Novosti

08.04.2021

Predstavnici veterinarske struke Republike Hrvatske sudjelovali na regionalnoj simulacijskoj vježbi - „Multi-country simulation exercise: Bosnia and Herzegovina Croatia and Serbia“


Dana 23. i 24.veljače 2021. godine putem virtualne platforme, a pod pokroviteljstvom Europske komisije za kontrolu bolesti slinavke i šapa (EuFMD) i regionalnog ureda Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu za Europu i središnju Aziju (FAO REU) održana je regionalna simulacijska vježba - „Multi-country simulation exercise: Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia“
Ispred Republike Hrvatske na vježbi su sudjelovali predstavnici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Državnog inspektorata Republike Hrvatske, ovlaštenih veterinarskih organizacija te proizvođača svinja i goveda.
Vježbu su vodili moderatori iz EuFMD-a, a uz predstavnike Republike Hrvatske sudjelovali su i veterinari s lokalne, regionalne i centralne razine iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Cilj vježbe bio je simulirati izbijanje osobito opasnih zaraznih bolesti životinja (slinavka i šap, afrička svinjska kuga) u pograničnom području u kojem se spajaju navedene tri države te odrediti najučinkovitije metode suzbijanja bolesti, načine pravovremenog reagiranja i međusobne komunikacije između susjednih država.
Tijekom vježbe raspravljalo se o pitanjima vezanim uz primjenu mjera suzbijanja predmetnih bolesti, temeljenih na iskustvima svih država, posebice vezanih uz poduzimanje brzih reakcija u slučaju pojave osobito opasnih zaraznih bolesti životinja. Ovakav pristup organizaciji simulacijskih vježbi pokazao se kao dobar pristup za testiranje suradnje i koordinacije mjera potrebnih u izvanrednim situacijama.
Svi sudionici zajedničkog su stava da je organizacija vježbe ovakvog tipa iznimno korisna radi poboljšanja komunikacije između država i razmjene iskustava u suzbijanju zaraznih bolesti životinja.
24.03.2021

Pojava Influence ptica podtipa H5N8 u labudova na području Vukovarsko- srijemske županije


U razdoblju od 1. ožujka do danas, na području Vukovarsko- srijemske županije u naseljima Podgrađe i Nijemci (općina Nijemci) zamijećeno je uginuće divljih ptica- crvenokljuni labud.
Tijekom predmetnog razdoblja u Centar za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta dostavljene su ukupno tri lešine divljih ptica u kojih je laboratorijskim pretraživanjem utvrđena visoko patogena influenca ptica (VPIP) podtipa H5N8. Nalaz sekvenciranja cijelog genoma prvog uginulog labuda upućuje na usku povezanost s izolatima virusa H5N8 detektiranim u divljim pticama i peradi u Rusiji i Kazahstanu te europskim zemljama, ali ne ukazuje na epidemiološku povezanost s VPIP potvrđenom na farmi tovnih purana u studenom 2020. godine.

Tijekom 2021. godine visoko patogena influenca ptica prema sustavu za prijavu bolesti Europskoj Komisiji potvrđena je:
  • na 15 lokacija koje drže ptice u zatočeništvu u 6 država članica EU;
  • na ukupno 644 gospodarstava s peradi u 16 država članica EU i 2 treće zemlje (Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina) od čega najviše u Francuskoj (426 mjesta izbijanja) i Njemačkoj (98 mjesta izbijanja) i
  • u divljih ptica u 23 države članice EU i 4 treće zemlje (Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska, Ukrajina i Norveška).
Ovim putem podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 127/20). Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Cilj primjene biosigurnosnih mjera je onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
 
Također, posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijaviti pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije. Propisano je i obavezno  držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama te obavezno držanje pataka, gusaka i drugih ptica vodarica odvojeno od ostalih životinja.
 
U slučajevima pojave kliničkih znakova ili povećanog uginuća divljih ptica ljubazno Vas molimo da obavijestite veterinara ili se javite na broj telefona 099/4392-507 radi organizacije uzimanja uzoraka u svrhu isključivanja influence ptica.
04.03.2021

Pojava Influence ptica podtipa H5N8 u labuda na području Vukovarsko-srijemske županije


Dana 3. ožujka 2021. godine potvrđena je Influenca ptica tipa A podtipa H5N8 u uginulog labuda pronađenog na području rijeke Bosut (Podgrađe) u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Utvrđivanje patogenosti virusa (visoko ili nisko patogena influenca ptica) je u tijeku.

Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući i perad. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća. Influenca ptica pojavljuje se uglavnom kod ptica, ali u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik uglavnom vrlo malen.

U peradi oboljele od influence ptica javljaju se sljedeći znakovi:
  • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
  • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun
  • cijanoza kreste i podbradnjaka,
  • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu,
  • značajan pad nesivosti i valivosti te loša  kvaliteta ljuske jajeta,
  • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
  • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
Ovim putem podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/20). Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Cilj primjene biosigurnosnih mjera je onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
 
Također, posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijaviti pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije. Propisano je i obavezno  držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da onemogućen svaki kontakt s divljim pticama te obavezno držanje pataka, gusaka i drugih ptica vodarica odvojeno od ostalih životinja.
 
Uočene uginule divlje ptice također moraju biti prijavljene ovlaštenim veterinarskim organizacijama (s podatkom o lokaciji pronalaska lešina).

Kalendar događanja