, P-4 GRADEK, VL. MARIO KOCMANIĆ Brijunska 17 Sisak 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
1217 R1-2, R3-2, R4-2 JASENKA MK d.o.o. Hrastelnica 226 Hrastelnica 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
1218 R1-2, R3-2, R4-2, S-1 KORDAS, VL. ZORAN KORDAS Zagrebačka 138a Lipovljani 44322 Lipovljani Sisačko-moslavačka
1219 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 KORINA Stara Subocka 103 44330 Novska Sisačko-moslavačka
PROIZVODNJA D.O. Novska
O.
1220 P-1, P-2 KORINA Radnička b.b. Rajić 44323 Rajić Sisačko-moslavačka
PROIZVODNJA D.O.
O.
1221 P-1 KRIG-KUTINA d.o.o. Kutinska lipa 0 Kutina 44320 Kutina Sisačko-moslavačka
1222 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 KTC D.D. Nikole Tesle 15 Sisak 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
1223 R3-2, R4-2 KTC d.o.o. Sisačka ulica 14 Kutina 44320 Kutina Sisačko-moslavačka

Stranica 84 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1224 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. V.Nazora 113 Sunja 44210 Sunja Sisačko-moslavačka
1225 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. Prelošćica 184 Topolovac 44202 Topolovac Sisačko-moslavačka
1226 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. Trg sv.Antuna 19 Voloder 44318 Voloder Sisačko-moslavačka
1227 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 MLIN I PEKARE D. O.O. V.Nazora 102 Kutina 44320 Kutina Sisačko-moslavačka
1228 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. Matije Gupca 15 Sunja 44210 Sunja Sisačko-moslavačka
1229 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. M.Celjaka 57 Sisak 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
1230 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. Sisačka 1 Petrinja 44250 Petrinja Sisačko-moslavačka
1231 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. I.K.Sakcinskog 28 Sisak 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
1232 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. Banski Grabovac 150 Jabukovac 44204 Jabukovac Sisačko-moslavačka
1233 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. Jabukovac 36 Jabukovac 44204 Jabukovac Sisačko-moslavačka
1234 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. Sela 173 Sela 44273 Sela Sisačko-moslavačka
1235 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. Kratečko 92 Kratečko 44203 Gušće Sisačko-moslavačka
1236 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. Trg hrvatskih dragovoljaca 1 Topolovac 44202 Topolovac Sisačko-moslavačka
1237 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. Donja Bačuga 117A, Donja Bačuga Petrinja 44250 Petrinja Sisačko-moslavačka
1238 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. Savska 46 Sisak 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
1239 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. Odra 178, Odra Sisak 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
1240 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE D. O.O. Brezje b.b. Petrinja 44250 Petrinja Sisačko-moslavačka

Stranica 85 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1241 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE d.o. o. SISAK I. K. Sakcinskog 28 Sisak 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
1242 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, MLIN I PEKARE d.o. Vatroslava Jagića 7b 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
R4-2, S-1, S-3 o. SISAK Sisak
1243 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MLIN I PEKARE d.o. o. SISAK Novo Pračno 3A Sisak 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
1244 P-1, P-2, P-3, P-4 NOVA TOMA GRUPA d.o.o. Radnička 2/C Novska 44330 Novska Sisačko-moslavačka
1245 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 OSEKOVO D.O.O. Sisačka 59 44317 Popovača Sisačko-moslavačka
ZA TRGOVINU I Popovača
USLUGE
1246 P-1, P-2 PETRINECTRANSPORT d.o.o. Sv.Barbare 27 Lipovljani 44322 Lipovljani Sisačko-moslavačka
1247 P-1, P-2, R3-2, R4-2 "PLIN", VL.DAMIR CRNEKOVIĆ Kolodvorska 74, Klinča Sela Zden 10452 Donja Zdenčina Sisačko-moslavačka
1248 R1-2, R2-2, R4-2, S-1, S-3 POLJODJELSTVO PAJER D.O.O. Zagrebačka 13 Popovača 44317 Popovača Sisačko-moslavačka
1249 R1-2, R2-2, R4-2, S-1, S-3 POLJODJELSTVO PAJER D.O.O. Kolodvorska 9 Popovača 44317 Popovača Sisačko-moslavačka
1250 R3-2, R4-2, S-1 POLJOPRIVREDNA Trg kralja Petra 44324 Jasenovac Sisačko-moslavačka
ZADRUGA SAVA Svačića b.b.
JASENOVAC Jasenovac
1251 P-1, P-2, P-4 POŽGAJEC d.o.o. Desno Željezno 45 Martinska Ves 44201 Martinska Ves Sisačko-moslavačka
1252 P-1, P-2, P-3, R4-2, R6, S-1, S-4, PP ORAHOVICA d. Ulica Svete Barbare 44322 Lipovljani Sisačko-moslavačka
U4 o.o. 37 Lipovljani
1253 P-1, P-2 PRIJEVOZNIK "GP" Novo brdo 48, 44320 Kutina Sisačko-moslavačka
VL.GORAN Husain Kutina
PASTULOVIĆ
1254 P-1 PRIJEVOZNIK TOMO LIČANIN Brestača 65 Novska 44330 Novska Sisačko-moslavačka
1255 R3-2, R4-2 PRVČA Hrvatska ulica 8 44400 Glina Sisačko-moslavačka
POLJOPRIVREDNA Glina
ZADRUGA

Stranica 86 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1256 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Kralja Tomislava 42 Novska 44330 Novska Sisačko-moslavačka
1257 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Sisačka 59 c Popovača 44317 Popovača Sisačko-moslavačka
1258 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Katarine Zrinske 1 Petrinja 44250 Petrinja Sisačko-moslavačka
1259 R3-2, R4-2 PRVČA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA Vukovarska 7 Glina 44400 Glina Sisačko-moslavačka
1260 R3-2, R4-2 PRVČA PZ Barice Rapić 1A Sisak 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
1261 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R32, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S6, U1, U2, U3, U4, U5, U6, V1, ZP, ZP1, ZP2, ZP3 TIHOPRODUKT D. O.O.ZA TRGOVINU, UGOSTITELJSTVO I USLUGE Jabukovac 43 Jabukovac 44204 Jabukovac Sisačko-moslavačka
1262 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 VERA PROMET d.o. o. Trg Luke Ilića Oriovčanina 25 Novska 44330 Novska Sisačko-moslavačka
1263 R4-2, S-3 VETERINARSKA AMBULANTA GLINA D.O.O. Franje Žužeka 23 Glina 44400 Glina Sisačko-moslavačka
1264 R2-2, R4-2, S-3 VETERINARSKA STANICA NOVSKA D.O.O. Kralja Zvonimira 9 Novska 44330 Novska Sisačko-moslavačka
1265 R1-2, R3-2, R4-2, S-3 VETERINARSKA STANICA PETRINJA D.O.O. Gajeva ulica 40a Petrinja 44250 Petrinja Sisačko-moslavačka
1266 P-1, P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 VETERINARSKA STANICA SISAK D. O.O. Zagrebačka 45 Sisak 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
1267 P-1, P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 VETERINARSKA STANICA SISAK D. O.O. Martinska Ves Desna b.b. Martinska Ves 44201 Martinska Ves Sisačko-moslavačka

Stranica 87 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1268 P-1, P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, VETERINARSKA Ivana Kukuljevića 44000 Sisak Sisačko-moslavačka
R4-2, S-1, S-3 STANICA SISAK D. Sakcinskog 28 Sisak
O.O.
1269 P-1, P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, VETERINARSKA Petra Krešimira 2 44210 Sunja Sisačko-moslavačka
R4-2, S-1, S-3 STANICA SISAK D. Sunja
O.O.
1270 R3-2, R4-2 AGRO SJEME d.o.o. Put Piketa 2 B Sinj 21230 Sinj Splitsko-dalmatinska
1271 R3-2, R4-2 AGRO SJEME d.o.o. Mate Vučka Čigre 3 Cista Velika 21244 Cista Velika Splitsko-dalmatinska
1272 R3-2, R4-2 AGRO SJEME d.o.o. Hrvatskih velikana 8 Kamenmost 21262 Kamenmost Splitsko-dalmatinska
1273 R3-2, U1 AMEROPA ŽITNI TERMINAL D.O.O. Vranjički put 16, Vranjic Solin 21210 Solin Splitsko-dalmatinska
1274 R3-2, U1 AMEROPA ŽITNI TERMINAL D.O.O. Vranjički put 16, Vranjic Solin 21210 Solin Splitsko-dalmatinska
1275 P-1, P-2, P-3, P-4, R1-2, R2-2, R3ANTONIO-VAG D.O. Glavina Donja 373 21260 Imotski Splitsko-dalmatinska
2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, SO. Imotski
6, U1, U2, U3, U4, U5, U6, V1
1276 R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6 ARBUSTUM D.O.O. Vukovarska 15 Makarska 21300 Makarska Splitsko-dalmatinska
1277 S-6, U6, V1 AWT Matice hrvatske 21 21204 Dugopolje Splitsko-dalmatinska
INTERNATIONAL D. Dugopolje
O.O.
1278 P-1, R3-2, R4-2, S-1 BADŽANA J.D.O.O. Franje Tuđmana 72 Kaštel Lukšić 21215 Kaštel Lukšić Splitsko-dalmatinska
1279 R4-2, U4, ZP2 BIJELA LAVRA D.O. O. Sućuraj b.b. Sućuraj 21469 Sućuraj Splitsko-dalmatinska
1280 P-2, R2-2, R4-2, S-4, U2, U4, ZP1, ZP2 BIO PROGRES j.d.o. o. Stinice 12 Split 21000 Split Splitsko-dalmatinska Upisan u Upisnik zastupnika za objekte u poslovanju s hranom za
životinje iz treih zemalja
1281 R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 BOŽO COMERCE Hrvoja Vukšića 21236 Vrlika Splitsko-dalmatinska
D.O.O. Hrvatinića 20 Vrlika

Stranica 88 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1282 R3-2, R4-2 BOŽO COMERCE D.O.O. Hrvoja Vukšića Hrvatinića 20 Vrlika 21236 Vrlika Splitsko-dalmatinska
1283 R3-2, R4-2 BOŽO COMERCE D.O.O. Hrvoja Vukšića Hrvatinića 20 Vrlika 21236 Vrlika Splitsko-dalmatinska
1284 P-1, P-2, R3-2, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-4 Čondić commerce d. o.o. Cesta Dr.Franje Tuđmana 1146 Kaštel Novi 21216 Kaštel Stari Splitsko-dalmatinska
1285 S-6, V1 DISA, d.o.o. 4. gardijske brigade 51 Kamen 21000 Split Splitsko-dalmatinska
1286 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-5 F.T. O. "Ankica" Osoje 93 Osoje 21232 Dicmo Splitsko-dalmatinska
1287 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-5, S-6 F.T. O. "Ankica" Krušvar b.b., Krušvar Krušvar 21232 Dicmo Splitsko-dalmatinska
1288 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-5, S-6 F.T. O. "Ankica" Kraj b.b. Kraj 21232 Dicmo Splitsko-dalmatinska
1289 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-5 F.T. O. "Ankica" Bisko 132C Bisko 21232 Dicmo Splitsko-dalmatinska
1290 R3-2, R4-2 F.T. O. "Ankica" Belimovača 12 Klis 21231 Klis Splitsko-dalmatinska
1291 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-5 F.T. O. "Ankica" Neorić 56 Neorić 21247 Neorić Splitsko-dalmatinska
1292 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-6 HIPODROM D.O.O. Put Piketa 24 Sinj 21230 Sinj Splitsko-dalmatinska
1293 P-1, R3-2, R4-2, S-1 HOYA d.o.o. Put Piketa 8D Sinj 21230 Sinj Splitsko-dalmatinska
1294 R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 IVIJA PROM d.o.o. Plano b.b. Trogir 21220 Trogir Splitsko-dalmatinska
1295 R3-2, R4-2 JAMATVA d.o.o. hercegovačka 1 Vrgorac 21276 Vrgorac Splitsko-dalmatinska
1296 R3-2, R4-2 JAMATVA d.o.o. Hrvatskih žrtava 64 Seget Donji 21218 Seget Donji Splitsko-dalmatinska
1297 R3-2, R4-2 JAMATVA d.o.o. Strančica 4 Postira 21410 Postira Splitsko-dalmatinska
1298 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, U6, V1 KONZUM d.d. Dubrovačka 4 Dugopolje 21204 Dugopolje Splitsko-dalmatinska
1299 R3-2, R4-2, S-1 KONZUM d.d. Malešnica bb Supetar 21400 Supetar Splitsko-dalmatinska

Stranica 89 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1300 R3-2, R4-2, S-1 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D. D. Grab 103a Grab 21242 Grab Splitsko-dalmatinska
1301 R3-2, R4-2, S-1 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D. D. Trg Franje Tuđmana 8 Otok 21238 Otok (Dalmacija) Splitsko-dalmatinska
1302 R3-2, R4-2, S-1 KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO D. D. Neorić 51 Neorić 21247 Neorić Splitsko-dalmatinska
1303 R1-2 KOZJAK DVA D.O. O. Tikvarin 8 Kaštel Kambelovac 21214 Kaštel Kambelovac Splitsko-dalmatinska
1304 R4-2 LIKOMED VETERINA d.o.o. Brnaze 172 Sinj 21230 Sinj Splitsko-dalmatinska
1305 R4-2, S-4 MARINEX & Co d.o. o. Bana Josipa Jelačića 10 Dugopolje 21204 Dugopolje Splitsko-dalmatinska
1306 R4-2, S-4, U4 MARINEX & Co d.o. o. Stinice 26 Split 21000 Split Splitsko-dalmatinska
1307 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6, V1 MARINO TRANS obrt vl. Marinko Đula Ulica Ivana Pavla II 12a Otok 21238 Otok (Dalmacija) Splitsko-dalmatinska
1308 P-1, P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 MEL-Jakov Lovrić Hrvace 195 a Hrvace 21233 Hrvace Splitsko-dalmatinska
1309 P-1, P-2, P-4, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-2, S-3, S-4, S-6, V1 MERTEKS, d.o.o. Ulica Vukovarska 21 Trilj 21240 Trilj Splitsko-dalmatinska
1310 S-6, U6, V1 MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC D.O. O. Težačka b.b. Vrgorac 21276 Vrgorac Splitsko-dalmatinska
1311 R3-2, S-6, V1 METRO CASH&CARRY d.o. o. Ivana Pavla II 13 Kaštel Sućurac 21212 Kaštel Sućurac Splitsko-dalmatinska
1312 R4-2, R6, S-4, U4 NAFTNI SERVIS D. O.O. Sućuraj b.b. Sućuraj 21469 Sućuraj Splitsko-dalmatinska

Stranica 90 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1313 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-5, S-6 Obrt "ANKICA", vl. Ankica Šamadan Svih svetih 3 Koprivno 21204 Dugopolje Splitsko-dalmatinska
1314 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-5, S-6 Obrt "ANKICA", vl. Ankica Šamadan Osoje 93 Osoje 21232 Dicmo Splitsko-dalmatinska
1315 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-5, S-6 Obrt "ANKICA", vl. Ankica Šamadan Prugovo b.b., Prugovo Klis 21231 Klis Splitsko-dalmatinska
1316 P-1, P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-5, S-6, V1 Obrt "ANKICA", vl. Ankica Šamadan Svih svetih 3 Koprivno 21204 Dugopolje Splitsko-dalmatinska
1317 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-5, S-6, ZP, ZP1, ZP2 OBRT "ANKICA", VL.ANKICA ŠAMADAN Konjsko b.b., Konjsko Klis 21231 Klis Splitsko-dalmatinska
1318 R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 OBRT ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU AGRO IM VL.MIJO MATKOVIĆ Glavina Donja b.b. Imotski 21260 Imotski Splitsko-dalmatinska
1319 S-1, U1 OBRT ZA RIBARSTVO, PROIZVODNJU, TRGOVINU I GRAĐEVINARSTVO "HLAP" VL.BORIS BLAGAIĆ Uz more 3, Maslinica Grohote 21430 Grohote Splitsko-dalmatinska
1320 R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 OZRNA D.O.O. Dr.Martina Žižića Solin 21210 Solin Splitsko-dalmatinska
1321 R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 OZRNA D.O.O. Mužići 1 Solin 21210 Solin Splitsko-dalmatinska
1322 R2-2, R3-2, R4-2, S-1 POLJOPRIVREDNI CENTAR SINJ D.O. O. Suhač 4A Sinj 21230 Sinj Splitsko-dalmatinska
1323 P-1, R3-2, R4-2 PRIJEVOZNIČKO TRGOVAČKI OBRT "ASSI", VL.ANTE VUČEMILOVIĆ GRGIĆ Franje Tuđmana b.b. Kaštel Gomilica 21213 Kaštel Gomilica Splitsko-dalmatinska

Stranica 91 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1324 R3-2, S-1, U1 RIJEČNI MOST D.O. O. Sućuraj bb Sućuraj 21469 Sućuraj Splitsko-dalmatinska
1325 S-1 SARDINA D.O.O. Ratac 1 Postira 21410 Postira Splitsko-dalmatinska
1326 R4-2, R6, U4 SEABAS JUNIOR D. O.O. Sućuraj bb Sućuraj 21469 Sućuraj Splitsko-dalmatinska
1327 R1-2, R3-2, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-3 SELČANKA PZ Iseljenika 2 Selca 21425 Selca Splitsko-dalmatinska
1328 R1-2, R3-2, R3-3, R4-2, R4-4, S-1, S-3 SELČANKA PZ Novo Selo Selca 21425 Selca Splitsko-dalmatinska
1329 R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4 SJEME D.O.O. Malešnica b.b. Supetar 21400 Supetar Splitsko-dalmatinska
1330 R3-2, R4-2, S-1 SUVI DOLAC D.O.O. Balovi 76 Primorski Dolac 21227 Primorski Dolac Splitsko-dalmatinska
1331 R1-2, R3-2, R4-2 TAN TRADE, d.o.o. Domovinskog rata 81 Dugopolje 21204 Dugopolje Splitsko-dalmatinska
1332 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 TOMMY d.o.o. Glavina Donja 491 Imotski 21260 Imotski Splitsko-dalmatinska
1333 R3-2, R4-2, S-1, S-4 TOMMY d.o.o. kamenmost 228 b Kamenmost 21262 Kamenmost Splitsko-dalmatinska
1334 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 TOMMY d.o.o. Ulica Bana Jelačića 43 Vis 21480 Vis Splitsko-dalmatinska
1335 R3-2, R4-2, S-1, S-4 TOMMY d.o.o. Donji Muć 139 Donji Muć 21203 Donji Muć Splitsko-dalmatinska
1336 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 TOMMY d.o.o. Runovići 406a Runović 21261 Runović Splitsko-dalmatinska
1337 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 TOMMY d.o.o. Ivana Pavla II 24 Konjsko 21231 Klis Splitsko-dalmatinska
1338 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 TOMMY d.o.o. Lokvičići Lokvičići 21263 Krivodol Splitsko-dalmatinska
1339 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 TOMMY d.o.o. Hrvatskih branitelja 18 Otok 21238 Otok (Dalmacija) Splitsko-dalmatinska
1340 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 TOMMY d.o.o. Ugljane 13a Trilj 21240 Trilj Splitsko-dalmatinska
1341 P-1, P-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S3, S-4, S-6, U6, V1 TOMMY d.o.o. 4. gardijske brigade 49 Kamen 21000 Split Splitsko-dalmatinska

Stranica 92 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1342 R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 TOMMY d.o.o. Ulica hrvatskih 21264 Donji Proložac Splitsko-dalmatinska
branitelja 97 Donji
Proložac
1343 R3-2, R4-2, S-1, S-4 Tommy d.o.o. Hrvace 195A Hrvace 21233 Hrvace Splitsko-dalmatinska
1344 R3-2, R4-2, S-1, S-4 Tommy d.o.o. Bruna Bušića 27B Imotski 21260 Imotski Splitsko-dalmatinska
1345 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4 TRGOVAČKO -Domovinskog rata 21204 Dugopolje Splitsko-dalmatinska
PRIJEVOZNIČKI OBRT "KRIŽAN", VL. 175 Dugopolje
MIJO KRIŽAN
1346 R3-2, R4-2, S-1 TRGOVINA "ORANICA VRGORAC" VL. Tina Ujevića 25 Vrgorac 21276 Vrgorac Splitsko-dalmatinska
JOŠKO RADIĆ
1347 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 VELPRO - CENTAR d.o.o. Brnaze 410 Brnaze 21230 Sinj Splitsko-dalmatinska
1348 S-6, V1 VELPRO - CENTAR d.o.o. Nerežišć b.b. Nerežišća 21423 Nerežišća Splitsko-dalmatinska
1349 S-6, V1 VELPRO - CENTAR d.o.o. Vrgorački put 1 Makarska 21300 Makarska Splitsko-dalmatinska
1350 R3-2, R4-2, S-1 VETERINARSKA Lipanjskih žrtava 1 21276 Vrgorac Splitsko-dalmatinska
AMBULANTA Vrgorac
VRGORAC D.O.O.
1351 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, VETERINARSKA Put Piketa 2 Sinj 21230 Sinj Splitsko-dalmatinska
S-1, S-3, S-4 STANICA SINJ D.O.
O.
1352 P-1, P-2, P-4, R2-2, R3-2, R4-2, S1, S-2, S-3, S-4, S-6, V1 VINDIJA D.D. Dugopoljska 23 Dugopolje 21204 Dugopolje Splitsko-dalmatinska
1353 R3-2, R4-2 VITI D.O.O. Biskupa Pavla 21216 Kaštel Stari Splitsko-dalmatinska
Žanića 35 Kaštel
Novi
1354 R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 VRELKO D.O.O. Ivana Danila 52 Kaštel Stari 21216 Kaštel Stari Splitsko-dalmatinska
1355 R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, U6, V1 VRELKO D.O.O. Put Banovine b.b. Kaštel Stari 21216 Kaštel Stari Splitsko-dalmatinska

Stranica 93 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1356 P-1, P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 ZRNAC HR vl. Hrvoje Čepelak Put Piketa 2C Sinj 21230 Sinj Splitsko-dalmatinska
1357 P-1, P-2, R3-2, R4-2 ČUTURA vl. Ivan Čutura Fra Andrije Kačića Miočića 4 Knin22300 Knin Šibensko-kninska
1358 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 AGROCENTAR NADA D.O.O. Južna magistrala b. b. Šibenik 22000 Šibenik Šibensko-kninska
1359 P-1, P-3, R1-2, R3-2, R4-2 AGROTRADE D.O. O.ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU Kralja Tomislava 5 Knin 22300 Knin Šibensko-kninska
1360 P-1, P-2, R1-2, R3-2, R4-2 AGROTRADE D.O. O.ZA POLJOPRIVREDU I TRGOVINU Ulica Frane Cote 6 Knin 22300 Knin Šibensko-kninska
1361 R3-2, R4-2 CIB TRADE D.O.O. Draga 6 Šibenik 22000 Šibenik Šibensko-kninska
1362 R3-2, R4-2 CIB TRADE D.O.O. Ulica Franje Tuđmana 59 Kistanje 22305 Kistanje Šibensko-kninska
1363 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Trg P. Preradovića 3 Kistanje 22305 Kistanje Šibensko-kninska
1364 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Put kroz Oklaj 108 Oklaj 22303 Oklaj Šibensko-kninska
1365 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Oko škole 17 Drinovci 22324 Drinovci Šibensko-kninska
1366 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Vrpolje, Vrpoljačka cesta 254 Šibenik 22000 Šibenik Šibensko-kninska
1367 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Karalić, Karalić kod trgovine 2 Karalić 22324 Drinovci Šibensko-kninska
1368 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Put Gačeleza 5A Vodice 22211 Vodice Šibensko-kninska
1369 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Tromilja, Tromilja b. b. Lozovac 22221 Lozovac Šibensko-kninska
1370 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Čista Velika1/3 Čista Velika 22214 Čista Velika Šibensko-kninska
1371 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Dr. Franje Tuđmana 27 Unešić 22323 Unešić Šibensko-kninska

Stranica 94 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1372 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Dubravice, Prispo 46 Dubravice 22222 Skradin Šibensko-kninska
1373 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Đevrske, Đevrske centar 67 Đevrske 22305 Kistanje Šibensko-kninska
1374 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Žaborička b.b. Donje Polje 22020 Šibenik-Ražine Šibensko-kninska
1375 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Gradac, Put kroz Gradac b.b. Gradac 22322 Ružić Šibensko-kninska
1376 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Poljoprivredna zadruga bb Široke 22204 Široke Šibensko-kninska
1377 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Jurja Čulinovića 3 Skradin 22222 Skradin Šibensko-kninska
1378 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Grebaštica, Donja Grebaštica 57 Grebaštica 22010 Šibenik-Brodarica Šibensko-kninska
1379 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Krković, Put bilostana 39 Čista Velika 22214 Čista Velika Šibensko-kninska
1380 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Pakovo Selo, Oštarije b.b. Pakovo Selo 22320 Drniš Šibensko-kninska
1381 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Konjevrate, Konjevrate b.b. Konjevrate 22221 Lozovac Šibensko-kninska
1382 R3-2, R4-2 DJELO d.o.o. Sitno Donje, Put Perković - Split 2 Sitno Donje 22205 Perković Šibensko-kninska
1383 R2-2, R3-2, R4-2 DOLINA d.o.o. 7. gardijske brigade 15 Knin 22300 Knin Šibensko-kninska
1384 R3-2, R4-2, S-1, S-2 IVIĆ-TRADE, D.O.O. Željeznička stanica 5a Badanj 22320 Drniš Šibensko-kninska
1385 R3-2, R4-2, S-1, S-2 IVIĆ-TRADE, D.O.O. Ivana Meštrovića 79 Drniš 22320 Drniš Šibensko-kninska
1386 R6, S-1, U1 KLISMAR SPLIT D. O.O. Zečevo b.b. Rogoznica 22203 Rogoznica Šibensko-kninska

Stranica 95 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1387 P-1, R3-2, R4-2, S-1 KLJACICOMMERCE D.O.O. Kod doma 10 Ružić 22322 Ružić Šibensko-kninska
1388 R3-2, R4-2, S-1 KREŠO D.O.O. Cesta Šibenik Perković 56, Danilo Biranj Šibenik 22000 Šibenik Šibensko-kninska
1389 R3-2, R4-2 LOV D.O.O. 113.šibenske brigade HV-a 9 Šibenik 22000 Šibenik Šibensko-kninska
1390 R3-2, R4-2, S-1, S-2 MARIN PLANTS J.D. O.O. Leontići 12 Drniš 22320 Drniš Šibensko-kninska
1391 R3-2, R4-2, S-1 MBM COMMERCE ZA TRGOVINU I USLUGE D.O.O. Zagrebačka ulica 1 Drniš 22320 Drniš Šibensko-kninska
1392 R3-2, R4-2, S-1 PLODOVI ZEMLJE D.O.O. Kralja Zvonimira b.b. Šibenik 22000 Šibenik Šibensko-kninska
1393 R3-2, R4-2 SAMOSTALNA TRGOVAČKA RADNJA "PAMI MP", VL.MILJENKO PAPAK Vrpoljačka cesta 228, Vrpolje Šibenik 22000 Šibenik Šibensko-kninska
1394 P-1, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1, ZP2 S.T.R."DAMIT", VL. TATJANA NAKIĆ Perkovački put 11 Šibenik 22000 Šibenik Šibensko-kninska
1395 P-1, R3-2, R4-2 T.O. BAZA IV gardijske brigade 1 Knin 22300 Knin Šibensko-kninska
1396 P-1, P-2, R3-2, R4-2 TO BEKAVAC vl. Marin Bekavac Krambergerova 1 Knin 22300 Knin Šibensko-kninska
1397 R2-2, R3-2, R4-2, S-1 TRGOVAČKI OBRT "DRVO ŽIVOTA", VL.PERINA ROMANIĆ Ulica 113.šibenske brigade HV 169, Bilice Šibenik 22000 Šibenik Šibensko-kninska
1398 R3-2, R4-2, S-1, S-4 TRGOVAČKI OBRT "GM" VL.GORDANA BUDIMIR Vrpoljačka cesta 250 Perković 22205 Perković Šibensko-kninska
1399 P-1, P-2, R1-2, R3-2, R4-2, S-1, S4 TRGOVAČKI OBRT KLAS, VL.MARIJA MARIN Petra Svačića 90a Drniš 22320 Drniš Šibensko-kninska

Stranica 96 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1400 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-4, S-6, V1 VELPRO - CENTAR d.o.o. Velimira Škorpika 23A Šibenik 22000 Šibenik Šibensko-kninska
1401 P-1, P-2, R6, S-1, S-3, U1, U2, U3, U4 V.I.R.I.B.U.S.D.O.O. Defilipsova 1 Knin 22300 Knin Šibensko-kninska
1402 P-2, P-3, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6, V1 ŽITO TRGOVINA j.d. o.o. Stjepana Radića 80 Drniš 22320 Drniš Šibensko-kninska
1403 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4, S-6 ŽITO TRGOVINA j.d. o.o. 142. brigade 3 Drniš 22320 Drniš Šibensko-kninska
1404 P-1, P-2, R2-2, R3-2, R4-2 AKRO OBRT ZA TRGOVINU, VL. MARIJANA KLARIĆ Kralja Tomislava 33, Hrašćica Varaždin 42000 Varaždin Varaždinska
1405 P-1, P-2, P-3 "AS" OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE, VL. TIHOMIR HRUŠKAR Gačice 92 Radovan 42242 Radovan Varaždinska
1406 P-2 AUTOPRIJEVOZNIK MATIJA MARTAK F.Bobića 5, Jalkovec Varaždin 42000 Varaždin Varaždinska
1407 P-1, P-2, P-3, P-4 AUTOPRIJEVOZNIK Tugomir Loborec Ljudevita Gaja 1 Novi Marof 42220 Novi Marof Varaždinska
1408 P-1, P-2, P-3 AUTOPRIJEVOZNIŠ TVO B-TRANS, vl. Božidar Matijaško Mate Melinčeka 35 Sračinec 42209 Sračinec Varaždinska
1409 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 BELLIS AGRO d.o.o. Dravska 7 Martijanec 42232 Donji Martijanec Varaždinska
1410 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1 BELLIS AGRO d.o.o. Sudovčina, Varaždinska 26 Sudovčina 42232 Donji Martijanec Varaždinska
1411 P-1, R3-2, R4-2, S-1 CEDAR-AGRO d.o. o. Kalnička 4/a Novi Marof 42220 Novi Marof Varaždinska
1412 R3-2, R4-2, S-1 CEDAR-AGRO d.o. o. Jalševec Svibovečki 29b Varaždinske Toplice 42223 Varaždinske Toplice Varaždinska
1413 P-2, R3-2, R4-2, S-1 CENTAR-ŠKUDAR d.o.o. Cvetlinska jazbina 34 Bednja 42253 Bednja Varaždinska
1414 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1 CENTAR-ŠKUDAR d.o.o. Novaki 71 Maruševec 42243 Maruševec Varaždinska

Stranica 97 od 142

Red. br./No . Kod registrirane djelatnosti/Activity code Naziv subjekta/Feed business operator Adresa objekta/Feed etablishment address Pošstanski broj i mjesto objekta/Postal code and town Županija objekta/County Napomena/Comm ent
1415 P-2, R3-2, R4-2, S-1 CENTAR-ŠKUDAR d.o.o. Jerovec, Jerovec 138 Jerovec 42240 Ivanec Varaždinska
1416 P-1, R3-2, R4-2 CENTAR-ŠKUDAR d.o.o. Muričevec b.b. Lepoglava 42250 Lepoglava Varaždinska
1417 P-1, P-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 CIBUS D.O.O. Vladimira Nazora 126 Petrijanec 42206 Petrijanec Varaždinska
1418 P-1, P-2, R1-2, R2-2, R3-2, R4-2 CIBUS D.O.O. Trg I hrvatskog sveučilišta 1/A Lepoglava 42250 Lepoglava Varaždinska
1419 R1-2, R2-2, R3-3, R4-2 CIPRO D.O.O. Varaždinska 84 Vidovec 42205 Vidovec Varaždinska
1420 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 CIPRO d.o.o. Vinička 1a Marčan 42207 Vinica Varaždinska
1421 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 CIPRO d.o.o. Stjepana Radića 32A Petrijanec 42206 Petrijanec Varaždinska
1422 R3-2, R4-2, S-1 CIPRO d.o.o. Varaždinska 39 Tužno 42242 Radovan Varaždinska
1423 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3, S-4 CIPRO d.o.o. Možđenec 26A Novi Marof 42220 Novi Marof Varaždinska
1424 R1-2, R2-2, R3-2, R4-2, S-1, S-3 CIPRO d.o.o. Vinogradska 8 Ludbreg 42230 Ludbreg Varaždinska
1425 P-1, P-2, P-3 CVEK, obrt za prijevoz vl. Kristijan Cvek Knegingradska 20 Gornji Kneginec 42204 Turčin Varaždinska
1426 P-1, P-2, P-3, P-4 DAM-RO d.o.o. Kralja Tomislava 33 Hrašćica 42000 Varaždin <