Kontakt


Ministarstvo poljoprivrede

Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb

Centrala: (01) 6106 111, Fax: (01) 6109 201

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane

Planinska 2a, 10 000 Zagreb

Tajnica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane: (01) 6443 540, Fax: (01) 6443 899

e-mail: veterinarstvo@mps.hr


Veterinarska inspekcija više nije u sastavu Ministarstva poljoprivrede te sve upite i prijave koji se odnose na djelokrug rada veterinarske inspekcije možete uputiti putem online obrasca na sljedećoj poveznici: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83
 Kalendar događanja