UPISNIK VETERINARSKIH SLUŽBI / REGISTER OF VETERINARY SERVICES

REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH SLUŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SERVICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 08.02.2018.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
1 BLATA D.O.O. 01375589140 Adresa: B.Radića 55, 31542 Magadenovac Telefon: 031/648 073 Fax: 031/648 073 E-mail: blata@email.t-com.hr Osječko-baranjska
2 Farma muznih krava Orlovnjak d.o.o. 67259327174 Adresa: Orlovnjak, Tovilište 1, 31216 Antunovac Telefon: 031/290 565 Fax: 031/290 565 E-mail: farma-orlovnjak@termesgrupa.hr Osječko-baranjska
3 FARMA SALAŠ D.O.O. 39558484358 Adresa: Strossmayerova b.b., 31555 Marijanci Telefon: 031/643 910 Fax: 031/643-908 E-mail: farma.salas@os.htnet.hr Osječko-baranjska
4 NOVI AGRAR D.O.O. 36864723043 Adresa: ĐAKOVŠTINA 3, 31000 Osijek Telefon: 031/250-300 Fax: 031/250-309 E-mail: novi-agrar@os.htnet.hr Osječko-baranjska
5 OSILOVAC D.O.O. 54035700225 Adresa: Osilovačka 34, 31512 Feričanci Telefon: 031/603 019 Fax: 031/603 120 E-mail: osilovac@osilovac.hr Osječko-baranjska
6 SIMENTAL COMMERCE D.O.O. 83802068804 Adresa: Srijemska 46, 31000 Osijek Telefon: 098/339 362 Fax: 031/503 552 E-mail: mamic1@net.hr; simentalcommerce@gmail.com Osječko-baranjska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH SLUŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SERVICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 08.02.2018.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
7 SVINJOGOJSKA FARMA LIPOVAČA-PRKOS D.O. O. 63053507049 Adresa: Pustara Lipovača 1, 31206 Erdut Telefon: 031/590 455 Fax: 031/590 455 E-mail: vesna.blazevic-prgomet@zito.hr Osječko-baranjska
8 AGRO-FARMER D.O.O. 88565459636 Adresa: Vinogradska 6, 42233 Sveti Đurđ Telefon: 042/300 149 Fax: 042/300 148 E-mail: agro-farmer@hi.t-com.hr Varaždinska
9 GALA D.D. 50795999437 Adresa: M. Marulića 14, 43000 Bjelovar Telefon: 043/675-777 Fax: 043/237-241 URL: http://www.galabjelovar.hr/index. php/bjelovar E-mail: gala@bj.t-com.hr Bjelovarsko-bilogorska
10 GORUP STOČARSTVO D.O.O. 97328499380 Adresa: Bilogorska bb, 43212 Rovišće Telefon: 049/200-888 Fax: 049/200-859 E-mail: stocarstvo@gorup-klanjec.hr Bjelovarsko-bilogorska
11 ZDENAČKA FARMA D.O.O. 35460243768 Adresa: Trnavski put b.b., 43293 Veliki Zdenci Telefon: 043/427 340 Fax: 043/427 348 URL: http://www.granolio. hr/hr/proizvodnja/proizovodnikapaciteti/zdenacka-farma/ E-mail: granolio@granolio.hr Bjelovarsko-bilogorska
12 MAJDAK PROMET D.O.O. 58340432050 Adresa: Miljanovac 25, 43541 Sirač Telefon: 043/331-804 Fax: 043/331-080 E-mail: majdak-promet@majdak-promet.hr Bjelovarsko-bilogorska
13 AGRO-VET D.O.O. 22511963466 Adresa: A. Štrige 7, 48260 Križevci Telefon: 048/850 048 Fax: 048/850 048 E-mail: agro-vet@post.t-com.hr Koprivničko-križevačka Veterinarska služba na farmi tovne junadi u Svetom Petru Orehovcu, Gušćerovac b.b
14 SIZIM D.O.O. 78194817020 Adresa: Veliki Otok b.b., 48317 Legrad Telefon: 048/835 281 Fax: 048/835 610 E-mail: damir.kobescak@sizim.hr Koprivničko-križevačka
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH SLUŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SERVICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 08.02.2018.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
15 FARMA SENKOVAC D.O.O. 46869916345 Adresa: Varaždinska 68, 33520 Slatina Telefon: 033/561 050 Virovitičko-podravska
16 PP ORAHOVICA D.D. 70427199569 Adresa: Stjepana Mlakara 5, 33515 Orahovica Telefon: 033/638 608; 033/638 609 Fax: 033/7673 757 E-mail: dalibor.djud@pporahovica.hr Virovitičko-podravska
17 ŽITO D.O.O. VETERINARSKA SLUŽBA VELIKA BRANJEVINA 03834418154 Adresa: VELIKA BRANJEVINA BB, 31403 Vuka Telefon: 031/389 366 Fax: 031/209 949 URL: http://www.zito.hr/ E-mail: ranko.galic@zito.hr Osječko-baranjska JIBG HR80005885; Vet.služba je centralizirana;prije su bile 3: Magadenovac, Velika Branjevina i Forkuševci
18 KRNJAK D.O.O. 55779401358 Adresa: Gorica 34, 31540 Donji Miholjac Telefon: 031/631-206 Fax: 031/631-206 E-mail: krunoslav.kovacic@agricon.hr Osječko-baranjska
19 ŽITAR D.O.O. 66951972250 Adresa: Petra Preradovića 112, 31531 Viljevo Telefon: 031/634 040; 031/644 653 Fax: 031/634 042 0 URL: http://www.granolio. hr/hr/proizvodnja/proizovodnikapaciteti/staklenici/ E-mail: kapelna@os.t-com.hr Osječko-baranjska
20 LACTIS D.O.O. 71772631361 Adresa: STJEPANA RADIĆA B.B., 31400 Đakovo Telefon: 031/833 420 Fax: 031/833 421 E-mail: hrvoje.ciganovic@zg.t-com.hr Osječko-baranjska
21 PPK VALPOVO D.O.O. 12875096243 Adresa: A.B.Šimića 27, 31550 Valpovo Telefon: 031/676 018 Fax: 031/676 018 E-mail: bozica.lachner@valpovo-ppk.hr Osječko-baranjska
22 VINDON D.O.O. 89230529680 Adresa: Zadubravlje b.b., 35211 Trnjani Telefon: 035/217 600 Fax: 035/217 605 URL: http://www.vindija.hr/O-nama/Tvrtkeclanice/Vindon.html?Y2lcNzU%3D Brodsko-posavska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH SLUŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SERVICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 08.02.2018.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
23 ŽITO d.o.o. VETERINARSKA SLUŽBA LUŽANI 03834418154 Adresa: MIJATA STOJANOVIĆA BB, 35257 Lužani URL: http://www.zito.hr/ E-mail: jasna.kovacevic@zito.hr; zito@zito.hr Brodsko-posavska
24 BOĐIRKOVIĆ D.O.O. 84045165019 Adresa: Fra Grge Čevapovića 1, 32000 Vukovar Telefon: 032/440 893 URL: http://www.mesnice-bodjirkovic.com/ E-mail: farma.bodjirkovic.doo@gmail.com Vukovarsko-srijemska
25 PZ NEGOSLAVCI 24107913405 Adresa: VUKOVARSKA 1, 32239 Negoslavci Telefon: 032/517-080 E-mail: s.milankovic.farma.negoslavci@gmail. com Vukovarsko-srijemska početak rada vet. službe 26.06.2015.
26 DOMAČINOVIĆ D.O.O. 66534523069 Adresa: J.J.STROSSMAYERA 28, 32275 Bošnjaci Telefon: 032/845 602 Fax: 032/840 084 E-mail: domacinovic@vu.t-com.hr Vukovarsko-srijemska lokacija farme: Savska ulica b.b., Bošnjaci
27 AGROKOKA PULA d.o.o. 43831122153 Adresa: Valmade 58, 52100 Pula Telefon: 052/543-700 Fax: 052/541-818 URL: http://www.agrokoka.hr E-mail: uprava@agrokoka.hr Istarska
28 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV, KAZNIONICA VALTURA 17231519023 Adresa: Valtursko polje 211, 52100 Pula Telefon: 052/300 700 Fax: 052/300-777 URL: https://pravosudje.gov.hr/zatvorskisustav-6150/tijela-zatvorskogsustava/kaznionice/kaznionica-u-valturi6575/6575 E-mail: ured.upravitelja@kaznionica-valtura.tcom.hr Istarska
29 BIO ADRIA d.o.o. 70022149110 Adresa: Kloštar 2/A, 52232 Kršan Telefon: 052/867-339 Fax: 052/867-300 E-mail: bioadriadoo@gmail.com; barbara. bioadria@gmail.com Istarska
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH SLUŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SERVICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 08.02.2018.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
30 LEKO D.O.O. 62180330958 Adresa: Sinac bb, 53224 Ličko Lešće Telefon: 01/3704 90 Fax: 01/ 3755 303 URL: http://www.leko-doo.hr/index.php E-mail: leko@zg.t-com.hr Ličko-senjska
31 MOSTINA D.O.O. 61436347383 Adresa: Glavice 514, 21230 Sinj Telefon: 021/839 133 Fax: 021/839 184 Splitsko-dalmatinska
32 CROMARIS D.D. 58921608350 Adresa: Ilirska cesta bb, 23232 Nin Telefon: 052/448-187 Fax: 052/448-162 URL: http://www.cromaris.hr/ E-mail: miroslav.opacak@cromaris.hr Zadarska Sjedište tvrtke CROMARIS D.D., Gaženička cesta 4b, 23000 Zadar
33 VIGENS D.O.O. 11059217210 Adresa: PUT SVETOG BARTULA 37, 23231 Petrčane Telefon: 023/368 704 Fax: 023/368 705 E-mail: elvira.sterle@vigens.hr; danijela. kovacevic@vigens.hr; zeljko. kovacevic@vigens.hr Zadarska
34 VRANA D.O.O. 92679704563 Adresa: Jankolovica b.b., 23210 Biograd na moru Telefon: 023/386 048; 023/386 830 Fax: 023/638 511 E-mail: uprava@vrana.hr; vrana.d.o.o. manager@zd.htnet.hr Zadarska
35 MESTRA d.o.o. u stečaju 19823739547 Adresa: Petkovec 46, 42223 Varaždinske Toplice Telefon: 042/671 010 Fax: 042/671 155 Varaždinska
36 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV, KAZNIONICA LEPOGLAVA 10236446484 Adresa: Ul. Hrvatskih pavlina 1, 42250 Lepoglava Telefon: 042/792 790 Fax: 042/700 873 URL: https://pravosudje.gov.hr/zatvorskisustav-6150/tijela-zatvorskogsustava/kaznionice/kaznionica-u-lepoglavi/6571 E-mail: vp-poljoprivreda@kaznionica-ulepoglavi.hr Varaždinska Cijepljenje pasa protiv bjesnoće
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH SLUŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SERVICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 08.02.2018.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
37 TVORNICA STOČNE HRANE d.d. 47782362413 Adresa: Dr. Ivana Novaka 11, 40000 Čakovec Telefon: 040/329-160 Fax: 040/328-934 URL: http://www.tsh-cakovec.hr/ E-mail: marketing@tsh-cakovec.hr Međimurska
38 OBUČNI CENTAR VODIČA I SLUŽBENIH PASA "SATNIK KREŠIMIR IVOŠEVIĆ" PUKOVNIJE VOJNE POLICIJE 66486182714 Adresa: DOMOBRANSKA BB, 10370 Dugo Selo Telefon: 01/4861 944; 01/4861 802 Fax: 01/4861 989 E-mail: sgrdjan@morh.hr Zagrebačka U sastavu MINISTARSTVA OBRANE, UPRAVE ZA LJUDSKE RESURSE, SLUŽBE ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU
39 PIKO D.O.O 45344216353 Adresa: Volavje 54, 10450 Jastrebarsko Telefon: 01/6286-464; Fax: 01/6271-414 URL: http://www.piko.com.hr/hr/onama.asp E-mail: piko@piko.com.hr Zagrebačka
40 P P K d.d. VETERINARSKA SLUŽBA ŠUMBAR 18257277698 Adresa: Rečička bb, 47000 Karlovac Telefon: 047/644-138 Fax: 047/644-138 URL: http://www.ppk.hr/index.php E-mail: farma.sumbar@ppk.hr Karlovačka
41 PRO MILK d.o.o. 22983370717 Adresa: Grabovac 216a, 47245 Rakovica Telefon: 047/417-288 Fax: 047/417-299 E-mail: pro.milk@ka.t-com.hr Karlovačka
42 DIMAR D.O.O. 35736804438 Adresa: Ul. kralja Zvonimira 107, 10000 Zagreb Telefon: 044/714-059 Fax: 01/4573-373 E-mail: dimar@dimar.hr Grad Zagreb
43 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV, KAZNIONICA LIPOVICA 22519877219 Adresa: Lipovečka 22, 44317 Popovača Telefon: 044/692 600 Fax: 044/692 630 E-mail: bojan.stipetic@yahoo.com Sisačko-moslavačka
44 GLENDOR d.o.o. 56681246470 Adresa: MILE VOD 90, 44250 Petrinja Telefon: 044/815-063 E-mail: maja.buinac@glendor.eu Sisačko-moslavačka
REPUBLIKA HRVATSKA / REPUBLIC OF CROATIA UPISNIK VETERINARSKIH SLUŽBI U REPUBLICI HRVATSKOJ / REGISTER OF VETERINARY SERVICES IN THE REPUBLIC OF CROATIA VERZIJA / VERSION 08.02.2018.
REDNI BROJ / NR. NAZIV / NAME OIB KONTAKTNI PODACI / CONTACT DETAILS ŽUPANIJA / COUNTY NAPOMENE / REMARKS
45 CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER 51439010603 Adresa: Štefanovec 34, 10000 Zagreb Telefon: 01/2394 450 Fax: 01/2394 455 URL: http://czrs.hr/centar-za-rehabilitacijusilver/ E-mail: centar.silver@czrs.hr Grad Zagreb
46 USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA VETERINARSKA SLUŽBA DUMOVEC 69262261098 Adresa: Franjčevićeva 43, Dumovec 43, 10360 Sesvete Telefon: 01/2008 354 Fax: 01/2008 354 URL: http://www.azilzagreb.com/skloniste-zanezbrinute-zivotinje-grada-zagreba-dumovec E-mail: info@dumovec.hr Grad Zagreb
47 USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA VETERINARSKA SLUŽBA ZOOLOŠKOG VRTA 69262261098 Adresa: Maksimirski perivoj b.b., 10000 Zagreb Telefon: 01/7788-536 Fax: 01/2302 199 URL: http://zoo.hr/ E-mail: veterinar@zoo.hr Grad Zagreb
48 Valipile d.o.o. 00467090373 Adresa: Ive Politea 62, 10360 Sesvete Telefon: 01/2048-900 Fax: 01/2048-902 URL: http://www.valipile.hr/ E-mail: valipile@valipile.hr Grad Zagreb
49 SOKOLARSKI CENTAR ŠIBENIK 15862016878 Adresa: Škugori b.b., 22000 Šibenik Telefon: 022/642 333 Fax: 022/642 333 URL: http://sokolarskicentar.com/o-nama/ E-mail: sokolarski.centar@gmail.com Šibensko-kninska
50 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVA ZA ZATVORSKI SUSTAV, KAZNIONICA POŽEGA 79863815810 Adresa: Osječka 77, 34000 Požega Telefon: 034/230-400 Fax: 034/230-551 URL: https://pravosudje.gov.hr/kaznionica-izatvor-u-pozegi/6573 E-mail: kazneni-zavod@po.t-com.hr; kup. farma@po.t-com.hr Požeško-slavonska