UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
1 BILOFARM D.O.O. 14566654494 Adresa: Orovac 68, 43274 Severin Telefon: 043/237 065 Fax: 043/237 056 E-mail: valerija.butkovic@bj.t-com.hr Bjelovarsko-bilogorska
2 VETERINARSKA AMBULANTA MAJCAN D.O.O. 56492483135 Adresa: Krste Frankopana 38, 43000 Bjelovar Telefon: 043/228 100 Fax: 043/228 101 E-mail: majcan.veterinarska.ambulanta@bj. htnet.hr Bjelovarsko-bilogorska
3 KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. 87844605857 Adresa: Petra Štefanovića 6, 43500 Daruvar Telefon: 043/331 081 Fax: 043/331 081 E-mail: karaula.veterinar@hi.t-com.hr; karaula. veterinarska.ambulanta@bj.t-com.hr Bjelovarsko-bilogorska
4 MOUNT TRADE d.o.o. 75016734753 Adresa: Industrijska 5, 43280 Garešnica Telefon: 043 485 914 E-mail: malasapa@mount-trade.hr Bjelovarsko-bilogorska
5 VETERINARSKA AMBULANTA SEDLIĆ D.O.O. 24222744535 Adresa: Berek 54, 43232 Berek Telefon: 043/548 300 Fax: 043/548 904 URL: http://www.sedlic.hr/veterinarskaambulanta-ljekarna/ E-mail: vasedlic@gmail.com Bjelovarsko-bilogorska
6 VETERINARSKA AMBULANTA KRAVARŠĆAN D. O.O. 42310215271 Adresa: Brezik b.b., 33406 Lukač Telefon: 033/739 002 Fax: 033/739 002 E-mail: ambulanta.kravarscan@vt.t-com.hr Virovitičko-podravska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
7 VETERINA ZEMAN j.d.o.o. 71854877191 Adresa: Kralja Tomislava 1, 33520 Slatina Telefon: 033/551 144 Fax: 033/550 401 E-mail: zeman.doo@gmail.com Virovitičko-podravska
8 VETERINARSKA AMBULANTA NOVET D.O.O. 84717596832 Adresa: Vukovarska 40, 33523 Čađavica Telefon: 033/544 366 Fax: 033/544 366 E-mail: vet.amb.novet@vt.htnet.hr Virovitičko-podravska
9 VETERINARSKA AMBULANTA ZEMAN D.O.O. 35988531275 Adresa: Kralja Tomislava 1, 33520 Slatina Telefon: 033/551 144 Fax: 033/550 401 E-mail: zeman.doo@gmail.com Virovitičko-podravska
10 VETERINARSKA AMBULANTA ORAHOVICA D.O. O. 64971616562 Adresa: Kralja Zvonimira 107, 33515 Orahovica Telefon: 033/675 160 Fax: 033/675 307 E-mail: veterinarska-stanica-orahovica@vt.tcom.hr Virovitičko-podravska
11 BELJE AGRO-VET D.O.O. 78769491591 Adresa: Kokingrad 4, 31326 Darda Telefon: 031/790 173; 031/790 174 Fax: 031/627 005 URL: http://www.belje. hr/djelatnosti/ud/agro_vet.asp E-mail: drazen.hizman@belje.hr Osječko-baranjska
12 VETERINARSKA AMBULANTA REMEDIA VETERINARIA d.o.o 52611427047 Adresa: Sv. Josipa Radnika 25, 31000 Osijek Telefon: 031/272-230 Fax: 031/274-280 URL: https://drdoolitlevetambulanta. fullbusiness.com/ E-mail: vvincenc@gmail.com; dr. doolitle0@gmail.com Osječko-baranjska
13 BAREŠ D.O.O. 65763286952 Adresa: Kralja Tomislava 9, 31418 Drenje Telefon: 031/850 080 Fax: 031/850 080 E-mail: ambulanta.bares@gmail.com Osječko-baranjska
14 ROMAN D.O.O. 94564451071 Adresa: Matije Gupca 2, 31400 Đakovo Telefon: 031/812 240 Fax: 031/812 240 E-mail: roman.angebrandt@os.htnet.hr Osječko-baranjska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
15 VETERINARSKA AMBULANTA MARTES D.O.O. 19240306475 Adresa: Strossmayerova b.b., 31424 Punitovci Telefon: 031/861 312 Fax: 031/861 312 URL: http://www.osatina.hr/hr/index.php? option=com_content&view=article&id=84: veterinarska-ambulanta&catid=51:veterinarskaambulanta&Itemid=103 E-mail: martes@osatina.hr Osječko-baranjska Sjedište tvrtke Veterinarska ambulanta Martes d.o.o., Ulica kralja Tomislava 91, 31402 Semaljci
16 VETERINARSKA AMBULANTA UNTERAJNER D. O.O. 42673926570 Adresa: Grobljanska ulica 45, 31401 Viškovci Telefon: 031/857 385 Fax: 031/857 384 E-mail: veterina.unterajner@gmail.com Osječko-baranjska
17 MIAGRO VETERINA d.o.o. za veterinarske usluge 21656451291 Adresa: Ljudevita Gaja 7, 31500 Našice Telefon: 031/781-8038 E-mail: miagroveterina@gmail.com Osječko-baranjska
18 DORIĆ D.O.O. 82579717016 Adresa: Svilaj 34, 35213 Oprisavci Telefon: 035/475 920; 035/475 045 Fax: 035/475 045 E-mail: doric@sb.t-com.hr Brodsko-posavska
19 MERKUR-VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. 55773650352 Adresa: Kralja Tomislava 22, 31402 Semeljci Telefon: 035/440 460 Fax: 035/440 462 URL: http://www.vam.hr/ E-mail: info@vam.hr Osječko-baranjska Sjedište tvrtke MERKURVETERINARSKA AMBULANTA D. O.O. je Dudinjak 9, Slavonski Brod
20 ORIO-VET d.o.o. 39540459847 Adresa: Ante Starčevića b.b., 35257 Lužani Telefon: 035/432 409 Fax: 035/431 820 E-mail: oriovetveterinarska.ambulanta@sb.tcom.hr Brodsko-posavska
21 PRAXIS-VET D.O.O. 38551463244 Adresa: 108. brigade ZNG 50, 35252 Sibinj Telefon: 035/400-330 Fax: 035/426 004; E-mail: praxis-vet1@sb.t-com.hr; praxisvet@sb.t-com.hr Brodsko-posavska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
22 VETERINARSKA AMBULANTA ANIMA D.O.O. 43122520582 Adresa: Istarska 39, 35000 Slavonski Brod Telefon: 035/411 831 Fax: 035/411 831 E-mail: ankrizan@hotmail.com Brodsko-posavska
23 VETERINARSKA AMBULANTA BEBRINA D. O. O 07038555531 Adresa: Bebrina 99, 35254 Bebrina Telefon: 035/433 100 Fax: 035/433 140 E-mail: vetbebrina@yahoo.com Brodsko-posavska
24 VETERINARSKA AMBULANTA CVITAN D.O.O. 40918102689 Adresa: Ljudevita Gaja 20 a, 35224 Sikirevci Telefon: 035/481 092 Fax: 035/481 505 E-mail: vet.cvitan@gmail.com Brodsko-posavska
25 VETERINARSKA AMBULANTA GORNJA BEBRINA D.O.O. 45635348287 Adresa: Gornja Bebrina 32, 35208 Ruščica Telefon: 035/226 227 Fax: 035/226 902 E-mail: vetamb.tvrtko@sb.htnet.hr Brodsko-posavska
26 VETERINARSKA AMBULANTA GUNDINCI D.O.O. 94369775910 Adresa: Matije Gupca 35, 35222 Gundinci Telefon: 035/487 027 Fax: 035/487 915 E-mail: veterinnar@vip.hr Brodsko-posavska
27 VETERINARSKA AMBULANTA TRNJANI D.O.O. 21976492720 Adresa: Svetoga Marka 26, 35211 Trnjani Telefon: 035/422 026 Fax: 035/422 026 E-mail: veterinarska.ambulanta.trnjani@sb.tcom.hr Brodsko-posavska
28 VETERINARSKA AMBULANTA VRPOLJE D.O.O. 91210434871 Adresa: Bana Jelačića 140, 35210 Vrpolje Telefon: 035/439 147 Fax: 035/438 024 E-mail: vet-amb-vrpolje@sb.t-com.hr Brodsko-posavska
29 VETERINARSKA AMBULANTA KOOPERACIJA d. o. o 16076872422 Adresa: Strossmayerova 1, 34330 Velika Telefon: 034/233-029 Fax: 034/233-029 E-mail: velika@kutjevo.com Požeško-slavonska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
30 ANUBIS KLUB J.D.O.O. 67596672435 Adresa: ULICA VIJEĆA EUROPE 236, 32000 Vukovar Telefon: 032428538 E-mail: anubis.klub@gmail.com Vukovarsko-srijemska
31 LANDIA d.o.o. 86812953672 Adresa: Vukovarska 27, 32214 Tordinci Telefon: 032/580 900 Fax: 032/580 902 E-mail: landia@net.hr Vukovarsko-srijemska
32 NELA D.O.O. 31418885625 Adresa: Bošnjaci 64, 32281 Ivankovo Telefon: 032/381 286 Fax: 032/381 286 URL: http://www.nela.hr/ E-mail: ambulanta.nela@gmail.com Vukovarsko-srijemska
33 VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. INTERNA VETERINA 49860238134 Adresa: Ljudevita Gaja 7, 32252 Otok Telefon: 032/394 650 Fax: 032/394 650 E-mail: veterinarska.ambulanta1@vu.t-com.hr Vukovarsko-srijemska
34 VETERINARSKA AMBULANTA MODRUŠAN D.O. O. 25305396643 Adresa: Vinkovačka 68, 32284 Stari Mikanovci Telefon: 032/210 208 Fax: 032/211 904 E-mail: modrusan.amb@gmail.com Vukovarsko-srijemska
35 VETERINARSKA AMBULANTA SILVA D.O.O. 81215794889 Adresa: Vladimira Nazora 20, 32257 Drenovci Telefon: 032/862 818 Fax: 032/862 818 E-mail: veterinarska.ambulanta.silva@vu.tcom.hr Vukovarsko-srijemska
36 VETERINARSKA AMBULANTA CRIKVENICA D.O. O. 79639879185 Adresa: Kotorska 28, 51260 Crikvenica Telefon: 051/241 932 Fax: 051/242 721 E-mail: info@veterinari-crikvenica.hr Primorsko-goranska
37 VETERINARSKA AMBULANTA DEBELIĆ j.d.o.o. 32957241289 Adresa: Palit 403, 51280 Rab Telefon: 051/847-840 Fax: 051/847-840 E-mail: irisdebelic@gmail.com Primorsko-goranska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
38 VETERINARSKA AMBULANTA OPATIJA D.O.O. 53899865719 Adresa: Stubište Ivana Zavidića 3, 51410 Opatija Telefon: 051/701 280 Fax: 051/701 284 E-mail: vet.amb.opatija@email.t-com.hr Primorsko-goranska
39 VETERINAR D.O.O. 99705846523 Adresa: Krševanova stancija 2, 52100 Pula Telefon: 052/540 391 Fax: 052/394 324 URL: http://www.veterinar.hr/ E-mail: veterinar.zgomba@inet.hr Istarska
40 VETERINARSKA AMBULANTA FRANCO D.O.O. 51273340119 Adresa: Fažanska cesta 2, 52215 Vodnjan (Dignano) Telefon: 052/511 352 Fax: 052/511 352 E-mail: vetamb.franco@inet.hr Istarska
41 VETERINARSKA AMBULANTA PULA D.O.O. 23060751693 Adresa: Trinajstićeva 1, 52100 Pula Telefon: 052/541 100; 052/540 590 Fax: 052/393 141 URL: http://www.veterinarskastanicapula.hr/ E-mail: vet.st.pula@pu.t-com.hr Istarska
42 VETERINARSKA AMBULANTA LABIN D.O.O. 37384659586 Adresa: Pulska 17, 52220 Labin Telefon: 052/856 003 Fax: 052/880 960 E-mail: veterinarska.ambulanta.labin@pu.tcom.hr Istarska
43 VETERINARSKA AMBULANTA PAZIN D.O.O. 90002670039 Adresa: Dubravica 5, 52000 Pazin Telefon: 052/624 410 Fax: 052/621 826 URL: http://www.veterina-pazin.hr/ E-mail: veterinarska.ambulanta.pazin@pu.tcom.hr Istarska
44 VET. K&K D.O.O. 90289489189 Adresa: Joakima Rakovca 10 d, 52470 Umag (Umago) Telefon: 052/741 725 Fax: 052/741 725 URL: http://vet-pavlovic.bugs3.com/ E-mail: vetkk@inet.hr Istarska
45 VETERINARSKA AMBULANTA VET-CENTAR D.O. O. 40847262218 Adresa: Stancija Portun 2, 52440 Poreč Telefon: 052/433 221 Fax: 052/433 221 URL: http://www.vet-centar.hr/ E-mail: vetcentar.porec@gmail.com Istarska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
46 VETERINARSKA AMBULANTA ISTRA VET d.o.o. 16389941445 Adresa: Gripole 68, 52210 Rovinj (Rovigno) Telefon: 052 553 907 URL: www.vaistravet.hr E-mail: info@vaistravet.hr Istarska
47 VETERINARSKA AMBULANTA ROVINJ D.O.O. 62390692635 Adresa: Laste 9, 52210 Rovinj (Rovigno) Telefon: 052/813-214 Fax: 052/813-214 URL: http://www.vet-rovinj.com/ E-mail: veterinarska.ambulanta@pu.t-com.hr Istarska
48 VETERINARSKA AMBULANTA BRINJE D.O.O. 33642598241 Adresa: Frankopanska 38, 53260 Brinje Telefon: 053/700 725 Fax: 053/700 725 E-mail: vet.ambulanta.brinje@email.t-com.hr Ličko-senjska
49 VETERINARSKA AMBULANTA DONJI LAPAC d. o. o. 33673990667 Adresa: Udbinska cesta 6, 53250 Donji Lapac Telefon: 053/765 509 Fax: 053/765 509 E-mail: veterinarska.stanica11@gs.t-com.hr Ličko-senjska
50 VETERINARSKA AMBULANTA GOSPIĆ D.O.O. 35156643124 Adresa: Bana Josipa Jelačića 9, 53000 Gospić Telefon: 053/572 857 Fax: 053/560 392 E-mail: veterinarska.stanica@gs.t-com.hr Ličko-senjska
51 VETERINARSKA AMBULANTA KORENICA D.O.O. 20643724904 Adresa: Alojzija Stepinca 14, 53230 Korenica Telefon: 053/776 011 Fax: 053/776 011 E-mail: veterinarska.stanica4@gs.t-com.hr Ličko-senjska
52 VETERINARSKA AMBULANTA OTOČAC D.O.O. 25323568440 Adresa: Fortička 9, 53220 Otočac Telefon: 053/771 149 Fax: 053/771 149 E-mail: veterinarska.stanica.otocac@gs.t-com. hr Ličko-senjska
53 VETERINARSKA AMBULANTA SENJ D.O.O. 47966254730 Adresa: M. C. Nehajeva 27, 53270 Senj Telefon: 053/881 404 Fax: 053/884 864 E-mail: veterinarska.stanica.senj@gs.htnet.hr Ličko-senjska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
54 ORMONDO j.d.o.o 58478919002 Adresa: Put Rudine 3, 21460 Stari Grad Telefon: 021/880-022 Fax: 021/880-022 URL: https://www.facebook.com/ormodno/ E-mail: mirej.bd@gmail.com Splitsko-dalmatinska
55 VET VISION j.d.o.o. VETERINARSKA AMBULANTA SUPETAR 37694441282 Adresa: Dolčić 4a, 21400 Supetar Telefon: 021-384-766 URL: http://vet-vision.hr/ E-mail: gavranovic.mario@gmail.com; vet. vision.split@gmail.com Splitsko-dalmatinska VETERINARSKA AMBULANTA SUPETAR, DOLČIĆ 4A, 21400 SUPETAR
56 VETERINARSKA AMBULANTA FILIPOVIĆ D.O.O. 63912389734 Adresa: Kukuljevićeva 1, 21000 Split Telefon: 021/567 403 Fax: 021/567 667 URL: http://www.inet.hr/~veterine/ E-mail: veterine@inet.hr Splitsko-dalmatinska
57 VETERINARSKA AMBULANTA KAŠTELA D.O.O. 42118964734 Adresa: Put blata 14 a, 21216 Kaštel Stari Telefon: 021/232 254 Fax: 021/232 254 E-mail: veterinarska.stanica.kastela.doo@st.tcom.hr Splitsko-dalmatinska
58 VETERINARSKA AMBULANTA SOLIN D.O.O. 82647951047 Adresa: Kralja Zvonimira 33, 21210 Solin Telefon: 021/212 352 Fax: 021/212 352 E-mail: vet.amb.solin@email.t-com.hr; goranabarisin@hotmail.com Splitsko-dalmatinska
59 VETERINARSKA AMBULANTA TROGIR D.O.O. 58282846074 Adresa: Kardinala Alojzija Stepinca 6, 21220 Trogir Telefon: 021/881 429 Fax: 021/881 429 E-mail: vet.trogir@email.t-com.hr Splitsko-dalmatinska
60 VETERINARSKA AMBULANTA IMOTA d.o.o. 57228809882 Adresa: Blajburška b.b., 21260 Imotski Telefon: 021/842 385 Fax: 021/842 385 E-mail: vaimota444@gmail.com Splitsko-dalmatinska
61 VETERINARSKA AMBULANTA IMOTSKI D.D. 15315364639 Adresa: Kralja Zvonimira 27, 21260 Imotski Telefon: 021/841 405 Fax: 021/841 405 E-mail: vet.stanica.im@gmail.com Splitsko-dalmatinska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
62 VETERINARSKA AMBULANTA VRGORAC D.O.O. 47480662868 Adresa: Lipanjskih žrtava 1, 21276 Vrgorac Telefon: 021/674 181 Fax: 021/674 181 E-mail: vet.amb.vrgorac@gmail.com Splitsko-dalmatinska
63 LIKOMED VETERINA D.O.O. 28686451518 Adresa: Brnaze 172, 21230 Sinj Telefon: 021/701 400 Fax: 021/701 400 URL: http://www.likomed.hr/kontakt.html E-mail: vesna@likomed.hr Splitsko-dalmatinska
64 VETERINARSKA AMBULANTA HRVACE D.O.O. 77196524526 Adresa: Hrvace 234C, 21233 Hrvace Telefon: 021/829 556 Fax: 021/829 057 E-mail: veterinarska-stanica-hrvace@st.t-com. hr Splitsko-dalmatinska
65 VETERINARSKA AMBULANTA I LJEKARNA VUGA D.O.O. 92259673641 Adresa: DOMOVINSKOG RATA 20, 21240 Trilj Telefon: 021/831-148 Fax: 021/831-148 E-mail: vet.ambulanta.trilj01@gmail.com Splitsko-dalmatinska
66 VETERINARSKA AMBULANTA VRLIKA j.d.o.o 63045834227 Adresa: Milana Begovića bb, 21236 Vrlika Telefon: 021/413-530 Fax: 021/413-530 E-mail: nikola0211972@gmail.com Splitsko-dalmatinska
67 VETERINARSKA AMBULANTA FAUNA d.o.o 69384164018 Adresa: Rožat 32, 20000 Dubrovnik Telefon: 020/451 466 Fax: 020/453 779 E-mail: v.a-fauna@du.t-com.hr Dubrovačko-neretvanska
68 VETERINARSKA AMBULANTA GRUDA KONAVLE D.O.O. 58743603350 Adresa: Gruda 416, 20215 Gruda Telefon: 020/791 450 Fax: 020/331 600 E-mail: branko.sirok@du.t-com.hr Dubrovačko-neretvanska
69 VETERINARSKA AMBULANTA KORČULA d.o.o. 91818660820 Adresa: Ulica 56 14, 20270 Vela Luka Telefon: 020/812 603 Fax: 020/812 603 E-mail: elda.rasidagic@du.htnet.hr Dubrovačko-neretvanska

Stranica 10 od 15

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
70 VETERINARSKA AMBULANTA METKOVIĆ J.D.O. O. 80453705016 Adresa: KNEZA DOMAGOJA 5 20350 Metković, 20350 Metković Telefon: 020/690 073 Fax: 020/690 073 E-mail: vet.amb.metkovic@gmail.com Dubrovačko-neretvanska
71 VETERINARSKA AMBULANTA GARDIJAN d.o.o. 87802332869 Adresa: 113. Šibenske brigade HV-a 157, 22000 Šibenik Telefon: 022/333 711 Fax: 022/340 818 E-mail: vet.amb.gardijan@si.t-com.hr Šibensko-kninska
72 VETERINARSKA AMBULANTA MORE D.O.O. 43905293518 Adresa: Kralja Zvonimira 83, 22000 Šibenik Telefon: 022/333 322 Fax: 022/338 822 URL: https://hr-hr.facebook.com/veterinarska. ambulanta.more/ E-mail: veterinarska.ambulanta.more@si.tcom.hr Šibensko-kninska
73 VETERINARSKA AMBULANTA OBROVAC D.D. 78928545789 Adresa: Ulica rudarska BB, 23450 Obrovac Telefon: 023/689-041 Fax: 023/689-357 E-mail: veterinarska.stanica.obrovac.dd@zd. htnet.hr Zadarska
74 VETERINARSKA AMBULANTA D.O.O. 31167380762 Adresa: Brune Bušića 16, 22320 Drniš Telefon: 022/886 180 Fax: 022/886 180 E-mail: veterinarska.ambulanta.drnis@gmail. com Šibensko-kninska
75 VETERINARSKA AMBULANTA KNIN D.O.O. 87079947903 Adresa: Milana Begovića 2, 22300 Knin Telefon: 022/660 235 Fax: 022/660 235 E-mail: vet-knin@hi.t-com.hr Šibensko-kninska
76 VETERINARSKA AMBULANTA BOKANJAC D.O. O. 37738472811 Adresa: PUT VRELA 2A, 23000 Zadar Telefon: 023/220 629 Fax: 023 220 629 URL: https://www.facebook.com/Veterinarskaambulanta-Bokanjac-322558814511344/ E-mail: vet.amb.bokanjac@gmail.com Zadarska

Stranica 11 od 15

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
77 VETERINARSKA AMBULANTA PUNTAMIKA d.o.o. 21318481192 Adresa: Augusta Šenoe 38, 23000 Zadar Telefon: 023/333 300 Fax: 023/333 300 URL: http://vet-puntamika. hr/puntamika/o_nama.html E-mail: vet.amb.puntamika@zd.t-com.hr Zadarska
78 ZOO-VET D.O.O. 99458940655 Adresa: Biogradska cesta 65, 23000 Zadar Telefon: 023/214 295 Fax: 023/224 124 URL: http://www.zoo-vet.hr/ E-mail: zoovetzadar@gmail.com Zadarska
79 VETERINARSKA AMBULANTA BENKOVAC D.O. O. 14220332177 Adresa: Rivine 1, 23420 Benkovac Telefon: 023/681-171 Fax: 023/684-018 E-mail: veterinarska.stanica.d.d.benkovac@zd. t-com.hr Zadarska
80 VETERINARSKA AMBULANTA PAG D.O.O. 95286760165 Adresa: Splitska b.b., 23250 Pag Telefon: 023/600 438 Fax: 023/600 438 E-mail: veterina.pag@mail.inet.hr Zadarska
81 KOKA d.d. 21031321242 Adresa: Biškupečka ulica 56, 42000 Varaždin Telefon: 042/399 545 E-mail: veterinarska.ambulanta@koka.hr Varaždinska Sjedište tvrtke Koka d.d., Biškupečka cesta 58, 42000 Varaždin
82 VETERINARSKA AMBULANTA CESTICA D.O.O. 83531230620 Adresa: Varaždinska 111, 42208 Cestica Telefon: 042/208 699 Fax: 042/208 699 E-mail: vacestica@vz.t-com.hr Varaždinska
83 VETERINARSKA AMBULANTA KLANJEC D.O.O. 40921987718 Adresa: Sutlanska 5, 49290 Klanjec Telefon: 049/550 414 Fax: 049/550 414 E-mail: veterinarska.stanica.klanjec@kr.ht.hr Krapinsko-zagorska
84 VETERINARSKA AMBULANTA KONJŠČINA D.O. O. 70643737944 Adresa: DONJA KONJŠČINA 26/A, 49282 Konjščina Telefon: 049/464 777 Fax: 049/464 777 E-mail: veterinarska.ambulanta.konjscina@kr.tcom.hr Krapinsko-zagorska

Stranica 12 od 15

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
85 VETERINARSKA AMBULANTA JUG d.o.o. ČAKOVEC 76964036726 Adresa: NIKOLE PAVIĆA 1, 40000 Čakovec Telefon: 040/363 801 Fax: 040/363 801 E-mail: vetamjug@ck.t-com.hr Međimurska
86 VETERINARSKA AMBULANTA DUGO SELO d.o.o. 75740952478 Adresa: Veterinarska 3, 10370 Dugo Selo Telefon: 01/2753 103 Fax: 01/2753 360 URL: http://veterinarska-ambulanta-ds.hr/web/ E-mail: va.dugoselo@gmail.com Zagrebačka
87 VETERINARSKA AMBULANTA POKUPSKO CERJE d.o.o. 82638933701 Adresa: Pokupsko Cerje 29a, 10414 Pokupsko Telefon: 01/6266 176 Fax: 01/6224 782 E-mail: veterinarska.amb.pok.cerje@gmail.com Zagrebačka
88 GEJZIR D.O.O. 21697177290 Adresa: SESVETSKA 66, 10360 Sesvete Telefon: 01/2725 133 Fax: 01/2725 139 E-mail: gejzir@zg.t-com.hr Grad Zagreb
89 VETERINARSKA STANICA D.O.O. 80205892543 Adresa: Bana Josipa Jelačića 77, 10290 Zaprešić Telefon: 01/3310 733 Fax: 01/3310 466 URL: http://www.veterinarska-stanica-zapresic. hr/ E-mail: vet.st@zg.t-com.hr Zagrebačka
90 VETERINARSKA AMBULANTA ZDENČINA D.O.O. 04262768005 Adresa: Matije Gupca 42, 10452 Donja Zdenčina Telefon: 01/6289 274 Fax: 01/6289 274 E-mail: vetamb.zdencina@zg.t-com.hr Zagrebačka
91 VETERINARSKA AMBULANTA VET PLUS D.O.O. 83390366615 Adresa: Radićeva 81 b, 47250 Duga Resa Telefon: 047/849 020 Fax: 047/849 020 E-mail: veterinarska.ambulanta.vetplus@ka.tcom.hr Karlovačka
92 JOSIPDOLVET D.O.O. 96947708948 Adresa: Karlovačka 44, 47303 Josipdol Telefon: 047/581 874 Fax: 047/801 827 E-mail: josipdolvet@net.hr Karlovačka

Stranica 13 od 15

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
93 VETERINARSKA AMBULANTA OGULIN D.O.O. 64200496840 Adresa: Pešćenica 8, 47300 Ogulin Telefon: 047/522 681 Fax: 047/531 973 URL: http://www.veterinarska-ambulantaogulin.hr/ E-mail: vetogulin@gmail.com Karlovačka
94 ANIMA-VET D.O.O. 92686190327 Adresa: Žabno 4, 44000 Sisak Telefon: 044/713 107 Fax: 044/713 107 URL: http://www.anima-vet.hr E-mail: anima-vet@sk.t-com.hr Sisačko-moslavačka
95 MARIO-VETERINA D.O.O. 74857430180 Adresa: I Lijevi pododvojak 12, 44000 Sisak Telefon: 044/720 285 Fax: 044/720 888 URL: http://www.mario-veterina.hr/ E-mail: mario.vet44@gmail.com; info@marioveterina.hr Sisačko-moslavačka
96 VETERINARSKA AMBULANTA GLINA D.O.O. 03301612938 Adresa: Franje Žužeka 23, 44400 Glina Telefon: 044/882 060 Fax: 044/882 060 E-mail: veterinarska.ambulanta.glina@sk.htnet. hr Sisačko-moslavačka
97 VETERINARSKA AMBULANTA TIN D.O.O. 44215890954 Adresa: Donji Kukuruzari 34, 44431 Donji Kukuruzari Telefon: 044/857 036 Fax: 044/857 036 E-mail: veterinarska.ambulanta.tin@post.htnet. hr Sisačko-moslavačka
98 VETMED D.O.O. 52798173534 Adresa: Gornje selo 59, 44317 Popovača Telefon: 044/643 700 Fax: 044/643 700 E-mail: vetmed@sk.t-com.hr Sisačko-moslavačka
99 VETERINARSKA AMBULANTA FALTUS D.O.O. 54488866519 Adresa: Bjelovarska 16, 43270 Veliki Grđevac Telefon: 043/443 018 Fax: 043/443 063 E-mail: veterinarska.ambulanta.faltus@bj.tcom.hr Bjelovarsko-bilogorska

Stranica 14 od 15

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
100 VETERINARSKA AMBULANTA MALI ZDENCI D.O. O. 30984605109 Adresa: A. Mihanovića 78, 43290 Grubišno Polje Telefon: 043/427 230 Fax: 043/447 000 E-mail: vet.amb.mz@globalnet.hr; veterinarska. ambulan.mali.zdenci@bj.t-com.hr Bjelovarsko-bilogorska
101 DODO-VET d.o.o. 55160819137 Adresa: Kustošijanska 97, 10000 Zagreb Telefon: 01/3702 867 Fax: 01/3702 867 E-mail: dodovet.amb@gmail.com; maher1611@gmail.com Grad Zagreb
102 VETERINARSKA AMBULANTA VODICE d.o.o. 58291521924 Adresa: Ante Poljička 35, 22211 Vodice Telefon: 022/443 355 Fax: 022/443 355 URL: http://www.veterinar-vodice.com E-mail: veterinarska.ambulanta.vodice@si.tcom.hr Šibensko-kninska
103 VETERINARSKA AMBULANTA GAREŠNICA u sastavu tvrtke KARAULA VETERINARSKA AMBULANTA d.o.o. 87844605857 Adresa: INDUSTRIJSKA CESTA 7, 43280 Garešnica Telefon: 043/445-036 Fax: 043/445-036 E-mail: karaula.veterinar.ambulanta@bj.t-com. hr Bjelovarsko-bilogorska
104 VETERINARSKA AMBULANTA ŽMINJ U SASTAVU VETERINARSKE AMBULANTE ROVINJ D.O.O. 62390692635 Adresa: Matka Laginje bb, 52341 Žminj Telefon: 052/ 846-002 Fax: 052/ 846-002 URL: http://www.vet-rovinj.com/ E-mail: veterinarska.ambulanta@pu.t-com.hr Istarska
105 VETERINARSKA AMBULANTA DELNICE D.O.O. 20692732496 Adresa: Grabanj 8, 51300 Delnice Telefon: 051/812 016 Fax: 051/812 416 URL: http://vad.hr/ E-mail: info@vad.hr Primorsko-goranska
106 VETERINARSKA AMBULANTA MARIJA BISTRICA U SASTAVU TVRTKE VETERINARSKA AMBULANTA KONJŠČINA d.o.o. 70643737944 Adresa: KOLODVORSKA 9, 49246 Marija Bistrica Telefon: 049/469-110 Fax: 049/469-110 E-mail: veterinarska.ambulanta.konjscina@kr.tcom.hr Krapinsko-zagorska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH AMBULANTI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SURGERIES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
107 VETERINARSKA AMBULANTA - SIMENTALAC D. O.O. 54019656234 Adresa: Kamenjača 5, 34340 Kutjevo Telefon: 034/255-559 Fax: 034/255-559 E-mail: vetsimambulant@gmail.com Požeško-slavonska
108 EKOSANITACIJA D.O.O. 86351137500 Adresa: LUŽEC 8, 10412 Donja Lomnica Telefon: 01/580 2855 Fax: 01/580 2857 E-mail: ekosanitacija@zg.t-com.hr Zagrebačka
109 VETERINARSKA AMBULANTA OTOK PAG U SASTAVU VETERINARSKE AMBULANATE BOKANJAC D.O.O. 37738472811 Adresa: Zagrebačka 10A, 23250 Pag Telefon: 023/600-068 Fax: 023 220 629 E-mail: vet.amb.bokanjac@gmail.com Zadarska
110 BOSGEN D.O.O. 91080132740 Adresa: Kralja Tomislava 62, 31421 Satnica Đakovačka Telefon: 031/859056 Fax: 031/895056 E-mail: ambulanta.bosgen@gmail.com Osječko-baranjska