UPISNIK KONTROLNIH TIJELA / REGISTER OF CONTROL BODIES

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
1 BIOINSTITUT d.o.o. 42588898414 Adresa: Rudolfa Steinera 7, 40000 Čakovec Telefon: 040/391 480 Fax: 040/391 488 URL: http://www.bioinstitut.hr/ E-mail: vet.amb.ck@bioinstitut.hr; sasa. legen@bioinstitut.hr Općina: 159 Belica Općina: 2763 Mursko Središće Općina: 2798 Nedelišće Općina: 3425 Podturen Općina: 3859 Selnica Općina: 4405 Sveti Juraj na Bregu Općina: 4413 Sveti Martin na Muri Općina: 4529 Štrigova Općina: 5045 Vratišinec Općina: 604 Čakovec Općina: 6041 Gornji Mihaljevec Općina: 6068 Strahoninec Općina: 6084 Šenkovec Općina: 6203 Pribislavec Naselje: 64017 Štefanec Naselje: 71811 Vularija
2 ORIO-VET d.o.o. 39540459847 Adresa: Ante Starčevića b.b., 35257 Lužani Telefon: 035/432 409 Fax: 035/431 820 E-mail: oriovetveterinarska.ambulanta@sb.tcom.hr Općina: 2844 Nova Gradiška Općina: 2852 Nova Kapela Općina: 3093 Oriovac Općina: 3727 Rešetari Općina: 396 Brodski Stupnik Općina: 4189 Staro Petrovo Selo
3 PRAXIS-VET D.O.O. 38551463244 Adresa: 108. brigade ZNG 50, 35252 Sibinj Telefon: 035/400-330 Fax: 035/426 004; E-mail: praxis-vet1@sb.t-com.hr; praxisvet@sb.t-com.hr Općina: 1180 Garčin Općina: 3883 Sibinj Općina: 5673 Bukovlje
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
4 VETAM d.o.o 65221124115 Adresa: Biljska cesta 7, 31000 Osijek Općina: 1104 Erdut
Telefon: 031/286 044 Općina: 1112 Ernestinovo
Fax: 031/286 053 Općina: 1244 Gorjani
URL: http://www.vetam.hr/ E-mail: vetam2@os.t-com.hr Općina: 1597 Ivankovo Općina: 1660 Jarmina
Općina: 2054 Koška
Općina: 27 Antunovac
Općina: 2941 Nuštar
Općina: 3611 Punitovci
Općina: 3867 Semeljci
Općina: 4588 Tordinci
Općina: 4944 Viškovci
Općina: 5177 Vuka
Općina: 5797 Vladislavci
Općina: 6106 Markušica
Općina: 6149 Šodolovci
Općina: 655 Čepin
Općina: 1031 Đakovo
Općina: 213 Bilje
Općina: 2305 Levanjska Varoš
Općina: 2577 Marijanci
Općina: 3123 Osijek
Općina: 3409 Podgorač
Općina: 3816 Satnica Đakovačka
Općina: 4219 Strizivojna
Općina: 4618 Trnava
Općina: 6092 Jagodnjak
Općina: 949 Drenje
5 VETERINARSKA AMBULANTA BENKOVAC D.O. 14220332177 Adresa: Rivine 1, 23420 Benkovac Općina: 175 Benkovac
O. Telefon: 023/681-171 Općina: 4111 Stankovci
Fax: 023/684-018 E-mail: veterinarska.stanica.d.d.benkovac@zd. t-com.hr Općina: 5819 Pirovac
6 VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. 31167380762 Adresa: Brune Bušića 16, 22320 Drniš Općina: 2984 Promina
Telefon: 022/886 180 Općina: 3778 Ružić
Fax: 022/886 180 Općina: 4693 Unešić
E-mail: veterinarska.ambulanta.drnis@gmail. Općina: 957 Drniš
com Općina: 6211 Bilice
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
7 VETERINARSKA AMBULANTA GORNJA BEBRINA D.O.O. 45635348287 Adresa: Gornja Bebrina 32, 35208 Ruščica Telefon: 035/226 227 Fax: 035/226 902 E-mail: vetamb.tvrtko@sb.htnet.hr Općina: 1856 Klakar
8 VETERINARSKA AMBULANTA HRVACE D.O.O. 77196524526 Adresa: Hrvace 234C, 21233 Hrvace Telefon: 021/829 556 Fax: 021/829 057 E-mail: veterinarska-stanica-hrvace@st.t-com. hr Općina: 3140 Otok Općina: 3891 Sinj Općina: 4600 Trilj Općina: 5851 Dugopolje Općina: 728 Dicmo Općina: 1481 Hrvace
9 VETERINARSKA AMBULANTA KLANJEC D.O.O. 40921987718 Adresa: Sutlanska 5, 49290 Klanjec Telefon: 049/550 414 Fax: 049/550 414 E-mail: veterinarska.stanica.klanjec@kr.ht.hr Općina: 1872 Klanjec Općina: 2089 Kraljevec na Sutli Općina: 2127 Krapinske Toplice Općina: 3522 Pregrada Općina: 4669 Tuhelj Općina: 5215 Zagorska Sela Općina: 5533 Kumrovec Općina: 701 Desinić
10 VETERINARSKA AMBULANTA OBROVAC D.D. 78928545789 Adresa: Ulica rudarska BB, 23450 Obrovac Telefon: 023/689-041 Fax: 023/689-357 E-mail: veterinarska.stanica.obrovac.dd@zd. htnet.hr Općina: 1317 Gračac Općina: 1678 Jasenice
11 VETERINARSKA AMBULANTA OPATIJA D.O.O. 53899865719 Adresa: Stubište Ivana Zavidića 3, 51410 Opatija Telefon: 051/701 280 Fax: 051/701 284 E-mail: vet.amb.opatija@email.t-com.hr Općina: 2429 Lovran Općina: 2615 Matulji Općina: 2739 Mošćenička Draga Općina: 3026 Opatija
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
12 VETERINARSKA AMBULANTA PAZIN D.O.O. 90002670039 Adresa: Dubravica 5, 52000 Pazin Telefon: 052/624 410 Fax: 052/621 826 URL: http://www.veterina-pazin.hr/ E-mail: veterinarska.ambulanta.pazin@pu.tcom.hr Općina: 1759 Kanfanar Općina: 2178 Kršan Općina: 2224 Labin Općina: 2542 Marčana Općina: 2631 Medulin Općina: 3590 Pula Općina: 3689 Raša Općina: 3743 Rovinj Općina: 434 Buzet Općina: 4359 Svetvinčenat Općina: 5029 Vodnjan Općina: 51 Bale Općina: 5169 Vrsar Općina: 5312 Žminj Općina: 6297 Funtana
13 VETERINARSKA AMBULANTA SOLIN D.O.O. 82647951047 Adresa: Kralja Zvonimira 33, 21210 Solin Telefon: 021/212 352 Fax: 021/212 352 E-mail: vet.amb.solin@email.t-com.hr; goranabarisin@hotmail.com Općina: 1813 Kaštela Općina: 1970 Komiža Općina: 4928 Vis Općina: 5860 Lećevica Općina: 5894 Prgomet Općina: 5908 Primorski Dolac Općina: 1813 Kaštela Općina: 5860 Lećevica Općina: 1970 Komiža Općina: 4928 Vis
14 VETERINARSKA AMBULANTA TROGIR D.O.O. 58282846074 Adresa: Kardinala Alojzija Stepinca 6, 21220 Trogir Telefon: 021/881 429 Fax: 021/881 429 E-mail: vet.trogir@email.t-com.hr Općina: 2585 Marina Općina: 3824 Seget Općina: 4634 Trogir Općina: 5886 Okrug
15 VETERINARSKA AMBULANTA VET-CENTAR D.O. O. 40847262218 Adresa: Stancija Portun 2, 52440 Poreč Telefon: 052/433 221 Fax: 052/433 221 URL: http://www.vet-centar.hr/ E-mail: vetcentar.porec@gmail.com Općina: 3484 Poreč Općina: 4979 Višnjan Općina: 5975 Kaštelir - Labinci Općina: 6319 Tar-Vabriga Općina: 4987 Vižinada Općina: 3484 Poreč Općina: 4979 Višnjan Općina: 5975 Kaštelir - Labinci Općina: 6319 Tar-Vabriga
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
16 VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA D.O.O. 35631964454 Adresa: Mihovila Pavleka Miškine 66, 48000 Koprivnica Telefon: 048/621 114 Fax: 048/621 800 URL: http://www.veterinarska-koprivnica. hr/index.html E-mail: veterinarska-stanica@kc.t-com.hr Općina: 2038 Koprivnički Ivanec Općina: 2518 Mali Bukovec Općina: 3247 Peteranec Općina: 5584 Veliki Bukovec Općina: 1040 Đelekovec Općina: 1228 Gola Općina: 1457 Hlebine Općina: 2011 Koprivnica Općina: 2020 Koprivnički Bregi Općina: 2275 Legrad Općina: 2925 Novigrad Podravski Općina: 3662 Rasinja Općina: 4057 Sokolovac Općina: 965 Drnje
17 VETERINARSKA STANICA BELI MANASTIR D.O. O. 74879732075 Adresa: Osječka 128, 31300 Beli Manastir Telefon: 031/700 470 Fax: 031/703 165 URL: http://www.vsbm.hr/ E-mail: veterinarska.stanica.beli.manastir@os. htnet.hr Općina: 132 Beli Manastir Općina: 1953 Kneževi Vinogradi Općina: 3255 Petlovac Općina: 3468 Popovac Općina: 647 Čeminac Općina: 663 Darda Općina: 914 Draž
18 VETERINARSKA STANICA BJELOVAR D.O.O. 72949408555 Adresa: Slavonska cesta 4, 43000 Bjelovar Telefon: 043/241 017 Fax: 043/242 332 URL: http://www.veterinarska-stanica-bjelovar. hr/onama.htm E-mail: veterinarska.stanica.bjel@bj.t-com.hr Općina: 4782 Velika Pisanica Općina: 1767 Kapela Općina: 248 Bjelovar Općina: 2879 Nova Rača Općina: 3751 Rovišće Općina: 4804 Veliki Grđevac Općina: 4839 Veliko Trojstvo Općina: 5622 Severin Općina: 5649 Šandrovac
19 VETERINARSKA STANICA ČAZMA D.O.O. 15084493757 Adresa: Milana Novačića 44, 43240 Čazma Telefon: 043/771 081 Fax: 043/771 081 E-mail: veterinarska.stanica.cazma@bj.htnet.hr Općina: 639 Čazma Općina: 1619 Ivanska Općina: 4502 Štefanje
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
20 VETERINARSKA STANICA DARUVAR D.O.O. 04493428070 Adresa: Petra Preradovića 102, 43500 Daruvar Općina: 2313 Lipik
Telefon: 043/332 276 Općina: 3182 Pakrac
Fax: 043/440 658 Općina: 1058 Đulovac
E-mail: veterinar-daruvar@bj.htnet.hr Općina: 1392 Grubišno Polje
Općina: 3905 Sirač
Općina: 710 Dežanovac
Općina: 1996 Končanica
Općina: 671 Daruvar
21 VETERINARSKA STANICA D.D. VARAŽDIN 41540201755 Adresa: Trg Ivana Perkovca 24, 42000 Općina: 2445 Ludbreg
Varaždin Općina: 4375 Sveti Đurđ
Telefon: 042/240 122; 042/240 123 Općina: 850 Martijanec
Fax: 042/240 461 URL: http://www.vsv.hr/ E-mail: tajnistvo@vsv.hr; jzganec@yahoo.com Općina: 1295 Gornji Kneginec Općina: 1651 Jalžabet
Općina: 191 Beretinec
Općina: 3263 Petrijanec
Općina: 4103 Sračinec
Općina: 4383 Sveti Ilija
Općina: 4626 Trnovec Bartolovečki
Općina: 4723 Varaždin
Općina: 4847 Vidovec
Općina: 4863 Vinica
22 VETERINARSKA STANICA D.O.O. 99737558645 Adresa: Veliki kraj 18, 32270 Županja Općina: 1376 Gradište
Telefon: 032/837 659 Općina: 1414 Gunja
Fax: 032/837 658 Općina: 329 Bošnjaci
URL: http://vs-zupanja.hr/ E-mail: vet.stan.zup@vk.htnet.hr; vet.stan. zupanja2@gmail.com Općina: 35 Babina Greda Općina: 442 Cerna
Općina: 5053 Vrbanja
Općina: 5347 Županja
Općina: 6289 Štitar
Općina: 922 Drenovci
Općina: 1406 Gundinci
Općina: 19 Andrijaševci
Općina: 3972 Slavonski Šamac
Općina: 4154 Stari Mikanovci
Općina: 5142 Vrpolje
Općina: 5355 Otok
Općina: 5703 Sikirevci
Općina: 5835 Privlaka
Općina: 5843 Vođinci
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
23 VETERINARSKA STANICA D.O.O. 80205892543 Adresa: Bana Josipa Jelačića 77, 10290 Zaprešić Telefon: 01/3310 733 Fax: 01/3310 466 URL: http://www.veterinarska-stanica-zapresic. hr/ E-mail: vet.st@zg.t-com.hr Općina: 1635 Jakovlje Općina: 345 Brdovec Općina: 3620 Pušća Općina: 5398 Marija Gorica Općina: 5436 Zaprešić Općina: 5479 Bistra Općina: 5487 Luka Općina: 5495 Dubravica
24 VETERINARSKA STANICA D.O.O. 78889947672 Adresa: Kralja Zvonimira 51, 40323 Prelog Telefon: 040/645 422 Fax: 040/646 201 E-mail: ambulantaprelog@veterinarskaprelog. hr Naselje: 15288 Držimurec Naselje: 38105 Mala Subotica Naselje: 45411 Orehovica Naselje: 46639 Palovec Naselje: 48879 Podbrest Naselje: 60828 Strelec Naselje: 62103 Sveti Križ Naselje: 76244 Piškorovec
25 VETERINARSKA STANICA D.O.O. 75353641510 Adresa: Bana Jelačića 30, 43280 Garešnica Telefon: 043/531 127 Fax: 043/531 127 E-mail: veterinarska.stanica@bj.htnet.hr; vetstgar@gmail.com Općina: 1198 Garešnica Općina: 1449 Hercegovac Općina: 183 Berek Općina: 5657 Velika Trnovitica
26 VETERINARSKA STANICA D.O.O. 29441204880 Adresa: Braće Gojak 52, 47000 Karlovac Telefon: 047/615 401 Fax: 047/615 401 URL: www.vsklc.hr E-mail: vsklc@net.hr Općina: 302 Bosiljevo Općina: 4006 Slunj Općina: 5037 Vojnić Općina: 5576 Tounj Općina: 78 Barilovići Općina: 990 Duga Resa Općina: 1201 Generalski Stol Općina: 1724 Josipdol Općina: 1791 Karlovac Općina: 2160 Krnjak Općina: 2259 Lasinja Općina: 2976 Ogulin Općina: 3336 Plaški Općina: 3654 Rakovica Općina: 3786 Saborsko Općina: 493 Cetingrad Općina: 906 Draganić
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
27 VETERINARSKA STANICA d.o.o. POŽEGA 89312164882 Adresa: Eugena Podaubskog 4, 34000 Požega Telefon: 034/211 602; 034/211 612 Fax: 034/211 624 E-mail: veterinarska.stanica.pozega@po.t-com. hr; veterinarska.stanica@po.t-com.hr Općina: 1643 Jakšić Općina: 1775 Kaptol Općina: 2216 Kutjevo Općina: 3344 Pleternica Općina: 3514 Požega Općina: 353 Brestovac Općina: 582 Čaglin
28 VETERINARSKA STANICA ĐURĐEVAC D.O.O. 68118484726 Adresa: Malinov trg 7, 48350 Đurđevac Telefon: 048/813 173; 048/811 448 Fax: 048/812 448 E-mail: uprava@vet.hr; ivan.forgac@kc.t-com. hr; amb.durdevac@vet.hr; amb.virje@vet.hr; amb.molve@vet.hr; amb.ferdinandovac@vet. hr; amb.klostarp@vet.hr; amb.pitomaca@vet.hr Općina: 1074 Đurđevac Općina: 1155 Ferdinandovac Općina: 1945 Kloštar Podravski Općina: 2704 Molve Općina: 4901 Virje Općina: 5592 Kalinovac Općina: 5614 Novo Virje Općina: 6165 Podravske Sesvete
29 VETERINARSKA STANICA GRADA ZAGREBA D. O.O. 86813677256 Adresa: Heinzelova 68, 10000 Zagreb Telefon: 01/6040 149 Fax: 01/6040 149 URL: http://vs-grada-zagreba.hr/ E-mail: info@vs-grada-zagreba.hr Naselje: 15954 Dumovec Naselje: 16941 Zagreb-Črnomerec Naselje: 16942 Zagreb-Donji Grad Naselje: 16943 Zagreb-Gornji GradMedveščak Naselje: 16944 Zagreb-Maksimir Naselje: 16945 Zagreb-Pešćenica-Žitnjak Naselje: 16946 Zagreb-Podsljeme Naselje: 16947 Zagreb-Trnje Naselje: 16950 Zagreb-Gornja Dubrava Naselje: 16951 Zagreb-Trešnjevka-jug Naselje: 16952 Zagreb-Trešnjevka-sjever Naselje: 16953 Zagreb-Podsused-Vrapče Naselje: 16954 Zagreb-Stenjevec Naselje: 24929 Ivanja Reka Naselje: 72150 Zagreb
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
30 VETERINARSKA STANICA IVANEC D.O.O. 13839398830 Adresa: Varaždinska 15, 42240 Ivanec Telefon: 042/782 011 Fax: 042/782 011 E-mail: veterinarska.stanica.ivanec@vz.htnet. hr Općina: 124 Bednja Općina: 1562 Ivanec Općina: 1899 Klenovnik Općina: 2291 Lepoglava Općina: 2607 Maruševec Općina: 809 Donja Voća Općina: 3646 Radoboj Općina: 5525 Jesenje Općina: 124 Bednja Općina: 1562 Ivanec Općina: 1899 Klenovnik Općina: 2291 Lepoglava Općina: 2607 Maruševec Općina: 809 Donja Voća
31 VETERINARSKA STANICA JASTREBARSKO D.O. O. 56834479467 Adresa: Trešnjevka 61, 10450 Jastrebarsko Telefon: 01/6281 085; 01/6281 396 Fax: 01/6283 579 URL: http://www.vsj.hr/ E-mail: ambulanta-jastrebarsko@vsj.hr; dstetner@vsj.hr Općina: 1694 Jastrebarsko Općina: 1902 Klinča Sela Općina: 3310 Pisarovina Općina: 5339 Krašić Općina: 5401 Žumberak
32 VETERINARSKA STANICA KRIŽEVCI D.O.O. 43648705239 Adresa: Potočka 35, 48260 Križevci Telefon: 048/718-692 Fax: 048/617-875 URL: http://www.vskrizevci.com/ E-mail: direktor@vskrizevci.hr; info@vskrizevci. hr Općina: 2143 Križevci Općina: 4391 Sveti Ivan Žabno Općina: 4421 Sveti Petar Orehovec Općina: 5606 Kalnik Općina: 6181 Gornja Rijeka
33 VETERINARSKA STANICA KUTINA D.O.O. 38555484890 Adresa: Vladimira Nazora 61, 44320 Kutina Telefon: 044/680 421 Fax: 044/625 170 URL: http://www.vskutina.hr/ E-mail: veterinarska.stanica.kutina@sk.htnet. hr; info@vskutina.hr Općina: 2208 Kutina Općina: 3476 Popovača Općina: 4774 Velika Ludina
34 VETERINARSKA STANICA NOVI MAROF D.O.O. 80886285284 Adresa: Franjevačka 2, 42220 Novi Marof Telefon: 042/611 237 Fax: 042/612 366 E-mail: veterinarska.stanica.novi.marof@vz.tcom.hr Općina: 1511 Breznički Hum Općina: 2470 Ljubešćica Općina: 2895 Novi Marof Općina: 361 Breznica Općina: 4731 Varaždinske Toplice Općina: 4936 Visoko
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
35 VETERINARSKA STANICA NOVSKA D.O.O. 26875850100 Adresa: Kralja Zvonimira 9, 44330 Novska Telefon: 044/600 130 Fax: 044/608 738 E-mail: veterinarska.stanica.novska.d.o.o@sk. t-com.hr Općina: 1490 Hrvatska Dubica Općina: 1686 Jasenovac Općina: 2321 Lipovljani Općina: 2933 Novska
36 VETERINARSKA STANICA PETRINJA D.O.O. 48181221782 Adresa: Gajeva 40 a, 44250 Petrinja Telefon: 044/527 767 Fax: 044/527 771 E-mail: vet.stanica.petrinja@sk.t-com.hr Općina: 3280 Petrinja
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
37 VETERINARSKA STANICA RIJEKA D.O.O. 02918144179 Adresa: Stube Marka Remsa 1, 51000 Rijeka Općina: 1171 Fužine
Telefon: 051/320 263 Općina: 1309 Gospić
Fax: 051/320 139 Općina: 1384 Grožnjan
URL: http://www.vetstri.hr/ E-mail: vet.st.ri@ri.htnet.hr Općina: 1708 Jelenje Općina: 1805 Kastav
Općina: 1864 Klana
Općina: 2097 Kraljevica
Općina: 2151 Krk
Općina: 2372 Lokve
Općina: 2526 Mali Lošinj
Općina: 2534 Malinska-Dubašnica
Općina: 2755 Mrkopalj
Općina: 2917 Novigrad
Općina: 3018 Omišalj
Općina: 3042 Oprtalj
Općina: 3131 Otočac
Općina: 3603 Punat
Općina: 3638 Rab
Općina: 370 Brinje
Općina: 3735 Rijeka
Općina: 3875 Senj
Općina: 400 Brtonigla
Općina: 426 Buje
Općina: 43 Bakar
Općina: 4880 Vinodolska općina
Općina: 4952 Viškovo
Općina: 5070 Vrbnik
Općina: 5126 Vrhovine
Općina: 523 Cres
Općina: 531 Crikvenica
Općina: 5380 Kostrena
Općina: 558 Čabar
Općina: 612 Čavle
Općina: 6246 Lopar
Općina: 698 Delnice
Općina: 744 Dobrinj
Općina: 86 Baška

Stranica 11 od 15

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
38 VETERINARSKA STANICA SAMOBOR D.O.O. 22260583175 Adresa: Ul. Katarine Zrinske 7, 10430 Samobor Telefon: 01/3360 171; 01/3363 314 Fax: 01/3327 350 URL: http://www.veterina-samobor.hr E-mail: veterina@veterina-samobor.hr Općina: 3808 Samobor Općina: 4367 Sveta Nedjelja
39 VETERINARSKA STANICA SISAK D.O.O. 94589025710 Adresa: Zagrebačka 45, 44000 Sisak Telefon: 044/527 711 Fax: 044/527 722 E-mail: veterinarska-st.sisak@vetsisak.tcloud. hr Općina: 2283 Lekenik Općina: 2593 Martinska Ves Općina: 3913 Sisak Općina: 4260 Sunja
40 VETERINARSKA STANICA SLATINA D.O.O. 25592797822 Adresa: K. Zvonimira 16, 33520 Slatina Telefon: 033/551 399; 033/552 971 Fax: 033/544 238 URL: http://vsslatina.com/ E-mail: vet.stanica.slatina@vt.t-com.hr Općina: 2453 Lukač Općina: 3077 Orahovica Općina: 4499 Špišić Bukovica Općina: 5240 Zdenci Općina: 540 Crnac Općina: 566 Čačinci Općina: 574 Čađavica Općina: 1066 Đurđenovac Općina: 1163 Feričanci Općina: 2666 Mikleuš Općina: 2712 Podravska Moslavina Općina: 2780 Našice Općina: 2836 Nova Bukovica Općina: 3956 Slatina Općina: 4073 Sopje Općina: 4855 Viljevo Općina: 4995 Voćin Općina: 5762 Donja Motičina Općina: 5789 Magadenovac Općina: 868 Donji Miholjac
41 VETERINARSKA STANICA SPLIT D.O.O. 61531843890 Adresa: Šibenska 9, 21000 Split Telefon: 021/569 789; 021/569 804 Fax: 021/543 277 E-mail: veterinarska.stanica.split@st.t-com.hr Općina: 1929 Klis Općina: 2674 Milna Općina: 3417 Podstrana Općina: 3506 Postira Općina: 4065 Solin Općina: 4090 Split Općina: 4278 Supetar Općina: 876 Muć

Stranica 12 od 15

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
42 VETERINARSKA STANICA SVETI IVAN ZELINA D.O.O. 72754166109 Adresa: Sajmišna 4, 10380 Sveti Ivan Zelina Telefon: 01/2060 730 Fax: 01/206 1545 URL: http://www.vs-zelina.hr/ E-mail: veterinar-sv.i.zelina@zg.htnet.hr; info@vs-zelina.hr Općina: 4294 Sveti Ivan Zelina Općina: 5509 Bedenica
43 VETERINARSKA STANICA VALPOVO D.O.O. 98602921757 Adresa: Matije Gupca 36, 31550 Valpovo Telefon: 031/651 530 Fax: 031/651 530 URL: https://hr-hr.facebook. com/veterinarskastanica.valpovo E-mail: v.s.valpovo@optinet.hr; veterinarskastanica-valpovo@os-t-com.hr; zdenko. muzevic@gmail.com Općina: 167 Belišće Općina: 230 Bizovac Općina: 3271 Petrijevci Općina: 4715 Valpovo
44 VETERINARSKA STANICA VELIKA GORICA D.O. O. 00782076239 Adresa: Sisačka 39, 10410 Velika Gorica Telefon: 01/6221 263 Fax: 01/6221 070 URL: https://www.facebook.com/VgVet.hr E-mail: info@vgvet.hr Općina: 5410 Velika Gorica Općina: 5428 Orle Općina: 5444 Pokupsko Općina: 5452 Kravarsko Općina: 1333 Grad Zagreb Općina: 5517 Stupnik
45 VETERINARSKA STANICA VIROVITICA D.O.O. 46027284068 Adresa: Strossmayerova 38, 33000 Virovitica Telefon: 033/728 334 Fax: 033/728 335 URL: http://veterinarskastanicavirovitica.hr/ E-mail: veterinarska.stanica.virovitica@vt.tcom.hr Općina: 1368 Gradina Općina: 4243 Suhopolje Općina: 4910 Virovitica
46 VETERINARSKA STANICA VRBOVEC D.O.O. 43025336094 Adresa: Kolodvorska 68, 10340 Vrbovec Telefon: 01/2791 432 Fax: 01/2794 391 URL: http://www.veterinarska-stanica-vrbovec. hr/ E-mail: vsv@hi.t-com.hr Općina: 1147 Farkaševac Općina: 1350 Gradec Općina: 1937 Kloštar Ivanić Općina: 2135 Križ Općina: 3565 Preseka Općina: 5088 Vrbovec Općina: 5363 Rakovec Naselje: 57363 Sesvete Općina: 1147 Farkaševac Općina: 1350 Gradec Općina: 3565 Preseka Općina: 5088 Vrbovec Općina: 5363 Rakovec

Stranica 13 od 15

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
47 VETERINARSKA STANICA VUKOVAR d.o.o. 24521029367 Adresa: Bana Josipa Jelačića 97, 32000 Općina: 1546 Ilok
Vukovar Općina: 2399 Lovas
Telefon: 032/410 060 Općina: 264 Bogdanovci
Fax: 032/410 060 URL: http://www.vsvu.hr/ E-mail: veterinarska.stanica.vukovar@vk.htnet. Općina: 2950 Nijemci Općina: 299 Borovo
hr Općina: 4146 Stari Jankovci
Općina: 4561 Tompojevci
Općina: 4596 Tovarnik
Općina: 4642 Trpinja
Općina: 4871 Vinkovci
Općina: 5185 Vukovar
Općina: 6122 Negoslavci
48 VETERINARSKA STANICA ZADAR D.O.O. 91322477899 Adresa: Skročini 2/b, 23000 Zadar Općina: 5258 Zemunik Donji
Telefon: 023/322 877 Općina: 1732 Kali
Fax: 023/321 945 Općina: 205 Bibinje
URL: http://veterinarska-stanica-zadar.hr/ E-mail: veterinarska.stanica.zadar@zd.t-com.hr Općina: 2828 Nin Općina: 3450 Poličnik
Općina: 3492 Posedarje
Općina: 3549 Preko
Općina: 3719 Ražanac
Općina: 3794 Sali
Općina: 4162 Starigrad
Općina: 4251 Sukošan
Općina: 5207 Zadar
Općina: 5720 Kukljica
Općina: 6254 Vrsi
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK KONTROLNIH TIJELA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF CONTROL BODIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 03.11.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
49 VETERINARSKA STANICA ZLATAR BISTRICA D. O.O. 55377057545 Adresa: Bistrička cesta 2, 49282 Konjščina Telefon: 049/461 821 Fax: 049/461 821 URL: www.veterina-zlatar-bistrica.com E-mail: veterinarska.stanica.zlatar.bistrica@kr. t-com.hr Općina: 1082 Đurmanec Općina: 116 Bedekovčina Općina: 1465 Hrašćina Općina: 2003 Konjščina Općina: 2119 Krapina Općina: 2364 Lobor Općina: 2488 Mače Općina: 2658 Mihovljan Općina: 3115 Oroslavje Općina: 418 Budinščina Općina: 4308 Sveti Križ Začretje Općina: 4812 Veliko Trgovišće Općina: 5193 Zabok Općina: 5266 Zlatar Općina: 5541 Novi Golubovec Općina: 795 Donja Stubica
50 VETO d.o.o. 26056147349 Adresa: Antuna Barca 38, 35000 Slavonski Brod Telefon: 035/269-444 Fax: 035/218-736 E-mail: veto_ambulanta_sb@veto-doo.hr Općina: 4766 Velika Kopanica Općina: 817 Donji Andrijevci