UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
1 GRACIN & PERČIĆ D.O.O. 59460585491 Adresa: Velebitska 51, 21000 Split Telefon: 021/278-311 E-mail: deangracin@gmail.com Splitsko-dalmatinska
2 VETERINARSKA AMBULANTA INES-VET d.o.o. 42881437513 Adresa: Trg Antuna Gustava Matoša 3, 43000 Bjelovar Telefon: 043/636-612 Fax: 043/636-612 URL: https://www.facebook.com/Veterinarskaambulanta-Ines-Vet-554803267993359/ E-mail: ines.veterina@gmail.com Bjelovarsko-bilogorska
3 VETERINARSKA AMBULANTA PRIVATNE PRAKSE OBRT, vl. SNJEŽANA HOLUBEK, DR. MED. VET. 77481108457 Adresa: Radićev trg 12, 43000 Bjelovar Telefon: 043/246 561 Fax: 043/246 561 E-mail: snjezana.holubek@bj.t-com.hr Bjelovarsko-bilogorska
4 VETERINARSKA AMBULANTA PRIVATNE PRAKSE ZA MALE ŽIVOTINJE "Pets2Vets", Alan Genter 21666318384 Adresa: Ivice Hiršla 11, 48000 Koprivnica Telefon: 048/625 088 Fax: 048/625 088 URL: www.pets2vets.hr E-mail: ambulanta@pets2vets.hr Koprivničko-križevačka
5 FELIKS D.O.O. 42751209214 Adresa: Ulica J.J. Strossmayera 43, 33000 Virovitica Telefon: 033/620 290 Fax: 033/620 290 URL: http://vet-feliks.hr/ E-mail: feliks.vet@gmail.com Virovitičko-podravska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
6 FURY, VL. MARGA DOMES-ČAMAGAJEVAC I ZDENKO FURY 98277207459 Adresa: Sunčana ul. 22, 31000 Osijek Telefon: 031/204 747 Fax: 031/204 747 E-mail: zdenko-fury@net.hr Osječko-baranjska Rješenje UP/I-322-08/15-01/145 od 28.7.2015. Veterinarskoj ambulanti privatne prakse za male životinje „Fury“, oduzeta prava na obavljanje pojedinih poslova javnih ovlasti – cijepljenje pasa protiv bjesnoće
7 Joy j.d.o.o. 96929377551 Adresa: Bartula Kašića 56, 31000 Osijek Telefon: 031/209 074 Fax: 031/209 074 E-mail: jankovic@xnet.hr Osječko-baranjska Specijalistička veterinarska praksa Janković
8 PREVENTIA d.o.o. OPĆA VETERINARSKA PRAKSA ZA MALE ŽIVOTINJE VETOSAN 13460416441 Adresa: Bartula Kašića 18, 31000 Osijek Telefon: 031/208 500 Fax: 031/208 500 URL: http://www.vetosan.hr/ E-mail: matijaskulac@gmail.com Osječko-baranjska
9 VETERINARSKA MEDICINA D.O.O. 04541912279 Adresa: Eugena Kumičića 8, 35000 Slavonski Brod Telefon: 035/444 959 Fax: 035/444 959 E-mail: toripas@gmail.com Brodsko-posavska
10 SPECIJALIZIRANA VETERINARSKA AMBULANTA I VETERINARSKI - HIGIJENIČARSKI SERVIS "TIP - TIP" VL. ILIJA STEVIĆ 10318639910 Adresa: JOSIPA LOVRETIĆA 10, 32100 Vinkovci Telefon: 032/306 901 Fax: 032/306 902 URL: www.tip-tip.hr E-mail: ilija.stevic@vk.t-com.hr Vukovarsko-srijemska
11 FERARICA d.o.o. 55344945700 Adresa: Kozala 51, 51000 Rijeka Telefon: 051/514 399 Fax: 051/514 399 URL: http://www.ferarica.com/ E-mail: vet.tferari@gmail.com Primorsko-goranska
12 HOP D.O.O. 47242245726 Adresa: ŽABICA 1 51000 Rijeka, 51000 Rijeka E-mail: eugen@hop-shop.hr Primorsko-goranska
13 NJUŠKA D.O.O. 23428425524 Adresa: Antuna Barca 3b, 51000 Rijeka Telefon: 051/411 013 Fax: 051/411 013 URL: https://njuska.fullbusiness.com/ E-mail: darkolustica@yahoo.com Primorsko-goranska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
14 POLDAN VET J.D.O.O. 91897421079 Adresa: ROŠIĆI 20F, 51211 Matulji Telefon: 051/274 009 Fax: 051/274 009 URL: http://poldanvet.com/ E-mail: poldanvet@gmail.com Primorsko-goranska
15 RIVET D.O.O. 75179640124 Adresa: ISTARSKA 15 51000 RIJEKA, 51000 Rijeka Telefon: 051/561 452 E-mail: praksa.rivet@gmail.com Primorsko-goranska
16 VETERINARSKA AMBULANTA PRIVATNE PRAKSE "KOSTRENA" ,VL.DALIBOR BOLJAT 24879565218 Adresa: Glavani 10, 51221 Kostrena Telefon: 051/288 157 Fax: 051/288-157 URL: http://www.dalivet.com/index.htm E-mail: dboljat@gmail.com Primorsko-goranska
17 VETERINARSKA AMBULANTA PRIVATNE PRAKSE "TRSAT", VL. SANJIN POLIĆ 86499363123 Adresa: Josipa Kulfaneka 4, 51000 Rijeka Telefon: 051/216 042 Fax: 051/581 547 URL: https://veterinarskaambulantatrsat. fullbusiness.com/ E-mail: sanjin.polic@ri.t-com.hr Primorsko-goranska
18 VETERINARSKA AMBULANTA TURKOVIĆ D.O.O. 15268923827 Adresa: VIŠKOVO 123/C, 51216 Viškovo Telefon: 051/257-571 E-mail: eugen.turkovic@gmail.com Primorsko-goranska
19 VETERINARSKA AMBULANTA ZA MALE ŽIVOTINJE "ŠAPICA", vl. IVA SLAVIĆ 94940138772 Adresa: Put Živica 12, 51211 Matulji Telefon: 051/275 217 Fax: 051/275 217 URL: https://www.facebook.com/veterinarska. sapica/ E-mail: iva.palomino@yahoo.com Primorsko-goranska
20 Veterinarska praksa Uvodić, Obrt za veterinarske usluge, vl. Sare Uvodić mag.univ.med.vet. 73055042387 Adresa: Mavrinci 2, 51219 Čavle Telefon: 051/ 564 -772 E-mail: sara_uvodic@yahoo.com Primorsko-goranska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
21 VETERINARSKO-TRGOVAČKI OBRT "PAVEŠIĆ" vl. RAJKO PAVEŠIĆ 75913126221 Adresa: Krasica 164a, 51224 Krasica Telefon: 051/766 622 Fax: 051/766 545 URL: http://www.veterinarska-pavesic. net/index.html E-mail: pavesic@ri.t-com.hr; veterrinarsko.trg. obrt.pavesic@ri.t-com.hr Primorsko-goranska
22 A.N.D.A.R. D.O.O. 02353461327 Adresa: PREMANTURSKA CESTA 205, 52100 Pula Telefon: 052/573-128 E-mail: andar.veterinari@gmail.com Istarska
23 VETERINARSKA AMBULANTA ZA MALE ŽIVOTINJE "HAJSTER" 96411945410 Adresa: Marijanijeva 3, 52100 Pula Telefon: 052/500 501 Fax: 052/545 141 URL: http://www.veterina-hajster.hr/ E-mail: henri.hajster@pu.htnet.hr Istarska
24 PRIVATNA VETERINARSKA AMBULANTA ZA MALE ŽIVOTINJE, Pazin 56961577777 Adresa: Istarskih narodnjaka 24, 52000 Pazin Telefon: 052/621-921 Fax: 052/621-921 URL: http://www.vetbencic.eu/ E-mail: zarko.bencic@gmail.com; info@vetbencic.eu Istarska
25 VETERINARSKA PRAKSA PET-VET 37989901106 Adresa: SJEVERNA ULICA 5 52420 Buzet, 52420 Buzet Telefon: 052/694 054 Fax: 052/694 054 E-mail: tomislav.canic@inet.hr Istarska
26 REX, veterinarska ambulanta za male životinje, vl. Siniša Mišović 00536441055 Adresa: Laco Sercio 5, 52210 Rovinj (Rovigno) Telefon: 052/813 368 Fax: 052/813 368 E-mail: sinisa.misovic@gmail.com Istarska
27 ZAJEDNIČKI OBRT AMBULANTA VETERINARSKE PRAKSE, vl. Anja Žužić i Iva Slavić 44275092496 Adresa: Špinel 16 a, 52470 Umag (Umago) Telefon: 052/721 366 Fax: 052/721 366 E-mail: anjazuzic@yahoo.it Istarska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
28 VET VISION j.d.o.o. 37694441282 Adresa: HRVATSKE BRATSKE ZAJEDNICE 2, 21000 Split Telefon: 021/384-600 Fax: 021/384-600 URL: http://vet-vision.hr/ E-mail: gavranovic.mario@gmail.com Splitsko-dalmatinska
29 VETERINA IVANA PILIĆ J.D.O.O. 27844036578 Adresa: Barakovićeva 19, 21000 Split Telefon: 021/502-555 Fax: 021/502-555 URL: http://veterina-ivana-pilic.hr/ E-mail: vet.amb.pilic@gmail.com Splitsko-dalmatinska
30 VETERINARSKA AMBULANTA PRIVATNE PRAKSE ZA MALE ŽIVOTINJE BOŠNJAK-MIOČ, vl. IVICA BOŠNJAK I IGOR MIOČ 12537247978 Adresa: DINKA ŠIMUNOVIĆA 2A, 21000 Split Telefon: 021/455-594 Fax: 021/455-595 URL: http://www.ambulantabosnjak.hr/ E-mail: info@ambulantabosnjak.hr Splitsko-dalmatinska Prije na adresi Odeska 10, Split
31 Veterinarska ambulanta privatne prakse za male životinje i trgovina DELONGA, vl. Stipe Delonga 00823368601 Adresa: Kroz Smrdečac 45, 21000 Split Telefon: 021/772 056 Fax: 021/772 056 E-mail: delonga_ambulanta@yahoo.com Splitsko-dalmatinska
32 Veterinarska ambulanta privatne prakse za male životinje i trgovina RAUNIG, vl. Vando Raunig 81053937100 Adresa: Ulica Theodorea Roosevelta 1, 21000 Split Telefon: 021/488 700 Fax: 021/488 700 URL: https://veterinarskaambulantaraunig. fullbusiness.com/ E-mail: veterinarska.ambulanta.raunig@st. htnet.hr Splitsko-dalmatinska
33 SIGURAN PRIJATELJ D.O.O. 90146025102 Adresa: ANTUNA GUSTAVA MATOŠA 1, 21300 Makarska Telefon: 021/690 345 Fax: 021/690 345 E-mail: ivanatango@hotmail.com Splitsko-dalmatinska
34 VETERINARSKA PRAKSA DR. ŠANDRIĆ j.d.o.o. za veterinarsku djelatnost 96412425191 Adresa: Karakašica 15, 21230 Sinj Telefon: 021823195 E-mail: sandric.ivan@gmail.com Splitsko-dalmatinska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
35 ANIMA VITA D.O.O. 11194819774 Adresa: Uz jadransku cestu 1/b, 20236 Mokošica Telefon: 020/454 333 Fax: 020/454 333 URL: www.vetdubrovnik.com E-mail: vetdubrovnik@gmail.net Dubrovačko-neretvanska
36 "BOBANOVIĆ" specijalizirana veterinarska ambulanta za male životinje vl. GORAN BOBANEVIĆ-ČOLIĆ 80169061390 Adresa: A. Starčevića 33, 20000 Dubrovnik Telefon: 020/357 345 Fax: 020/357 345 E-mail: goran.vet@du.t-com.hr Dubrovačko-neretvanska
37 CAMPI D.O.O. 96521455432 Adresa: Josipa Kosora 20, 20000 Dubrovnik Telefon: 020/411 095 Fax: 020/411 095 E-mail: campi37@gmail.com Dubrovačko-neretvanska U sastavu tvrtke CAMPI d.o.o., Nova Mokošica, Od Izvora 49
38 SERGIJE VILOVIĆ 88867218623 Adresa: 36. ULICA 108, 20260 Korčula Telefon: 020/711 751 Fax: 020/711 751 E-mail: sergije.vilovic@gmail.com, sergije. vilovic@du.t-com.hr Dubrovačko-neretvanska SPECIJALIZIRANA VETERINARSKA AMBULANTA U KORČULI
39 SPECIJALIZIRANA VETERINARSKA PRAKSA ZA MALE ŽIVOTINJE LESI, vl. Marino Sardelić 47842309525 Adresa: Ul. 41. br. 6/1, 20271 Blato Telefon: 020/851 587 Fax: 020/852 594 E-mail: marino.sardelic@korcula.ws Dubrovačko-neretvanska
40 DIVA VETERINA j.d.o.o. 91918243432 Adresa: MLINSKA 22, 20350 Metković Telefon: 020/681-277 Fax: 020/681-277 E-mail: divaveterina@gmail.com; zoran. vrankic@gmail.com Dubrovačko-neretvanska
41 VETERINARSKA AMBULANTA PAPONJA D.O.O. 43294402529 Adresa: KNEZA DOMAGOJA 2/2, 20350 Metković Telefon: 020/680 223 Fax: 020/680 223 E-mail: vet.amb.paponja@du.t-com.hr Dubrovačko-neretvanska
42 VETERINARSKA AMBULANTA PLOČE, d.o.o. 04534097053 Adresa: Vladimira Nazora 43, 20340 Ploče Telefon: 020/679-009 Fax: 020/679-009 E-mail: veterinarska.ambulanta.ploce@gmail. com Dubrovačko-neretvanska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
43 AS-EKO D.O.O. 10342586958 Adresa: DOLAČKA 2, INDUSTRIJSKA ZONA PODI 22000 ŠIBENIK, 22000 Šibenik Telefon: 022/339 431 Fax: 022/340 371 E-mail: as-eko@as-eko.hr Šibensko-kninska
44 AV-AV, VETERINARSKA PRAKSA ZA MALE ŽIVOTINJE 15888046650 Adresa: Ive Senjanina 12 c, 23000 Zadar Telefon: 023/305 181 Fax: 023/305 181 E-mail: av.av.sisanjepasa@gmail.com Zadarska
45 VETERINARSKA AMBULANTA ANIMALIA D.O.O. 94819938362 Adresa: Pašmanski Prilaz bb, 23000 Zadar Telefon: 023/323 625 Fax: 023/323 625 E-mail: animalia@zd.t-com.hr Zadarska
46 VETERINARSKA AMBULANTA JAZINE D.O.O. 13588297498 Adresa: ZRINSKO-FRANKOPANSKA ULICA 2, 23000 Zadar Telefon: 023/316-904 Fax: 023/316-904 E-mail: edimaricic438@gmail.com Zadarska
47 VETERINARSKA PRAKSA MUSTAĆ 40003167256 Adresa: Roberta Frangeša Mihanovića 71, 23000 Zadar Telefon: 023/334 355 Fax: 023/334 355 URL: www mustac.vet.hr E-mail: ambulanta@mustac-vet.hr Zadarska Specijalistička veterinarska praksa za male životinje;Prije u sastavu PUNTAMIKA d.o.o. Klasa: 32208/07-01/9 od 31.05.2007.
48 VETERINARSKA PRAKSA DADO D.O.O 87829467038 Adresa: Kralja Petra Svačića 22, 23210 Biograd na moru Telefon: 023/383 985 Fax: 023/383 985 E-mail: dvm.susnjic@gmail.com Zadarska
49 SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA PRAKSA SABOLIĆ d.o.o. 47082760122 Adresa: Jalkovečka 5, 42000 Varaždin Telefon: 042/741-227 E-mail: svp.sabolic@gmail.com Varaždinska
50 VETERINARSKA AMBULANTA LUNA D.O.O. 53097742771 Adresa: Trg Matije Gupca 20 D, 42000 Varaždin Telefon: 042/203 977 Fax: 042/203 977 E-mail: luna.vet.vz@gmail.com Varaždinska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
51 VETERINARSKA AMBULANTA PRIVATNE PRAKSE ZA MALE ŽIVOTINJE "SIMBA", BERISLAV SIVONČIK 89688150064 Adresa: Kukuljevićeva 48, 42000 Varaždin Telefon: 042/300 700 Fax: 042/300 700 URL: https://hr-hr.facebook. com/veterinarskaambulanta.simba E-mail: simba.vetamb@gmail.com Varaždinska
52 VETERINARSKA AMBULANTA"VITA" NENAD GULIJA 29985347127 Adresa: J. Križanića 85, 42000 Varaždin Telefon: 042/260 585 Fax: 042/260 585 E-mail: vitavet1@gmail.com Varaždinska
53 VETERINARSKA AMBULANTA PRIVATNE PRAKSE ZA VELIKE I MALE ŽIVOTINJE, DR. VET. MED. SAŠA MOHAČ 74836948680 Adresa: Dubrava Zabočka 181, 49210 Zabok Telefon: 049/221 499 Fax: 049/226 673 URL: http://veterinarsasa.com/ E-mail: mohacsasa@gmail.com Krapinsko-zagorska
54 HORVAT-OBRT ZA VETERINARSKU PRAKSU I TRGOVINU VL. ZLATKO HORVAT 03434513978 Adresa: ANTUNA MIHANOVIĆA 22, 49217 Krapinske Toplice Telefon: 049 234930 Fax: 049 234930 E-mail: zhveterina@gmail.com Krapinsko-zagorska
55 Veterinarska ambulanta Mr. Kvakan d.o.o. 86728041729 Adresa: Vatroslava Lisinskog b.b., 40000 Čakovec Telefon: 040/365 277 Fax: 040/365 278 URL: http://www.mrkvakan.hr/ E-mail: mr.kvakan@ck.t-com.hr Međimurska
56 VETERINARSKA AMBULANTA ČETIRI ŠAPE D.O. O. 78259034842 Adresa: Basaričekova 4, 10310 Ivanić-Grad Telefon: 01/2888 133 Fax: 01/2888 133 E-mail: cetirisape@gmail.com Zagrebačka
57 MAZA, vl. mr.sc. Zoran Šimec"MAZA" Zajednička veterinarska ambulanta privatne prakse za male životinje, ZORAN ŠIMEC I HRVOJE MAJNARIĆ 60677154945 Adresa: Hrastina 23, 10430 Samobor Telefon: 01/3324 179 Fax: 01/3324 179 URL: http://maza.hr/ E-mail: hrvojemajna@gmail.com Zagrebačka
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
58 AVA, Specijalizirana veterinarska ambulanta za male životinje 20579563735 Adresa: Školska 47, 10410 Velika Gorica Telefon: 01/6226 101 Fax: 01/6226 102 URL: http://www.ava-vet.hr/o-nama/krunosav. html E-mail: ava@zg.t-com.hr; vet.amb.ava@gmail. com Zagrebačka
59 AMBULANTA ZA MALE ŽIVOTINJE, VL. DAVORIN TKALEC 63955212176 Adresa: Pavla Lončara 1c, 10290 Zaprešić Telefon: 01/3312 111 Fax: 01/3312 111 URL: http://www.pet-it.com.hr/ E-mail: dado.pet.it@gmail.com Zagrebačka
60 AMBULANTA ANIMA d.o.o. 93244837887 Adresa: Ante Starčevića 26, 47000 Karlovac Telefon: 047/522-228 URL: https://www.facebook.com/AmbulantaAnima-doo-954948697960801/ E-mail: ambulantaanima@gmail.com Karlovačka
61 Veterinarska praksa za male životinje PET PLUS, Nina Domišljanović, 18384111439 Adresa: Senjska 38, 47000 Karlovac Telefon: 047/421 136 Fax: 047/421 136 URL: http://www.veterina-petplus.hr/Kontakt. html E-mail: nina.petplus@ka.t-com.hr Karlovačka
62 Specijalistička veterinarska praksa za male životinje PETVET, obrt za veterinarsku djelatnost 76402563031 Adresa: GAJEVA 3, 47300 Ogulin Telefon: 047/525-658 URL: https://www.facebook.com/petvetpraksa/ E-mail: pretvetpraksa@gmail.com Karlovačka
63 SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA PRAKSA ZA MALE ŽIVOTINJE ANA PERVAN 38855450563 Adresa: PUNIKVE 18A, 42240 Ivanec Telefon: 042/782-025 Fax: 042/782-025 E-mail: pervanavet@gmail.com Varaždinska
64 VETERINARSKA PRAKSA ZA MALE ŽIVOTINJE BIONDIĆ, vl. Zlatko Biondić 85520245026 Adresa: Trg kralja Tomislava 7, 43293 Veliki Zdenci Telefon: 043/427 214 E-mail: vet_obrt_biondic@yahoo.com Bjelovarsko-bilogorska
65 SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA PRAKSA ZA MALE ŽIVOTINJE DR. PEZO 97685792733 Adresa: Ede Murtića 2, 10000 Zagreb Telefon: 01/6551 331 Fax: 01/6551 331 URL: http://www.dr-pezo.hr/ E-mail: dr.pezo@zg.t-com.hr Grad Zagreb
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
66 AMBULANTA ZA MALE ŽIVOTINJE "GAJNICE" u sastavu tvrtke MALA ŽIVOTINJA D.O.O. 71175354891 Adresa: Karažnik 20, 10000 Zagreb Telefon: 01/349 8933 Fax: 01/349 8933 URL: http://www.vet-versic.hr/ E-mail: info@vet-versic.hr Grad Zagreb
67 AMBULANTA ZA MALE ŽIVOTINJE GRAČANI 83941273447 Adresa: Bunjaki 6, 10000 Zagreb Telefon: 01/4645 631 Fax: 01/4619 675 E-mail: tina.vukovic@gmail.com Grad Zagreb
68 AMBULANTA ZA MALE ŽIVOTINJE KATALINIĆ VL. BOŽENA KATALINIĆ 33816178285 Adresa: Križnog puta 66, 10000 Zagreb Telefon: 01/285 3368 Fax: 01/285 3368 E-mail: ikatalinic@hi.t-com.hr Grad Zagreb
69 AMBULANTA ZA MALE ŽIVOTINJE "PODSUSED" u sastavu tvrtke MALA ŽIVOTINJA d.o.o. 71175354891 Adresa: Vinobreška 20, 10000 Zagreb Telefon: 01/349 1444 Fax: 01/349-1444 URL: http://www.vet-versic.hr/ E-mail: info@vet-versic.hr Grad Zagreb
70 "BELA"specijalizirana veterinarska ambulanta za male životinje,vl. Berislav Košutić 80049857494 Adresa: Schrottova 4, 10000 Zagreb Telefon: 01/468 3142 Fax: 01/464 6699 URL: http://www.bela.hr/ E-mail: iva.kosutic@zg.t-com.hr Grad Zagreb
71 BOJANIĆ D.O.O. 53367952305 Adresa: STARA KNEŽIJA 18, 10000 Zagreb Telefon: 01/3836-989 Fax: 01/3836-979 URL: http://www.vet-praksa-bojanic.com/ E-mail: vet.bojanic@gmail.com Grad Zagreb
72 BUNAREVIĆ-MIRČETIĆ D.O.O. 76082797997 Adresa: Hribarov prilaz 10, 10000 Zagreb Telefon: 01/6601 654 URL: http://www.veterinarskaambulanta.com. hr/ E-mail: renata.novak-mircetic@zg.t-com.hr; info@veterinarskaambulanta.com.hr Grad Zagreb
73 EQUI-VET d.o.o. za usluge 60629252994 Adresa: XIV Podbrežje 2, 10000 Zagreb Telefon: 01/670-1171 E-mail: goran.csik@gmail.hr Grad Zagreb Opća veterinarska praksa za male životinje BEST FRIENDS

Stranica 10 od 16

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
74 GALAVET D.O.O. 82300251653 Adresa: Bachova 5, 10000 Zagreb Telefon: 01/6145-444 URL: http://www.galavet.hr/ E-mail: ivan.vickovic@gmail.com Grad Zagreb
75 GOLDI, VL. DR.SC. SILVIJA RAKOČEVIĆ I MR. SC. TATJANA ŠOBAN 63360350967 Adresa: Tomašićeva 8, 10000 Zagreb Telefon: 01/485 54725 Fax: 01/485 54726 E-mail: goldi-vet@hotmail.com Grad Zagreb
76 KASTOR I DAR d.o.o. 00897623063 Adresa: Oboj 48, 10000 Zagreb Telefon: 01/2341 222 URL: http://www.veterinar.com.hr/ E-mail: sonja-jendrasic@hotmail.com; nenad. krsul@gmail.com Grad Zagreb
77 OPĆA VETERINARSKA PRAKSA FIZIOVET 2 vl. IRIS KARASELIMOVIĆ 79471631780 Adresa: ULICA KRALJA ZVONIMIRA 72, 10000 Zagreb Telefon: 01/2301-776 Fax: 01/2301-776 E-mail: info@fiziovet.eu Grad Zagreb
78 OPĆA VETERINARSKA PRAKSA HAPPY VET U SASTAVU TVRTKE DOBRA VETERINARSKA PRAKSA D.O.O. 30026210370 Adresa: Bolnička 63, 10000 Zagreb Telefon: 01/3483-600 Fax: 01/3483-600 URL: http://happyvet.eu/ E-mail: happy.vet1@gmail.com Grad Zagreb Dobra veterinarska praksa d.o.o., Bziki 20, 10295 Kupljenovo
79 PEROKOVIĆ JEDNOSTAVNO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA VETERINARSKE USLUGE 19160348224 Adresa: A.B. Šimića 19, 10000 Zagreb Telefon: 01/7898 850 E-mail: vetperokovic@gmail.com Grad Zagreb
80 PLANET ŽIVOTINJA d.o.o. 83822684085 Adresa: Lanište 1 F, 10000 Zagreb Telefon: 01/614 1501 Fax: 01/614 1501 URL: http://www.planet-zivotinja.hr/ E-mail: planet.zivotinja@gmail.com Grad Zagreb
81 PRIVATNA VETERINARSKA AMBULANTA ZA MESOJEDE I MALE ŽIVOTINJE "FIDO" 53818925967 Adresa: Kapucinska ulica 63, 10000 Zagreb Telefon: 01/2859 285 E-mail: renata.cokolic@inet.hr Grad Zagreb

Stranica 11 od 16

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
82 Specijalistička veterinarska praksa DOKTOR VAU u sastavu tvrtke COSA DEL CANI d.o.o. 36077452995 Adresa: Davora Zbiljskog 24/I, 10000 Zagreb Telefon: 01/707-7999 Fax: 01/707-7999 E-mail: sonjapriscan@gmail.com; info@drvau. com Grad Zagreb Sjedište tvrtke COSA DEL CANI d. o.o. Račićeva 11 10000 Zagreb
83 SPECIJALISTIČKE VETERINARSKE AMBULANTE MARKOVIĆ d.o.o. 26779702054 Adresa: I Pile 33, 10000 Zagreb Telefon: 01/6145 440 Fax: 01/6145 449 URL: http://www.specijalisticke-veterinarskeambulante-markovic.hr/ E-mail: spec.vet.amb.markovic@inet.hr Grad Zagreb
84 Specijalizirana veterinarska ambulanta za mesojede i druge male životinje "DON" vl. Nenad Domijan 01309666573 Adresa: Lašćinska cesta 82, 10000 Zagreb Telefon: 01/234 6622 Fax: 01/231 8955 URL: http://web.vip.hr/elicazg.vip/ E-mail: don_veterinazg@yahoo.com Grad Zagreb
85 TRNJANSKA ZVIJEZDA d.o.o. 26551799559 Adresa: Trnjanska 126 A, 10000 Zagreb Telefon: 01/6116-311 URL: http://vetpraksa.com/ E-mail: veterinar@vipet.hr Grad Zagreb Specijalistička praksa za male životinje VIP@
86 "VET - POINT", VETERINARSKA AMBULANTA ZA KUĆNE LJUBIMCE, VL. ŽARKO ĆIRIĆ 64875438230 Adresa: Ratarska 35, 10000 Zagreb Telefon: 01/3883 403 Fax: 01/3883 415 URL: http://www.vetpoint.hr/ E-mail: zarko_ciric@yahoo.com Grad Zagreb
87 VET LIFE d.o.o. 47089940064 Adresa: Draškovićeva ulica 42, 10000 Zagreb Telefon: 01/5810-444 Fax: 01/5810-444 URL: http://www.veterinarke.com/ E-mail: brajko68@gmail.com; vetlife@inet.hr Grad Zagreb Specijalistička veterinarska praksa za male životinje VET LIFE, Josipa Pupačića 6, 10000 Zagreb
88 VET MAKAR d.o.o. 70346718002 Adresa: Šestinski dol 8d, 10000 Zagreb Telefon: 01/3771-509 E-mail: gmakar69@gmail.com Grad Zagreb
89 VET VIZIJA d.o.o. 55407010405 Adresa: TURNININA 5, 10000 Zagreb Telefon: 01/662-4847 E-mail: info@vetvision.hr Grad Zagreb

Stranica 12 od 16

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
90 VETERINA BRANIMIR D.O.O. 10738695430 Adresa: Dekanići 15, 10000 Zagreb Telefon: 01/3887-542 Fax: 01/3887-542 URL: http://veterinabranimir.hr/ E-mail: info@veterinabranimir.hr Grad Zagreb
91 VETERINARSKA AMBULANTA "BIBINO", VL. ALEKSANDAR DÜRRIGL 96287904687 Adresa: Jurjevska 25, 10000 Zagreb Telefon: 01/466 9909 URL: http://bibino.com.hr/ E-mail: bibino.veterinarska.ambulanta@zg.tcom.hr Grad Zagreb
92 VETERINARSKA AMBULANTA BUBA, OBRT ZA PRIVATNU PRAKSU ZA MALE ŽIVOTINJE I TRGOVINU 84238849153 Adresa: Ulica Dore Pfanove 11, 10000 Zagreb Telefon: 01/3771 761 Fax: 01/3090 933 URL: http://www.buba-vet.hr/ E-mail: bruno.ljolje@gmail.com Grad Zagreb
93 VETERINARSKA AMBULANTA LJUBIMAC d.o.o. 56029858693 Adresa: Matije Ivanića 19, 10000 Zagreb Telefon: 01/3750 339 Fax: 01/3730 754 URL: http://www.ljubimac.net/ E-mail: vlatka.csik@gmail.com Grad Zagreb
94 VETERINARSKA AMBULANTA "NERA", VL. DRAGAN PETROVIĆ 81079414873 Adresa: Avenija Dubrava 149, 10000 Zagreb Telefon: 01/2915 988 Fax: 01/2922 308 URL: www.nera-vet.com E-mail: dragan.petrovic@zg.htnet.hr Grad Zagreb
95 VETERINARSKA AMBULANTA PRIVATNE PRAKSE ZA MALE ŽIVOTINJE "NOA" 48378354357 Adresa: V. Poljanice 2, 10000 Zagreb Telefon: 01/2923 202 Fax: 01/2923 204 URL: http://www.noa-vet.com/ E-mail: noa@noa-vet.com Grad Zagreb
96 VETERINARSKA AMBULANTA "ŠAPA", VL. BORIS LJUBIĆ 21214233235 Adresa: Taborska 5a, 10000 Zagreb Telefon: 01/3098 038 Fax: 01/3042 076 URL: http://www.sapa-vet.com/onama.html E-mail: sapa@zg.t-com.hr Grad Zagreb
97 VETERINARSKA AMBULANTA ŠEGOTA d.o.o. 73600286181 Adresa: Grahorova 15, 10000 Zagreb Telefon: 01/7771-078 Fax: 01/7771-081 URL: http://www.segota.vet/ E-mail: tsegota@gmail.com Grad Zagreb

Stranica 13 od 16

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
98 VETERINARSKA AMBULANTA ZA KUĆNE LJUBIMCE, VL. TIHOMIR DRAGOJLOV 82017731281 Adresa: Zvonimirova 122, 10000 Zagreb Telefon: 01/2322 419 Fax: 01/2334 131 URL: https://www.facebook.com/Veterinarska-ambulanta-Tihomir-Dragojlov552627651450946/ E-mail: tihomir.dragojlov@zg.t-com.hr Grad Zagreb
99 VETERINARSKA AMBULANTA ZA MALE ŽIVOTINJE "FABELA" 13306919626 Adresa: Tratinska 53/I, 10000 Zagreb Telefon: 01/3095 340 Fax: 01/4673 649 URL: http://www.fabela.hr/ E-mail: fabela@fabela.hr Grad Zagreb
100 VETERINARSKA PRAKSA MORNA U SASTAVU TVRTKE AGRO-MART d.o.o. 82274415076 Adresa: Donje Svetice 31, 10000 Zagreb Telefon: 01/231 6052 URL: http://www.morna.hr/ E-mail: morna.amb@gmail.com; ambulanta@morna.hr Grad Zagreb
101 VET-IVA PET d.o.o. 49651121747 Adresa: Kozarčeva 38, 10000 Zagreb Telefon: 01/4823 730 Fax: 01/4823 730 URL: http://www.vetiva.hr/joomla/ E-mail: info@vetiva.hr Grad Zagreb
102 VET-SVIJET D.O.O. 10574442499 Adresa: Rudeška 81 a, 10000 Zagreb Telefon: 01/3816 842 Fax: 01/3816 842 E-mail: vet.svijet@zg.t-com.hr Grad Zagreb
103 ZEN-VET d.o.o. za usluge 10879304381 Adresa: Crnojezerska 18, 10000 Zagreb Telefon: 01/5516-465 Fax: 01/5516-465 URL: http://www.zen-vet.hr/ E-mail: vet.praks@gmail.com Grad Zagreb
104 ŽARKO ZGURIĆ 23814289615 Adresa: Omiška 18, 10000 Zagreb Telefon: 01/5619-541 Fax: 01/5619-541 E-mail: zarko.zguric@gmail.com Grad Zagreb
105 SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA PRAKSA NOVALJA U SASTAVU VETERINARSKE AMBULANTE PAG d.o.o. 95286760165 Adresa: Obilaznica 86, 53291 Novalja E-mail: veterina.pag@mail.inet.hr Ličko-senjska

Stranica 14 od 16

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
106 PRAXIS-VET D.O.O PRAKSA SLAVONSKI BROD 38551463244 Adresa: JAGIĆEVA 50, 35000 Slavonski Brod Telefon: 035/440 468 Fax: 035/426 004 E-mail: praxis-vet@sb.t-com.hr Brodsko-posavska
107 SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA PRAKSA ZA MALE ŽIVOTINJE ŠPANSKO, U SASTAVU VS GRADA ZAGREBA D.O.O. 86813677256 Adresa: D. Cesarića 71, 10000 Zagreb Telefon: 01/3897 522 Fax: 01/6040 149 URL: http://vs-grada-zagreba.hr/ E-mail: info@vs-grada-zagreba.hr Grad Zagreb
108 VETERINARSKA PRAKSA POREČ u sastavu tvrtke VET. K & K d. o. o. 90289489189 Adresa: JOŽE ŠURANA 12, 52440 Poreč Telefon: 052/452-928 Fax: 052/452-928 E-mail: vetkk@inet.hr Istarska
109 OPĆA VETERINARSKA PRAKSA ZA MALE ŽIVOTINJE DUBOVAC U SASTAVU VETERINARSKE STANICE D.O.O. 29441204880 Adresa: S.S.Kranjčevića 3, 47000 Karlovac Telefon: 047/648-075 URL: www.vsklc.hr E-mail: vsklc@vsklc.hr Karlovačka
110 OPĆA VETERINARSKA PRAKSA ZA MALE ŽIVOTINJE OROSLAVJE VETERINARSKE STANICE ZLATAR BISTRICA D.O.O. 55377057545 Adresa: Andrije Gredičaka 5, 49243 Oroslavje Telefon: 049/553-009 Fax: 049/533-009 E-mail: vet.oroslavje@gmail.com Krapinsko-zagorska
111 ZOO-VET d.o.o. 99458940655 Adresa: PUT VUKIĆA 19, 23000 Zadar Telefon: 023/224-310 Fax: 023/224-310 URL: http://www.zoo-vet.hr/ E-mail: zoovetzadar@gmail.com Zadarska
112 SPECIJALISTIČKA VETERINARSKA AMBULANTA ZA MALE ŽIVOTINJE DUGI DOG 43025336094 Adresa: MIROSLAVA KRLEŽE 9, 10370 Dugo Selo Telefon: 01/638433 Fax: 01/638433 URL: http://www.veterinarska-stanica-vrbovec. hr/# E-mail: dugidog@metromail.hr Zagrebačka
113 VETERINARSKA PRAKSA MARTIN BREG 38955190650 Adresa: DOMOBRANSKA 5, 10370 Dugo Selo Telefon: 01/2751 001 Fax: 01/2751 001 URL: www.veterina-brestje.hr E-mail: info@veterina-brestje.hr Zagrebačka U sastavu Veterinarske ambulante "Novo Brestje", Orhideja 89, Sesvete

Stranica 15 od 16

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH PRAKSI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY PRACTICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 26.10.2017.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
114 Opća veterinarska praksa Kreszinger u sastavu tvrtke NeoVet d.o.o. 82603658285 Adresa: Ulica Grada Wirgesa 3, 10430 Samobor Telefon: 01/6701-661 URL: http://klinika-kreszinger.com/ E-mail: info@klinika-kreszinger.com Zagrebačka