ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU UZGAJALIŠTA RIBA I ŠKOLJKAŠA


Popunjavanje zahtjeva

Za registraciju uzgajališta potrebno je popuniti Zahtjev  koji se nalazi u prilogu.

Zahtjev - Prilog (Word)

Uz popunjeni zahtjev potrebno je priložiti:

- 70,00 kn državnih biljega;
- izvod iz sudskog registra trgovačkih društava ili obrtnog registra;
- Povlasticu za akvakulturu;
- Ugovor o koncesiji za korištenje voda za uzgoj riba u zatvorenim vodama ili ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

Dostava

Poslati na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
UPRAVA VETERINARSTVA
SEKTOR VETERINARSKOG  JAVNOG ZDRAVSTVA
Planinska 2a
10000 Zagreb
 

Kalendar događanja