UPISNIK VETERINARSKIH BOLNICA / REGISTER OF VETERINARY HOSPITALS

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH BOLNICA U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY HOSPITALS IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 18.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
1 VETERINARSKA BOLNICA POREČ d.o.o. 01417607890 Adresa: MATE VLAŠIĆA bb, 52440 Poreč Telefon: 052/432 128 Fax: 052/453 491 URL: http://veterina-porec.com/ E-mail: info@veterina-porec.com Istarska
2 VETING d.o.o 69525298855 Adresa: LAZINSKA 28, 10000 Zagreb Telefon: 01/3024 765 Fax: 01/3024 765 URL: http://veterinarska-bolnica.hr/ E-mail: tobradovic@yahoo.com; info@veterinarska-bolnica.hr Grad Zagreb Sjedište VETING d.o.o. Vladimira Nazora 3, Gradići, Velika Gorica

Stranica 1 od 1