Tuberkuloza goveda

Tuberkuloza je kronična, kontagiozna zarazna bolest domaćih i divljih životinja te čovjeka.Tuberkuloza je prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije najučestalija zoonoza (bolest od koje obolijevaju životinje i ljudi).

Uzročnik tuberkuloze goveda su bakterije iz Mycobacterium tuberculosis kompleksa:
  • Mycobacterium tuberculosis,
  • Mycobacterium caprae,
  • Mycobacterium bovis i
  • Mycobacterium africanum

Program iskorjenjivanja infekcije kompleksom Mycobacterium tuberculosis

Dodatak 1 - Postupak tuberkulinizacije

Dodatak 2 - Epidemiloški upitnik

Dodatak 3 - Uzimanje uzoraka za bakteriološku pretragu

Više informacija o bolesti!


Iskaz o tuberkulinizaciji koza© 2012 Ministarstvo poljoprivrede.