Veterinarski lijekovi


Podnositelji zahtjeva/nositelji odobrenja za stavljanje VMP u promet, oslobođeni su plaćanja upravne pristojbe sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", broj 92/21).Obavijest
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (NN, 32/19) od 01. travnja 2019. godine, nadležno tijelo za izdavanje odobrenja za proizvodnju VMP, nadzor dobre proizvođačke prakse VMP, izdavanje odobrenja za promet VMP na veliko i nadzor prometa VMP na veliko je Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).
Izuzetak od navedenog je izdavanje odobrenja za jednokratni unos/uvoz VMP i dostava podataka o opsegu prodaje VMP na veliko za prethodnu godinu, koji ostaju u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede.


Radi zaštite zdravlja ljudi provodi se praćenje ostataka veterinarsko-medicinskih proizvoda u hrani. Svaki posjednik životinja namijenjenih prehrani ljudi obvezan je prema članku 87. Zakona o veterinarstvu (NN, 41/07) voditi i čuvati (najmanje 5 godina) evidenciju o liječenju navedenih životinja. Evidencija se mora voditi kako bi se moglo dokazati da su navedeni veterinarsko-medicinski proizvodi primijenjeni prema uputi o lijeku, te se poštovao utvrđeni vremenski period od zadnje primjene veterinarsko-medicinskog proizvoda (karencija) prije stavljanja proizvoda životinjskog podrijetla u promet.

Knjiga evidencija o liječenju životinja i karenciji (Word)

Kalendar događanja