Hrana za životinje/Animal feed


Na temelju članka 6. Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje (»Narodne novine« broj: 72/08) Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane nadležna je za vođenje upisnika:
Na temelju poglavlja VI. Pravilnika o registraciji poljoprivrednika koji posluju s hranom za životinje (»Narodne novine« broj: 24/16, 16/17) Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju nadležna je za vođenje registara:
KORISNI LINKOVI:

MONITORING HRANE ZA ŽIVOTINJE:

Plan monitoringa za hranu za životinje u 2024.godini/Monitoring plan for animal feed in 2024.

Kalendar događanja