Novosti

07.10.2021

Privremena nedostupnost baze LYSACAN


U četvrtak 7.10.2021. u 17:00 ćemo ugasiti trenutačnu produkciju aplikacijskog sustava Lysacan. Što uključuje bazu podataka, sve aplikacije, servise i integracije.
Očekivano vrijeme povratka u produkcijski rad na novim serverima je 20:00
27.09.2021

Novo europsko zakonodavstvo u području zdravlja životinja


21. travnja 2021. godine s primjenom je započelo novo europsko zakonodavstvo iz područja zdravlja životinja odnosno primjena Uredbe (EU) 2016/429 Europskog Parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja  i s njome povezane uredbe.
13.08.2021

OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH OVLASTI U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova  javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. istog zakona za 53 jedinice lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 90/2021 dana 13. kolovoza 2021. godine. Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima. Tekst  natječaja, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda mogu se skinuti ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8321195.html

Kalendar događanja