Izmjena subjekta koji koristi objekt, za izmjenu podataka o objektu ili za brisanje objekata iz upisnika odobrenih / registriranih objekata


  Za izmjenu subjekta, podataka u objektu ili brisanje objekta (registriranog ili odobrenog) potrebno je dostaviti:
  • zahtjev (Prilog 5)
  • Presliku izvatka iz Sudskog registra/Registra obrtnika/Registra udruga/Rješenje APPRR
  • Presliku aktivnog rješenja

 

 Dostaviti:

 Ministarstvo, poljoprivrede
 Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
 Planinska 2a
10 000 Zagreb

Objekti u poslovanju s hranom za životinje moraju udovoljavati uvjetima iz Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (SL L 35, 8. 2. 2005.)

Kalendar događanja