Novosti

04.10.2022

Nastavlja se širenje boginja ovaca i koza u Španjolskoj


Nastavno na prijavu prvog slučaja boginja ovaca i koza u Španjolskoj od 19. rujna 2022. godine do danas je potvrđeno sedam novih slučajeva ove bolesti. Potvrđeni slučajevi su putem ADIS sustava prijavljeni Europskoj komisiji, a epidemiološko istraživanje kojim se nastoji utvrditi inicijalni izvor bolesti je još uvijek u tijeku. Širenje bolesti iz regije Andaluzija u regiju Castilla - La Mancha posljedica je premještanja životinja.
Slučajevi su otkriveni tijekom službenih obilazaka gospodarstava u zonama ograničenja od strane veterinara nakon postavljene sumnje temeljem kliničkih znakova bolesti  te u okviru provedbe epidemioloških istraživanja kojima je praćeno premještanje prijemljivih životinja. Do sada je ukupno usmrćeno i neškodljivo uništeno 16 654 ovaca i 31 koza.
Na snazi su mjere suzbijanja i iskorjenjivanja sukladno delegiranoj uredbi 2020/687, s osobitim naglaskom na pojačan nadzor u zonama ograničenja i pojačane mjere biosigurnosti, nadzor i ograničenje prometa prijemljivih životinja, njihovih proizvoda i nusproizvoda.
Bolest nije zoonoza i ne prenosi se na ljude kao niti na druge životinje.
Kako bi se smanjile moguće neželjene posljedice uzrokovane pojavom bolesti kategorije A na području Hrvatske, i dalje je na snazi obveza svih subjekata da primjenjuju odgovarajuće biosigurnosne mjere na objektima sa životinjama kao i da  bez odgađanja obvezno prijave promijene zdravstvenog stanja te sumnju na bolest životinje svom veterinaru radi uzimanja odgovarajućih uzoraka te isključivanja bolesti i žurne provedbe daljnjih mjera.
03.10.2022

Obavijest o rezultatima Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu po donesenim odlukama


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, KLASA: 322-01/22-01/8, URBROJ: 525-09/546-22-1 od 31. svibnja 2022. godine, za 19 jedinice lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske. Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 63/2022 dana 3. lipnja 2022. godine.
Obavijest o donesenim Odlukama o dodjeli javnih ovlasti u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti prikazana je u tablici br. 1.

Svi sudionici u Natječaju mogu uz prethodnu najavu putem e-pošte na adresu veterinarstvo@mps.hr, dobiti uvid u natječajnu dokumentaciju u prostorijama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, Planinska 2a, Zagreb do 14. listopada 2022. godine.

Tablica br. 1
Obavijest o donesenim Odlukama o dodjeli javnih ovlasti u sustavu provedbe veterinarske djelatnost (LINK)


30.09.2022

Izvješće o bedrenici 30.9.2022. godine


Novi slučajevi bedrenice potvrđeni su 29. rujna u konja uginulog na području pašnjaka Osekovo i 30. rujna u konja uginulog na području pašnjaka Repušnica. Predmetni pašnjaci uključeni su u zaraženo područje te se na njima provode mjere određene Naredbom o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) kojom su propisane mjere kontrole, rokovi trajanja mjera i troškovi.

U odnosu na rokove trajanja mjera i novi potvrđeni slučaj, napominjemo da su za područje pašnjaka Osekovo ponovno uvedene zabrane određene člankom 2. Naredbe u trajanju od 20 dana, a o iznimkama odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji, a rok od 20 dana teče od 26. rujna 2022. godine kada je životinja uzorkovana.

Također, za područje pašnjaka Repušnica ponovno su uvedene zabrane određene člankom 2. Naredbe u trajanju od 20 dana, a o iznimkama odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji. Rok od 20 dana teče od 28. rujna 2022. godine kada je životinja uzorkovana.

Zaražena područja zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica i dalje su područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 
Uputa o uzorkovanju i neškodljivom zbrinjavanju do daljnjega je na snazi.

Svi posjednici životinja na zaraženom području kao i lovci, moraju obavezno odmah prijaviti veterinaru uginuće životinja kako bi se provelo uzorkovanje i neškodljivo zbrinjavanje lešina.
 
Također, podsjećamo na zakonsku obvezu posjednika životinja na čitavom području Republike Hrvatske koji su dužni veterinaru odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja, uginuće ili pobačaj životinja, a veterinar pregledati životinju i procijeniti radi li se o sumnji na zaraznu bolest te ukoliko postoji sumnja, istu prijaviti na propisani način.
 
Pozivaju se svi posjednici, lovci, veterinari i svi ostali koji dolaze u kontakt sa životinjama ili borave u zaraženom području da se obavezno pridržavaju mjera osobne zaštite i svih mjera biosigurnosti kako bi se spriječilo širenje bedrenice.
29.09.2022

Edukacije ovlaštenih veterinara o prijavi bolesti


U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, u periodu od 13 - 16. rujna 2022. godine održane su interaktivne radionice za ovlaštene veterinare na temu prijave sumnje na zarazne i nametničke bolesti životinja.
 
Radionice su obuhvatile predavanje o novim odredbama zakonodavstva iz područja zdravlja životinja sukladno Uredbi 2016/429 te Zakonu o zdravlju životinja koji je u završnoj fazi donošenja. Također, nizom primjera iz prakse raspravljalo se o kriterijima za donošenje odluke o isključivanju odnosno postavljanju sumnje na bolest životinja te različitom postupanju u odnosu na navedeno. Poseban osvrt je stavljen na isključivanje odnosno postavljanje sumnje na bjesnoću u divljih životinja, postupanje kod pobačaju životinja i dr. Obuhvaćen je cjeloviti proces prijave bolesti, od postavljanja sumnje do odjave bolesti, način ispunjavanja i dostave obrazaca, komunikacija svih uključenih dionika te vođenje evidencije.
 
Na radionici koja je bila podijeljena u 7 grupa sudjelovalo je oko 120 ovlaštenih veterinara s čitavog područja Republike Hrvatske.
 
Svaki sudionik radionice, nakon pismene provjere usvojenog znanja, dobio je certifikat, a sudjelovanje na edukaciji bodovano je od strane Hrvatske veterinarske komore.
 
                        

 
                        


                       

Kalendar događanja