Republika Hrvatska/Republic of Croatia

Ministarstvo poljoprivrede/Ministry of Agriculture Uprava veterinarstva/Veterinary directorate Planinska 2a, 10000 Zagreb, §+38516443540 ¨+38516443899 @ veterinarstvo@mps.hr www http://www.veterinarstvo.hr/

Timovi za sakupljnje i/ili proizvodnju zametaka

Embryo collection and production teams

a) Timovi za sakupljnje i/ili proizvodnju goveđih zametaka Bovine embryo collection and production teams

Republika Popis odobrenih timova za sakupljnje i/ili proizvodnju goveđih Verzija/Version
Hrvatska / zametaka u Republici Hrvatskoj za promet na unutarnjem tržištu 13.06.2013.
Republic of Europske unije goveđih zametaka i jajnih stanica (Direktiva
Croatia 89/556/EEZ) List of approved embryo collection and/or production teams (tick as appropriate) for intra-Community trade in embryos and ova of domestic animals of the bovine species (Directive 89/556/EEC)
Odobreni broj / Datum Naziv / Name Kontaktni Sakupljanje Proizvodnja Napomene /
Approval odobravanja podaci / / Collection / Remarks
number / Approval date Contact details Production
There is no approved teams for intra-Community trade in embryos and ova of domestic animals of the bovine species (Directive 89/556/EEC) in Croatia

b) Timovi za sakupljnje i/ili proizvodnju zametaka kopitara Equine embryo collection and production teams

Republika Hrvatska / Republic of Croatia Popis odobrenih timova za sakupljnje i/ili proizvodnju zametaka u Republici Hrvatskoj za promet na unutarnjem tržištu Europske unije zametaka i jajnih stanica kopitara(Direktiva 92/65/EEZ) List of approved embryo collection and/or production teams (tick as appropriate) for intra-Community trade in embryos and ova of domestic animals of the equine species (Directive 92/65/EEC) Verzija/Version 13.06.2013.
Odobreni broj / Approval Datum odobravanja Naziv / Name Kontaktni podaci / Sakupljanje / Collection Proizvodnja / Napomene / Remarks
number / Approval date Contact details Production
There is no approved teams for intra-Community trade in embryos and ova of domestic animals of the equine species (Directive 92/65/EEC) in Croatia

c) Timovi za sakupljnje i/ili proizvodnju zametaka ovaca i koza Ovine and caprine embryo collection and production teams

Republika Popis odobrenih timova za sakupljnje i/ili proizvodnju zametaka u Verzija/Version
Hrvatska / Republici Hrvatskoj za promet na unutarnjem tržištu Europske 13.06.2013.
Republic of unije zametaka i jajnih stanica ovaca i koza(Direktiva 92/65/EEZ)
Croatia List of approved embryo collection and/or production teams (tick as appropriate) for intra-Community trade in embryos and ova of domestic animals of the ovine and caprine species (Directive 92/65/EEC)
Odobreni broj / Datum Naziv / Name Kontaktni Sakupljanje Proizvodnja Napomene /
Approval odobravanja podaci / / Collection / Remarks
number / Approval date Contact details Production
There is no approved teams for intra-Community trade in embryos and ova of domestic animals of the ovine and caprine species (Directive 92/65/EEC) in Croatia

d) Timovi za sakupljnje i/ili proizvodnju zametaka svinja Porcine embryo collection and production teams

Republika Popis odobrenih timova za sakupljnje i/ili proizvodnju zametaka u Verzija/Version
Hrvatska / Republici Hrvatskoj za promet na unutarnjem tržištu Europske 13.06.2013.
Republic of unije zametaka i jajnih stanica svinja (Direktiva 92/65/EEZ)
Croatia List of approved embryo collection and/or production teams (tick
as appropriate) for intra-Community trade in embryos and ova of
domestic animals of the porcine species (Directive 92/65/EEC)
Odobreni broj / Datum Naziv / Name Kontaktni Sakupljanje Proizvodnja Napomene /
Approval odobravanja podaci / / Collection / Remarks
number / Approval date Contact details Production
There is no approved teams for intra-Community trade in embryos and ova of domestic animals of the porcine species (Directive 92/65/EEC) in Croatia