Registracija objekata u poslovanju s hranom za životinje- poveznica na obrazac zahtjeva i proceduru registracije


POSTUPAK REGISTRACIJE- svi subjekti u poslovanju s hranom za životinje osim OPG-a

Za registraciju objekta potrebno je dostaviti:

Dostaviti:
Ministarstvo, poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2a
10 000 Zagreb

Objekti u poslovanju s hranom za životinje moraju udovoljavati uvjetima iz Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (SL L 35, 8. 2. 2005.)


Registracija objekta u poslovanju s hranom za životinje- na OPG-u

Definicija OPG-a:
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: OPG) – seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo jest samostalna gospodarska i socijalna jedinica temeljena na vlasništvu i/ili uporabi proizvodnih resursa i upravljanju obitelji u obavljanju poljoprivredne djelatnosti.
Na OPG – ima se mogu obavljati registrirane djelatnosti, označene kodom R3-1, R3-2, P-1, R5-1, R5-2 i R6.

Za registraciju objekta potrebno je dostaviti:

Dostaviti:
Ministarstvo, poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Planinska 2a
10 000 Zagreb


Objekti u poslovanju s hranom za životinje moraju udovoljavati uvjetima iz Uredbe (EZ) br. 183/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. siječnja 2005. o utvrđivanju zahtjeva u pogledu higijene hrane za životinje (SL L 35, 8. 2. 2005.)


Napomena:
Dioničarska društva, društva sa ograničenom odgovornošću i obrti iako su upisani u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ne smatraju se OPG-ima i ne ispunjavaju uvjete iz članka 4. Pravilnika o registraciji i odobravanju objekata u kojima posluju subjekti u poslovanju s hranom za životinje „Narodne novine“, broj 72/08), koji se odnose na djelatnosti R5-1, R5-2, već se na njih odnose odredbe članka 3. istoga Pravilnika.

Kalendar događanja