Službeni i referentni laboratoriji za hranu i hranu za životinje


Temeljem Zakona o hrani (Narodne novine,  broj 46/07, 84/08, 55/11) te članka 33. stavka 3. i članka 34. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine, broj 81/13), članka 8. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine, br. 86/10, 7/11 i 74/13) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09), ministar poljoprivrede donio je rješenja o ovlaštenju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje čiji se popis s pripadajućim rješenjima nalazi u nastavku teksta.

Ovlašteni službeni i referentni laboratoriji za hranu i hranu za životinje upisani su u Upisnik službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje u kojem se nalaze kontakt podaci za svaki pojedini laboratorij.


Sukladno članku 22. Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine 86/10, 7/11 i 74/13) službeni laboratoriji moraju Ministarstvu poljoprivrede i Hrvatskoj agenciji za hranu dostaviti godišnje izvješće do kraja veljače naredne godine.

Godišnje izvješće o rezultatima labaratorijskih analiza službenih uzoraka u 2014. godini
 
Godišnje izvješće o rezultatima laboratorijskih analiza službenih uzoraka u 2013. godini


Godišnje izvješće o rezultatima analiza službenih kontrola hrane i hrane za životinje u 2012. godini

„Godišnje izvješće o radu službenih laboratorija za 2011. godinu“
                                                                                                                              Ažurirano: 19. siječnja 2017.

SLUŽBENI LABORATORIJI ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE

Popis službenih laboratorija (s popisom metoda) za hranu i hranu za životinje

R.br. Naziv laboratorija Važenje rješenja Rješenje
 1.  
 Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Hrvatski zavod za javno zdravstvo do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Bioinstitut d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije 02. prosinca 2017. PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo „Sveti Rok“ Virovitičko - podravske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko - dalmatinske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Hrvatski veterinarski institut do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Zadar do izdavanja novog rješenja  ZZJZ Zadar

ZZJZ Zadar, Ispravak 
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Osječko - baranjske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Institut za oceanografiju i ribarstvo do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Hrvatska poljoprivredna agencija - Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Inspecto d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo do izdavanja novog rješenja
PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Hrvatska poljoprivredna agencija - Odsjek za kontrolu kvalitete stočne hrane do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Veterinarska stanica grada Zagreba, ZIN - LAB do okončanja postupka PDF rješenja
 1.  
Hrvatska poljoprivredna agencija - Odjel za kontrolu kvalitete meda do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije do okončanja postupka PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Centar za kontrolu namirnica - PBF do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Institut za poljoprivredu i turizam, Poreč do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Zavod za javno zdravstvo Istarske županije do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
RiEKO-LAB do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
J.S. Hamilton Croatia d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
PDF rješenje o promjeni naziva
 1.  
Sample Control do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo - Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Euroinspekt-Agroinspekt d.o.o. do izdavanja novog rješenja PDF rješenja
 1.  
Agrokontrola d.o.o., laboratorij Konmarklab do izdavanja novog rješenja PDF rješenja

 
Odluka o određivanju laboratorija za utvrđivanje patvorenosti meda
Odluka o određivanju laboratorija - maslinovo ulje
Odluka o određivanju laboratorija - ionizirajuće zračenje
Odluka o određivanju laboratorija - alargeni u medu
Odluka o određivanju laboratorija - kvaliteta  i autentičnost bučinog ulja
Odluka_proizvodi ribarstva i akvakulture


REFERENTNI LABORATORIJI ZA HRANU I HRANU ZA ŽIVOTINJE

Popis referentnih laboratorija (s popisom metoda) za hranu i hranu za životinje

 
R.br. Naziv laboratorija Važenje rješenja Rješenje
1. Institut za oceanografiju i ribarstvo do izdavanja rješenja PDF rješenja
2. Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo do izdavanja rješenja PDF rješenja
3. Hrvatski veterinarski institut   Odluka
do izdavanja rješenja PDF rješenje rezidue pesticida i teški metali
Do izdavanja novog rješenja PDF rješenje meso peradi
PDF rješenje analiziranje i testiranje zoonoza
PDF rješenje antimikrobna rezistencija
PDF rješenje Escherichia coli
PDF rješenje koagulaza pozitivni stafilokoki
PDF rješenje Lysteria monocytogenes
PDF rješenje paraziti
PDF rješenje proteini živ. podrijetla
PDF rješenje rezidue zab. tvari i vet. lijekova
PDF rješenje rod Campylobacter
PDF rješenje TSE
PDF rješenje PAH
4. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ do izdavanja rješenja PDF Rješenje Štampar
5. Hrvatski zavod za javno zdravstvo do izdavanja novog rješenja PDF rješenje listeria i stafilococci
do izdavanja novog rješenja PDF rješenje rezidui pesticida
do izdavanja novog rješenja PDF rješenje teški metaliPopis laboratorija koji su u postupku rješavanja sukladno dostavljenom zahtjevu za ovlašćivanje službenog laboratorija za hranu i hranu za životinje:
 1. Hrvatski zavod za javno zdravstvo - KLASA: UP/I-322-01/16-01/10
 2.  Institut za poljoprivredu i turizam Poreč - KLASA: UP/I-322-01/16-01/32
 3.  Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu - KLASA: 322-01/16-01/37
 4. Euroinspekt Croatiakontrola d.o.o. - klasa:UP/I-322-01/16-01/41
 5. INSPECTP D.O.O. - Klasa: UP/I-322-01/16-01/43
 6. Veterinarska stanica grada Zagreba, ZIN-lab - KLASA: UP/I-322-01/16-01/52
 7. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ – UP/I-322-01/16-01/59
 8. Hrvatski veterinarski institut, Zagreb, Laboratorij za analitičku kemiju i rezidue, Veterinarski zavod Rijeka – UP/I – 322-01/16-01/61
 9. Agrokontrola d.o.o., laboratorij Konmarklab – UP/I – 322-01/16-01/70
 10. SAMPLE CONTROL - UP/I – 322-01/16-01/71
 11. Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije - UP/I – 322-01/16-01/73
 12. Hrvatska poljoprivredna agencija, Križevci - UP/I – 322-01/16-01/75
   


   

Popis laboratorija koji su u postupku rješavanja sukladno dostavljenom zahtjevu za ovlašćivanje referentnog laboratorija za hranu i hranu za životinje:

 1. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ - Ovlašćivanje referentnog laboratorija za područje: Teški metali - KLASA: UP/I-322-01/15-01/76
 2. Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ - Ovlašćivanje referentnog laboratorija za područje: Pesticidi - Određivanje grupe rezidua jednom metodom - KLASA: UP/I-322-01/15-01/77
 3. Hrvatski zavod za javno zdravstvo - Ovlašćivanje referentnog laboratorija za područje: Pesticidi - Određivanje grupe rezidua jednom metodom – KLASA: UP/I-322-01/16-01/02


 

 • Napomena:
Zakon o hrani (Narodne novine broj 46/07, 84/08 i 55/11) ukinut  je novim Zakonom o hrani (Narodne novine, broj 81/13 i 14/14).

Do donošenja propisa iz članka 18. stavka 3. i članka 19. stavka 3. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, ovlašćivanje referentnih i službenih laboratorija i objava popisa referentnih i službenih laboratorija provodit će se temeljem Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (Narodne novine, broj 86/10, 7/11 i 74/13) i Pravilnika o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti (Narodne novine, broj 102/10).


Kalendar događanja