Novosti


13.06.2024

RASPISAN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POSLOVA JAVNIH OVLASTI PROPISANIH ČLANKOM 109. STAVKOM 3. ZAKONA O VETERINARSTVU

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“ br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22 i 18/23), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. navedenoga Zakona za 119 jedinica lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“, br. 70/2024 od 12. lipnja 20224. godine (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8377531.html).

Tekst Natječaja s PRILOGOM I. Popis jedinica lokalne samouprave, PRILOGOM II. Obrazac prijave na Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu i PRILOGOM III. Tablica I. Obrazac za bodovanje na Natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu (LINK)

PRILOG III. Tablica II. Jedinice lokalne samouprave - broj uvjetnih grla i farmi, sa stanjem na dan 1. lipnja 2024. godine (LINK
06.06.2024

Obavijest o obustavi odobrenja za stavljanje u promet i opoziv svih serija na tržištu veterinarskog lijeka Kexxtone 32,4 g


Tvrtka Elanco Animal Health, nositelj odobrenja za lijek Kexxtone 32,4 g intraruminalna naprava za kontinuirano otpuštanje za goveda, u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane, provodi povlačenje serija 505103-1 i 505419-1 predmetnog veterinarskog lijeka. Povlačenje se provodi do razine ljekarni, veterinarskih klinika i veterinara.

Izravna komunikacija stručnjaka za zdravstvenu zaštitu životinja (DaHPC)

UPUTE ZA OPOZIV


05.06.2024

Ponovna potvrda ASK na području općine Bijeljina u Bosni i Hercegovini


Više informacija dostupno je klikom na poveznicu.
24.04.2024

Potvrđen slučaj američke gnjiloće u pčela u graničnom području Republike Mađarske s Republikom Hrvatskom


Dana 23. travnja 2024. godine, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane zaprimila je obavijest mađarskog veterinarskog nadležnog tijela o potvrđenom slučaju američke gnjiloće na pčelinjaku koji se nalazi u neposrednoj blizini granice Republike Hrvatske.

Dijelovi naselja Martinci Miholjački u sastavu općine Podravska Moslavina (Osječko-baranjska županija) te naselja Noskovačka Dubrava i Ilmin Dvor u sastavu općine Čađavica (Virovitičko-podravska županija) nalaze se na udaljenosti unutar 5 km od zaraženog pčelinjaka.
23.04.2024

ePosjednik


Poštovani,

obavještavamo vas da je promijenjen link putem kojeg se pristupa sustavima ePosjednik, HagrIS i VetIS. Novi link je https://stoka.mps.hr/.

Dodatno vas obavještavamo da će nakon 30. travnja 2024. pristup portalu ePosjednik biti omogućen isključivo pristup putem portala ePoljoprivreda (link https://epoljoprivreda.mps.hr/), odnosno autenticiranjem putem NIAS-a.

Portal ePoljoprivreda središnji je portal Ministarstva poljoprivrede za pristup digitalnim uslugama u nadležnosti Ministarstva. U ovom trenu već je omogućen pristup sljedećim digitalnim uslugama: Agronet, eUčenje, eZakup (i prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta), FIS (Fitosanitarni informacijski sustav), SLE (Središnja lovna evidencija), Lysacan (kućni ljubimci), Upisnik privatnih šumoposjednika te GISR (Geoinformacijski sustav ribarstva).

U slučaju poteškoća u pristupu i radu s portalom ePosjednik korisnici se mogu obratiti na sljedeće e-mail adrese:

- u slučaju tehničkih poteškoća na pomoc@mps.hr
- u slučaju poteškoća vezanih uz poslovni proces na oznacavanje@mps.hr.


Službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede na terenu pružat će pomoć posjednicima u razdoblju prilagodbe na novi način pristupa portalu ePosjednik te će na edukacijama za poljoprivrednike prezentirati novi način pristupa portalu ePosjednik i svim drugim sustavima koji su već integrirani na portal ePoljoprivreda. Uputa je dostupna putem linka Pristup portalu ePosjednik


29.03.2024

ePoljoprivreda


Poštovani,
 

Sukladno Zakonu o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/2014) Ministarstvo poljoprivrede provodi migraciju JRDŽ sustava na državnu informacijsku infrastrukturu te osigurava pristup putem elektroničke vjerodajnice, odnosno NIAS-a za korisnike ePosjednik portala.

  

Portalu ePosjednik pristupat će se putem linka https://ePoljoprivreda.mps.hr, prijavom putem NIAS-a te odabirom ikonice ePosjednik.

 

 

Portalima VETIS i HAGRIS te integracijskim servisima mijenja se domenska adresa iz https://stoka.hpa.hr u https://stoka.mps.hr

 

 

Slijedom navedenoga novi linkovi na portale i servise su sljedeći:

https://stoka.mps.hr/vetis

https://stoka.mps.hr/hagris

https://stoka.mps.hr/HagrisAPI

https://stoka.mps.hr/VetisAPI

https://stoka.mps.hr/HapihAPI

https://stoka.mps.hr/MesoAPI

https://stoka.mps.hr/PartnerAPI

https://stoka.mps.hr/PosjednikAPI

 

Migracija JRDŽ sustava započinje 29. ožujka 2024. godine u popodnevnim satima, kada se gase portali i servisi na postojećim adresama, a završava 1. travnja 2024. godine. kada će sustavi biti potpuno dostupni na novim adresama. U navedenom razdoblju može se očekivati povremena nedostupnost JRDŽ sustava.

28.03.2024

Obavijest o poništenju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti


U Narodnim novinama br. 30/24 od 13. ožujka 2024. godine objavljeno je poništenje natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22 i 18/23), KLASA: 322-08/23-01/15, URBROJ: 525-09/546-23-1 od 28. studenog 2023. godine, objavljenog 8. prosinca 2023. godine u Narodnim novinama br. 146/23, za jedinice lokalne samouprave Brod Moravice i Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, za jedinice lokalne samouprave Bilice, Primošten, Rogoznica i Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, za jedinice lokalne samouprave Dugi Rat, Podstrana, Split i Šolta u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije, za jedinicu lokalne samouprave Berek u sastavu jedinice regionalne samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije i za jedinicu lokalne samouprave Viškovci u sastavu jedinice regionalne samouprave Osječko-baranjske županije. 
20.03.2024

Ukidanje mjera u zonama ograničenja uspostavljenim zbog pojave visokopatogene influence ptica

 
Dana 18. ožujka ukidaju se mjere zabrane i/ili ograničenja premještanja peradi i proizvoda porijeklom od peradi u zonama ograničenja na području Brodsko- posavske županije.

Rješenje je dostupno na poveznici.
21.02.2024

NOVA ODLUKA o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva


Ministarstvo je donijelo novu Odluku o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva sa pripadajućom tablicom (dostupno na web stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane) - poveznica
17.01.2024

Procedura za repopulaciju objekta


Informacije o proceduri repopulacije objekata u odnosu na odredbe važeće Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj dostupne su klikom na LINK.
09.01.2024

Novi slučaj VPIP u divljih ptica na području Vukovarsko-srijemske županije


Novi slučaj VPIP (visokopatogene influence ptica) u populaciji divljih ptica potvrđen je dana 5. siječnja 2024. godine u dva crvenokljuna labuda na području naselja Sopot u Vukovarsko-srijemskoj županiji.
 
Više informacija dostupno je klikom na naslov.
21.12.2023

Nove zone ograničenja u odnosu na ASK


U Službenom listu Europske unije 20. prosinca 2023. godine objavljena je Provedbena uredba (EU) 2023/2894 po pitanju posebnih mjera kontrole u odnosu na afričku svinjsku kugu. Uredba je stupila na snagu u četvrtak 21. prosinca 2023. godine kao i novo Rješenje o zonama Ministarstva poljoprivrede.

Navedenom Uredbom sva područja u Republici Hrvatskoj koja su bila u zoni zaštite i zoni nadziranja u odnosu na pojavu afričke svinjske kuge u domaćih svinja svrstana su u Zonu ograničenja III, u kojoj su na snazi stroge mjere za sve objekte na kojima se drže svinje te dodatni uvjeti za objekte s kojih se svinje premještaju na druge objekte unutar iste zone ili u Zonu ograničenja II te u klaonice određene od Ministarstva na području Republike Hrvatske.

Od najavljenih promjena svakako je kao najvažnije potrebno naglasiti: mogućnost klanja svinja za vlastite potrebe na objektu na kojem se drže svinje uz ispunjavanje svih biosigurnosnih i drugih propisanih uvjeta za držanje svinja, uz obvezan prethodan klinički pregled veterinara.
Meso koje potječe od svinja iz Zone ograničenja III, zaklanih u odobrenim objektima za klanje moći će se stavljati na tržište kao svježe meso, isključivo za područje Republike Hrvatske.

Podsjetimo, na sastanku Stalnog odbora za zdravlje životinja održanog u Bruxellesu u petak 15. prosinca 2023. godine Hrvatska je prezentirala mjere i aktivnosti provedene u svrhu suzbijanja afričke svinjske kuge kao i ažurirani akcijski plan kojim se daju garancije za mogućnost regionalizacije određenih područja zemlje koja su do sada bila pod rigoroznim mjerama kontrole ove bolesti. Predložene mjere i akcijski plan jednoglasno su podržani od strane Europske komisije i država članica.

O opravdanosti mjera i podizanja svijesti subjekata koji drže svinje koje i dalje provodi Ministarstvo s nadležnim službama na terenu govori činjenica da od 29. studenog 2023. godine nemamo zabilježen niti jedan novi slučaj pojave afričke svinjske kuge.

Naglašavamo kako je ovo veliki uspjeh veterinarske struke i svih nadležnih službi koje su provele brojne mjere i aktivnosti na terenu te znak svim proizvođačima svinja da se pridržavanjem biosigurnosti i svih drugih propisanih mjera može nastaviti proizvodnja i poslovanje, a uz to i očuvati tradicija.

Zahvaljujemo odgovornim svinjogojcima koji su pridržavanjem mjera doprinijeli suzbijanju afričke svinjske kuge.

Također podsjećamo subjekte  na važnu obvezu prijave brojnog stanja svinja na objektu do 23.12.2023. kao i obvezu kontinuirane prijave u roku od 3 dana od nastale promjene (uginuće, premještanje, prasenje, klanje na vlastitom objektu).
14.12.2023

Objavljena nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u RH


U Narodnim novinama broj 147/23 objavljena je Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj koja je stupila na snagu u srijedu 13. prosinca 2023. godine.
U Naredbi je određena obveza subjekata da kontinuirano dojavljuju brojno stanje svinja koje drže na objektima. Također, svi subjekti koji drže svinje, a nisu dojavili brojno stanje svinja od mjeseca srpnja 2023. godine, dužni su u roku od 10 dana od stupanja na snagu ove Naredbe odnosno do 23. prosinca 2023. godine prijaviti brojno stanje svinja na svojim objektima. Svi subjekti koji drže svinje dužni su prijavljivati premještanje svinja i obvezno svaku promjenu brojnog stanja (uginuće, prasenje, premještanje, klanje na vlastitom objektu i dr.). Dojava se radi samostalnim unosom u VetIs aplikaciju, putem ovlaštene veterinarske organizacije ili putem djelatnika Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu (HAPIH) u roku od 3 dana od nastale promjene. 
Na objektima na kojima se drži 5 i više rasplodnih svinja ili više od 50 svinja ukupno uz minimalne biosigurnosne mjere propisane Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području RH (NN 1/23) i ovom Naredbom moraju imati plan biosigurnosti koji mora obuhvaćati barem: 
 1. određivanje „čistih“ i „prljavih“ područja za osoblje ovisno o tipu objekta 
 2. određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za ulazak novih držanih svinja u objekt 
 3. postupke za čišćenje i dezinfekciju prostora, prijevoznih sredstava i opreme te osobnu higijenu 
 4. pravila za osoblje o hrani u objektu i zabranu osoblju da drže svinje 
 5. ciljani periodični program informiranja osoblja objekta 
 6. određivanje i prema potrebi, ažuriranje logističkih mjera za osiguravanje primjerenog odvajanja različitih epidemioloških jedinica te za sprečavanje dolaska svinja u izravan ili neizravan kontakt s nusproizvodima životinjskog podrijetla i drugim jedinicama u objektu 
 7. postupke i upute za primjenu mjera biosigurnosti tijekom gradnje ili popravka prostora ili nastambi 
 8. interne revizije ili samoprocjenu provedbe biosigurnosnih mjera 
U zonama ograničenja I, II  (dio Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Ličko-senjske županije gdje se bolest pojavila samo u divljih svinja) i zaraženoj zoni (dio područja Zadarske županije gdje je isto ASK potvrđena samo u divljih svinja), na objektu na kojem se drže svinje i koji udovoljava svim uvjetima biosigurnosti i drugim propisanim uvjetima za držanje svinja te ako se na objektu provodi nadziranje afričke svinjske kuge i ako kliničkim pregledom provedenim od strane ovlaštenog veterinara unutar 24 sata prije klanja nisu utvrđene promjene zdravstvenog stanja svinja na objektu i svinja namijenjenih klanju dozvoljeno je klanje svinja za vlastite potrebe. Zone ograničenja od 3. studenoga 2023. dostupne su na sljedećem linku: Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja ASK

I dalje je na snazi zabrana klanja za vlastite potrebe na području ograničenja u zonama zaštite i zonama nadziranja koje obuhvaćaju cijelo područje Vukovarko-srijemske i određena područja Brodsko-posavske i Osječko-baranjske županije. Odnosno nova Naredba ne mijenja mogućnosti klanja za vlastite potrebe u odnosu na prethodnu Naredbu. U trenutku kada se steknu preduvjeti da zona zaštite i zona nadziranja u određenim područjima budu regionalizirani u zonu III i kada Ministarstvo poljoprivrede objavi novo Rješenje o zonama ograničenja bit će moguće klanje svinja za vlastite potrebe uz određene uvjete. 

Ističemo obvezu svih subjekata koji drže svinje da prijave veterinaru ako svinje pokazuju znakove bolesti, pobačaj, uginuće. Također podsjećamo da se svinje smiju držati samo na registriranim objektima u skladu sa svim mjerama biosigurnosti i uvjetima za držanje svinja.
12.12.2023

RASPISAN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POSLOVA JAVNIH OVLASTI PROPISANIH ČLANKOM 109. STAVKOM 3. ZAKONA O VETERINARSTVU

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22,18/23), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. istog zakona za 12 jedinica lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 146/2023 dana 8. prosinca 2023. godine  (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8367383.html).
Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima.
Tekst natječaja sa tablicama  LINK
 
28.11.2023

OBAVIJEST POSJEDNICIMA ŽIVOTINJA

Od dana 8. prosinca 2023. godine poslove javnih ovlasti iz članka 109. stavka 3. Zakona o veterinarstvu na jedinici lokalne samouprave Viškovci u sastavu jedinice regionalne samouprave Osječko-baranjske županije umjesto Veterinarske ambulante Unterajner d.o.o. obavljat će Veterinarska stanica Đakovo d.o.o., Kralja Tomislava 33, Đakovo. 
23.11.2023

Zbog visokog rizika od pojave visokopatogene influence ptica u Republici Hrvatskoj naređuje se obvezno držanje domaće peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama


Dana 15. studenog 2023. potvrđeno je izbijanje influence ptica u općini Oriovac na području Brodsko- posavske županije. Nastavno na potvrdu influence ptica, Rješenjem od strane Ministarstva poljoprivrede određena je zona zaštite i zona nadziranja, a koje se odgovarajući primjenjuje na subjekte u zoni ograničenja koji drže perad i ptice u zatočeništvu te na druge relevantne pravne ili fizičke osobe. Dodatnim laboratorijskim testovima, zaključno s danom 20. studenog 2023. dokazano je da se radi o visokopatogenoj influenci ptica podtipa H5N1.

U zoni ograničenja (zona zaštite i zona nadziranja) određenoj zbog pojave influence ptica, zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda i drugih materijala kojima bi se mogla proširiti predmetna bolest. Eventualna izuzeća o premještanju moguća su u skladu s odredbama Delegirane uredbe (EU) 2020/687 i odobrenjem od strane veterinarske inspekcije državnog inspektorata.

Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN 138/23), koja je stupila na snagu 18. studenoga 2023. godine, propisuje mjere obveze držanja sve peradi i ptice u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi. Obavezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi. Mjere se odnose na područje cijele Republike Hrvatske.


Zbog povećanog broja izbijanja bolesti i u domaće peradi i u divljih ptica, europske institucije kontinuirano obavještavaju o visokoj vjerojatnosti pojave bolesti i „nove epidemije“ na europskom kontinentu koja se očekuje tijekom jesenske migracije divljih ptica močvarica obzirom da iste direktno i indirektno ugrožavaju gospodarstva s domaćom peradi.

U svrhu ranog otkrivanja visokopatogene influence ptica, iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.

Ovim putem Ministarstvo poljoprivrede apelira na odgovorno ponašanje svih subjekata koji drže perad i ptice u zatočeništvu sa zamolbom da se pridržavaju odredbi Naredbe kako bi se spriječila daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi i ptica u zatočeništvu.


NAREDBA o mjerama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN, 138/2023)

RJEŠENJE o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja influence ptica 

10.11.2023

Pojašnjenje mjera zona ograničenja I. i II. za divlje svinje


Informacije o izuzećima sukladno Provedbenoj uredbi (EU) 2023/594 vezano na svježe meso, mesne proizvode i sve druge proizvode životinjskog podrijetla dobivene od divljih svinja možete pronaći klikom na POJAŠNJENJE
03.11.2023

Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja ASK


NOVO Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 3. studenoga 2023. godine dostupno je klikom na RJEŠENJE.
03.11.2023

OBAVIJEST POSJEDNICIMA ŽIVOTINJA

Od dana 1. studenog 2023. godine poslove iz članka 109. stavka 3. Zakona o veterinarstvu na jedinici lokalne samouprave Berek u sastavu jedinice regionalne samouprave Bjelovarsko-bilogorske županije umjesto Veterinarske ambulante Sedlić d.o.o. obavlja Veterinarska stanica Bjelovar d.o.o., Slavonska cesta 4, 43000 Bjelovar. 
25.10.2023

Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja ASK


NOVO Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 25. listopada 2023. godine dostupno je klikom na RJEŠENJE.
19.10.2023

Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja ASK


NOVO Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 16. listopada 2023. godine dostupno je klikom na RJEŠENJE.
16.10.2023

Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja ASK


NOVO Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 13. listopada 2023. godine dostupno je klikom na RJEŠENJE.
05.10.2023

Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja ASK - 4. listopad 2023.


NOVO Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 4. listopada 2023. godine dostupno je klikom na RJEŠENJE.
27.09.2023

Odluka o izmjeni odluke VPG


Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2023. godini od 11. rujna 2023. godine dostupna je klikom na Odluka.
12.09.2023

Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge 11. rujan 2023.


NOVO Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge od 11. rujna 2023. godine dostupno je klikom na RJEŠENJE
23.08.2023

Isplate potpora za proizvođače svinja za ublažavanje afričke svinjske kuge


U petak 25. kolovoza 2023. godine Ministarstvo poljoprivrede i Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju počinju s isplatama potpora za proizvođače svinja za ublažavanje posljedica afričke svinjske kuge.

Više informacija dostupno je klikom na Isplate potpora za proizvođače svinja za ublažavanje ASK.
22.08.2023

Poništenje dijela Natječaja

U Narodnim novinama broj 95/2023 od 18. kolovoza  2023. godine Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavila je poništenje dijela Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, KLASA: 322-01/23-01/39, URBROJ: 525-09/546-23-1 od 20. travnja 2023. godine, objavljenog 26. travnja 2023. godine u Narodnim novinama br. 45/2023, za jedinice lokalne samouprave Brod Moravice, Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, za jedinice lokalne samouprave Bilice, Primošten, Rogoznica, Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, za jedinice lokalne samouprave Dugi Rat, Podstrana, Split, Šolta u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije.  
04.08.2023

Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (28. srpnja 2023.)


Dana 28. srpnja na snagu je stupila nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, objavljena u 'Narodnim novinama' broj 87/2023.
Predmetna Naredba dostupna je na sljedećoj poveznici:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_87_1361.html
04.08.2023

Edukativni materijali o afričkoj svinjskoj kugi


Na sljedećoj poveznici možete pronaći više informacija o afričkoj svinjskoj kugi:
Javna kampanja
21.07.2023

Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj

Na snagu je stupila nova Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, objavljena u Narodnim novinama broj 82/2023.
Predmetna Naredba dostupna je na sljedećoj poveznici:
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_07_82_1291.html
 
19.07.2023

Novi propisi vezani za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge na području Republike Hrvatske

Do dana 19. srpnja 2023. godine afrička svinjska kuga potvrđena je na ukupno 112 objekata s domaćim svinjama na području Brodsko- posavske i Vukovarsko- srijemske županije.

Bolest je do danas potvrđena i u tri divlje svinje s područja Vukovarsko- srijemske, Sisačko- moslavačke i Karlovačke županije.


Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, objavljena u Narodnim novinama broj 80/2023, stupila je na snagu dana 19. srpnja 2023. godine. 

Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj 80 2023


Zone ograničenja i zaražene zone određene su sljedećim rješenjem:


Rješenje o određivanju zona ograničenja i zaraženih zona zbog izbijanja afričke svinjske kuge
17.07.2023

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva

Ministarstvo je donijelo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva sa pripadajućom tablicom (dostupno na web stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane). Ovim putem vas obavještavamo da svi računi za usluge pa nadalje budu dostavljeni u skladu s Odlukom i ovom dopunom i izmjenom Odluke, Naputkom o dostavi računa te popratnom dokumentacijom.
POVEZNICA: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva
07.07.2023

Proširenje zona ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge: 
Zona zaštite:
 
općina Drenovci, općina Gunja, općina Privlaka i općina Babina Greda
 
Zona nadziranja:
 
Na području Vukovarsko-srijemske županije općina Andrijaševci, općina Bošnjaci, općina Cema, općina Gradište, općina Nijemci, grad Otok, općina Stari Jankovci, općina Vrbanja, grad Vinkovci, , općina Bogdanovci , općina Borovo, općina lvankovo, općina Jarmina, općina Lovas, općina Markušica, općina Negoslavci, općina Nuštar, općina Stari Mikanovci, općina Štitar, općina Tompojevci, općina Tordinci, općina Tovarnik, općina Trpnija, općina Vođinci, grad Ilok, grad Vukovar i grad Županja.

Na području Brodsko-posavske županije općina Gundinci, općina Sikirevci i općina Slavonski Šamac.

U zonama ograničenja provode se mjere određene Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, a koja je donesena na temelju članka 36. stavka 6. Zakona o zdravlju životinja:

Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 70/23)
Ispravak Naredbe (NN 71/23)
Dopuna Naredbe o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 73/23)

Rješenje o proglašenju zona ograničenja KLASA UP/I 322-01/23-01/22, URBROJ 525-09/564-23-2 od 5. srpnja 2023. godine.

Zone ograničenja mijenjati će se ovisno o razvoju epidemiološke situacije.
29.06.2023

ODREĐENE ZONE OGRANIČENJA ZBOG IZBIJANJA AFRIČKE SVINJSKE KUGE

Kao zone ograničenja zbog izbijanja afričke svinjske kuge određuju se sljedeća područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji:

Zona zaštite:
općina Drenovci, općina Gunja, općina Privlaka

Zona nadziranja:
općina Andrijaševci, općina Bošnjaci, općina Cema, općina Gradište, općina Nijemci, grad Otok, općina Stari Jankovci, općina Vrbanja, grad Vinkovci, općina Babina Greda, općina Bogdanovci , općina Borovo, općina lvankovo, općina Jarmina, općina Lovas, općina Markušica, općina Negoslavci, općina Nuštar, općina Stari Mikanovci, općina Štitar, općina Tompojevci, općina Tordinci, općina Tovarnik, općina Trpnija, općina Vođinci, grad Ilok, grad Vukovar, grad Županja

U zonama ograničenja provode se mjere određene Naredbom o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj, a koja je donesena na temelju članka 36. stavka 6. Zakona o zdravlju životinja.

Zone ograničenja mijenjati će se ovisno o razvoju epidemiološke situacije.
23.06.2023

AFRIČKA SVINJSKA KUGA SVE BLIŽE HRVATSKOJ


U Bosni i Hercegovini potvrđena je afrička svinjska kuga.
Prijava je u sustav prijave bolesti Europske unije - ADIS zaprimljena 22. lipnja 2023. godine pola sata prije ponoći. Prema trenutno dostupnim informacijama ASK je potvrđena u jedne domaće svinje na području Bijeljine.Radi se o pojavi ASK najbliže hrvatskoj granici do sada što predstavlja iznimno visoki rizik za unos virusa ASK u Republiku Hrvatsku. Pretpostavka je da se virus ASK na područje BiH proširio iz Srbije gdje se ova bolest nezaustavljivo širi i u domaćih i u divljih svinja. Samo do 15. lipnja 2023. godine, Srbija je putem sustava ADIS prijavila čak 180 slučajeva ASK u divljih svinja i 131 izbijanje u domaćih svinja.
ASK je kontagiozna virusna zarazna bolest isključivo domaćih i divljih svinja, koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost svinja može doseći i 100%. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, ali se vrlo brzo širi bez obzira na granice te ima ozbiljne socioekonomske i javno zdravstvene posljedice što ima izrazito negativan utjecaj na međunarodni promet svinja, svinjskog mesa i proizvoda podrijetlom od svinja.

Pozivaju se svi držatelji svinja i lovci, a i svi ostali, koji uoče uginule domaće ili divlje svinje ili one koje pokazuju znakove bolesti da isto odmah prijave najbližoj veterinarskoj organizaciji ili na dežurni kontakt mobitel Ministarstva poljoprivrede:  099/4392-507!

Podsjećamo da su u Hrvatskoj i dalje na snazi pojačane preventivne mjere kojim je glavni cilj očuvanje trenutno povoljnog statusa Republike Hrvatske, ali i rano otkrivanje unosa virusa ASK kako bi se pravovremeno i žurno u slučaju pojave bolesti provele mjere radi sprječavanja daljnjeg širenja. U slučaju pojave ASK ugrožena je cjelokupna svinjogojska proizvodnja u Republici Hrvatskoj pa je od općeg interesa da se pojava ove bolesti spriječi, a u slučaju njene pojave da se što ranije otkrije kako bi posljedice izbijanja bile svedene na najmanju moguću mjeru.
Ministarstvo je, svjesno sve većeg rizika od pojave ove bolesti u Hrvatskoj, dodatno pojačalo preventivne mjere donošenjem nove Naredbe o mjerama sprječavanja pojave i ranog otkrivanja afričke svinjske kuge u Republici Hrvatskoj (NN 62/23) koja je na snazi od 10. lipnja ove godine. Naredbom je tako propisana provedba godišnje kategorizacije svih objekata na kojima se drže svinje koji ne zadovoljavaju uvjete biosigurnosti (kategorija 1) s ciljem njihovog unaprjeđenja u višu kategoriju. S objekata kategorije 1 koji ne primjenjuju osnovne mjere biosigurnosti, zabranjeno je premještati svinje, osim izravno u klaonicu, a klanje za vlastite potrebe dozvoljeno je tek nakon provedenog kliničkog pregleda svinja od strane veterinara.
Naglašavamo, da je u slučaju pojave ASK, naknada štete zbog provedenih mjera kontrole, moguća isključivo za one subjekte (držatelje svinja) koji su na vrijeme prijavili sumnju ili uginuća i koji su primjenjivali sve propisane mjere.
Stoga se pozivaju svi držatelji svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera, posebno svih propisanih mjera biosigurnosti te da svaku pojavu bolesti i uginuće odmah i bez odlaganja prijave svojim veterinarima. Strogo je zabranjeno unošenje proizvoda životinjskog podrijetla na farme svinja, prijevoz svinja u prijevoznim sredstvima koja nisu očišćena, oprana i dezinficirana, premještanje svinja iz jednog uzgoja u drugi bez propisane popratne dokumentacije (svjedodžba o zdravstvenom stanju i dokumentacija o premještanju), kao i držanje svinja na neregistriranim objektima kao i na objektima s otvorenim držanjem bez odobrenja veterinarske inspekcije Državnog inspektorata te zakapanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla.
Lovoovlaštenici su se također dužni pridržavati biosigurnosnih mjera prije, tijekom i nakon lova te aktivno tražiti i prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svaku pronađenu uginulu divlju svinju (uključujući i stradale u prometu i odstrijeljene bolesne) u svrhu pretraživanja na ASK.

Više informacija o ASK i trenutnoj proširenosti možete pronaći na poveznici: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4546.
 
26.05.2023

Obavijest o terminima i mjestima edukacije veterinarskih djelatnika

Pozivamo zainteresirane djelatnike ovlaštenih veterinarskih organizacija, kao i veterinarske inspekcije DIRH-a da sudjeluju u edukaciji u koja se odnosi na provedbu VPG-a 2023 i provedbu Naredbe. Obavještavamo vas da je ministrica poljoprivrede donijela Odluku o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2023. godini KLASA: 322-01/23-01/20; URBROJ 525-09/590-23-1 od 10. svibnja 2023. godine koju smo vam dostavili ranije elektronskom poštom.

U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Veterinarskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskom veterinarskom komorom,  Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je provedbu edukacija namijenih u prvome redu ovlaštenim veterinarima, a koje će se održati u sljedećim terminima:

31. svibnja 2023. velika dvorana HGK Split, Trumbićeva obala 4, 21000, Split, (50 mjesta) u terminu od 11-14 sati, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija,
2. lipnja 2023. velika dvorana HGK Osijek, Europska avenija 13, 31000 Osijek, (50 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija,
6. lipnja 2023. velika dvorana HGK Varaždin, Petra Preradovića 17, 42000 Varaždin, (40 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Koprivničko-križevačka, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska županija,
13. lipnja 2023. Klinička predavaonica Veterinarskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Heinzelova 55, 10000 Zagreb, (90 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Karlovačka, Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka i Bjelovarsko-bilogorska županija.
15. lipnja 2022. velika dvorana HGK Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, 51000, Rijeka, (40 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija,

Edukacije će provesti djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, i to o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2023. godini u skladu s Odlukom ministrice poljoprivrede KLASA: 322-01/23-01/20; URBROJ 525-09/590-23-1 od 10. svibnja 2023. godine i u području zdravlja životinja, a vezano na provedbu mjera propisanih Naredbom o provedbi i financiranju mjera sprječavanja, kontrole i nadziranja bolesti životinja na području Republike Hrvatske (NN 1/23), kategorizaciju objekata koji drže svinje u donosu na biosigurnost te postupanju prilikom prijave sumnje na bolesti. 
23.05.2023

Novi slučajevi visokopatogene influence u divljih ptica na području Zagrebačke županije

U ponedjeljak, 22. svibnja 2023. godine, u dvije crvenokljune čigre, nađene uginule na području Zagrebačke županije (jezero Siromaja) utvrđena je visokopatogena influenca ptica podtipa H5N1.

Podsjećamo subjekte koji drže perad i ptice u zatočeništvu te lovoovlaštenike na primjenu općih mjera biosigurnosti  kao i da je zbog  rizika od pojave i širenja influence ptica te u svrhu njenog ranog otkrivanja i sprječavanja daljnjeg širenja, na čitavom području Republike Hrvatske i dalje na snazi NAREDBA  O MJERAMA ZA SPRJEČAVANJE POJAVE I ŠIRENJA INFLUENCE PTICA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE (NN 52/2023).

Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099 439 2507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.  
19.05.2023

Nova Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske


U Narodnim novinama broj 52/2023 objavljena je Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske.

Predmetnom Naredbom ukinuta je Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 135/22) koja je propisivala obvezu držanja peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama no zbog i dalje povećanog rizika od izbijanja bolesti određena je obveza držanja peradi i ptica u zatočeništvu u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama.

Poveznica na Naredbu je sljedeća: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_05_52_877.html.

18.05.2023

Izvješće o bedrenici 17.05.2023. godine


S obzirom na izvanrednu situaciju po pitanju poplava i zaprimljenu informaciju od strane Operativnog centra civilne zaštite, na području Sisačko-moslavačke županije u Lonjskom polju potrebno je žurno izmjestiti životinje s obzirom da će se u retenciju upuštati voda.

S obzirom na navedeno i radi omogućavanja premještanja životinja, nastavno na informaciju od 16. svibnja 2023., izuzeće za premještanje životinja primjenjuje se na sve životinje koje subjekti nisu pravovremeno zbrinuli i nalaze se još na pašnjaku Osekovo, a bez posebnog pojedinačnog odobrenja od strane veterinarskog inspektora, ako to nije moguće provesti. Naknadno, ovisno o situaciju, odredit će se duge mjere ili aktivnosti s obzirom na procjenu situacije.

Sve informacije nalaze se na našoj internetskoj stranici www.veterinarstvo.hr a za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na sljedeće kontakte: e-mail: veterinarstvo@mps.hr tel: 01/6443 540 mob: 099/4392-507 - dežurstvo izvan radnog vremena. 
17.05.2023

Izvješće o bedrenici 16.05.2023. godine

Novi slučaj bedrenice potvrđen je dana 15. svibnja 2023. godine u konja uginulog na području pašnjaka Osekovo. Mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti određene člankom 2. točkama 4. do 7. Naredbe o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) za područje pašnjaka Osekovo ponovno se uvode i traju do 28. svibnja 2023. godine.

Područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji određena su zaraženim područjem zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica te se na njima i dalje provode određene mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti. O mogućim izuzećima u odnosu na zabrane premještanja odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji na zaraženom području.

Sve informacije nalaze se na našoj internetskoj stranici www.veterinarstvo.hr a za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na sljedeće kontakte: e-mail: veterinarstvo@mps.hr tel: 01/6443 540 mob: 099/4392-507 - dežurstvo izvan radnog vremena. 
03.05.2023

RASPISAN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POSLOVA JAVNIH OVLASTI PROPISANIH ČLANKOM 109. STAVKOM 3. ZAKONA O VETERINARSTVU

 Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22,18/23), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. istog zakona za 13 jedinica lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 45/2023 dana 26. travnja 2023. godine  (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8355458.html).
Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima.
Tekst natječaja sa tablicama (LINK).
11.04.2023

Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti

U Narodnim novinama broj 38/2023 od 5. travnja 2023. godine Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavilo je poništenje Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, KLASA: 322-01/23-01/2, URBROJ: 525-09/546-23-1 od 27. veljače 2023. godine, objavljenog 1. ožujka 2023. godine u „Narodnim novinama“ br. 24/2023, za jedinice lokalne samouprave Brod Moravice, Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, za jedinice lokalne samouprave Bilice, Primošten, Rogoznica, Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, za jedinice lokalne samouprave Dugi Rat, Komiža, Podstrana, Solin, Split, Šolta, Vis u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije. 
31.03.2023

Odluka o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva


Ministarstvo je donijelo Odluku o visini i opsegu naknada za troškove provedbe propisanih mjera iz područja veterinarstva sa pripadajućom tablicom (dostupno na web stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane) - poveznica. Ovim putem vas obavještavamo da svi računi za usluge obavljene od 1. travnja 2023. godine pa nadalje budu dostavljeni u skladu s Odlukom, Naputkom o dostavi računa te popratnom dokumentacijom.
20.03.2023

Veterinarski obrasci


Obavještavamo vas da je od ponedjeljka 20.03.2023. u funkciji i aktivan novi modul Obrasci u bazi podataka VetIs (hpa.hr). Narudžba veterinarskih obrazaca stoga više nije moguća putem dosadašnje SVIS aplikacije. Upute za narudžbu dostupne su pod dokumentima u Vetis aplikaciji. U slučaju da nemate pristup aplikaciji, molimo Vas da Zahtjev dostavite na: veterinarstvo@mps.hr
10.03.2023

RASPISAN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POSLOVA JAVNIH OVLASTI PROPISANIH ČLANKOM 109. STAVKOM 3. ZAKONA O VETERINARSTVU


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13, 115/18, 52/21, 83/22, 152/22,18/23), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. istog zakona za 13 jedinica lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 24/2023 dana 1. ožujka 2023. godine.
Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima.
Tekst natječaja s tablicama nalazi se na poveznici:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8352485.html
24.02.2023

Izvješće o bedrenici 23.02.2023. godine


Novi slučaj bedrenice potvrđen je dana 16. veljače 2023. godine u konja uginulog na području pašnjaka Osekovo.
Mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti određene člankom 2. točkama 4. do 7. Naredbe o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) za područje pašnjaka Osekovo ponovno se uvode i traju do 4. ožujka 2023. godine.
Područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji određena su zaraženim područjem zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica te se na njima i dalje provode određene mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti.

O mogućim izuzećima u odnosu na zabrane premještanja odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji na zaraženom području.
Sve informacije nalaze se na našoj internetskoj stranici www.veterinarstvo.hr a za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na sljedeće kontakte:

e-mail: veterinarstvo@mps.hr
tel: 01/6443 540
mob: 099/4392-507 - dežurstvo izvan radnog vremena.

03.02.2023

Polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike


Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u utorak 28.02.2023. godine, s početkom u 8:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
31.01.2023

Izvješće o bedrenici 31.1.2023. godine


Novi slučaj bedrenice potvrđen je dana 27. siječnja 2023. godine u konja uginulog na području pašnjaka Osekovo.

Mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti određene člankom 2. točkama 4. - 7. Naredbe o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) za područje pašnjaka Osekovo ponovno se uvode i traju do 10. veljače 2023. godine.

Područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji određena su zaraženim područjem zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica te se na njima i dalje provode određene mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti.

O mogućim izuzećima u odnosu na zabrane premještanja odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji na zaraženom području.
Sve informacije nalaze se na našoj internetskoj stranici www.veterinarstvo.hr a za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na sljedeće kontakte:
e-mail: veterinarstvo@mps.hr

tel: 01/6443 540

mob: 099/4392-507 - dežurstvo izvan radnog vremena.
26.01.2023

Novi slučaj visokopatogene influence kod divlje ptice u Istarskoj županiji


Potvrđen je novi slučaj visokopatogene influence ptica dana 24. siječnja 2023. godine kod crvenokljunog labuda na području grada Umaga u Istarskoj županiji. Ukupno su tijekom 2023. godine na području RH potvrđena dva izbijanja VPIP kod divljih ptica (3 pozitivne životinje na dvije lokacije), dok je zadnje izbijanje bolesti kod domaće peradi zabilježeno u studenom 2022. godine.

Od 22. studenog 2022. godine na snazi je Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (objavljena u Narodnim novinama broj 135/2022). Mjere propisane predmetnom Naredbom se odnose na područje cijele Republike Hrvatske, a određuju obvezno držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi, a obavezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi.
 
U peradi oboljele od influence javljaju se sljedeći znakovi bolesti:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun,
 • cijanoza kreste i podbradnjaka,
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu,
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša  kvaliteta ljuske jajeta,
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.

I ovim putem podsjećamo subjekte da poštuju biosigurnosne mjere u uzgojima te da svaku promjenu zdravstvenog stanja ili uginuća životinja bez odgađanja prijave svom veterinaru.
19.01.2023

Novi slučajevi visokopatogene influence ptica u divljih ptica na području Koprivničko- križevačke županije


U ponedjeljak, 16. siječnja 2023. godine, utvrđena je visokopatogena influenca ptica (VPIP) podtipa H5N1 kod dvije lešine crvenokljunih labudova na području jezera Šoderica u Koprivničko- križevačkoj županiji. 
 
Prema informacijama Europske agencije za sigurnost hrane, broj slučajeva u ptica vodarica i domaće peradi i dalje je u porastu. Epidemija visokopatogene influence ptica koja je u tijeku predstavlja najveću zabilježenu epidemiju ove bolesti na području Europe do sada. Od početka epidemije u listopadu 2021. godine do danas ukupno je prijavljeno 7 233 izbijanja (2 930 izbijanja u domaće peradi, 355 izbijanja u ptica u zatočeništvu i 3 948 slučajeva u divljih ptica) u ukupno 37 europskih zemalja. Na zaraženim farmama usmrćeno je više od 50 milijuna peradi.
 
Prikaz broja izbijanja visokopatogene influence ptica u peradi u državama članicama EU tijekom siječnja 2023. godine
Europski centar za sprečavanje i kontrolu bolesti zaključio je da je rizik od zaražavanja ljudi nizak, odnosno nizak do srednje visok za osobe koje su profesionalno izložene ovoj bolesti.
 
Od 22. studenog 2022. godine na snazi je Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (objavljena u Narodnim novinama broj 135/2022). Mjere propisane predmetnom Naredbom se odnose na područje cijele Republike Hrvatske, a određuju obvezno držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi, a obavezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi.
 
U peradi oboljele od influence javljaju se sljedeći znakovi bolesti:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun,
 • cijanoza kreste i podbradnjaka,
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu,
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša  kvaliteta ljuske jajeta,
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.
I ovim putem podsjećamo subjekte da poštuju bio sigurnosne mjere u uzgojima te da svaku promjenu zdravstvenog stanja ili uginuća životinja bez odgađanja prijave svom veterinaru.
03.01.2023

Pojava epizootske hemoragijske bolesti u Europskoj uniji


Tijekom studenog 2022. u Italiji na otocima Siciliji i Sardiniji potvrđeni su prvi slučajevi epizootske hemoragijske bolesti u goveda u Europskoj uniji.

Epizootska hemoragijska bolest (eng. Epizootic haemorrhagic disease, EHD) je vektorska nekontagiozna virusna bolest domaćih i divljih preživača, prvenstveno bjelorepih jelena (Odocoileus virginianus) i goveda. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/1882 kategorizirana je u D i E skupine bolesti. Ovce i koze također su osjetljive, ali obično ne razviju kliničke znakove bolesti. Uzročnik bolesti je virus iz roda Orbivirus i srodan je virusu bolesti plavog jezika (BPJ). Bolest se prenosi komarčićima (Culicoides spp.) što uvjetuje sezonsku pojavu bolesti, uglavnom u kasno ljeto i jesen. Bjelorepi jelen je najteže pogođena vrsta, pri čemu perakutni oblik ima visoku stopu smrtnosti. Uginuće nastupa za 12 sati, a najkasnije za 2-5 dana. Klinički znakovi sllični su onima pri infekciji virusom BPJ. U goveda se klinički znakovi javljaju rijetko, a mogu se javiti: gubitak apetita, povišena tjelesna temperatura, groznica, otečen jezik plavkaste boje (cijanoza i otok), pojačano slinjenje, upala očnih spojnica (konjunktivitis), upala sluznice usta, respiratorni poremećaji, mršavost, hromost, i cvenilo kože vimena. Uginuće može nastupiti kao rezultat dehidracije i komplikacije uslijed upale pluća.
Zbog pojave EHD uspostavljena je zona ograničenja sa zabranom premještanja svih preživača u radijusu od 150 km oko žarišta.

U uzorcima životinja sa Sardinije i Sicilije genotipizacijom i sekvenciranjem cijelog genoma virusa potvrđeno je izravno sjevernoafričko podrijetlo virusa koji je identičan soju izoliranom u Tunisu. Obzirom na trenutnu rasprostranjenost istog virusa u Tunisu, a vjerojatno i njemu susjednim zemljama, mogao se, baš kao u ranijim slučajevima prodora virusa BPJ, predvidjeti prodor bolesti u države južne Europe.

S obzirom da se radi o bolesti koju prenose vektori, pozivaju se subjekti i veterinari da u području županija srednje i južne Dalmacije dodatno obrate pažnju na znakove koji bi mogli uputiti na ovu bolest.

I ovim putem podsjećaju se posjednici životinja da sve kliničke znakove bolesti žurno i bez odgađanja prijave veterinarima u svrhu kliničkog pregleda i uzorkovanja s ciljem ranog otkrivanja ove bolesti.
22.12.2022

Izvješće o bedrenici 22.12.2022. godine


Novi slučaj bedrenice potvrđen je dana 21. prosinca 2022. godine u konja uginulog na području pašnjaka Osekovo.
 
Mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti određene člankom 2. Naredbe o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) za područje pašnjaka Osekovo produžuju se do 4. siječnja 2023. godine.
Područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji određena su zaraženim područjem zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica te se na njima i dalje provode odgovarajuće mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti.
 
O mogućim izuzećima u odnosu na zabrane premještanja odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji na zaraženom području.
 
Sve informacije nalaze se na našoj internetskoj stranici www.veterinarstvo.hr a za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na sljedeće kontakte:
 
e-mail: veterinarstvo@mps.hr
 
tel: 01/6443 540
 
mob: 099/4392-507 - dežurstvo izvan radnog vremena.
02.12.2022

Nove informacije o potvrđenim slučajevima bedrenice na pašnjaku Osekovo


Novi slučajevi bedrenice potvrđeni su dana 1. prosinca 2022. godine u životinja uginulih na području pašnjaka Osekovo.
 
Mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti određene člankom 2. Naredbe o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) za područje pašnjaka Osekovo produžuju se do 18. prosinca 2022. godine.
Područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji određena su zaraženim područjem zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica te se na njima i dalje provode odgovarajuće mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti.
 
O mogućim izuzećima u odnosu na zabrane premještanja odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji na zaraženom području.
 
Sva dodatna pitanja možete uputiti na sljedeće kontakte:
 
e-mail: veterinarstvo@mps.hr
 
tel: 01/6443 540
 
mob: 099/4392-507 - dežurstvo izvan radnog vremena.
25.11.2022

Nove informacije o potvrđenim slučajevima bedrenice na pašnjacima Osekovo i Gornja Gračenica


Novi slučajevi bedrenice potvrđeni su dana 24. studenog 2022. godine u životinja uginulih na područjima pašnjaka Osekovo i Gornja Gračenica.
Mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti određene člankom 2. Naredbe o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) za područje:
 • pašnjaka Osekovo, produžuju se do 7. prosinca 2022. godine.
 • pašnjaka Gornja Gračenica uvode se i traju do 5. prosinca 2022. godine.
Područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji određena su zaraženim područjem zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica te se na njima i dalje provode odgovarajuće mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti.
O mogućim izuzećima u odnosu na zabrane premještanja odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji na zaraženom području.
25.11.2022

Izmjene područja u zoni ograničenja u gradskim četvrtima Novi Zagreb- zapad i Brezovica u Gradu Zagrebu zbog pojave visokopatogene influence ptica u peradi


Na području Zagrebačke županije u naselju Gornji Stupnik dana 16. studenog 2022. godine potvrđena je visokopatogena influenca ptica podtipa H5N1.
Dana 17. studenog 2022. godine na službenoj mrežnoj stranici Ministarstava poljoprivrede, objavljena su područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije obuhvaćena zonom zaštite i zonom nadziranja. U svrhu detaljnijeg određivanja granica gradskih četvrti Novi Zagreb- zapad i Brezovica na području Grada Zagreba, dana 22. studenog 2022. godine na snagu je stupila izmjena rješenja kojim je određeno sljedeće:

1.) U zoni zaštite do 6. prosinca 2022. godine nalaze se područja:

a) grad Zagreb, gradske četvrti Brezovica naselje Horvati i na području gradske četvrti Novi Zagreb- zapad naselje Ježdovec.

b) Zagrebačka županija:
 • općina Samobor, naselje Rakov potok;
 • općina Stupnik, naselja Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež;
 • općina Sveta Nedjelja, naselja Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica i Žitarka.
 
Nakon proteka navedenog datuma, od 7. prosinca do 15. prosinca 2022. godine područja navedena u zoni zaštite postaju područja zone nadziranja

2.) U zoni nadziranja do 15. prosinca 2022. godine  nalaze se područja:

a) grad Zagreb:
 • Gradska četvrt Brezovica, naselja: Brezovica, Demerje, Desprim, Drežnik Brezovički, Goli Breg, Grančari, Hudi Bitek, Kupinečki Kraljevec i dio naselja Hrvatski Leskovac koje pripada gradskoj četvrti Brezovica;
 • Gradska četvrt Novi Zagreb – zapad naselja: Botinec, Gornji Čehi, Lučko i dio naselja Hrvatski Leskovac koje pripada gradskoj četvrti Novi Zagreb - zapad;
 • Gradske četvrti Podsused-Vrapče i Stenjevec
b) Zagrebačka županija:
 • općina Jastrebarsko, naselje Stankovo;
 • općina Klinča Sela, naselja Beter, Donja Purgarija, Donja Zdenčina, Goli Vrh, Gonjeva, Gornja Purgarija, Gornja Zdenčina, Klinča Sela, Kozlikovo, Kupinec, Novo Selo Okičko, Poljanica Okićka, Repišće i Tržić;
 • općina Pisarovina, naselje Bratina;
 • općina Samobor, naselja Celine Samoborske, Cerje Samoborsko, Dolec Podokićki, Domaslovec, Drežnik Podokićki, Falašćak, Farkaševec Samoborski, Galgovo, Gradna, Hrastina Samoborska, Kladje, Klake, Konšćica, Mala Rakovica, Medsave, Molvice, Pavučnjak, Petkov Breg, Podgrađe Podokićko, Samobor, Savršćak, Slavagora, Sveti Martin pod Okićem, Velika Rakovica i Vrbovec Samoborski;
 • općina Sveta Nedjelja, naselja Bestovje, Brezje, Jagnjić Dol, Novaki, Orešje, Rakitje, Srebrnjak, Strmec, Sveta Nedjelja i Svetonedeljski Breg;
 • općina Zaprešić, naselja Šibice, Ivanec Bistranski i Zaprešić.
U navedenim zonama s ciljem pravovremenog otkrivanja influence ptica i sprječavanja širenja bolesti ovlaštene veterinarske organizacije provode daljnje mjere i aktivnosti.

22.11.2022

Na snazi Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica u RH


Naredba o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske stupila je na snagu u utorak, 22. studenog 2022. godine te je objavljena u Narodnim novinama broj 135/2022. Mjere se odnose na područje cijele Republike Hrvatske, a određuju obvezno držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi, a obavezna je provedba higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi.

U zonama ograničenja (zona zaštite i zona nadziranja) određenima zbog pojave visokopatogene influence ptica na području Zagrebačke županije, zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda i drugih materijala kojima bi se mogla proširiti influenca ptica. U svrhu ranog otkrivanja visokopatogene influence ptica iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu. 

Ovim putem Ministarstvo poljoprivrede apelira na odgovorno ponašanje svih posjednika peradi i ptica u zatočeništvu sa zamolbom da se pridržavaju odredbi Naredbe kako bi se spriječila daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi te širenje ove bolesti i time umanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito. Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je 24-satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u ptica.
17.11.2022

Određene zone ograničenja zbog pojave visokopatogene influence ptica kod peradi na području Zagrebačke županije


Na području Zagrebačke županije u naselju Gornji Stupnik  je u srijedu, 16. studenog 2022. godine potvrđena visokopatogena influenca ptica podtipa H5N1. Pod nadzorom Državnog inspektorata Republike Hrvatske na zaraženom gospodarstvu ovlaštena veterinarska organizacija provela je sve mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/687, uključujući i preventivno usmrćivanje peradi, neškodljivo uklanjanje lešina i jaja te čišćenje i dezinfekciju gospodarstva. Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zonu ograničenja koja se sastoji od zone zaštite (zaraženo područje) i zone nadziranja (ugroženo područje) u krugu od 3 i 10 km od zaraženog dvorišta.

U zoni zaštite do 6. prosinca 2022. godine nalaze se područja:

a) grada Zagreba: gradske četvrti Brezovica i Novi Zagreb- zapad
b) Zagrebačke županije:
 • općina Samobor, naselje Rakov potok;
 • općina Stupnik, naselja Donji Stupnik, Gornji Stupnik i Stupnički Obrež;
 • općina Sveta Nedjelja, naselja Kalinovica, Kerestinec, Mala Gorica i Žitarka.
Nakon proteka navedenog datuma, od 7. prosinca do 15. prosinca 2022. godine područja navedena u zoni zaštite postaju područja zone nadziranja.

U zoni nadziranja do 15. prosinca 2022. godine nalaze se područja:

a) grada Zagreba: gradske četvrti Podsused-Vrapče i Stenjevec
b) Zagrebačke županije:
 • općina Jastrebarsko, naselje Stankovo;
 • općina Klinča Sela, naselja Beter, Donja Purgarija, Donja Zdenčina, Goli Vrh, Gonjeva, Gornja Purgarija, Gornja Zdenčina, Klinča Sela, Kozlikovo, Kupinec, Novo Selo Okičko, Poljanica Okićka, Repišće i Tržić;
 • općina Pisarovina, naselje Bratina;
 • općina Samobor, naselja Celine Samoborske, Cerje Samoborsko, Dolec Podokićki, Domaslovec, Drežnik Podokićki, Falašćak, Farkaševec Samoborski, Galgovo, Gradna, Hrastina Samoborska, Kladje, Klake, Konšćica, Mala Rakovica, Medsave, Molvice, Pavučnjak, Petkov Breg, Podgrađe Podokićko, Samobor, Savršćak, Slavagora, Sveti Martin pod Okićem, Velika Rakovica i Vrbovec Samoborski;
 • općina Sveta Nedjelja, naselja Bestovje, Brezje, Jagnjić Dol, Novaki, Orešje, Rakitje, Srebrnjak, Strmec, Sveta Nedjelja i Svetonedeljski Breg;
 • općina Zaprešić, naselja Šibice, Ivanec Bistranski i Zaprešić.
U navedenim zonama s ciljem pravovremenog otkrivanja influence ptica i sprječavanja širenja bolesti ovlaštene veterinarske organizacije provodit će se daljnje mjere i aktivnosti.
 
Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti ptica.
11.11.2022

Potvrđena influenca ptica kod domaće peradi u RH


Influenca ptica potvrđena je na gospodarstvu s mješovitim vrstama domaće peradi, na području naselja Gornji Stupnik u Zagrebačkoj županiji. Posjednik je dana 9. studenog 2022. godine, zbog uočenog povećanog uginuća peradi, obavijestio nadležnu ovlaštenu veterinarsku organizaciju koja je dostavila uzorke na laboratorijsko pretraživanje u Hrvatski veterinarski institut - Centar za peradarstvo u svrhu potvrde odnosno isključivanja ove bolesti. Na predmetnom gospodarstvu, po zaprimljenoj sumnji, odmah su provedene mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti životinja sukladno trenutno važećem europskom zakonodavstvu. U petak, 11. studenog 2022. godine, laboratorijski je potvrđen virus influence ptica podtipa H5N1, a određivanje patogenosti virusa je u tijeku. Ministarstvo poljoprivrede odredit će i područja (naselja) u zoni ograničenja (zona zaštite u radijusu od 3 km od zaraženog gospodarstva i zona nadziranja u radijusu od 10 km od zaraženog gospodarstva) u kojima će se provesti dodatne mjere u cilju ranog otkrivanja i suzbijanja bolesti.
 
Influenca ptica vrlo je kontagiozna virusna bolest divljih ptica i domaće peradi koja uglavnom ne uzrokuje bolest kod ljudi. Bolest se brzo razvija i završava iznenadnim uginućem peradi često bez vidljivih kliničkih znakova bolesti. Divlje ptice koje žive uz vodu, poglavito divlje patke, prirodno su otporne na bolest i ne pokazuju kliničke znakove oboljenja te predstavljaju rezervoar virusa i glavnu opasnost za širenje bolesti na domaću perad. Bolest se brzo širi i uzrokuje veliku gospodarsku štetu. Brojne europske zemlje kontinuirano prijavljuju slučajeve visokopatogene influence ptica ne samo u populaciji peradi, već i u divljih ptica te ptica u zatočeništvu (npr. zoološki vrtovi). Ovo je treća pojava influence ptica u domaće peradi na području Republike Hrvatske tijekom 2022. godine.
 
S obzirom da je jesenska migracija divljih ptica u tijeku, a da zaražene divlje ptice kontinuirano predstavljaju rizik od pojave bolesti u domaće peradi, posjednicima koji drže perad preporuča se:
 • onemogućiti kontakt peradi s divljim pticama;
 • s obzirom na učestalost pojave ove bolesti u zemljama u okruženju, provođenje biosigurnosnih mjera u svim uzgojima peradi bez obzira na veličinu jata (prvenstveno onemogućavanjem kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa),
 • držati perad u zatvorenim ili ograđenim nastambama, kad god je to moguće.
Posjednici koji drže perad dužni su:
 • obvezno redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu;
 • obavezno redovito pratiti uobičajene parametre proizvodnje (unos vode i hrane, nesivost);
 • obvezno prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji pojave znakova bolesti, promjene uobičajenih parametara proizvodnje i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije,
 • za posjednike peradi s 250 i više jedinki propisane su minimalne biosigurnosne mjere koje su dužni redovito provoditi u skladu s Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini (Narodne novine br. 145/21 i 90/22). 
U peradi oboljele od influence javljaju se sljedeći znakovi bolesti:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti;
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun;
 • cijanoza kreste i podbradnjaka;
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem nepokrivenim područjima nogu;
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša kvaliteta ljuske jajeta;
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
 Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u divljih ptica.
11.11.2022

Nusproizvodi NOVI PRAVILNIK

Novi Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 129/2022) stupio je na snagu 12. studenoga 2022. godine.
 
Obavještavamo prijevoznike nusproizvoda životinjskog podrijetla, a osobito one koji nisu redovito obnavljali registraciju u skladu sa starim Pravilnikom, da su dužni nakon proteka roka od dvije godine, na koji su izdana stara rješenja, podnijeti zahtjev za registraciju prijevoznika nusproizvoda životinjskog podrijetla. 
 
Svi prijevoznici kojima je isteklo važeće rješenje i koji do kraja godine, odnosno do 31. prosinca 2022. godine ne podnesu zahtjev za registraciju, brisat će se iz Upisnika registriranih objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima.
 
Prema novom Pravilniku rješenja će vrijediti trajno, odnosno sve dok subjekt u poslovanju s nusproizvodima ili veterinarski inspektor ne zatraži brisanje iz navedenog Upisnika. 
 
Prijevoznik je dužan u aplikaciji NUSPROIZVODI, sam upisivati registarske oznake vozila s kojima obavlja prijevoz nusproizvoda (upis novog vozila, brisanje starog vozila), putem lozinke za VetIs, a koje će biti dostavljene zajedno s rješenjem o registraciji prijevoznika.
 
Za registraciju više nije potrebno dostavljati:
- zapisnik veterinarskog inspektora o udovoljavanju vozila propisanim uvjetima,
- registarske oznake vozila i preslike prometnih dozvola
- izvod iz sudskog ili obrtnog registra
 
Rješenja o registraciji prijevoznika više neće sadržavati podatke o vozilima kojima se obavlja prijevoz.
 
Novi postupak registracije prijevoznika nusproizvoda:
 
1. Ispuniti obrazac Zahtjeva za registraciju prijevoznika nusproizvoda životinjskog podrijetla 
2. Potpisani Zahtjev, dostaviti na adresu: Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Služba veterinarskog javnog zdravstva, Planinska 2a, Zagreb.
 
Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeće mail adrese:
09.11.2022

Nove informacije o potvrđenim slučajevima bedrenice na pašnjaku Osekovo


Novi slučajevi bedrenice potvrđeni su dana 8. studenog 2022. godine u dva konja uginula na području pašnjaka Osekovo. Predmetni pašnjak uključen je u zaraženo područje te se na njemu provode mjere određene Naredbom o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) kojom su propisane mjere kontrole i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti, rokovi trajanja mjera i troškovi.
 
U odnosu na rokove trajanja mjera, za područje pašnjaka Osekovo, trajanje zabrana određenih člankom 2. Naredbe, produžuje se do 24. studenog 2022. godine.
 
O mogućim izuzećima u odnosu na zabrane premještanja odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji na zaraženom području.
04.11.2022

Poništenje dijela Natječaja


U Narodnim novinama broj 128/2022 od 2. studenog 2022. godine Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavila je poništenje dijela Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, KLASA: 322-01/22-01/8, URBROJ: 525-09/546-22-1 od 31. svibnja 2022. godine, objavljenog 3. lipnja 2022. godine u „Narodnim novinama“ br. 63/2022, za jedinice lokalne samouprave Brod Moravice, Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, za jedinice lokalne samouprave Bilice, Primošten, Rogoznica, Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, za jedinice lokalne samouprave Dugi Rat, Komiža, Podstrana, Solin, Split, Šolta, Vis u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije.
27.10.2022

Izvješće o bedrenici 27.10.2022. godine


Novi slučajevi bedrenice  potvrđeni su 27. listopada 2022. godine u konja uginulog na području pašnjaka Osekovo. Predmetni pašnjak uključen je u zaraženo područje te se na njemu provode mjere određene Naredbom o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) kojom su propisane mjere kontrole, rokovi trajanja mjera i troškovi.
 
U odnosu na rokove trajanja mjera i novi potvrđeni slučaj, napominjemo da su za područje pašnjaka Osekovo ponovno uvedene zabrane određene člankom 2. Naredbe u trajanju od 20 dana, navedeni rok od 20 dana teče od 21. listopada 2022. godine kada je životinja uzorkovana, a o iznimkama odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji.
 
Zaražena područja zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica i dalje su područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji.
 
Uputa o uzorkovanju i neškodljivom zbrinjavanju do daljnjega je na snazi. Svi posjednici životinja na zaraženom području kao i lovci, moraju obavezno odmah prijaviti veterinaru uginuće životinja kako bi se provelo uzorkovanje i neškodljivo zbrinjavanje lešina.
 
Također, podsjećamo na zakonsku obvezu posjednika životinja na čitavom području Republike Hrvatske koji su dužni veterinaru odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja, uginuće ili pobačaj životinja, a veterinar pregledati životinju i procijeniti radi li se o sumnji na zaraznu bolest te ukoliko postoji sumnja, istu prijaviti na propisani način.
 
Pozivaju se svi posjednici, lovci, veterinari i svi ostali koji dolaze u kontakt sa životinjama ili borave u zaraženom području da se obavezno pridržavaju mjera osobne zaštite i svih mjera biosigurnosti kako bi se spriječilo širenje bedrenice.
 
Sve informacije nalaze se na našoj internetskoj stranici www.veterinarstvo.hr, a za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na sljedeće kontakte:
 
e-mail: veterinarstvo@mps.hr
 
tel: 01/6443 540
 
mob: 099/4392-507 – dežurstvo izvan radnog vremena.
19.10.2022

Izvješće o bedrenici 19.10.2022. godine


Novi slučajevi bedrenice bedrenice potvrđeni su 19. listopada 2022. godine u dva goveda od istog posjednika uginula na području pašnjaka Gračenica. Predmetni pašnjak uključen je u zaraženo područje te se na njemu provode mjere određene Naredbom o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) kojom su propisane mjere kontrole, rokovi trajanja mjera i troškovi.

U odnosu na rokove trajanja mjera i nove potvrđene slučajevo, napominjemo da su za područje pašnjaka Gračenica ponovno uvedene zabrane određene člankom 2. Naredbe u trajanju od 20 dana, a o iznimkama odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji, a rok od 20 dana teče od 17. listopada 2022. godine kada je životinja uzorkovana.

Zaražena područja zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica i dalje su područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Uputa o uzorkovanju i neškodljivom zbrinjavanju do daljnjega je na snazi. Svi posjednici životinja na zaraženom području kao i lovci, moraju obavezno odmah prijaviti veterinaru uginuće životinja kako bi se provelo uzorkovanje i neškodljivo zbrinjavanje lešina.
 
Također, podsjećamo na zakonsku obvezu posjednika životinja na čitavom području Republike Hrvatske koji su dužni veterinaru odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja, uginuće ili pobačaj životinja, a veterinar pregledati životinju i procijeniti radi li se o sumnji na zaraznu bolest te ukoliko postoji sumnja, istu prijaviti na propisani način.
 
Pozivaju se svi posjednici, lovci, veterinari i svi ostali koji dolaze u kontakt sa životinjama ili borave u zaraženom području da se obavezno pridržavaju mjera osobne zaštite i svih mjera biosigurnosti kako bi se spriječilo širenje bedrenice.
 
Sve informacije nalaze se na našoj internetskoj stranici www.veterinarstvo.hr, a za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na sljedeće kontakte:
 
e-mail: veterinarstvo@mps.hr
 
tel: 01/6443 540
 
mob: 099/4392-507 – dežurstvo izvan radnog vremena.
18.10.2022

Ukidanje dijela zabrana iz Naredbe o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske


Nastavno na izvješće o bedrenici objavljeno dana 30.9.2022. kojim Vas obavještavamo o uvođenju mjera te njihovom trajanju od 20 dana od datuma uzorkovanja životinja uginulih na pašnjaku Osekovo (trajanje mjera do 16. listopada 2022. godine) i pašnjaku Repušnica (trajanje mjera do 18. listopada 2022. godine), uzimajući u obzir da je navedeni rok istekao, a u međuvremenu nije bilo novih uginuća kao niti potvrđenih slučajeva bedrenice, predmetni pašnjacima stekli su uvjeti za ukidanje zabrana iz članka 2. točki 4. - 7. Naredbe o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske i mogućnosti obavljanja pojedinih aktivnosti u zaraženom području (NN 92/22) koje se odnose na premještanja životinja sa zaraženog područja i na zaraženo područje, ulaske ljudi na zaraženo područje, lov, obavljanje svih poljoprivrednih radova i obavljanje radova u šumi i na šumskom zemljištu, s napomenom da je premještanje životinja dozvoljeno u skladu točkama 11. - 13. istoga članka.

Premještanje pčelinjih zajednica koje su smještene u zaraženom području također može biti dopušteno s obzirom na trajanje zabrana kako je prethodno navedeno.

Zabrana prikupljanja, iznošenja i uporabe košenih krmnih trava (uključujući i stelju) izvan zaraženog područja, osim u svrhu neškodljivog uklanjanja ostaje na snazi do daljnjega, kao i sve ostale odredbe Naredbe za koje nije određeno trajanje.

U slučaju da se u narednom razdoblju u zaraženom području potvrdi novi slučaj bedrenice, zabrane se ponovno primjenjuju u istom trajanju od najmanje 20 dana od zadnjeg potvrđenog slučaja.

Dodatno, premještanja životinja sa zaraženog područja u slučajevima izvanrednih okolnosti i mogućih poplava, dozvoljena su uz odobrenje veterinarskih inspektora.
05.10.2022

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge s prilozima (Tablica 3B)

 

Ministarstvo je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge sa pripadajućim tablicama (dostupnima na web stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane) poveznica
04.10.2022

Nastavlja se širenje boginja ovaca i koza u Španjolskoj


Nastavno na prijavu prvog slučaja boginja ovaca i koza u Španjolskoj od 19. rujna 2022. godine do danas je potvrđeno sedam novih slučajeva ove bolesti. Potvrđeni slučajevi su putem ADIS sustava prijavljeni Europskoj komisiji, a epidemiološko istraživanje kojim se nastoji utvrditi inicijalni izvor bolesti je još uvijek u tijeku. Širenje bolesti iz regije Andaluzija u regiju Castilla - La Mancha posljedica je premještanja životinja.
Slučajevi su otkriveni tijekom službenih obilazaka gospodarstava u zonama ograničenja od strane veterinara nakon postavljene sumnje temeljem kliničkih znakova bolesti  te u okviru provedbe epidemioloških istraživanja kojima je praćeno premještanje prijemljivih životinja. Do sada je ukupno usmrćeno i neškodljivo uništeno 16 654 ovaca i 31 koza.
Na snazi su mjere suzbijanja i iskorjenjivanja sukladno delegiranoj uredbi 2020/687, s osobitim naglaskom na pojačan nadzor u zonama ograničenja i pojačane mjere biosigurnosti, nadzor i ograničenje prometa prijemljivih životinja, njihovih proizvoda i nusproizvoda.
Bolest nije zoonoza i ne prenosi se na ljude kao niti na druge životinje.
Kako bi se smanjile moguće neželjene posljedice uzrokovane pojavom bolesti kategorije A na području Hrvatske, i dalje je na snazi obveza svih subjekata da primjenjuju odgovarajuće biosigurnosne mjere na objektima sa životinjama kao i da  bez odgađanja obvezno prijave promijene zdravstvenog stanja te sumnju na bolest životinje svom veterinaru radi uzimanja odgovarajućih uzoraka te isključivanja bolesti i žurne provedbe daljnjih mjera.
03.10.2022

Obavijest o rezultatima Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu po donesenim odlukama


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, KLASA: 322-01/22-01/8, URBROJ: 525-09/546-22-1 od 31. svibnja 2022. godine, za 19 jedinice lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske. Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 63/2022 dana 3. lipnja 2022. godine.
Obavijest o donesenim Odlukama o dodjeli javnih ovlasti u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti prikazana je u tablici br. 1.

Svi sudionici u Natječaju mogu uz prethodnu najavu putem e-pošte na adresu veterinarstvo@mps.hr, dobiti uvid u natječajnu dokumentaciju u prostorijama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, Planinska 2a, Zagreb do 14. listopada 2022. godine.

Tablica br. 1
Obavijest o donesenim Odlukama o dodjeli javnih ovlasti u sustavu provedbe veterinarske djelatnost (LINK)


30.09.2022

Izvješće o bedrenici 30.9.2022. godine


Novi slučajevi bedrenice potvrđeni su 29. rujna u konja uginulog na području pašnjaka Osekovo i 30. rujna u konja uginulog na području pašnjaka Repušnica. Predmetni pašnjaci uključeni su u zaraženo područje te se na njima provode mjere određene Naredbom o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) kojom su propisane mjere kontrole, rokovi trajanja mjera i troškovi.

U odnosu na rokove trajanja mjera i novi potvrđeni slučaj, napominjemo da su za područje pašnjaka Osekovo ponovno uvedene zabrane određene člankom 2. Naredbe u trajanju od 20 dana, a o iznimkama odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji, a rok od 20 dana teče od 26. rujna 2022. godine kada je životinja uzorkovana.

Također, za područje pašnjaka Repušnica ponovno su uvedene zabrane određene člankom 2. Naredbe u trajanju od 20 dana, a o iznimkama odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji. Rok od 20 dana teče od 28. rujna 2022. godine kada je životinja uzorkovana.

Zaražena područja zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica i dalje su područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji.

 
Uputa o uzorkovanju i neškodljivom zbrinjavanju do daljnjega je na snazi.

Svi posjednici životinja na zaraženom području kao i lovci, moraju obavezno odmah prijaviti veterinaru uginuće životinja kako bi se provelo uzorkovanje i neškodljivo zbrinjavanje lešina.
 
Također, podsjećamo na zakonsku obvezu posjednika životinja na čitavom području Republike Hrvatske koji su dužni veterinaru odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja, uginuće ili pobačaj životinja, a veterinar pregledati životinju i procijeniti radi li se o sumnji na zaraznu bolest te ukoliko postoji sumnja, istu prijaviti na propisani način.
 
Pozivaju se svi posjednici, lovci, veterinari i svi ostali koji dolaze u kontakt sa životinjama ili borave u zaraženom području da se obavezno pridržavaju mjera osobne zaštite i svih mjera biosigurnosti kako bi se spriječilo širenje bedrenice.
29.09.2022

Edukacije ovlaštenih veterinara o prijavi bolesti


U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, u periodu od 13 - 16. rujna 2022. godine održane su interaktivne radionice za ovlaštene veterinare na temu prijave sumnje na zarazne i nametničke bolesti životinja.
 
Radionice su obuhvatile predavanje o novim odredbama zakonodavstva iz područja zdravlja životinja sukladno Uredbi 2016/429 te Zakonu o zdravlju životinja koji je u završnoj fazi donošenja. Također, nizom primjera iz prakse raspravljalo se o kriterijima za donošenje odluke o isključivanju odnosno postavljanju sumnje na bolest životinja te različitom postupanju u odnosu na navedeno. Poseban osvrt je stavljen na isključivanje odnosno postavljanje sumnje na bjesnoću u divljih životinja, postupanje kod pobačaju životinja i dr. Obuhvaćen je cjeloviti proces prijave bolesti, od postavljanja sumnje do odjave bolesti, način ispunjavanja i dostave obrazaca, komunikacija svih uključenih dionika te vođenje evidencije.
 
Na radionici koja je bila podijeljena u 7 grupa sudjelovalo je oko 120 ovlaštenih veterinara s čitavog područja Republike Hrvatske.
 
Svaki sudionik radionice, nakon pismene provjere usvojenog znanja, dobio je certifikat, a sudjelovanje na edukaciji bodovano je od strane Hrvatske veterinarske komore.
 
                        

 
                        


                       
23.09.2022

Novi slučaj bedrenice potvrđen 23.9.2022.


Novi slučaj bedrenice potvrđen je 23. rujna 2022. godine u konja uginulog na području pašnjaka Osekovo. Predmetni pašnjak uključen je u zaraženo područje te se na njemu provode mjere određene Naredbom o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) kojom su propisane mjere kontrole, rokovi trajanja mjera i troškovi.
 
U odnosu na rokove trajanja mjera i novi potvrđeni slučaj, napominjemo da se za područje pašnjaka Osekovo ponovno uvode zabrane određene člankom 2. Naredbe u trajanju od 20 dana, a o iznimkama odlučuje nadležna veterinarska inspekcija ovisno o trenutnoj situaciji. Rok od 20 dana teče od 19. rujna 2022. godine kada je životinja uzorkovana.
 
Zaražena područja zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica i dalje su područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica i Veliko Svinjičko na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji.
 
Uputa o uzorkovanju i neškodljivom zbrinjavanju do daljnjega je na snazi.
Svi posjednici životinja na zaraženom području kao i lovci, moraju obavezno odmah prijaviti veterinaru uginuće životinja kako bi se provelo uzorkovanje i neškodljivo zbrinjavanje lešina.
 
Također, podsjećamo na zakonsku obvezu posjednika životinja na čitavom području Republike Hrvatske koji su dužni veterinaru odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja, uginuće ili pobačaj životinja, a veterinar pregledati životinju i procijeniti radi li se o sumnji na zaraznu bolest te ukoliko postoji sumnja, istu prijaviti na propisani način.
 
Pozivaju se svi posjednici, lovci, veterinari i svi ostali koji dolaze u kontakt sa životinjama ili borave u zaraženom području da se obavezno pridržavaju mjera osobne zaštite i svih mjera biosigurnosti kako bi se spriječilo širenje bedrenice.
 
Kontakti Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:
web: www.veterinarstvo.hr
e-mail: veterinarstvo@mps.hr
tel: 01/6443 540
mob: 099/4392-507 – 24 satno dežurstvo
22.09.2022

Bolest Boginje ovaca i koza prijavljena u Španjolskoj


Nadležno tijelo za veterinarstvo Kraljevine Španjolske je putem sustava prijave bolesti životinja Europskoj uniji dana 19. rujna  2022. godine prijavilo potvrđeni slučaj boginja ovaca i koza na gospodarstvu s ovcama i kozama, u provinciji Granada, regiji Andaluzija. Bolest se posljednji puta u Španjolskoj javila 1968. godine te se do danas smatrala iskorijenjenom.
                                                    Sumnja na Boginje ovaca i koza je postavljena na temelju kliničkih znakova i lezija karakterističnih za bolest. Ovlašteno veterinarsko tijelo je, po prijavi, izvršilo nadzor na predmetnoj farmi te u 50 ovaca, od čega je 30 uginulih, utvrdio znakove bolesti. Nacionalni referentni laboratorij je potvrdio nazočnost virusa boginja ovaca i koza u uzorku.

Odmah je naređena provedba mjera suzbijanja i sprječavanja širenja bolesti sukladno Delegiranoj uredbi 2020/687. Provedene mjere uključuju depopulaciju svih životinja subjekta, neškodljivo zbrinjavanje lešina, čišćenje i dezinfekciju, proglašavanje zona ograničenja (zona zaštite u radijusu 3 km i zona nadziranja u radijusu 10 km od zaražene farme) uz pojačane mjere biosigurnosti i nadzor nad subjektima te restrikcije prometa životinja i proizvoda u zonama  ograničenja. Epidemiološko istraživanje kojim se nastoji utvrditi izvor bolesti i moguće kontakte kao rizik daljnjeg širenja, je u tijeku.
Boginje ovaca i koza endemične su na afričkom kontinentu sjeverno od ekvatora, uključujući Maroko, Alžir i Tunis, dijelovima Bliskog istoka (Turska prijavila 122 izbijanja tijekom 2022. godine) i Azije. Sporadično se pojavljuju u EU (posljednji slučajevi su zabilježeni 2014. godine u Grčkoj i Bugarskoj i 2015. godine u Grčkoj).Ova bolest do sada nije nikada potvrđena u Hrvatskoj.
Boginje ovaca i koza su virusna zarazna bolest isključivo ovaca i koza, koja se manifestira groznicom, papuloznim osipom, nodulima i vezikulama po koži i sluznicama, lezijama na organima (pluća) i uginućem. U slučaju sumnje diferencijalno dijagnostički treba isključiti slinavku i šap ili zarazni ektim ili zaraznu, pustularnu, nekrotizirajuću upalu kože.

Bolest nije zoonoza i ne prenosi se na ljude kao niti na druge životinje.

Boginje ovaca i koza spadaju u kategoriju A bolesti s popisa Europske komisije te se stoga, sukladno Delegiranoj uredbi 2020/687 provode hitne mjere sprječavana širenja i kontrole, a glavni cilj mjera usmjeren je ne rano otkrivanje unosa virusa.  
Kako bi se smanjile moguće neželjene posljedice uzrokovane pojavom bolesti kategorije A na području Hrvatske podsjećamo subjekte da bez odgađanja obvezno  prijave promijene zdravstvenog stanja te sumnju na bolest životinje svom veterinaru radi uzimanja odgovarajućih uzoraka te isključivanja bolesti i  žurne provedbe daljnjih mjera.
21.09.2022

Svjetski dan borbe protiv bjesnoće

16. Svjetski dan borbe protiv bjesnoće u Republici Hrvatskoj obilježava se sloganom „Bjesnoća: jedno zdravlje, nulta stopa smrtnosti“

Već šesnaestu godinu za redom, na dan 28. rujna veterinarska struka Republike Hrvatske pridružuje se obilježavanju Svjetskog dana borbe protiv bjesnoće. Ovogodišnja tema događanja nosi naziv „Bjesnoća: jedno zdravlje, nulta stopa smrtnosti“, a cilj je istaknuti povezanost okoliša s ljudima i životinjama te dodatno podići svijest javnosti o utjecaju i posljedicama bjesnoće na zdravlje ljudi i životinja.
 
Bjesnoća je virusna zarazna bolest, opasna zoonoza od koje obolijevaju domaće i divlje životinje te ljudi. S obzirom na brojku od preko 59 000 oboljelih ljudi godišnje na prostoru više od 150 zemlja, u svjetskim razmjerima ova bolest predstavlja jednu od najznačajnijih zoonoza.
 
Koncept Jednog zdravlja sve se više primjenjuje u programima kontrole bolesti, a kao što su i nedavni primjeri poput COVID-19 pandemije i antimikrobne otpornosti ukazali, zdravlje životinja, ljudi i okoliša neraskidivo su povezani i međuovisni. Programi kontrole i iskorjenjivanja bjesnoće životinja izvrstan su primjer za provedbu inicijative Jedno zdravlje, a strukture (veterinarske, zdravstvene, zašita okoliša) i povjerenje u zajedničkom radu ključni su i za djelovanja kod pojave drugih zoonotskih bolesti, uključujući one koje mogu uzrokovati  posljedične pandemije.
 
Zavaljujući sustavnoj provedbi programa iskorjenjivanja bjesnoće u divljih životinja oralnom vakcinacijom lisica, te uvažavajući činjenicu da je posljednji slučaj bjesnoće potvrđen u veljači 2014. godine, s  ponosom ističemo da je 2021. godine Europska komisija Republici Hrvatskoj dodijelila status zemlje slobodne od  bjesnoće na njezinu cjelokupnom teritoriju. Veterinarska struka time je izravno doprinijela ispunjenju jednog od glavnih strateških ciljeva Europske unije u području zdravlja životinja koji se odnosi na EU slobodnu od bjesnoće u divljih životinja te je pridonijela i ispunjenu Globalnog strateškog plana nulte stope smrtnosti ljudi od bjesnoće posredovane psima do 2030. godine.
No unatoč tome, važno je kontinuirano održavati visoku raznu svijesti struke i javnosti o opasnostima ove smrtonosne bolesti. Bjesnoća se može spriječiti. Sprječavanje bjesnoće započinje s odgovornim vlasnikom životinje jer upravo briga o životinjama predstavlja najznačajniju stavku u sustavu kontrole ove bolesti.
 
Kampanjom koja se provodi povodom Svjetskoga dana borbe protiv bjesnoće u globalnim razmjerima nastoji se pridonijeti boljoj informiranosti i podizanju javne svijesti o bjesnoći te mjerama kontrole iste.
Stoga je iznimno važna visoka osviještenost veterinara u sustavu ranog prepoznavanja bolesti te provedbi aktivnog i pasivnog nadziranja, a vlasnika životinja u kontinuiranoj i redovitoj provedbi preventivnih mjera protiv ove bolesti.
 
Povodom obilježavanja 16. Svjetskog dana bobe protiv bjesnoće u Hrvatskoj najavljujemo 21. rujna 2022. godine početak jesenske kampanje oralne vakcinacije lisica!
 
Više informacija o bjesnoći i oralnoj vakcinaciji lisica dostupno je na http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=267
21.09.2022

Regionalni predstavnik Svjetske organizacije za zdravlje životinja posjetio Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede


Dr Budimir Plavšić, Regionalni predstavnik Svjetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH, nekada pod akronimom OIE) za Europu, posjetio je 7. rujna ove godine Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede. Ovo je njegov prvi službeni posjet Hrvatskoj od kada vodi Regionalno predstavništvo WOAH za Europu, a susreo s mr. sc. Tatjanom Karačić, ravnateljicom Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane i suradnicima.
U srdačnom i otvorenom razgovoru razmotrile su se glavne teme nadolazeće 30. Konferencije Regionalne Komisije za Europu koja će se održati u razdoblju od 3.-7. listopada tekuće godine u Kataniji, Italija te pitanja transparentnosti veterinarskih službi u prijavi zaraznih bolesti, posebice s aspekta visokog rizika koji prijeti cijeloj regiji od afričke svinjske kuge.  
Dr. Plavšić je izrazio duboko uvjerenje da Hrvatska, zbog svog geopolitičkog položaja i iskustva koje ima u razvijanju veterinarske službe i dosizanja visokih standarda u području kontrole zaraznih bolesti i sigurnosti hrane te „Jednog zdravlja“, može snažnije doprinijeti jačanju spremnosti regije za brzo reagiranje i suzbijanje zaraznih bolesti. U tom smislu posebno su apostrofirane platforme:
 • GF-TADs (Global Framework for the Progressive Control of Transboundary Animal Diseases) za afričku svinjsku kugu, zajednička inicijativa WOAH i FAO koja ima za cilj stvaranje regionalnih saveza za zajedničku borbu protiv zaraznih bolesti životinja koje se brzo šire. Hrvatska je, zbog činjenice da nije imala slučajeva ASK, u ovoj inicijativi u statusu promatrača.
 • Regionalni koordinacijski mehanizam za „Jedno zdravlje“ za Europu, koji koordinira aktivnosti regionalnih ureda WOAH, WHO i FAO u okviru koncepta „Jedno zdravlje“ i ljudi-životinje-okoliš sučelja. Od ožujka 2021. se ovom mehanizmu suradnje priključila i UNEP (United Nations Environment Programme), vodeća globalna organizacija za okoliš.
12.09.2022

U rujnu Afrička svinjska kuga ponovno prijavljena u Srbiji


Početkom rujna 2022. godine Republika Srbija je putem ADIS sustava prijave bolesti Europske unije prijavila veći broj izbijanja afričke svinjske kuge (ASK) u domaćih i divljih svinja.
Ukupno je prijavljeno 40 izbijanja afričke svinjske kuge od čega 28 izbijanja bolesti u uzgojima domaćih svinja na području distrikata Borski ( Majdanpek), Braničevski (Malo Crniće), Jablanički (Crna Trava), Južno-Banatski (Kovin), Nišavski (Ražanj), Pčinjski (Bosilegrad), Podunavski (Smederevska Palanka) i Pomoravski (Despotovac) te  12 izbijanja bolesti u divljih svinja na području distrikata Južno-Banatski (Kovin i Bela Crkva), Nišavski (Gadžin Han), Pčinjski (Surdulica i Bosilegrad) te Zaječarski (Zaječar).
 
Podsjećamo da su u Hrvatskoj i dalje na snazi pojačane preventivne mjere. Glavni cilj mjera je održavanje statusa zemlje slobodne od ASK i rano otkrivanje unosa virusa kako bi se pravovremeno i žurno u slučaju pojave bolesti provele mjere radi sprječavanja daljnjeg širenja.

Stoga se pozivaju svi posjednici svinja da se strogo pridržavaju svih propisanih mjera  te da svaku pojavu bolesti i uginuće odmah i bez odlaganja  prijave svojim veterinarima. Strogo je zabranjeno unošenje proizvoda životinjskog podrijetla na farme svinja, prijevoz svinja u prijevoznim sredstvima koja nisu očišćena, oprana i dezinficirana, premještanje svinja iz jednog uzgoja u drugi bez propisane popratne dokumentacije (svjedodžba o zdravstvenom stanju i dokumentacija o premještanju), kao i držanje svinja na neregistriranim gospodarstvima na otvorenom bez odobrenja veterinarske inspekcije Državnog inspektorata te zakapanje lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla.
Uginule svinje i nusproizvodi životinjskog podrijetla zbrinjavaju se isključivo putem registriranih prijevoznika nusproizvoda u odobrenim objektima za zbrinjavanje nusproizvoda (kafilerija), Posjednici su dužni voditi ažurnu evidenciju Registar svinja na farmi. Posjednici svinja koji se neće pridržavati propisanih mjera neće moći ostvariti pravo na nadoknadu štete za usmrćene svinje u slučaju pojave ASK.
 
Lovoovlaštenici su dužni pridržavati se biosigurnosnih mjera prije, tijekom i nakon lova te aktivno tražiti i prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji svaku pronađenu uginulu divlju svinju (uključujući i stradale u prometu i odstrijeljene bolesne) u svrhu pretraživanja na ASK.
 
U slučaju pojave ASK ugrožena je cjelokupna svinjogojska proizvodnja u Republici Hrvatskoj pa je od općeg interesa da se pojava ove bolesti spriječi, a u slučaju njene pojave da se što ranije otkrije kako bi posljedice izbijanja bile svedene na najmanju moguću mjeru.
 
ASK je kontagiozna virusna zarazna bolest isključivo domaćih i divljih svinja, koja se manifestira u obliku hemoragijske groznice, a smrtnost svinja može doseći i 100%. Bolest nije opasna za ljude i druge životinje, ali se vrlo brzo širi bez obzira na granice te ima ozbiljne socioekonomske i javno zdravstvene posljedice što ima izrazito negativan utjecaj na međunarodni promet svinja, svinjskog mesa i proizvoda podrijetlom od svinja.
12.09.2022

Edukacija za ovlaštene veterinare o prijavi bolesti životinja


Edukacija za ovlaštene veterinare o prijavi bolesti životinja u organizaciji Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede održati će se prema sljedećem rasporedu:
 
Grupa 1.               UTORAK               13. 9. 2022.        9.00 – 12.00
Grupa 2.               UTORAK               13. 9 .2022.      13.00 – 16.00
Grupa 3.               SRIJEDA               14. 9. 2022.        9.00 – 12.00
Grupa 4.               SRIJEDA               14. 9. 2022.      13.00 – 16.00
Grupa 5.               ČETVRTAK            15. 9. 2022.        9.00 – 12.00
Grupa 6.               ČETVRTAK            15. 9 .2022.      13.00 – 16.00
Grupa 7.               PETAK                  16. 9. 2022.        9.00 – 12.00

Svim prijavljenim ovlaštenim veterinarima poslana je obavijest o rasporedu te Vas molimo da provjerite jeste li primili e-mail.

Ukoliko niste, molimo Vas da nas žurno kontaktirate kako bi dobili informaciju u koju ste grupu raspoređeni.
 
Edukacija se održava u prostorijama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane – dvorana za sastanke 1. kat, Planinska 2a, 10000 Zagreb.

Molimo Vas da ponesete iskaznicu HVK (broj licence) u svrhu dodjele bodova.

Ulaz u zgradu je iz dvorišne strane zbog radova, a po ulasku Vas molimo da se obavezno javite na portu.
 
U svrhu pripreme za edukaciju molimo Vas da proučite dokumentaciju (odredbe o prijavi bolesti) objavljenu na poveznici: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=39 i http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4784.
01.09.2022

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge s prilozima (Tablica 1a, Tablica 2a i Tablica 3a)


Ministarstvo je donijelo Odluku o izmjenama i dopunama odluke o visini naknada za propisane veterinarske usluge sa pripadajućim tablicama (dostupnima na web stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane) - poveznica. Ovim putem vas obavještavamo da svi računi za usluge obavljene od 1. rujna 2022. godine pa nadalje budu dostavljeni u skladu s Odlukom, Naputkom o dostavi računa te popratnom dokumentacijom.
29.08.2022

Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu


Ministarstvo poljoprivrede objavilo je novi Javni poziv za podnošenje prijava za sufinanciranje nabavke materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda u uzgojima svinja koje se drže na otvorenom za 2022. godinu. Na raspolaganju je 1.864.000,00 kuna, a Javni poziv je otvoren do utroška sredstava, odnosno najkasnije do 3. listopada 2022. godine. Sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta propisane biosigurnosti kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja afričke svinjske kuge sprječavanjem kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i domaćim životinjama.
Pravo podnošenja prijave za dodjelu sredstava sufinanciranja imaju pravne i fizičke osobe koje drže svinje na otvorenom, koje su registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja te zadovoljavaju uvjete Javnog poziva. Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje do najviše 80% od traženog iznosa, a maksimalan iznos sredstava koji se može odobriti je dvadeset tisuća kuna.

Podsjećamo posjednike svinja da se pridržavaju propisa o označavanju, premještanju i prometu životinja, da spriječe kontakt svojih životinja s divljim svinjama te da je zabranjeno pašno držanje svinja i ispuštanje svinja na otvoreni prostor, osim u slučajevima kada se svinje drže u prostoru ograđenom dvostrukom ogradom. Prijava uginulih domaćih i divljih svinja je obavezna u svrhu testiranja uzoraka organa uginulih domaćih i divljih svinja kako bi se isključila prisutnost bolesti, a važno je osigurati i neškodljivo zbrinjavanje nusproizvoda nastalih tijekom klanja svinja za vlastite potrebe u skladu s posebnim propisima.

Na farmama i lovištima je nužno osigurati provedbu biosigurnosnih mjera te pozivamo sve posjednike svinja i lovce da se za sva pitanja obrate u Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane na e-mail adresu: veterinarstvo@mps.hr ili na broj telefona 01/6443-540, odnosno, da se obrate svojim veterinarima te da svako uginuće i pojavu znakova bolesti odmah prijave veterinaru.

Ovim putem još jednom skrećemo pažnju na važnost pretraživanja na ASK svake uginule divlje svinje. Za dojavu o lokaciji uginule divlje svinje koja rezultira pronalaskom i laboratorijskim pretraživanjem lešine, fizička osoba ima pravo na nagradu u iznosu od 100 kuna. Lokacija lešine divlje svinje može se dojaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, lovoovlašteniku na čijem se lovištu lešina nalazi ili na email adresu: veterinarstvo@mps.hr odnosno na broj telefona 099/4392-507 pri kojem je osigurano dežurstvo izvan radnog vremena.

Tekst javnog poziva
Obrazac za prijavu
Izjava prijavitelja o dvostrukom financiranju
Izjava prijavitelja o svrsi
Izjava prijavitelja o troškovima
11.08.2022

Stupanje na snagu Naredbe o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske


11. kolovoza 2022. godine na snagu je stupila Naredba o mjerama suzbijanja i sprječavanja pojave bedrenice na području Republike Hrvatske (NN 92/22) (poveznica) te rješenja o izmjeni rješenja o određivanju zaraženih područja donesenih zbog usklađivanja s Naredbom.

Zaražena područja zbog izbijanja zarazne bolesti bedrenica su područja zajedničkih pašnjaka Repušnica, Osekovo, Gračenica (poveznica) i Veliko Svinjičko (poveznica) na području Parka prirode „Lonjsko polje“ u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Odredbe o mjerama kontrole, rokovima trajanja mjera i troškovima određene su predmetnom Naredbom.
 
Do daljnjega je na snazi i Uputa o uzorkovanju i neškodljivom zbrinjavanju (poveznica)

Svi posjednici životinja na zaraženom području kao i lovci, moraju obavezno odmah prijaviti veterinaru uginuće životinja kako bi se provelo uzorkovanje i neškodljivo zbrinjavanje lešina.
 
Također, podsjećamo na zakonsku obvezu posjednika životinja na čitavom području Republike Hrvatske koji su dužni veterinaru odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja, uginuće ili pobačaj životinja, a veterinar pregledati životinju i procijeniti radi li se o sumnji na zaraznu bolest te ukoliko postoji sumnja, istu prijaviti na propisani način.
 
Pozivaju se svi posjednici, lovci, veterinari i svi ostali koji dolaze u kontakt sa životinjama ili borave u zaraženom području da se obavezno pridržavaju mjera osobne zaštite i svih mjera biosigurnosti kako bi se spriječilo širenje bedrenice.
 
Kontakti Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:

web: www.veterinarstvo.hr
e-mail: veterinarstvo@mps.hr
tel: 01/6443 540
mob: 099/4392-507 – 24 satno dežurstvo
18.07.2022

Proglašavanje pašnjaka Osekovo, Repušnica i Gračanica na području "Parka prirode Lonjsko polje" zaraženim područjem


Zbog pojave bedrenice na području Parka prirode „Lonjsko polje" u Sisačko - moslavačkoj županiji pašnjaci Osekovo, Repušnica, Gračenica i
Veliko Svinjičko
te naselje Osekovo u Sisačko - moslavačkoj županiji, proglašavaju se zaraženim područjem.
Na snazi su mjere kontrole bolesti sukladno Naredbi o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području koja se nalazi na slijedećoj poveznici i Naredbi o izmjenama i dopunama naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja bedrenice na zaraženom području koja se nalazi na slijedećoj poveznici.

11.07.2022

Odluka o financiranju visine naknada za propisane veterinarske usluge za 2022. godinu


Ministarstvo je donijelo novu Odluku o financiranju visine naknada za propisane veterinarske usluge za 2022. godinu sa pripadajućim tablicama (dostupnima na web stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane). Ovim putem vas obavještavamo da svi računi za usluge obavljene od 1. kolovoza 2022. godine pa nadalje budu dostavljeni u skladu s Odlukom, Naputkom o dostavi računa te popratnom dokumentacijom.
09.06.2022

Polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike


Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 29. lipnja 2022. godine, s početkom u 8:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
08.06.2022

RASPISAN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POSLOVA JAVNIH OVLASTI PROPISANIH ČLANKOM 109. STAVKOM 3. ZAKONA O VETERINARSTVU


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. istog zakona za 19 jedinica lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 63/2022 dana 3. lipnja 2022. godine. Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) možete pronaći na web stranici: NATJEČAJ - Ministarstvo poljoprivrede (nn.hr), a Obrazac za prijavu te Obrazac za bodovanje ponuda mogu se pronaći na webstranici: Uprava Veterinarstva (veterinarstvo.hr)
 

07.06.2022

Novi slučaj influence ptica na gospodarstvu s domaćom peradi na području Osječko - baranjske županije


U Belom Manastiru potvrđena je influenca ptica podtipa H5N1 u jednom dvorištu s 20 kokoši. Zbog uginuća 17 kokoši prijavljena je sumnja na influencu ptica, a odmah po zaprimanju sumnje veterinarska inspekcija Državnog inspektorata je stavila pod nadzor predmetno gospodarstvo, a ovlaštena veterinarska organizacija je provela službeno uzorkovanje te su četiri lešine dostavljene na laboratorijsko pretraživanje. Nacionalni referentni laboratorij za influencu ptica je potvrdio influencu ptica podtipa H5N1, a u tijeku je određivanje patogenosti uzročnog virusa (visoko ili nisko patogena influenca ptica).
S obzirom na preliminarne rezultate laboratorijskog pretraživanja i prethodnu epidemiološku situaciju po pitanju ove bolesti, usmenim rješenjem naređene su preventivne mjere radi suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/687. Na predmetnom gospodarstvu tako je pod nadzorom nadležne veterinarske inspekcije Državnog inspektorata provedeno usmrćivanje preostale 3 kokoši, neškodljivo zbrinjavanje lešina i jaja, provedba završnog čišćenja i dezinfekcija gospodarstva.

Ministarstvo poljoprivrede odredilo je zonu ograničenja koja se sastoji od zone zaštite (zaraženo područje) i zone nadziranja (ugroženo područje) u krugu od najmanje 3 i 10 km od zaraženog dvorišta. Područje koje se nalazi u zoni zaštite u trajanju do 22. lipnja 2022. godine je područje grada Beli Manastir u Osječko - baranjskoj županiji. Područja koja se nalaze u zoni nadziranja u trajanju do 2. srpnja 2022. godine su područja općina Čeminac, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac, Popovac i Branjin Vrh u Osječko - baranjskoj županiji. U navedenim zonama će se provoditi daljnje mjere i aktivnosti, a s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja i pravovremenog otkrivanja influence ptica na području Osječko-baranjske županije.

O izbijanju influence ptica obavješteni su Europska komisija i mađarsko nadležno veterinarsko tijelo, s obzirom da dio zone obuhvaća i područje mađarskog teritorija.
18.05.2022

Ukidanje „Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske“


S obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju u odnosu na pojavu i širenje visoko patogene influence ptica u zemljama u okruženju te državama članicama EU, obavještavamo vas o ukidanju "Naredbe o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske“ (Narodne novine, br. 132/21, 11/22 i 52/22).
 
Posljednji slučaj visoko patogene influence ptica na području RH potvrđen je 13. siječnja 2022. godine na gospodarstvu s domaćom peradi na području Osječko- baranjske županije, a u divljih ptica 21. veljače 2022. godine u labudova pronađenih na području Vukovarsko- srijemske županije.
 
Virus influence ptica i dalje je prisutan u prirodi te cirkulira unutar populacije divljih ptica i povremeno dovodi do izbijanja bolesti na gospodarstvima koja drže perad.
 
Stoga podsjećamo posjednike da nadležnoj veterinarskoj organizaciji, u cilju ranog otkrivanja influence ptica, i nadalje obvezno prijavljuju svaku promijenu zdravstvenog stanja i ponašanja, smanjenje proizvodnje, smanjen unos hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu te da na gospodarstvima provode redovite biosigurnosne i higijenske mjere.
17.05.2022

Informativni materijali o Uredbi o zdravlju životinja (EU) 2016/429


Informativni materijali o Uredbi o zdravlju životinja (EU) 2016/429 dostupni su na slijedećoj poveznici: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4824
17.05.2022

Edukacije ovlaštenih veterinara VPG 2022 i Naredba


Veterinarski pregled gospodarstva 2022.
 
Ministrica poljoprivrede donijela je Odluku o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2022. godini KLASA: 322-01/22-01/28; URBROJ 525-09/543-22-1 od 2. svibnja 2022. godine. U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom Ministarstvo poljoprivrede osiguralo je provedbu edukacija namijenih ovlaštenim veterinarima koje će se održati u sljedećim terminima:
 
 1. 19. svibnja 2022. velika dvorana HGK Rijeka, Bulevar oslobođenja 23, 51000, Rijeka, (40 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Istarska, Primorsko-goranska i Ličko-senjska županija,
 2. 20. svibnja 2022. velika dvorana HGK Varaždin, Petra Preradovića 17, 42000 Varaždin, (40 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Krapinsko-zagorska, Međimurska i Varaždinska Županija,
 3. 23. svibnja 2022. velika dvorana HGK Split, Trumbićeva obala 4, 21000, Split (50 mjesta) u terminu od 11-14 sati, Zadarska, šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska i Dubrovačko-neretvanska županija,
 4. 26. svibnja 2022. kino dvorana MP, Ul. grada Vukovara 78, 10000 Zagreb (100 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Karlovačka, Grad Zagreb, Zagrebačka, Sisačko-moslavačka, Bjelovarsko-bilogorska i Koprivničko-križevačka županija,
 5. 27. svibnja 2022. velika dvorana HGK Osijek Europska avenija 13, 31000 Osijek, (50 mjesta) u terminu od 10-14 sati, Brodsko-posavska, Požeško-slavonska, Virovitičko-podravska, Osječko-baranjska i Vukovarsko-srijemska županija.
 
Edukacije će provesti djelatnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, i to o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2022. godini u skladu s Odlukom ministrice poljoprivrede KLASA: 322-01/22-01/28; URBROJ 525-09/543-22-1 od 2. svibnja 2022. godine te iz područja zdravlja životinja, a vezano na godišnju Naredbu o mjerama zaštite zdravlja životinja i njihovom financiranju (Narodne novine 145/2021).
 
Svrha provedbe VPG-a 2022 je:
 1. Educirati posjednike životinja o sustavima kontrole prometa te o pravima i obvezama koje proizlaze iz sve obimnije veterinarske legislative, prvenstveno one koja se odnosi na označavanje životinja i registraciju prometa te dobrobit životinja, kao i propisa koji se odnose na tzv. „cross-compliance“, odnosnu višestruku usklađenost koju stočari moraju ispunjavati za dobivanje državnih potpora;
 2. Usklađivanje Jedinstvenog registra goveda sa stvarnim stanjem na terenu uz popunjavanje nepotpunih migracija u svrhu postizanja pune operativnosti Jedinstvenog registra goveda (uključujući registraciju svih migracija), a koja je nastala na području Sisačko-moslavačke županije i kao posljedica prirodne nepogode;
 3. Educiranje i podizanje svijesti posjednika o važnosti provedbe biosigurnosnih mjera zdravstvenog stanja životinja i njihovoga  zdravstvenog statusa, dobrobiti životinja, a sve  u cilju sprječavanja pojave i širenja zaraznih bolesti životinja;
 4. Prikupljanje podataka potrebnih za procjenu rizika na temelju koje se ciljano i učinkovito usmjeravaju ljudski (osobito veterinarsko-inspekcijski) i materijalni resursi za kontrolu i poduzimanje korektivnih mjera;
 5. Registrirati sve farme na području Sisačko-moslavačke županije, što je preduvjet za punu implementaciju sustava označavanja i registracije prometa životinja;
 6. Posjednike educirati o važnosti liječenja životinja te vođenja evidencija o tome;
 7. Educiranje i podizanje svijesti posjednika o važnosti postupaka u proizvodnji hrane, uvjetima kojima moraju udovoljavati gospodarski objekti i oprema u proizvodnji hrane i hrane za životinje;
 8. Oformiti će se dragocjena baza podataka koja će Ministarstvu poljoprivrede, ali svim drugim zainteresiranim stranama poslužiti u svrhu racionalnijeg provođenja poljoprivredne i veterinarske politike;
 
Cilj edukacije je i upoznati najvažnije elemente programa s ciljem rane detekcije unosa virusa ASK) te tuberkulozu goveda i  brucelozu ovaca i koza s obzirom na programe iskorjenjivanja ovih bolesti koji su odobreni od strane Europske komisije, te sadrže određene nove elemente u odnosu na prethodne godine.
 
Hrvatska veterinarska komora će u skladu s odredbama Pravilnika o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine, doktorima veterinarske medicine koji će sudjelovati na navedenim edukacijama vrednovati stručno usavršavanje s 2 boda.
18.03.2022

Privremene mjere za omogućavanje prihvata raseljenih osoba iz Ukrajine s kućnim ljubimcima


Zbog izvanrednih okolnosti nastalih uslijed ratnih zbivanja u Ukrajini, Ministarstvo poljoprivrede je u suradnji s veterinarskom inspekcijom Državnog inspektorata Republike Hrvatske (DIRH) i Hrvatskom veterinarskom komorom, privremeno omogućilo pojednostavljen ulazak na područje Republike Hrvatske kućnih ljubimaca (prvenstveno pasa i mačaka) u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine.
Naime, za unos kućnih ljubimaca iz Ukrajine je inače, uz uobičajene uvjete (identifikacija mikročipom, validno cijepljenje protiv bjesnoće, veterinarski certifikat), potreban i zadovoljavajući titar antitijela na bjesnoću te protek razdoblja od 3 mjeseca nakon uzetog uzorka. U posebnim slučajevima, unos životinja je moguć i prije ispunjenja tih uvjeta uz pismeno odobrenje Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
Zbog humanitarnih razloga i dobrobiti životinja, Ministarstvo poljoprivrede privremeno dopušta raseljenim osobama iz Ukrajine unos kućnih ljubimaca koji ne ispunjavaju navedene zahtjeve i bez prethodnog odobrenja.
Ovo izuzeće odnosi se isključivo na kućne ljubimce u pratnji vlasnika te nije primjenjivo na premještanje napuštenih kućnih ljubimaca, odnosno napuštenih pasa. Dopremanje kućnih ljubimaca u skloništa za životinje, privatne zbirke otvorene za javnost ili zoološke vrtove smatra se komercijalnim premještanjem te se navedena izuzeća ne primjenjuju na iste.
Kako bi se smanjio javnozdravstveni rizik zbog takvog izuzeća od uspostavljenih mjera za kontrolu bjesnoće, veterinarska inspekcija će u svakom zasebnom slučaju odrediti mjere koje je potrebno ispuniti nakon dolaska na odredište u Republiku Hrvatsku te uputiti vlasnike na koji način će to učiniti.
Hrvatska veterinarska komora se uključila u organizaciju pomoći ukrajinskim raseljenim osobama te će veterinarske organizacije i veterinarske prakse koje se nalaze na popisu dostupnom na poveznici ispod ovog teksta, ove mjere, koje odredi veterinarska inspekcija, obavljati besplatno za vlasnike.
Ovo izuzeće odnosi se isključivo na unos kućnih ljubimaca u pratnji njihovih vlasnika, odnosno ovlaštenih osoba te nije primjenjivo na unos u Republiku Hrvatsku napuštenih kućnih ljubimaca, odnosno napuštenih pasa. Dovođenje napuštenih pasa i mačaka iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku, koje ne ispunjavaju propisane uvjete, značilo bi kršenje EU pravila za komercijalni promet te time bilo i protuzakonito. Zbog rizika od bjesnoće i ograničenih kapaciteta naših skloništa za životinje, a u koje bi se, upravo zbog povećanog rizika, takve, napuštene pse trebalo smjestiti, nije moguće u ovom trenutku napraviti izuzeće kako bi bio dozvoljen ulazak s napuštenim i nezbrinutim psima u Republiku Hrvatsku, niti je bilo koja druga članica EU napravila do ovog trenutka izuzeće za unos takvih pasa iz Ukrajine.   
Ovdje svakako treba napomenuti da bi, zbog povećanog rizika od bjesnoće, dovođenjem napuštenih pasa i mačaka nepoznatog zdravstvenog statusa, bio izložen riziku od infekcije onaj tko ih dovozi, ali i sve druge osobe i životinje s kojima bi takva životinja bila u kontaktu. Ukoliko je kojim slučajem, ipak takva životinja već dovedena u Republiku Hrvatsku, potrebno je žurno o tome izvijestiti veterinarsku inspekciju DIRH-a kako bi se odmah poduzele mjere za sprečavanje rizika prijenosa bjesnoće.   
 
Postupak osobe koja dolazi iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku s kućnim ljubimcem prilikom ulaska u RH

Osoba koja dolazi iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku s kućnim ljubimcem prilikom ulaska u RH dužna je službenicima na graničnom prijelazu naglasiti da dolazi s kućnim ljubimcem te ispuniti Obrazac prijave s traženim podatcima. Obrazac prijave se dostavlja na adresu  veterinarstvo@mps.hr.
Ukoliko je osoba propustila prijaviti ulazak s kućnim ljubimcem službeniku na graničnom prijelazu dužna je što je moguće prije popuniti Obrazac koji se nalazi na poveznici dolje te ga dostaviti elektronskom poštom na adresu veterinarstvo@mps.hr.
 
Postupak nadležnih tijela nakon zaprimanja popunjenog Obrasca

Nakon zaprimanja Obrasca, u posjetu na prijavljenoj adresi dolazi veterinarski inspektor DIRH-a koji će utvrditi mjere koje je potrebno provesti u odnosu na identifikaciju psa mikročipom i cijepljenje protiv bjesnoće te obveznu evidenciju.
Veterinarski inspektor dati će daljnje upute o načinu i na koji će se provesti potrebne mjere.
Do dolaska veterinarskog inspektora, molimo vlasnike kućnih ljubimaca da ograniče kontakte ljubimca s ostalim životinjama i neovlaštenim osobama.

Poveznice na dokumente:

Obrazac prijave dopreme kućnog ljubimca u pratnji vlasnika izbjeglih iz Ukrajine u Republiku Hrvatsku / Заява про ввіз домашньої тварини у супроводі власників-біженців з України до Республіки Хорватія

Popis veterinarskih organizacija i veterinarskih praksi koje pro bono za vlasnike kućnih ljubimaca provode mjere cijepljenja protiv bjesnoće, dehelmintizacije i označavanja.


Naredba o mjerama za prihvat nekomercijalnog premještanja kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika raseljenih iz Ukrajine


Tимчасові заходи з метою уможливлення ввезення домашніх тварин вимушено переселеними оcобами з України

Через надзвичайні обставини, спричинені військовими діями в Україні, Міністерство сільського господарства РХ у співпраці з Ветеринарною інспекцією Державного інспекторату Республіки Хорватія та Хорватською ветеринарною палатою тимчасово спростило ввезення домашніх тварин (насамперед собак та  котів) у супроводі власників – вимушених переселенців з України.
Як правило, для ввезення домашніх тварин з України, крім стандартних умов (ідентифікація мікрочіпом, діюча вакцинація від сказу, ветеринарний сертифікат), необхідний також задовільний результат титру антитіл від сказу та проходження 3-місячного строку після забору зразка на аналіз. В особливих випадках ввезення тварин можливе і до виконання цих передумов за письмової згоди Управління ветеринарії та безпеки харчових продуктів.
 
У зв¢язку з гуманітарними причинами та задля захисту тварин Міністерство сільського господарства тимчасово дозволяє вимушено переселеним особам з України ввозити домашніх тварин, які не відповідають вищезазначеним вимогам та без попередньої згоди. Цей виняток стосується виключно домашніх улюбленців в супроводі їх власника і не поширюється на переміщення покинутих домашніх тварин, точніше покинутих собак. Доставка домашніх тварин до притулків для тварин, приватних притулків, відкритих для громадськості, або до зоопарків вважається комерційним переміщенням тварин, і згадані винятки не застосовуються до такої категорії.
Щоб зменшити ризик для здоров’я населення у зв¢язку з такими винятками з визначених заходів щодо контролю сказу, Ветеринарна інспекція в кожному окремому випадку визначатиме заходи, які необхідно вжити після прибуття в пункт призначення в Республіці Хорватія, та дасть вказівки власникам в який спосіб це слід зробити.
Хорватська ветеринарна палата приєдналася до організації допомоги вимушено переселеним особам з України, а ветеринарні організації та ветеринарні практики, які вказано в списку (можна переглянути за посиланням під цим текстом) будуть безкоштовно для власників здійнювати такі заходи, визначені Ветеринарною інспекцією.
Такий виняток стосується виключно ввезення домашніх тварин у супроводі їх власників або уповноважених осіб і не застосовується до ввезення в Республіку Хорватія покинутих домашніх улюбленців, а саме покинутих собак. Ввезення покинутих собак і котів з України до Республіки Хорватія, які не відповідають встановленим передумовам, означатиме порушення правил ЄС щодо комерційного переміщення, а отже є протизаконним. У зв’язку з ризиком сказу та обмеженими можливостями наших притулків для тварин, в яких, саме у зв’язку з підвищеним ризиком, таких покинутих собак треба було б розмістити, на даний момент немає можливості зробити виключення і дозволити ввезення покинутих собак і собак без догляду в  Республіку Хорватія, і жодна інша країна-член ЄС дотепер не зробила виняток для ввезення таких собак з України.
В цьому контексті слід зазначити, що через підвищений ризик захворювання на сказ  особа, яка ввозить покинутих собак і котів з невідомим станом здоров’я, сама піддається ризику інфікування,  так само як йому піддаються й усі інші особи і тварини, з якими би така тварина була в контакті. Якщо би якимось чином таку тварину все ж було ввезено до Республіки Хорватія, необхідно негайно повідомити про це Ветеринарну інспекцію Державного інспекторату Республіки Хорватія (DIRH) з метою невідкладного вжиття заходів щодо запобігання ризику інфікування на сказ.  

Процедура при в¢їзді для особи, яка в¢їжджає з України до Республіки Хорватія з домашнім улюбленцем

Особа, яка прибуває з України в Республіку Хорватія з домашнім улюбленцем, при в’їзді до Республіки Хорватія зобов’язана наголосити співробітникам прикордонного пункту про те, що вона їде з домашньою твариною, та заповнити бланк Заяви про ввіз, вказавши всю необхідну інформацію. Заява про ввіз доставляється на адресу veterinarstvo@mps.hr.
Якщо особа не повідомила про прибуття з домашнім улюбленцем посадовій особі на прикордонному пункті пропуску, вона повинна  якнайшвидше заповнити бланк Заяви за посиланням нижче та надіслати її електронною поштою на адресу veterinarstvo@mps.hr.
 
Процедура компетентних органів після отримання заповненої Заяви

Після отримання Заяви ветеринарний інспектор DIRH прибуде на вказану адресу та визначить заходи, які необхідно вжити для ідентифікації собаки за допомоги мікрочіпу, вакцинації проти сказу та обов’язкової реєстрації.
Ветеринарний інспектор дасть подальші вказівки про спосіб, яким будуть здійснюватися необхідні заходи.
До прибуття ветеринарного інспектора просимо власників домашніх улюбленців обмежити контакти улюбленця з іншими тваринами та сторонніми особами.
25.02.2022

Novi slučaj ptičje gripe kod divljih ptica u Vukovarsko-srijemskoj županiji


Visokopatogena influenca ptica (VPIP), podtipa H5N1 nastavlja cirkulirati u populaciji divljih ptica na području Republike Hrvatske u 2022. godini. Zadnji slučaj VPIP podtipa H5N1 potvrđen je 21. veljače 2022. u uzorku uginulih crvenokljunih labudova s područja Vukovarsko-srijemske županije (općina Ivankovo, rijeka Biđ).

S obzirom da su odrađene sve propisane mjere u zonama ograničenja na području Osječko-baranjske županije koje su postavljene zbog izbijanja VPIP, podtipa H5N1, u domaće peradi na području naselja Branjin Vrh u siječnju 2022. godine te nisu utvrđeni novi slučajevi u domaće peradi, ukinute su mjere koje su se odnosile na predmetne zone ograničenja.
 
Obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju i nastavak cirkulacije virusa influence ptica u populaciji divljih ptica u Republici Hrvatskoj ponovno ističemo važnost pridržavanja svih mjera određenih Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN, 132/21) na cijelom području Republike Hrvatske. Također, apeliramo na posjednike da se, bez obzira na broj ptica koje imaju na svojim gospodarstvima, obvezno pridržavaju istih, a svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja, smanjenje proizvodnje, smanjen unos hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu obavezno prijave nadležnoj veterinarskoj organizaciji.
 
Ministarstvo poljoprivrede izvijestilo je Europsku komisiju o ovim potvrđenim slučajevima influence ptica te je osigurana 24-satna pripravnost na broj telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u divljih ptica.

Sve informacije i preporuke za posjednike o influenci ptica dostupne su na web stranci Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4797 .
17.01.2022

Visoko patogena influenca u peradi na području Osječko - baranjske županije


Nastavno na informaciju objavljenu u petak, 14. siječnja 2022. godine objavještavamo o potvrđenom slučaj visoko patogene influence ptica podtipa H5N1 u domaće peradi na gospodarstvu u naselju Branjin Vrh u Osječko-baranjskoj županiji.
U skladu s europskim propisima a s ciljem pravovremenog otkrivanja i sprečavanja daljnjeg širenja ove bolesti, određene su i mjere koje se provode u zonama ograničenja, a odnose se na sva gospodarstva koja drže perad i ptice u zatočeništvu, koja se nalaze u zoni zaštite (zaraženo područje) i zoni nadziranja (ugroženo područje).

Naselja koja se nalaze u zoni zaštite:

- Beli Manastir,  Branjin Vrh i Šumarina u općini Beli Manastir

Naselja koja se nalaze u zoni nadziranja su:

- Branjina, Kneževo i Popovac u općini Popovac,
- Kamenac, Kotlina i Karanac u općini Kneževi Vinogradi,
- Luč, Petlovac, Zeleno Polje, Širine i Sudaraž u općini Petlovac,
- Kozarac u općini Čeminac,
- Novi Bolman u općini Jagodnjak.

Također, na području Karlovačke županije potvđen je novi slučaj visoko patogene influence ptica podtipa H5N1 u jednog crvenokljunog labuda.
14.01.2022

Novi slučaj influence ptica na gospodarstvu s domaćom peradi na području Osječko- baranjske županije


Dana 13. siječnja 2022. godine u jednom ekstenzivno držanom jatu domaće peradi na području naselja Branjin Vrh u Osječko-baranjskoj županiji potvrđena je influenca ptica podtipa H5N1. Određivanje patogenosti virusa (visoko ili nisko patogena influenca ptica) je u tijeku.
Na gospodarstvu se nalazilo 40 komada više vrsta domaće peradi, 3 ukrasne patke i 9 ukrasnih golubova. Vlasnik je dana 9. siječnja 2022. godine zbog uginuća većeg broja peradi ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijavio sumnju na bolest; dana 10. siječnja 2022. godine provedeno je službeno uzorkovanje i 5 lešina dostavljeno je na laboratorijsko pretraživanje u svrhu potvrde odnosno isključivanja influence ptica. Odmah po zaprimanju sumnje predmetno gospodarstvo je stavljeno pod službeni nadzor te su rješenjem od strane veterinarske inspekcije Državnog inspektorata naređene preventivne mjere radi suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja bolesti sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/687.
S obzirom na uginuća većeg broja peradi, preliminarne rezultate laboratorijskog pretraživanja i trenutnu epidemiološku situaciju influence ptica u RH i zemljama u okruženju,  na predmetnom gospodarstvu je pod nadzorom veterinarske inspekcije Državnog inspektorata RH dana 12. siječnja 2022. godine izvršeno preventivno usmrćivanje sve peradi i ukrasnih ptica (27 kokoši nesilica, 3 patke, 9 golubova). Lešine i jaja upućena su na neškodljivo uklanjanje u Agroproteinku d.d. Također, provedeno je završno čišćenje i dezinfekcija gospodarstva.
U tijeku je određivanje zona ograničenja i daljnjih mjera i aktivnosti koje će se provoditi u zonama, a s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja i pravovremenog otkrivanja influence ptica na području  Osječko-baranjske županije.
O izbijanju influence ptica Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane  izvijestila je Europsku komisiju te mađarsko veterinarsko nadležno tijelo s obzirom da se dio zone nadziranja proteže na državno područje Mađarske.
Ovim putem ponovno ističemo važnost pridržavanja svih mjera određenih Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN, 132/21) na čitavom teritoriju zemlje te apeliramo na posjednike da se, bez obzira na broj ptica koje imaju na svojim gospodarstvima, obvezno pridržavaju istih.
 
Sve informacije i preporuke za posjednike o influenci ptica dostupne su na web stranci Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4797 .

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane osigurala je 24satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u divljih ptica.
05.01.2022

Nove informacije o influenci ptica- objava za javnost


Nastavno na objavu od 6. prosinca 2021. godine, dajemo sljedeće informacije:

Tijekom prosinca 2021. godine na području Osječko- baranjske županije potvrđeni su slučajevi VPIP podtipa H5N1 u tri sive čaplje na dvije lokacije u Parku Prirode Kopački Rit.
Početkom siječnja 2022. godine potvrđeni su novi slučajevi visoko patogene influence ptica podtipa H5N1 u četiri crvenokljuna labuda s područja Zagrebačke (jezero Siromaja), Istarske županije (Novigrad, ušće rijeke Mirne) i Vukovarsko- srijemske županije (utok rijeke Spačve i Bosuta).
Do sada je u razdoblju od studenog 2021. do siječnja 2022. godine VPIP potvrđena na jednom gospodarstvu s domaćom peradi (Sisačko–moslavačka županija) te u ukupno 16 divljih ptica (Sisačko- moslavačka županija - 7 divljih ptica, Međimurska županija - 1 divlja ptica, Splitsko- dalmatinska - 1 divlja ptica, Osječko- baranjska županija - 3 divlje ptice, Zagrebačka županija - 1 divlja ptica, Istarska županija - 1 divlja ptica, Vukovarsko- srijemska županija- 2 divlje ptice).Podsjećamo da su zbog pojave visoko patogene influence ptica u Republici Hrvatskoj od 5. prosinca 2021. godine na snazi stroge preventivne mjere određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske objavljenom u Narodnim novinama broj 132/2021.

Mjere propisane za cijelu zemlju odnose se na obaveznu provedbu higijenskih i biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi.

Obavezno je držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi.
U svrhu ranog otkrivanja visoko patogene influence ptica, iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.
Ovim putem Ministarstvo poljoprivrede apelira na odgovorno ponašanje svih posjednika peradi i ptica u zatočeništvu sa zamolbom da se pridržavaju odredbi Naredbe kako bi se spriječila daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi te širenje ove bolesti i time umanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito.
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane osigurala je 24satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu dojaviti svako povećano uginuće ili znakove bolesti u divljih ptica.
04.01.2022

Objavljena Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini


Dana 29. prosinca 2021. u „Narodnim novinama“ broj 145/2021 objavljena je Naredba o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2022. godini, te je stupila na snagu datumom objave u „Narodnim novinama".

03.01.2022

Poništenje dijela Natječaja


U Narodnim novinama broj 147/2021 od 31. prosinca  2021. godine Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavila je poništenje Natječaja za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima, KLASA: 322-01/20-01/201, URBROJ: 525-10/0538-20-5, od 23. rujna 2020 godine, objavljenog 16. listopada 2020. godine u „Narodnim novinama“ br. 113/2020, u dijelu koji se odnosi na jedinicu lokalne samouprave Dubrava u sastavu jedinice regionalne samouprave Zagrebačke županije.
16.12.2021

Poništenje dijela Natječaja


U Narodnim novinama broj 138/2021 od 15. prosinca  2021. godine Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavila je poništenje dijela Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, KLASA: 322-01/20-01/253, URBROJ: 525-10/0538-20-3 od 26. srpnja 2021. godine, objavljenog 13. kolovoza 2021. godine u Narodnim novinama br. 90/2021, za jedinice lokalne samouprave Brod Moravice, Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, za jedinice lokalne samouprave Bilice, Primošten, Rogoznica, Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, za jedinice lokalne samouprave Vrlika, Dugi Rat, Podstrana, Solin, Split, Šolta u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije.
10.12.2021

OBAVIJEST POSJEDNICIMA ŽIVOTINJA


Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane je tijekom  2021. godine provodila Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13 i 115/18).
Člankom 109. stavkom 5. Zakona o veterinarstvu propisano je da na području Grada Zagreba i jedinica područnih samouprava na kojima su ovlaštene dvije ili više veterinarskih organizacija, posjednik životinje ima pravo jedanput godišnje izabrati organizaciju za obavljanje pojedinih poslova iz stavka 3. istoga članka, u opsegu i pod uvjetima koje pravilnikom propisuje ministar.
Na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane možete provjeriti koje ovlaštene veterinarske organizacije imaju ovlasti na pojedinim jedinicama lokalne samouprave.
Odabir ovlaštene veterinarske organizacije provodi se u razdoblju od 1. do 31. prosinca ove  godine za sljedeću kalendarsku godinu sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju („Narodne Novine“,  broj 181/2003 i 145/2008).
08.12.2021

Na snagu stupile stroge preventivne mjere zbog pojave visoko patogene influence ptica


Nastavno na objavu od 2. prosinca 2021. godine, dajemo sljedeće informacije:
U Republici Hrvatskoj 5. prosinca 2021. godine stupile su na snagu stroge preventivne mjere zbog pojave visoko patogene influence ptica (VPIP).
Mjere su određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske objavljenom u Narodnim novinama broj 132/2021.
U cijeloj Republici Hrvatskoj osim provedbe higijenskih i biosigurnosnih mjera, obavezno je držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu u zatvorenim nastambama kako bi se spriječio svaki kontakt s divljim pticama. Vodena perad (patke i guske) moraju se držati odvojeno od ostale peradi. Peradi i pticama u zatočeništvu hrana i voda za piće može se davati isključivo u zatvorenom prostoru tako da je kontinuirano zaštićena od divljih ptica te se ne smiju koristiti vanjski spremnici za vodu.
Mole se posjednici peradi i ptica u zatočeništvu da se pridržavaju svih odredbi Naredbe kako bi se spriječilo daljnja pojava bolesti u domaćim uzgojima peradi kao i širenje ove bolesti i time smanjili mogući veliki gubici u peradarstvu i gospodarstvu općenito.
Naredbom su također određene i mjere koje se provode u zonama ograničenja na području Sisačko-moslavačke županije koje su objavljene na mrežnim stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4797. U zonama ograničenja zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu i njihovih proizvoda, nusproizvoda  te drugih materijala kojima bi se mogla proširiti influenca ptica. Premještanje je moguće samo uz prethodno odobrenje od strane veterinarskog inspektora.
Također molimo punu suradnju s veterinarima koji provode popis gospodarstava na kojima se drži perad i posjete uključujući kliničke preglede peradi i ptica u zatočeništvu kako bi se isključilo prisustvo virusa VPIP na drugim gospodarstvima i pravovremeno reagiralo u slučaju pojave influence ptica.
U svrhu ranog otkrivanja visoko patogene influence ptica, iznimno je važno nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji odmah prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, smanjenje proizvodnje, smanjenje unosa hrane i/ili vode te uginuća peradi i ptica u zatočeništvu.
Uprava za veterinarstvo osigurala je 24satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu prijaviti svako povećano uginuće ili znakova bolesti u divljih ptica.
Virus influence ptica, podtip H5N1, za sada je potvrđen samo na jednom gospodarstvu u domaće peradi u Sisačko-moslavačkoj županiji, dok je u divljih ptica potvrđen (u crvenokljunih labuda i patke kreketaljke) na lokacijama u Sisačko-moslavačkoj, Međimurskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji, zbog čega je Naredbom određena i provedba biosigurnosnih mjera u lovu na pernatu divljač do strane lovaca.
Bolest je potvrđena i u drugim europskim zemljama u i populaciji divljih ptica i u domaće peradi te je s obzirom na migracije divljih ptica velika vjerojatnost njenog daljnjeg širenja zbog čega su i u Republici Hrvatskoj uvedene ovakve mjere.
03.12.2021

Novi slučajevi visoko patogene influence ptica H5N1 na području RH


Dana 26. studenoga 2021. godine potvrđena je visoko patogena influenca ptica podtipa H5N1 u domaće peradi na gospodarstvu smještenom u naselju Staro Pračno u Sisačko- moslavačkoj županiji. Na predmetnom gospodarstvu,  žurno su provedene sve mjera sprečavanja daljnjeg širenja i iskorjenjivanja ove bolesti uključujući usmrćivanje sve peradi na gospodarstvu te provedbu završnog čišćenja  dezinfekcije. Nastavno na navedeno, a s ciljem pravovremenog otkrivanja i sprečavanja daljnjeg širenja ove bolesti, određene su i mjere koje se provode u zonama ograničenja, a odnose se na sva gospodarstva koja drže perad i ptice u zatočeništvu, koja se nalaze u zoni zaštite (zaraženo područje) i zoni nadziranja (ugroženo područje).  Naselja koja se nalaze u zoni zaštite su sljedeća: Odra Sisačka, Stara Drenčina, Vurot, Staro Pračno, Stupno, Žabno, Sela i Jazvenik na području Grada Siska te područje Siska sjeverno od linije koja prolazi Capraškom ulicom. Naselja koja se nalaze u zoni nadziranja su: Petrovec i Žažina u općini Lekenik, Bok Palanječki, Ljubljanica, Setuš, Strelečko, Tišina Erdedska, Tišina Kaptolska i Žirčica u općini Martinska Ves, Brest Pokupski, Hrastovica, Mala Gorica, Moščenica, Nova Drenčina, Novo Selište, Taborište na području Grada Petrinje te Petrinja, Budaševo, Crnac, Gornje Komarevo, Greda, Hrastelnica, Klobučak, Novo Pračno, Novo Selo, Novo Selo Palanječko, Palanjek, Prelošćica i Topolovac na području Grada Siska te područje Siska južno od linije koja prolazi Capraškom ulicom. Uputom je određena obveza provedbe popisa i posjeta gospodarstava na kojima se drži perad i/ili ptice u zatočeništvu u zonama ograničenja. U zonama ograničenja zabranjeno je premještanje peradi i ptica u zatočeništvu te njihovih proizvoda, uz napomenu da su u određenim opravdanim slučajevima moguća odstupanja od navedenog.
 
Po potvrdi bolesti aktivirani su lokalni i nacionalni krizni stožeri. Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Ministarstva poljoprivrede priprema i koordinara provedbu aktivnosti na nacionalnoj razini, a aktivnosti na lokalnoj razini organiziraju i nadziru veterinarski inspektori Državnog inspektorata Republike Hrvatske koji zajedno s određenim ovlaštenim veterinarskim organizacijama s područja Sisačko- moslavačke županije izvršavaju potrebne aktivnosti.
 
Također, u razdoblju od 19. do 25. studenoga 2021. godine, visoko patogena influenca ptica podtipa H5N1 potvrđena je u ukupno 9 divljih ptica (crvenokljuni labudovi, patka kreketaljka) na lokacijama Parka Prirode Lonjsko Polje, Varaždinsko jezero i Zaostrog.
 
Trenutna epidemiološka situacija na području cijele Europe upućuje na izrazito visoki rizik od izbijanja ove bolesti budući da su brojne europske zemlje zabilježile izbijanja i slučajeve bolesti kako u domaće peradi i ptica u zatočeništvu tako i u populaciji divljih ptica koje tijekom redovnih migracija šire virus influence ptica na populaciju domaće peradi.
 
Visoko patogena influenca ptica je osobito opasna zarazna bolest životinja čije način širenja putem divljih životinja znatno otežava sprečavanje i suzbijanje pojave. Ukoliko dođe do oboljenja peradi, visoko patogeni sojevi u krakom vremenskom roku izazivaju pobol i pomor peradi na gospodarstvu. Napominjemo da za podtipa H5N1 čija je cirkulacija potvrđena na području naše zemlje te brojnih zemalja u okruženju, do danas, nije utvrđen zoonotski potencijal odnosno mogućnost prelaska bolesti s ptica i peradi na ljude. 
 
Uzgajivači peradi i ptica u zatočeništvu moraju se strogo pridržavati naređenih mjera te žurno prijaviti svaki znak bolesti, smanjenog uzimanja hrane i/ili vode, smanjene nesivosti i uginuća ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. Dodatno, preporučamo i primjenu biosigurnosnih mjera.
 
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, osigurala je 24satnu pripravnost na broju telefona 099/4392-507 na koji građani mogu prijaviti svako povećano uginuće ili znakova bolesti u divljih ptica.
19.11.2021

Visoko patogena influenca ptica u labudova s područja Parka Prirode Lonjsko Polje


Dana 19. studenoga 2021. u uginulih crvenokljunih labudova s područja Parka Prirode Lonjsko Polje (naselja Čigoč i Mužilovčica) u Sisačko- moslavačkoj županiji utvrđen je pozitivan rezultat na virus visoko patogene influence ptica, podtipa H5N1.
Tijekom ove godine mnoge su europske zemlje u populaciji i divljih ptica  i domaće peradi već utvrdile prisustvo uzročnika visoko patogene influence ptica podtipa H5N1.
Na području RH na snazi su mjere sprečavanja pojave i širenja influence ptica propisane Naredbom o mjerama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (NN broj 127/20) koje uključuju obavezno držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama. Naredbom je propisano i  obavezno držanje domaćih pataka i gusaka odvojeno od ostalih vrsta peradi s obzirom da da patke i guske najčešće ne pokazuju kliničke znakove bolesti, a često prenose virus influence ptica.
Posjednici koji drže perad dužni su redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijaviti pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije.
Preporuke za osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera u svim objektima za uzgoj i držanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu su sljedeće:
a. korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta,
b. zabranjen izlazak iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući,
c. zabrana ulaska u objekt neovlaštenim osobama,
d. dezinfekcija objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji,
e. držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca.
Trenutno jedini način sprječavanja unosa virusa influence ptica u uzgoje je primjena dobre higijenske prakse, odnosno primjena visoke razine biosigurnosti, stoga i apeliramo na pažnju dobrog gospodarstvenika  kako bi naša proizvodnja ostala zaštićena.
U slučajevima pojave kliničkih znakova ili povećanog uginuća divljih ptica ljubazno Vas molimo da obavijestite veterinara ili se javite na broj telefona 099/4392-507 radi organizacije uzimanja uzoraka u svrhu isključivanja influence ptica.
08.11.2021

Posjednici peradi trebaju pojačati biosigurnosne mjere


Zbog sve učestalijih izbijanja visoko patogene influence ptica (VPIP) u divljih ptica i domaće peradi zabilježenih tijekom proteklih nekoliko tjedana obavještavamo o povećanoj opasnosti od pojave visoko patogene influence ptica u peradi, ptica u zatočeništvu i divljih ptica.
Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) je objavila priopćenje kojim upozorava na mogućnost povećane aktivnosti VPIP podtipa H5 u kombinaciji s različitim N podtipovima u ptica i peradi na području Europe tijekom jeseni i zime 2021./2022. godine. Sojevi virusa VPIP podtipa H5 dokazani su u ptica selica u zapadnoj Europi, a najnoviji slučajevi bolesti prijavljeni su u Danskoj, Njemačkoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. Rizik od unošenja bolesti u druge zemlje duž migratornih puteva divljih ptica je iznimno visok.

Tijekom 2021. godine visoko patogenu influencu ptica potvrdile su sljedeće europske zemlje: - u peradi: Nizozemska, Poljska, Italija, Danska, Njemačka, Estonija, Kosovo, Češka, Francuska, Litva, Rumunjska, Bugarska, Slovačka, Švedska, Mađarska, Ukrajina, Finska, Belgija i Ujedinjeno Kraljevstvo;
- u divljih ptica: Njemačka, Danska, Nizozemska, Finska, Švedska, Estonija, Ukrajina, Francuska, Belgija, Luksemburg, Norveška, Poljska, Litva, Latvija, Češka, Austrija, Italija, Grčka, Rumunjska, Bugarska, Srbija, Mađarska, Irska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Slovačka, Španjolska, Švicarska i Hrvatska.

Budući da su trenutno u populaciji divljih ptica i peradi prisutni i drugi sojevi virusa influence ptica, dodatno postoji mogućnost genskog preslagivanja više sojeva influence ptica te posljedično potencijalno stvaranje novih još virulentnijih sojeva. U Kini je zabilježen povećan broj slučajeva oboljenja ljudi za koje je dokazano da su bili zaraženi virusima VPIP podtipa H5N6. Zbog navedenog u tijeku je ponovno razmatranje zoonotskog potencijala virusa influence ptica i posljedično primjena strogih preventivnih  mjera osobne zaštite ljudi koji su u kontaktu s pticama i peradi.

U Republici Hrvatskoj na snazi su preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 127/20).

Apeliramo na posjednike peradi da pojačaju koliko god je moguće biosigurnosne mjere, da zaštite svoju proizvodnju i spriječe ekonomske i druge posljedice za građanstvo.
 

Također apeliramo na dobru suradnju s veterinarima i podsjećamo na obavezno prijavljivanje svih promjena zdravstvenog stanja i ponašanja peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu, što osim kliničkih znakova karakterističnih za VPIP uključuje i sve promjene uobičajenih parametara proizvodnje kao što su: povećana smrtnost, smanjen unos hrane i vode i/ili smanjena nesivost.
U peradi oboljele od influence ptica javljaju se sljedeći znakovi:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun
 • cijanoza kreste i podbradnjaka,
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu,
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša  kvaliteta ljuske jajeta,
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
19.10.2021

POČETAK JESENSKE AKCIJE ORALNE VAKCINACIJE LISICA U REPUBLICI HRVATSKOJ


Dana 20. listopada 2021.  počinje kampanja oralne vakcinacije lisica na području RH, čiji je cilj polaganjem mamaca s cjepivom protiv bjesnoće održati status naše zemlje slobodne od bjesnoće. Program oralne vakcinacije lisica od iznimnog je značaja za javnost jer je bjesnoća smrtonosna zoonoza, te se ovom mjerom značajno utječe na povećanje kvalitete zdravlja ljudi i životinja u zemlji. Kampanja polaganja cjepiva, u slučaju povoljnih vremenskih prilika, trebala bi završiti do 25. listopada 2021. godine.
Uz navedeno važno je istaknuti da se radi o programu koji je uspješan primjer povlačenja sredstava iz EU, jer se isti od 2011. godine sufinancira na način da do 75% sredstava bespovratno dobivamo od EK te da je ove godine kampanja obilježena i dodjelom statusa zemlje slobodne od virusa bjesnoće od strane EK. 
 

Više informacija o oralnoj vakcinaciji lisica možete pronaći na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.
07.10.2021

Privremena nedostupnost baze LYSACAN


U četvrtak 7.10.2021. u 17:00 ćemo ugasiti trenutačnu produkciju aplikacijskog sustava Lysacan. Što uključuje bazu podataka, sve aplikacije, servise i integracije.
Očekivano vrijeme povratka u produkcijski rad na novim serverima je 20:00
27.09.2021

Novo europsko zakonodavstvo u području zdravlja životinja


21. travnja 2021. godine s primjenom je započelo novo europsko zakonodavstvo iz područja zdravlja životinja odnosno primjena Uredbe (EU) 2016/429 Europskog Parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja  i s njome povezane uredbe.
13.08.2021

OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH OVLASTI U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova  javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. istog zakona za 53 jedinice lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 90/2021 dana 13. kolovoza 2021. godine. Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima. Tekst  natječaja, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda mogu se skinuti ovdje: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8321195.html
20.07.2021

Prvi slučajevi afričke svinjske kuge u domaćih svinja u Saveznoj Republici Njemačkoj


15. srpnja 2021. godine Savezna Republika Njemačka prijavila je Europskoj Komisiji prve slučajeve afričke svinjske kuge (ASK) u domaćih svinja. ASK je prvo potvrđena na dva gospodarstva te 17. srpnja i na trećem gospodarstvu sva smještena u administrativnoj oblasti Brandenburg koja se nalazi neposredno uz granicu s Republikom Poljskom. U Njemačkoj je od prošle jeseni potvrđeno više od 1.200 slučajeva ASK kod divljih svinja u administrativnoj oblasti Brandenburg, dok su ovo prva potvrđena izbijanja ASK u domaćih svinja.

Jedno gospodarstvo je s većim brojem svinja, ukupno njih 315 (169 prasadi, 83 krmače, 58 svinja ispod 50 kg, 3 nerasta) dok je na druga dva gospodarstva samo šest svinja.
Navedena gospodarstva nalaze se unutar prethodno određenih zona pod restrikcijom uslijed pojave ASK u divljih svinja iz Dodatka II. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/605 оd 7. travnja 2021. o utvrđivanju posebnih mjera za kontrolu ASK.
U svrhu sprječavanja daljnjeg širenja i kontrole ove bolesti naređene su sve mjere sukladno europskoj legislativi ( Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/687 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za sprečavanje i kontrolu određenih bolesti s popisa).
23.06.2021

Polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike

Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 7. srpnja 2021. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
 
11.06.2021

Objavljen Pravilnik o izmjenama pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

Obavještavamo vas da je u Narodnim novinama broj 64/21 objavljen Pravilnik o izmjenama pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi. Stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna Pravilnika, u JRDŽ-u će biti onemogućena prijava premještanja svinja na OIB te će svaka doprema živih svinja morati biti provedena i registrirana isključivo na registriranu lokaciju kojoj je dodijeljen Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG).
18.05.2021

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu ovlasti za nabavu i distribuciju mikročipova za označavanje pasa


U Narodnim novinama broj 52 od 14. svibnja 2021. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za dodjelu ovlasti za nabavu i distribuciju mikročipova za označavanje pasa.

Poveznica - link: JAVNI POZIV - Ministarstvo poljoprivrede
20.04.2021

Republici Hrvatskoj dodijeljen status države službeno slobodne od bruceloze goveda


Dana 14. travnja 2021. godine u službenom listu Europske Unije stupila je na snagu Provedbena Odluka komisije (EU) 2021/596 o izmjeni Priloga II. Odluci 2003/467/EZ u pogledu statusa Hrvatske kao područja službeno slobodnog od bruceloze.


Ovom činu prethodio je opsežan postupak pripremanja dokumentacije te podnošenja zahtjeva za priznavanje cijelog teritorija države službeno slobodnim od bruceloze goveda, a  koji je, u ime Republike Hrvatske, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede uputila Europskoj komisiji u studenom 2020. godine. Nakon detaljne procjene i analize podataka o provedbi višegodišnjih nacionalnih programa nadziranja i iskorjenjivanja bruceloze u populaciji goveda, Europska komisija je  donijela Odluku kojom se Republici Hrvatskoj priznaje status države članice službeno slobodne od bruceloze goveda za cijelo državno područje. Time je Hrvatska kao najmlađa zemlja članica postala dvadeseta zemlja s ovim statusom u EU.Bruceloza goveda bakterijska je zarazna bolest uzrokovana B. abortus. Bolest je značajna zbog ekonomskih šteta koje nanosi u proizvodnji (pad plodnosti i mliječnosti), ali i činjenice da  je opasna zoonoza, što znači da se s životinja može prenijeti na ljude i uzrokovati ozbiljnu bolest, a posljednji slučaj bruceloze goveda u Hrvatskoj je potvrđen 1964. godine. Kontrola i iskorjenjivanje bruceloze goveda provodi se u Republici Hrvatskoj sukladno EU propisima od 2010. godine, a za priznavanje ovog statusa bilo je potrebno sustavno provoditi sveobuhvatne veterinarske mjere nadziranja, kontrole i iskorjenjivanja bolesti na terenu te osigurati dosljednost i suradnju u obavljanju poslova od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija, Hrvatskog veterinarskog instituta, veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane te posjednika životinja. Jednako tako, u svrhu održavanja statusa RH kao zemlje slobodne od bruceloze goveda, vrlo je važna daljnja kontinuirana provedba nadziranja ove bolesti i to pasivnog nadziranja putem isključivanja bolesti kod pobačaja te aktivnog nadziranja uzorkovanjem goveda sukladno važećem programu.
 
„Status države službeno slobodne od bruceloze goveda opetovani je dokaz dobre organiziranosti i uspješnog rada veterinara u Republici Hrvatskoj te čvrsta garancija svim građanima da je očuvanje javnog zdravlja jedan od prioriteta veterinarske struke. Hvala veterinarima na svemu učinjenome na terenu u odnosu na brucelozu goveda, kao i na daljnjoj provedbi preventivnih mjera u odnosu na ovu, ali i sve druge bolesti životinja i zoonoze“istaknula je tim povodom ministrica poljoprivrede Marija Vučković te dodala: „Jedino provedbom svih propisanih mjera od strane posjednika i veterinara može se učinkovito spriječiti unos bolesti, a ranim otkrivanjem pojave bolesti spriječiti njeno daljnje širenje i time smanjiti negativne posljedice. Također, podsjećamo posjednike da se u svom svakodnevnom radu sa životinjama pridržavaju osnovnih biosigurnosnih mjera“.
08.04.2021

Predstavnici veterinarske struke Republike Hrvatske sudjelovali na regionalnoj simulacijskoj vježbi - „Multi-country simulation exercise: Bosnia and Herzegovina Croatia and Serbia“


Dana 23. i 24.veljače 2021. godine putem virtualne platforme, a pod pokroviteljstvom Europske komisije za kontrolu bolesti slinavke i šapa (EuFMD) i regionalnog ureda Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu za Europu i središnju Aziju (FAO REU) održana je regionalna simulacijska vježba - „Multi-country simulation exercise: Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia“
Ispred Republike Hrvatske na vježbi su sudjelovali predstavnici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, Državnog inspektorata Republike Hrvatske, ovlaštenih veterinarskih organizacija te proizvođača svinja i goveda.
Vježbu su vodili moderatori iz EuFMD-a, a uz predstavnike Republike Hrvatske sudjelovali su i veterinari s lokalne, regionalne i centralne razine iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Cilj vježbe bio je simulirati izbijanje osobito opasnih zaraznih bolesti životinja (slinavka i šap, afrička svinjska kuga) u pograničnom području u kojem se spajaju navedene tri države te odrediti najučinkovitije metode suzbijanja bolesti, načine pravovremenog reagiranja i međusobne komunikacije između susjednih država.
Tijekom vježbe raspravljalo se o pitanjima vezanim uz primjenu mjera suzbijanja predmetnih bolesti, temeljenih na iskustvima svih država, posebice vezanih uz poduzimanje brzih reakcija u slučaju pojave osobito opasnih zaraznih bolesti životinja. Ovakav pristup organizaciji simulacijskih vježbi pokazao se kao dobar pristup za testiranje suradnje i koordinacije mjera potrebnih u izvanrednim situacijama.
Svi sudionici zajedničkog su stava da je organizacija vježbe ovakvog tipa iznimno korisna radi poboljšanja komunikacije između država i razmjene iskustava u suzbijanju zaraznih bolesti životinja.
24.03.2021

Pojava Influence ptica podtipa H5N8 u labudova na području Vukovarsko- srijemske županije


U razdoblju od 1. ožujka do danas, na području Vukovarsko- srijemske županije u naseljima Podgrađe i Nijemci (općina Nijemci) zamijećeno je uginuće divljih ptica- crvenokljuni labud.
Tijekom predmetnog razdoblja u Centar za peradarstvo Hrvatskog veterinarskog instituta dostavljene su ukupno tri lešine divljih ptica u kojih je laboratorijskim pretraživanjem utvrđena visoko patogena influenca ptica (VPIP) podtipa H5N8. Nalaz sekvenciranja cijelog genoma prvog uginulog labuda upućuje na usku povezanost s izolatima virusa H5N8 detektiranim u divljim pticama i peradi u Rusiji i Kazahstanu te europskim zemljama, ali ne ukazuje na epidemiološku povezanost s VPIP potvrđenom na farmi tovnih purana u studenom 2020. godine.

Tijekom 2021. godine visoko patogena influenca ptica prema sustavu za prijavu bolesti Europskoj Komisiji potvrđena je:
 • na 15 lokacija koje drže ptice u zatočeništvu u 6 država članica EU;
 • na ukupno 644 gospodarstava s peradi u 16 država članica EU i 2 treće zemlje (Ujedinjeno Kraljevstvo i Ukrajina) od čega najviše u Francuskoj (426 mjesta izbijanja) i Njemačkoj (98 mjesta izbijanja) i
 • u divljih ptica u 23 države članice EU i 4 treće zemlje (Ujedinjeno Kraljevstvo, Švicarska, Ukrajina i Norveška).
Ovim putem podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 127/20). Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Cilj primjene biosigurnosnih mjera je onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
 
Također, posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijaviti pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije. Propisano je i obavezno  držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama te obavezno držanje pataka, gusaka i drugih ptica vodarica odvojeno od ostalih životinja.
 
U slučajevima pojave kliničkih znakova ili povećanog uginuća divljih ptica ljubazno Vas molimo da obavijestite veterinara ili se javite na broj telefona 099/4392-507 radi organizacije uzimanja uzoraka u svrhu isključivanja influence ptica.
04.03.2021

Pojava Influence ptica podtipa H5N8 u labuda na području Vukovarsko-srijemske županije


Dana 3. ožujka 2021. godine potvrđena je Influenca ptica tipa A podtipa H5N8 u uginulog labuda pronađenog na području rijeke Bosut (Podgrađe) u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Utvrđivanje patogenosti virusa (visoko ili nisko patogena influenca ptica) je u tijeku.

Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući i perad. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća. Influenca ptica pojavljuje se uglavnom kod ptica, ali u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik uglavnom vrlo malen.

U peradi oboljele od influence ptica javljaju se sljedeći znakovi:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun
 • cijanoza kreste i podbradnjaka,
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem  nepokrivenim područjima nogu,
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša  kvaliteta ljuske jajeta,
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
Ovim putem podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/20). Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Cilj primjene biosigurnosnih mjera je onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
 
Također, posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji prijaviti pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije. Propisano je i obavezno  držanje peradi i pernate divljači u uzgoju u ograđenim prostorima na način da onemogućen svaki kontakt s divljim pticama te obavezno držanje pataka, gusaka i drugih ptica vodarica odvojeno od ostalih životinja.
 
Uočene uginule divlje ptice također moraju biti prijavljene ovlaštenim veterinarskim organizacijama (s podatkom o lokaciji pronalaska lešina).
24.02.2021

„Naredba o naredbi o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini


Dana 24. veljače 2021. u „Narodnim novinama“ br. 19/2021 objavljena je Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2021. godini, te je stupila na snagu datumom objave u „Narodnim novinama".
 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_19_435.html

 
11.02.2021

Poništenje dijela Natječaja


U Narodnim novinama broj 12/2021 od 10. veljače  2021. godine Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavila je poništenje dijela Natječaja za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima, KLASA: 322-01/20-01/201, URBROJ: 525-10/0538-20-5, od 23. rujna 2020 godine objavljenog 16. listopada 2020. godine u „Narodnim novinama“ br. 113/2020 za jedinice lokalne samouprave Klinča Sela, Pisarovina, Stupnik, Žumberak u sastavu jedinice regionalne samouprave Zagrebačke županije, za jedinice lokalne samouprave Glina, Petrinja, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Topusko u sastavu jedinice regionalne samouprave Sisačko-moslavačke županije, Novalja, Donji Lapac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Udbina, Korenica, Gospić u sastavu jedinice regionalne samouprave Ličko-senjske županije, za jedinice lokalne samouprave Đurđevac, Ferdinandovac, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novo Virje, Podravske Sesvete, Virje u sastavu jedinice regionalne samouprave Koprivničko-križevačke županije, za jedinice lokalne samouprave Čabar, Novi Vinodolski, Opatija, Rab, Vrbovsko, Lopar, Lovran, Matulji, Mošćenička Draga, Ravna Gora, Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, za jedinice lokalne samouprave Benkovac, Lišane Ostrovičke, Polača, Stankovci, Obrovac, Pag, Nin, Galovac, Gračac, Jasenice, Kolan, Kukljica, Novigrad, Pakoštane, Pašman, Povljana, Preko, Privlaka, Starigrad, Sveti Filip i Jakov, Škabrnja, Tkon, Vir, Vrsi u sastavu jedinice regionalne samouprave Zadarske županije, za jedinice lokalne samouprave Dubrovnik, Korčula, Ploče, Metković, Opuzen, Blato, Dubrovačko primorje, Janjina, Konavle, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Mljet, Orebić, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje i Župa Dubrovačka u sastavu jedinice regionalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije, za jedinice lokalne samouprave Pirovac, Šibenik, Knin, Vodice, Skradin, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Murter-Kornati, Primošten, Rogoznica, Tisno, Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, za jedinice lokalne samouprave Vukovar, Ilok, Bogdanovci, Borovo, Negoslavci, Tompojevci, Trpinja, Vinkovci, Lovas, Nijemci, Stari Jankovci, Tovarnik u sastavu jedinice regionalne samouprave Vukovarsko-srijemske županije, za jedinice lokalne samouprave Hvar, Imotski, Komiža, Makarska, Stari Grad, Supetar, Vis, Vrgorac, Vrlika, Baška Voda, Bol, Brela, Cista Provo, Dugi Rat, Gradac, Jelsa, Lećevica, Lokvičići, Lovreć, Milna, Nerežišća, Okrug, Otok, Podbablje, Podgora, Podstrana, Postira, Prgomet, Primorski Dolac, Proložac, Pučišća, Runovići, Seget, Selca, Sućuraj, Sutivan, Šolta, Tučepi, Zadvarje, Zagvozd, Zmijavci u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije, za jedinice lokalne samouprave Poreč, Sveti Lovreč, Tar-Vabriga, Višnjan, Vižinada, Vrsar, Funtana, Kaštelir-Labinci, Pazin, Bale, Cerovlje, Pićan, Sveta Nedjelja u sastavu jedinice regionalne samouprave Istarske županije, za jedinice lokalne samouprave Sveti Martin na Muri, Sveti Juraj na Bregu, Mursko Središće, Gornji Mihaljevec, Selnica, Štrigova, Vratišinec u sastavu jedinice regionalne samouprave Međimurske županije, za jedinice lokalne samouprave Slavonski Brod, Donji Andrijevci, Gornja Vrba, Oprisavci, Podcrkavlje, Bebrina, Klakar u sastavu jedinice regionalne samouprave Brodsko-posavske županije.
 
05.02.2021

VAŽNA OBAVIJEST


Prilikom dostave računa sa troškovima vezanim za „Odluku o provedbi veterinarskih mjera na velikim životinjama (farmske životinje i kopitari) i kućnim ljubimcima na području jedinica lokalne samouprave Petrinja, Sisak, Glina, Hrvatska Kostajnica, Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica, Lekenik, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko te načinu njihovog financiranja“ obvezni ste uz e-račun priložiti tablicu 18.2. (dostupna na webu), priznanicu na kojoj će biti navedena pojedina usluga koja je obavljena zajedno sa materijalnim troškom, te vaš ulazni račun o nabavci materijalnog troška /VMP-a.
 
Prilikom dostave računa za cijepljenje i označavanje pasa- ispis iz Lysacana u obliku excel tablice sa slijedećim kolonama: Ime i prezime posjednika, OIB, broj mikročipa psa, datum cijepljenja/datum čipiranja, EP jedinica.
01.02.2021

Novi slučajevi afričke svinjske kuge na području Republike Srbije


Dana 29. siječnja 2021. godine Republika Srbija prijavila je dva nova izbijanja afričke svinjske kuge u domaćih svinja. Na dva gospodarstva smještena na području upravnog okruga Nišavski, bolest je potvrđena u 5 svinja. Od strane Uprave za veterinu Republike Srbije naređene su sve mjere u svrhu sprječavanja daljnjeg širenja i kontrole ove bolesti sukladno europskoj legislativi. Tijekom 2021. godine, nije bilo prijave ove bolesti u divljih svinja na području zemlje.


.
Ovim putem još jednom skrećemo pažnju svim posjednicima svinja da veterinarskoj službi pravovremeno prijave znakove bolesti ili uginuća kod domaćih svinja. Također, izuzetno je važna i prijava pronalaska uginulih divljih svinja. Za dojavu o lokaciji uginule divlje svinje, svaka fizička osoba ima pravo na nagradu u iznosu od 100,00 kn. Lokacija lešine divlje svinje može se dojaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, lovoovlašteniku na čijem se lovištu lešina nalazi ili na email adresu: veterinarstvo@mps.hr, odnosno na broj telefona 099/4392-507 na kojem je osigurano dežurstvo izvan radnog vremena.

Europska agencija za sigurnost hrane je u sklopu kampanje pokrenula web stranicu na kojoj će objavljivati informativne materijale, a koja je dostupna i na hrvatskom jeziku.


27.01.2021

Odluka o financiranju visine naknada za propisane veterinarske usluge za 2021. godinu


Tijekom siječnja ministarstvo je donijelo novu Odluku o financiranju visine naknada za propisane veterinarske usluge za 2021. godinu sa pripadajućim tablicama (dostupnima na web stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane). Ovim putem vas obavještavamo da svi računi za usluge obavljene u siječnju 2021. godine pa nadalje budu dostavljeni u skladu s Odlukom, Naputkom o dostavi računa te popratnom dokumentacijom.
 
05.01.2021

Početak rada nove aplikacije za trihinelozu


U VETIs sustavu izrađena je aplikacija za unos podataka o pretraživanju domaćih i divljih svinja te drugih vrsta divljih životinja na trihinelozu.
Aplikacija se nalazi s lijeve strane izbornika pod „testiranja na bolesti“, a s radom započinje 1. siječnja 2021. godine.
 
Predmetna aplikacija odnosi samo na unos podataka o :
 • pregledanim uzorcima mesa od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija kod klanja za osobnu uporabu u kućanstvu  te
 • pregledu mesa porijeklom od divljih životinja dostavljenih od strane lovaca.
Ovlaštene veterinarske organizacije koje kao kontrolna tijela vrše preglede na trihinelozu u klaonicama podatke moraju kao i do sada upisivati u VETI aplikaciju.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na email tihana.miskic@mps.hr
31.12.2020

Provedba veterinarskih mjera na područjima Sisačko-moslavačke županije pogođenim potresom


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane obavještava građane na područjima Sisačko – moslavačke županije pogođenim potresom da je veterinarska služba u pripravnosti te se u slučaju potrebe zbrinjavanja i premještanja životinja, liječenja i pružanja pomoći ozlijeđenim životinjama te sakupljanja lešina  mogu javiti svom veterinaru.
 
Veterinarska organizacija Adresa Telefon
ANIMA-VET d.o.o. Sela 198 044/713 107
VET. AMBULANTA GLINA d.o.o. Franje Žužeka 23 044/882 060
VET. AMBULANTA TIN d.o.o. Donji Kukuruzari 34 044/857 036
VET. STANICA GVOZD d.o.o. Karlovačka 55 044/881 009
VET. STANICA KUTINA d.o.o. Vladimira Nazora 61 044/680 421
VET. STANICA NOVSKA d.o.o. Kralja Zvonimira 9 044/600 130, 044/608 737
VET. STANICA PETRINJA d.o.o. Gajeva 40a 044/527 767, 044/815 252
VET. STANICA SISAK d.o.o. Zagrebačka 45 044/527 710
VETMED d.o.o. Gornje selo 59 044/643 700
VET. STANICA VELIKA GORICA d.o.o. Sisačka 39 01/6221 263

Također je putem skloništa za životinje omogućeno i zbrinjavanje kućnih ljubimaca s pogođenih područja. Informaciju o pronađenom kućnom ljubimcu, odnosno kućnom ljubimcu kojem vlasnik ne može osigurati potreban smještaj i skrb, potrebno je dojaviti skloništima za životinje ili veterinaru koji će dati daljnje upute.
 
Zbrinjavanje kućnih ljubimaca s navedenih područja moguće je organizirati na području cijele zemlje, a popis skloništa za životinje dostupan je na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=60 . Obavijest o istom dostavljena je svim skloništima za životinje i veterinarskim organizacijama.
 
Podaci o smještenim životinjama u skloništima kao i kod privremenih udomitelja bit će od strane skloništa za životinje upisane u Jedinstveni informacijski centar kako bi ih vlasnici lakše pronašli ili kako bi brže bile udomljene.
 
Građani koji žele udomiti ili privremeno udomiti kućne ljubimce s potresom stradalih područja u Sisačko-moslavačkoj županiji mogu se za sve potrebne informacije obratiti skloništima za životinje.
 
S obzirom na potrebe za hranom i opremom za životinje i kućne ljubimce u skloništima te kod privremenih udomitelja osobe ili tvrtke koje su u mogućnosti dati donaciju mogu izavn kontaktirati skloništa za životinje ili svoje kontakt podatke dostaviti na adresu: veterinarstvo@mps.hr  te će isti biti objavljeni na mrežnim stranicama  Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Procedura skloništa

Uputa za donacije i zbrinjavanje kućnih ljubimaca
28.12.2020

Pojava bonamioze na području Istarske županije


Tijekom 11. i 12. mjeseca na dva uzgajališta školjkaša u istarskoj županiji potvrđena je bonamioza uzrokovana uzročnikom Bonamia exitiosa. Nakon potvrde bolesti Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane odredila je zaraženo i ugroženo područje. To je prva pojava bonamioze u Republici Hrvatskoj nakon 2018. godine kada je bolest potvrđena također na području Istarske županije.11.12.2020

OBAVIJEST POSJEDNICIMA ŽIVOTINJA


Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane je tijekom  2020. godine provelo nekoliko Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13 i 115/18).
Člankom 109. stavkom 5. Zakona o veterinarstvu propisano je da na području Grada Zagreba i jedinica područnih samouprava na kojima su ovlaštene dvije ili više veterinarskih organizacija, posjednik životinje ima pravo jedanput godišnje izabrati organizaciju za obavljanje pojedinih poslova iz stavka 3. istoga članka, u opsegu i pod uvjetima koje pravilnikom propisuje ministar.
Na web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane možete provjeriti koje ovlaštene veterinarske organizacije imaju ovlasti na pojedinim jedinicama lokalne samouprave.
Odabir ovlaštene veterinarske organizacije provodi se u razdoblju od 1. do 31. prosinca ove  godine za sljedeću kalendarsku godinu sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja imaju pravo odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju („Narodne Novine“,  broj 181/2003 i 145/2008).
25.11.2020

Zbog izbijanja influence pica na području Koprivničko-križevačke županije određeno zareženo i ugroženo područje


Zbog zbijanja influence ptica na temelju članka 14. stavka 3. Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/13, 148/13 i 115/18) Uprava za veterinarovo i sigurnost hrane odredila je zaražena i ugrožena područja na kojima se provode mjere sprječavanja širenja bolesti.

Sukladno tome:
 1. Zaraženim područjem u Koprivničko-križevačkoj županiji određuju se naselja:
 • Koprivnički Bregi i Jeduševac u općini Koprivnički Bregi,
 • Plavšinac, Delovi, Vlaislav i Novigrad Podravski u općini Novigrad Podravski, i
 • Hlebine u općini Hlebine.
 1. Ugroženim područjem određuju se:
 1. u Koprivničko- križevačkoj županiji naselja:
 • Bakovčica, Koprivnica, Draganovec, Herešin, Jagnjedovec, Starigrad i Štaglinec u općini Koprivnica,
 • Gabajeva Greda u općini Hlebine,
 • Drnje u općini Drnje,
 • Molve, Molve Grede, Čingi - Lingi i Repaš u općini Molve,
 • Glogovac u Koprivničkim Bregima, naselja Ždala, Gola, Gotalovo, Novačka i Otočka u općini Gola,
 • Donje Zdjelice, Miholjanec, Hampovica i Virje u općini Virje,
 • Sigetec, Komatnica i Peteranec u općini Peteranec,
 • Đurđevac u općini Đurđevac,
 • Borovljani, Javorovac i Srdinac u općini Novigrad Podravski,
 • Gornja Velika u općini Sokolovac i
 • Novo Virje u općini Novo Virje.
 1. u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji naselja:
 •  Gornji Mosti, Donji Mosti i Srednji Mosti u općini Kapela
 
I ovim putem podsjećamo da su posjednici peradi dužni svakodnevno pratiti zdravstveno stanje peradi te obavezno prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja i ponašanja  te uginuća peradi nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji!
20.11.2020

Potvrđena influenca ptica na području Koprivničko- križevačke županije


Na farmi tovnih purana na području Koprivničko- križevačke županije dana 18. studenoga 2020. godine utvrđena je influenca ptica (podtipa H5N8). Daljnje laboratorijske pretrage koje će utvrditi u koju skupinu patogenosti pripada virus (visoko ili nisko patogeni virus) su u tijeku. Nađeni virus pripada podtipu H5N8 za koji do sada nije utvrđeno da uzrokuje zarazu u ljudi odnosno da ima zoonotski potencijal. Odmah po postavljanju sumnje poduzete svu sve mjere kako bi se spriječilo širenje virusa na druge farme i spriječili kontakti za zaraženom farmom. Farma je stavljena pod nadzor od strane veterinarske inspekcije i trenutno se provode radnje u svrhu utvrđivanja činjenica važnih za određivanje daljnjih mjera na samoj farmi kao i na području Republike Hrvatske.
S obzirom na situaciju po pitanju influence ptica u europskim zemljama (od 1. siječnja do 18. studenoga 2020. godine potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica (VPIP) u uzgojima peradi pretežno uzrokovane virusom podtipa H5N8 u Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Njemačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj, Ukrajini, Nizozemskoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Danskoj, Švedskoj  i Francuskoj. Tijekom 2020. godine visoko patogena influenca ptica je potvrđena u divljih ptica u 7 država članica: Poljskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Irskoj, Danskoj, Belgiji i u Ujedinjenom Kraljevstvu. U Njemačkoj je u divljih ptica identificiran je podtip H5N5, a u Nizozemskoj podtip H5N1) i dodatne informacije pretpostavka je da se radi o visoko patogenoj influenci ptica.
Ovim putem obavješćujemo javnost da ja dana 17. studenoga 2020. godine na snagu stupila Naredba o mjerama  za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 127/20).
Naredbom su određene minimalne biosigurnosne mjere koje su posjednici peradi dužni redovito provoditi, prvenstveno onemogućavanje kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa. Također, obavezno je prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.
17.11.2020

Objavljena Naredba o mjerama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske


U Narodnim novinama broj 127/2020 od 17. studenog 2020. godine objavljena je Naredba o mjerama  za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske.
Naredbom se propisuju minimalne biosigurnosne mjere koje su posjednici peradi dužni redovito provoditi, prvenstveno onemogućavanje kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa. Također, obavezno je prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji. Predmetna Naredba nalazi se na slijedećoj poveznici.
11.11.2020

Nove informacije o pojavi visoko patogene influence ptica u državama članicama EU


Influenca ptica je vrlo kontagiozna virusna bolest peradi i drugih ptica koju uzrokuje tip A virusa influence. Od 1. siječnja do 10. studenoga 2020. godine potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica (VPIP) u uzgojima peradi pretežno uzrokovane virusom podtipa H5N8 (u Bugarskoj (9 gospodarstava), Poljskoj (32 gospodarstva), Slovačkoj (3 gospodarstva), Češkoj (2 gospodarstva), Njemačkoj (5 gospodarstva), Rumunjskoj (2 gospodarstva), Mađarskoj (273 gospodarstva), Ukrajini (1 gospodarstvo), Nizozemskoj (2 gospodarstva) i Ujedinjenom Kraljevstvu (1 gospodarstvo). Tijekom 2020. godine VPIP je potvrđena u divljih ptica u Poljskoj, Njemačkoj, Nizozemskoj, Irskoj i Danskoj. U Njemačkoj je u divljih ptica identificirana VPIP podtipa H5N5, a u Nizozemskoj podtipa H5N1.

Prikaz potvrđenih slučajeva VPIP u domaće peradi tijekom 2020. godine u državama članicama EU.
Bolest se može manifestirati na različite načine, ovisno uglavnom o sposobnosti virusa da uzrokuju bolesti kao i o pogođenoj vrsti. Virusi influence tipa A utvrđeni su u brojnih vrsta ptica i sisavaca, no prirodni domaćin ovih virusa su divlje ptice koje žive uz vodu. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća.
Bolest može uvelike naštetiti profitabilnosti peradarstva i onemogućiti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje. U slučaju pojave bolesti usmrćuje se sva perad na zaraženoj farmi i uništavaju se svi proizvodi koji potječu od zaražene peradi.

Posjednicima koji drže perad preporuča se:
 • onemogućiti kontakt peradi s divljim pticama, što je više moguće,
 • s obzirom na učestalost pojave ove bolesti u zemljama u okruženju, provođenje biosigurnosnih mjera u svim uzgojima peradi bez obzira na veličinu jata (prvenstveno onemogućavanjem kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa),
 • držati perad u zatvorenim ili ograđenim nastambama.
Posjednici koji drže perad dužni su:
 • obvezno redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu,
 • obvezno prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije,
 • za posjednike peradi s 5 000 i više jedinki propisane su minimalne biosigurnosne mjere koje su dužni redovito provoditi u skladu s Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2020. godini (Narodne novine broj 7/20).
U peradi oboljele od influence ptica javljaju se sljedeći znakovi:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun,
 • cijanoza kreste i podbradnjaka,
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem nepokrivenim područjima nogu,
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša kvaliteta ljuske jajeta,
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.
Za više informacija kontaktirajte vaše veterinare !
06.11.2020

Poništenje dijela natječaja


U Narodnim novinama broj 116/2020 od 23. listopada 2020. godine, Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavila je poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, KLASA: 322-01/20-01/195, URBROJ: 525-10/0538-20-24 od 15. listopada 2020 godine, objavljenog 16. rujna 2020. godine u Narodnim novinama br. 102/2020, za jedinice lokalne samouprave Brod Moravice, Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, za jedinicu lokalne samouprave Stubičke Toplice u sastavu jedinice regionalne samouprave Krapinsko-Zagorske županije, za jedinice lokalne samouprave Bilice, Primošten, Rogoznica, Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, za jedinice lokalne samouprave Baška Voda, Brela, Dugi Rat, Gradac, Imotski, Lokvičići, Lovreć, Makarska, Podbablje, Podgora, Podstrana, Proložac, Runovići, Solin, Split, Šolta, Tučepi, Vrgorac, Zagvozd, Zmijavci u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije, Blato, Janjina, Korčula, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Metković, Opuzen, Orebić, Ploče, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje u sastavu jedinice regionalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije
02.11.2020

Pojava visoko patogene influence ptica u državama članicama EU


Influenca ptica je vrlo kontagiozna virusna bolest peradi i drugih ptica koju uzrokuje tip A virusa influence. Od 1. siječnja do 2. studenoga 2020. godine potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica (VPIP) u uzgojima peradi uzorkovane virusom podtipa H5N8 u Bugarskoj (9 gospodarstava), Poljskoj (32 gospodarstva), Slovačkoj (3 gospodarstva), Češkoj (2 gospodarstva), Njemačkoj (3 gospodarstva), Rumunjskoj (2 gospodarstva), Mađarskoj (273 gospodarstva), Ukrajini (1 gospodarstvo) i Nizozemskoj (1 gospodarstvo). Tijekom 2020. godine VPIP je potvrđena u divljih ptica u Poljskoj, Njemačkoj i Nizozemskoj.

Prikaz potvrđenih slučajeva VPIP tijekom 2020. godine u DČ EUBolest se može manifestirati na različite načine, ovisno uglavnom o sposobnosti virusa da uzrokuju bolesti kao i o pogođenoj vrsti. Virusi influence tipa A utvrđeni su u brojnih vrsta ptica i sisavaca, no prirodni domaćin ovih virusa su divlje ptice koje žive uz vodu. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća.
Bolest može uvelike naštetiti profitabilnosti peradarstva i onemogućiti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje. U slučaju pojave bolesti usmrćuje se sva perad na zaraženoj farmi i uništavaju se svi proizvodi koji potječu od zaražene peradi.
Posjednicima koji drže perad preporuča se:
 • onemogućiti kontakt peradi s divljim pticama, što je više moguće,
 • s obzirom na učestalost pojave ove bolesti u zemljama u okruženju, provođenje biosigurnosnih mjera u svim uzgojima peradi bez obzira na veličinu jata (prvenstveno onemogućavanjem kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa),
 • držati perad u zatvorenim ili ograđenim nastambama.
 
Posjednici koji drže perad dužni su:
 • obvezno redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu,
 • obvezno prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji pojave znakova bolesti i/ili uginuća kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije,
 • za posjednike peradi s 5 000 i više jedinki propisane su minimalne biosigurnosne mjere koje su dužni redovito provoditi u skladu s Naredbom o mjerama zaštite zdravlja životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2020. godini (Narodne novine broj 7/20).
 
U peradi oboljele od influence ptica javljaju se sljedeći znakovi:
 • iznenadna uginuća bez kliničkih znakova bolesti,
 • potištenost, nakostriješenost perja, kašalj, šmrcanje, sinusitis, disanje na otvoreni kljun,
 • cijanoza kreste i podbradnjaka,
 • sitna točkasta krvarenja po sluznicama te potkožna krvarenja uočljiva u perjem nepokrivenim područjima nogu,
 • značajan pad nesivosti i valivosti te loša kvaliteta ljuske jajeta,
 • živčane smetnje (grčevi, kretnje u krug, paraliza, otežano kretanje),
 • krvarenja krijeste i podbradnjaka.

Za više informacija kontaktirajte vaše veterinare !

23.10.2020

Izmjena Natječaja za dodijeli pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima koji je objavljen u „ Narodne novine“ br. 113/2020 od 16. 10. 2020. godine.


Tekst izmjenjenog Natječaja za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima objavljena u „Narodnim novinama“ broj 116/2020. dana 23. listopada 2020. godine.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8306674.html


19.10.2020

OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU POJEDINIH POSLOVA SLUŽBENIH KONTROLA KONTROLNIM TIJELIMA


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13 i 115/18), raspisala je Natječaj za dodjelu pojedinih poslova službenih kontrola kontrolnim tijelima za sve jedinice lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 113/2020 dana 16. listopada 2020. godine. (LINK)
 Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima. (LINK)

 
19.10.2020

Stručni ispit za veterinarske djelatnike


Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike održati u srijedu 4. studenog 2020. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
 
Nošenje zaštitne maske na ispitu obvezno te da bez zaštite neće moći pristupiti ispitu.
25.09.2020

Svjetski dan borbe protiv bjesnoće 28. rujna 2020. godine „Iskorijenimo bjesnoću suradnjom i cijepljenjem"
 Dana 28. rujna u svijetu se obilježava dan borbe protiv bjesnoće. Pod sloganom  „Iskorijenimo bjesnoću suradnjom i cijepljenjem“, a u svrhu podizanja javne svijesti o utjecaju i posljedicama bjesnoće na zdravlje ljudi i životinja, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede četrnaestu godinu za redom obilježava Svjetski dan borbe protiv bjesnoće u Republici Hrvatskoj.
 
Bjesnoća je virusna zarazna bolest, opasna zoonoza od koje obolijevaju domaće i divlje životinje te ljudi. S obzirom na brojku od preko 59 000 oboljelih ljudi godišnje, u svjetskim razmjerima predstavlja jednu od najznačajnijih zoonoza.
 
Zavaljujući sustavnoj provedbi programa iskorjenjivanja bjesnoće u divljih životinja oralnom vakcinacijom lisica, te uvažavajući činjenicu da je posljednji slučaj bjesnoće potvrđen u veljači 2014. godine, s  ponosom ističemo da je na području Republike Hrvatske iskorjenjivanje bjesnoće ušlo u posljednju fazu. Veterinarska struka Republike Hrvatske time je izravno doprinijela ispunjenju jednog od glavnih strateških ciljeva Europske unije (EU) u području zdravlja životinja koji se odnosi na EU slobodnu od bjesnoće u divljih životinja do 2020. godine.
 
No unatoč tome, važno je kontinuirano održavati visoku raznu svijesti javnosti o opasnostima ove smrtonosne bolesti. Bjesnoća se može spriječiti. Sprječavanje bjesnoće započinje s odgovornim posjednikom životinje jer upravo briga o životinjama predstavlja najznačajniju stavku u sustavu kontrole ove bolesti. Kampanjom koja se provodi povodom Svjetskoga dana borbe protiv bjesnoće u globalnim razmjerima nastoji se pridonijeti boljoj informiranosti i podizanju javne svijesti o bjesnoći te mjerama kontrole iste.
 
Obilježavanjem svjetskog dana bjesnoće podržavamo i sve mjere kojima se osigurava napredak u iskorjenjivanju bjesnoće na globalnoj razini te pridonosimo ispunjenju globalnog strateškog plana za smanjenje smrtnih slučajeva ljudi od bjesnoće do 2030. godine.
Više informacija o Svjetskom danu bjesnoće dostupno je na https://rabiesalliance.org/world-rabies-day te https://www.who.int/rabies/WRD_landing_page/en/
 
22.09.2020

Prestanak važenja Naredbe o mjerama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske


U Narodnim novinama broj 103/20 od 18. rujna 2020. godine objavljena je  Naredba o prestanku važenja Naredbe o mjerama za sprečavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske. Predmetna Naredba je objavljena i stupila je na snagu 2017. godine, sa svrhom kontrole influence ptica, a zbog pojave ove bolesti u divljih ptica i domaće peradi na području Republike Hrvatske.
Zadnji slučaj influence ptica u Republici Hrvatskoj potvrđen je početkom 2017. godine. Stoga se zbog povoljne epidemiološke situacije po pitanju ove bolesti u našoj zemlji ukidaju mjere za sprečavanje pojave i širenja bolesti.
Za posjednike peradi s 5 000 i više jedinki propisane su minimalne biosigurnosne mjere koje su dužni redovito provoditi. S obzirom na učestalost pojave ove bolesti u zemljama u okruženju, preporuča se provođenje biosigurnosnih mjera u svim uzgojima peradi prvenstveno onemogućavanjem kontakta domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa. Također, obavezno je prijaviti svaku promjenu zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.
17.09.2020

OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU JAVNIH OVLASTI U SUSTAVU PROVEDBE VETERINARSKE DJELATNOSTI


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13 i 115/18), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova  javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. istog zakona za 52 jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske.
Natječaj se provode jer ove godine istječu petogodišnji Ugovori o povjeravanju poslova iz  člankom 109. stavka 3. Zakona o veterinarstvu koje je Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede sklopila sa ovlaštenim veterinarskim organizacijama.
Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 102/2020 dana 16. rujna 2020. godine. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8304231.html
Detaljnije informacije (tekst natječaja, popis jedinica lokalne samouprave, obrazac za prijavu te obrazac za bodovanje ponuda) su u istima.
Tekst natječaja sa tablicama (LINK)10.09.2020

Prvi slučaj afričke svinjske kuge u divlje svinje u Saveznoj Republici Njemačkoj


10. rujna 2020. godine Savezna Republika Njemačka je Europskoj Komisiji prijavila prvi slučaj afričke svinjske kuge u divlje svinje. Sumnja na afričku svinjsku kugu postavljena je dan ranije, a bolest je konačno potvrđena 10. rujna 2020. godine u regiji Spree – Neisse koja se nalazi neposredno uz granicu s Republikom Poljskom.

Republika Poljska je prvi slučaj afričke svinjske kuge potvrdila 2014. godine.

Ovim putem još jednom skrećemo pažnju svim posjednicima svinja da veterinarskoj službi pravovremeno prijave znakove bolesti ili uginuća kod domaćih svinja. Također, izuzetno je važna i prijava pronalaska uginulih divljih svinja. Za dojavu o lokaciji uginule divlje svinje, svaka fizička osoba ima pravo na nagradu u iznosu od 100,00 kn. Lokacija lešine divlje svinje može se dojaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, lovoovlašteniku na čijem se lovištu lešina nalazi ili na email adresu: veterinarstvo@mps.hr, odnosno na broj telefona 099/4392-507 na kojem je osigurano dežurstvo izvan radnog vremena.

Europska agencija za sigurnost hrane je u sklopu kampanje pokrenula web stranicu na kojoj će objavljivati informativne materijale, a koja je dostupna i na hrvatskom jeziku na slijedećoj  poveznici.

10.09.2020

Poništenje dijela Natječaja


U Narodnim novinama broj 100/2020 od 10. rujna 2020. Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavila je poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, KLASA: 322-01/20-01/54, URBROJ: 525-10/0538-20-6 od 27. svibnja 2020 godine, objavljenog 29. svibnja 2020. godine u Narodnim novinama br. 64/2020, izmjena u Narodnim novinama br. 67/2020 za jedinice lokalne samouprave Samobor, Sveta Nedjelja u sastavu područja regionalne samouprave Zagrebačke županije, Brod Moravice, Skrad u sastavu jedinice regionalne samouprave Primorsko-goranske županije, Desnić, Hum na Sutli, Pregrada u sastavu jedinice regionalne samouprave Krapinsko-Zagorske županije, Bilice, Primošten, Rogoznica, Tribunj u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, Ivankovo u sastavu jedinice regionalne samouprave Vukovarsko-srijemske županije, Sesvete na jedinici regionalne samouprave Grad Zagreb, Baška Voda, Brela, Dugi Rat, Gradac, Imotski, Lokvičići, Lovreć, Makarska, Podbablje, Podgora, Podstrana, Proložac, Runovići, Solin, Split, Šolta, Tučepi, Vrgorac, Zagvozd, Zmijavci u sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije, Blato, Janjina, Korčula, Kula Norinska, Lastovo, Lumbarda, Metković, Opuzen, Orebić, Ploče, Pojezerje, Slivno, Smokvica, Ston, Trpanj, Vela Luka, Zažablje u sastavu jedinice regionalne samouprave Dubrovačko--neretvanske županije.
15.05.2020

Stručni ispit za veterinarske djelatnike


Obavještavamo Vas da će se polaganje stručnog ispita za veterinarske djelatnike

održati u srijedu 3. lipnja 2020. godine, s početkom u 9:00 na Klinici za porodništvo Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.
 
Nošenje zaštitne maske na ispitu obvezno te da bez zaštite neće moći pristupiti ispitu.

.
13.05.2020

HRana – nova aplikacija za upozorenja o hrani


S ciljem osiguranja visoke razine zaštite zdravlja ljudi i interesa potrošača u vezi s hranom, Ministarstvo poljoprivrede i AKD razvili su mobilnu aplikaciju HRana koja omogućava građanima tijekom 24 sata svih dana u godini promptnu informaciju o povlačenju ili opozivu proizvoda s tržišta za koje postoji rizik ili opasnost za zdravlje ljudi i životinja ili mogu štetno utjecati na okoliš

Aplikacija se može preuzeti na dolje navedenim linkovima: 
Android Google Trgovina
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trakkey.zdravka 

iOs App Trgovina
https://apps.apple.com/us/app/hrana/id1491895780?l=hr&ls=1  
 
30.04.2020

Novi slučajevi afričke svinjske kuge u Republici Srbiji i Mađarskoj


 U četvrtak 23. travnja 2020. godine Republika Srbija je Europskoj komisiji prijavila novi slučaj afričke svinjske kuge u populaciji divljih svinja u regiji Pirotski. To je prvi slučaj potvrđen u travnju 2020. godine. Od početka 2020. godine do danas
Republika Srbija zabilježila je ukupno 69 slučajeva ove bolesti u divljih svinja i to u regijama: Borski, Zajecarski i Pirotski. Republika Srbija je tijekom 2019. godine prijavila 18 izbijanja afričke svinjske kuge u uzgojima domaćih svinja (područje grada Beograda i Podunavski). Tijekom 2020. godine bolest nije potvrđena u populaciji domaćih svinja.
Mađarska je tijekom travnja 2020. godine potvrdila 567 lokacija s ukupno 771 pozitivnom divljom svinjom dok bolest do sada nije potvrđena u domaćih svinja na području Mađarske.
Ovim putem pozivamo sve posjednike da veterinarskoj službi pravovremeno prijave znakove bolesti ili uginuća kod domaćih svinja. Također, izuzetno je važna i prijava pronalaska uginulih divljih svinja. Za dojavu o lokaciji uginule divlje svinje, svaka fizička osoba ima pravo na nagradu u iznosu od 100 kuna. Lokacija lešine divlje svinje može se dojaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, lovoovlašteniku na čijem se lovištu lešina nalazi ili na email adresu: veterinarstvo@mps.hr, odnosno na broj telefona 099/4392-507 na kojem je osigurano dežurstvo izvan radnog vremena.
 

Lokacija slučaja u regiji Pirotski potvrđenog u travnju 2020. godine:
 
30.04.2020

Pojava visokopatogene influence ptica u državam članicama EU


Mađarska je tijekom travnja ove godine Europskoj Komisiji prijavila više od 180 izbijanja visokopatogene influence ptica u uzgojima peradi. Također, u Njemačkoj je visokopatogen tip bolesti tijekom ožujka ponovno potvrđen u peradi na dvije lokacije. Niskopatogeni slučajevi bolesti uzrokovani virusom podtipa H7N1 dokazani su u Italiji (travanj, 2020. godine).

Od početka 2020. godine pa do danas, potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica u Bugarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Njemačkoj, Rumunjskoj i Mađarskoj u uzgojima peradi uzorkovane virusom podtipa H5N8.

Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući perad. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća. Ta bolest može uvelike naštetiti profitabilnosti peradarstva i omesti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje. Influenca ptica pojavljuje se uglavnom kod ptica, ali u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik uglavnom vrlo malen.

U slučaju izbijanja influence ptica postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga gospodarstva na kojima se drži perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu. Tako se trgovinom živim pticama ili njihovim proizvodima može proširiti iz jedne države članice u druge države članice ili treće zemlje.

Direktivom Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ, utvrđuju se određene preventivne mjere u vezi s nadziranjem i ranim otkrivanjem influence ptica te minimalne mjere kontrole koje treba primijeniti u slučaju izbijanja te bolesti kod peradi ili drugih ptica koje se drže u zatočeništvu. Tom se direktivom predviđa utvrđivanje zaraženih i ugroženih područja u slučaju izbijanja visokopatogene influence ptica. Takvom se regionalizacijom sprečava unošenje patogenog uzročnika i osigurava rano otkrivanje bolesti te se tako čuva zdravlje ptica na ostatku područja države članice. U Republici Hrvatskoj ova je Direktiva preuzeta u nacionalno zakonodavstvo Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica („Narodne novine“, br. 131/06).

Podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj su na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 27/17).
Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Primjenom biosigurnosnih mjera mora se onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu sa divljim pticama, posebnom pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
Posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te u slučaju pojave znakova bolesti i/ili uginuća isto odmah prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije.

Jednako tako potrebno je prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ukoliko se uoče uginule divlje ptice.

Osim mjera ranog otkrivanja, influenca ptica u RH se kontinuirano nadzire u okviru programa nadziranja u peradi i divljih ptica. Programi su odobreni i sufinancirani od strane Europske komisije.

U slučaju potvrde influence ptica, provode se mjere iskorjenjivanja influence ptica sukladno Direktivi Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ. Također, sukladno europskom zakonodavstvu, u promet unutar Europske unije mogu se stavljati isključivo pošiljke živih životinja koje su pregledane od strane službenog veterinara odlazne države uz popratni TRACES certifikat, dok se proizvodi životinjskog podrijetla na tržište mogu stavljati isključivo ukoliko potječu od zdravih životinja s gospodarstava izvan područja pod restrikcijom uvedenom zbog pojave influence ptica. Osnovni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se perad i jaja za valenje mogli staviti u EU promet, odnosno uvesti u EU, propisani su Direktivom Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja.
U odnosu na pojavu influence ptica u Poljskoj Komisija je odredila i dodatne hitne mjere te su tako Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2020/10 оd 7. siječnja 2020. o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Poljskoj, određena područja pod ograničenjem, odnosno uvedene su mjere regionalizacije za zaražena i ugrožena područja u trajanju najmanje do 31. ožujka 2020. Očekuje se donošenje Odluke i u odnosu na pojavu visokopatogene influence ptica u Slovačkoj. Ova se Odluka redovito ažurira na sjednici Stalnog odbora za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje, ovisno o epidemiološkoj situaciji.  
 
 
20.03.2020

Postupak obustave javnog natječaja


U tijeku je postupak  obustave Natječaja KLASA: 322-01/18-01/372,URBROJ:525-10/0557-20-7 od 16.ožujka 2020.godine,objavljenog u NN 31/2020 od 18. ožujka 2020.godine.
16.01.2020

Pojava visokopatogene influence ptica u državam članica EU


U proteklih 10 dana potvrđeni su slučajevi visokopatogene influence ptica u Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Mađarskoj u uzgojima peradi uzorkovane virusom podtipa H5N8.
Influenca ptica zarazna je virusna bolest ptica, uključujući perad. Zaraza domaće peradi virusom influence ptica uzrokuje dva glavna oblika te bolesti, koji se razlikuju po svojoj virulenciji. Niskopatogeni oblik načelno izaziva samo blage simptome, a visokopatogeni oblik kod većine vrsta peradi uzrokuje visoku stopu uginuća. Ta bolest može uvelike naštetiti profitabilnosti peradarstva i omesti trgovinu unutar Unije i izvoz u treće zemlje. Influenca ptica pojavljuje se uglavnom kod ptica, ali u određenim okolnostima njome se može zaraziti i čovjek, iako je rizik uglavnom vrlo malen.
U slučaju izbijanja influence ptica postoji opasnost da se uzročnik bolesti proširi na druga gospodarstva na kojima se drži perad ili druge ptice koje se drže u zatočeništvu. Tako se trgovinom živim pticama ili njihovim proizvodima može proširiti iz jedne države članice u druge države članice ili treće zemlje.
Direktivom Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ, utvrđuju se određene preventivne mjere u vezi s nadziranjem i ranim otkrivanjem influence ptica te minimalne mjere kontrole koje treba primijeniti u slučaju izbijanja te bolesti kod peradi ili drugih ptica koje se drže u zatočeništvu. Tom se direktivom predviđa utvrđivanje zaraženih i ugroženih područja u slučaju izbijanja visokopatogene influence ptica. Takvom se regionalizacijom sprečava unošenje patogenog uzročnika i osigurava rano otkrivanje bolesti te se tako čuva zdravlje ptica na ostatku područja države članice. U Republici Hrvatskoj ova je Direktiva preuzeta u nacionalno zakonodavstvo Pravilnikom o mjerama za suzbijanje i kontrolu influence ptica („Narodne novine“, br. 131/06).
Podsjećamo da su u Republici Hrvatskoj su na snazi preventivne mjere za sprječavanje pojave i rano otkrivanje influence ptica, određene Naredbom o mjerama za sprječavanje pojave i širenja influence ptica na području Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 27/17).
Mjere se odnose na obaveznu provedbu biosigurnosnih mjera u uzgojima peradi te na obaveznu prijavu svake promjene zdravstvenog stanja kao i uginuća peradi i ptica. Primjenom biosigurnosnih mjera mora se onemogućiti kontakt domeće peradi i ptica u zatočeništvu sa divljim pticama, posebnom pticama vodaricama koje su najčešće rezervoari virusa.
Posjednici su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje peradi, pernate divljači i ptica u zatočeništvu te u slučaju pojave znakova bolesti i/ili uginuća isto odmah prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji kako bi se provelo uzorkovanje i time omogućilo rano otkrivanje infekcije.
Jednako tako potrebno je prijaviti ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji ukoliko se uoče uginule divlje ptice.
Osim mjera ranog otkrivanja, influenca ptica u RH se kontinuirano nadzire u okviru programa nadziranja u peradi i divljih ptica. Programi su odobreni i sufinancirani od strane Europske komisije.
U slučaju potvrde influence ptica, provode se mjere iskorjenjivanja influence ptica sukladno Direktivi Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ. Također, sukladno europskom zakonodavstvu, u promet unutar Europske unije mogu se stavljati isključivo pošiljke živih životinja koje su pregledane od strane službenog veterinara odlazne države uz popratni TRACES certifikat, dok se proizvodi životinjskog podrijetla na tržište mogu stavljati isključivo ukoliko potječu od zdravih životinja s gospodarstava izvan područja pod restrikcijom uvedenom zbog pojave influence ptica. Osnovni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi se perad i jaja za valenje mogli staviti u EU promet, odnosno uvesti u EU, propisani su Direktivom Vijeća 2009/158/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina peradi i jajima za valenje unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja.
U odnosu na pojavu influence ptica u Poljskoj Komisija je odredila i dodatne hitne mjere te su tako Provedbenom Odlukom Komisije (EU) 2020/10 оd 7. siječnja 2020. o određenim privremenim zaštitnim mjerama povezanima s visokopatogenom influencom ptica podtipa H5N8 u Poljskoj, određena područja pod ograničenjem, odnosno uvedene su mjere regionalizacije za zaražena i ugrožena područja u trajanju najmanje do 31. ožujka 2020. Očekuje se donošenje Odluke i u odnosu na pojavu visokopatogene influence ptica u Slovačkoj. Ova se Odluka redovito ažurira na sjednici Stalnog odbora za biljke, životinje, hranu i hranu za životinje, ovisno o epidemiološkoj situaciji.  
 

 
 
17.07.2018

Uvjeti za goveda namijenjena prometu izvan RH - Izvoz u Libanon NOVO


 
Goveda namijenjena prometu izvan Republike Hrvatske – izvoz u Libanon, moraju u odnosu na bolest kvrgave kože (BKK) ispunjavati sljedeće uvjete:
 
• Za promet u Libanon preko Luke Raša, goveda moraju ispunjavati uvjete navedene u certifikatu, i to da na dan otpreme nisu pokazivale znakove BKK i držane su od rođenja ili više od 60 dana prije otpreme u epidemiološkoj jedinici u kojem nije bilo službeno zabilježenih slučajeva BKK
 
• Goveda koja se otpremaju u EU ili u treće zemlje preko Luke Koper (Slovenija) mogu biti otpremljena jedino ako udovoljavaju uvjetima iz Odluke Komisije 2016/2008 članak 4. – moraju biti cijepljene i imune (od cijepljenja ne smije proći više od 12 mjeseci) i na gospodarstvu podrijetla ne smije biti necijepljenih, odnosno neimunih goveda. Pošiljke se šalju postupkom usmjeravanja sukladno članku 12. predmetne Odluke.

 
27.12.2017

Obavijest o pojavi afričke svinjske kuge u Moldaviji

Obavijest o pojavi afričke svinjske kuge u Moldaviji  
19.12.2017

Zahtjev za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji

Obrazac: Zahtjev za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji sukladno članku 54. stavka 1. Zakona o zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 102/17) kojim je propisano da uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenja o registraciji uzgoja koje donosi nadležno tijelo, objavljen je na službenoj web stranici Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane, link: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=54.
 
 
Uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji koji imaju do dvije rasplodne ženke registriraju se u skladu s člankom 54. stavkom 1. Zakona o zaštiti životinja i na takve uzgoje ne primjenjuju se posebni zahtjevi koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji propisani Pravilnikom o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji („Narodne novine“, broj 56/09).
Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgoji kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji (Narodne novine, broj 56/09) na snazi je do donošenja novoga pravilnika koji se mora donijeti dvije godine od dana stupanja na snagu Zakona o zaštiti životinja.
 

Obrazac zahtjeva za registraciju uzgoja kućnih ljubimaca namijenjenih prodaji  
03.04.2017

Upravne pristojbe

Dana 01. veljače 2017. godine stupila je na snagu nova Uredba o tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine, broj 8/17) 
30.03.2017

Ukinuta zabrana držanja peradi na otvorenom

Ukinuta zabrana držanja peradi na otvorenom
 

 
30.11.2016

Simulacijska vježba

 
22.11.2016

Očitovanje Hrvatske veterinarske komore, Veterinarskog fakulteta i Hrvatskog veterinarskog instituta na priopćenje Hrvatske komore zdravstvenih radnika

Zajedničko očitovanje Hrvatske veterinarske komore, Veterinarskog fakulteta i Hrvatskog veterinarskog instituta na priopćenje Hrvatske komore zdravstvenih radnika koje je 16. studenoga 2016. godine objavljeno u više elektroničkih i tiskanih medija,
 a u kojem je iznesen čitav niz netočnih i nepotpunih informacija kojima se degradira ugled veterinarske struke.
13.06.2016

Bolest kvrgave kože potvrđena u Srbiji

Prvo izbijanje bolesti kvrgave kože prijavljeno je na području Republike Srbije, u općini Bujanovac  (južni dio Srbije).
 
06.06.2016

Radionice o provedbi programa kontrole, suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih bolesti domaćih životinja u 2016. godini, provedbi veterinarskog pregleda gospodarstva te registru reprodukcijskog materijala

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, uz sudjelovanje Hrvatske poljoprivredne agencije, organizira u tjednu 13. – 17. lipnja 2016. godine radionice 
11.05.2016

Kampanja podizanja svijesti o kontroli populacije pasa lutalica ''Svojem psu možete reći sve……..osim zbogom ''

Informacija o kampanji za kontrolu populacije pasa lutalica koju provodi ovo tijelo u suradnji sa Svjetskom organizacijom za zdravlje životinja (OIE) počevši od 13. svibnja 2016. godine do kraja 2016. godine 
11.04.2016

Objavljena nova Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 01. travnja do 31. prosinca 2016. godine

U Narodnim novinama broj 31/2016 od 08. travnja 2016. godine objavljena je  Naredba o  mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju od 01. travnja do 31. prosinca 2016. godine
18.03.2016

Odmorište ''Royal Haskovo'' jedino otvoreno odmorište u Bugarskoj

Ukoliko životinje idu na dugo putovanje dana 18. 3 2016 godine zaprimljena je obavijest kojom nacionalna kontakt točka iz Bugarske  podsjeća da je odmorište ''Royal Haskovo'' jedino otvoreno odmorište u Bugarskoj i zadnje u EU, te da je preko vikenda totalno puno te traže da se rezervacije istog rade unaprijed kako ne bi bilo problema sa smještajem.
 
03.03.2016

Tehnička nadogradnja dijela aplikacije HPA

Uslijed potrebe za tehničkom nadogradnjom dijela aplikacije HPA osmišljenog za uzimanje uzoraka krvi, predmetna aplikacija neće biti u funkciji u razdoblju od 12. ožujka do 03. travnja .
23.12.2015

NATJEČAJ za dodjelu poslova javnih ovlasti

U Narodnim novinama broj 135/15 od 16. prosinca objavljen je  NATJEČAJ za dodjelu poslova javnih ovlasti 
23.12.2015

Poništenje dijela natječaja

Poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/15-01/663; urbroj: 525-
-10/1103-15-3 od 3. srpnja 2015., objavljenog u Narodnim novinama broj 76/15 od 10. srpnja 2015. 
15.12.2015

Javni poziv za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica za označavanje svinja

U Narodnim novinama broj 133 od 9. prosinca 2015. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje ponuda za upis u Evidenciju dobavljača ušnih markica za označavanje svinja.
10.11.2015

Obavijest o početku obavljanja Veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2015. godini

Ministar poljoprivrede donio je Odluku KLASA: 322-01/15-01/945 URBROJ: 525-10/0249-15-1 od 28. listopada 2015. godine kojom određuje način obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2015. godini u skladu s člankom 3. stavkom 6. Pravilnika o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju u mjestu podrijetla životinje (Narodne novine, broj 87/08) te postupanje u slučajevima kada gospodarstva ne ispunjavaju uvjete za obavljanje veterinarskog pregleda.
 
05.10.2015

Važna informacija za subjekte u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla

Izmjenom Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“, br. 81/13, 14/14) i stupanjem na snagu Pravilnika o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom („Narodne novine“, br. 84/15) u kolovozu 2015. godine, došlo je do promjene nadležnosti u objektima – mesnice (maloprodajni objekti), automati putem kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje (mljekomati, jajomati, dr.), prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla (pokretne mesnice, pokretne ribarnice). 
30.09.2015

Smjernice za odgovornu primjenu antimikrobnih pripravaka u veterinarskoj medicini

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), Europska komisija (EC) i Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE) izradili su zajedničke višegodišnje akcijske planove i smjernice s ciljem promicanja odgovorne primjene antimikrobnih pripravaka, kako bi se u konačnici zaštitilo zdravlje ljudi.
 
17.09.2015

OBAVIJEST O ZATVARANJU MAĐARSKO –SRPSKE GRANICE

Nastavno na zaprimljenu  obavijest nadležnog tijela Republike Mađarske dana 16. rujna 2015. godine upućenu svim zemljama članicama Europske unije, izvješćujemo vas da je zbog primjene određenih sigurnosnih mjera u odnosu na trenutnu situaciju s imigrantima na granici sa Srbijom, izlazna točka Roszke zatvorena.  
08.09.2015

Objavljen je novi Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom

U Narodnim novinama br. 84/15 objavljen je Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom, koji zamijenjuje Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (N.N., br. 125/08, 55/09 i 130/10), a stupio je na snagu 06. kolovoza 2015.
 
14.07.2015

Obavijest o raspisivanju natječaja za Međimursku, Istarsku, Dubrovačko-neretvansku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Krapinsko-zagorsku županiju

Obavještavamo Vas da je u Narodnim novinama broj 76 od 10. srpnja 2015. godine objavljen natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu 
01.06.2015

Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju

U Narodnim novinama broj 58 od 28.05.2015. godine objavljen je Naputak o provedbi Pravilnika o uvjetima pod kojima posjednici životinja mogu odabrati ovlaštenu veterinarsku organizaciju (»Narodne novine« br. 181/03 i 145/08), a kojim je određen rok od 30 dana od dana objave ovog Naputka u »Narodnim novinama«, u kojem posjednici mogu iskoristiti pravo odabira ovlaštene veterinarske organizacije za provedbu poslova iz stavka 3. članka 109. Zakona o veterinarstvu za 2015. godinu. 
21.05.2015

Obavijest o uspostavi jedinstvenog centra za prihvat narudžbi za sakupljanje životinjskih lešina

Uspostavljen je jedinstveni broj za prihvat narudžbi za sakupljanje životinjskih lešina u suradnji Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane i tvrtke Agroproteinka d.d.

Service Desk za prihvaćanje obavijesti o potrebi sakuplanja životinjskih lešina putem Call centra je na broj  072/500-605
18.05.2015

Obavijest poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti

U Narodnim novinama 52/14 od 13. svibnja 2015. godine objavljena je Obavijest o poništenju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/14-01/1745; urbroj: 525-10/1103-14-1 od 30. listopada 2014., objavljenog u Narodnim novinama broj 136 od 19. studenoga 2014.
18.05.2015

Obavijest poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u sustavu provedbe službenih kontrola

U Narodnim novinama 52/14 od 13. svibnja 2015. godine objavljeno je poništenje dijela natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u sustavu provedbe službenih kontrola propisanih člankom 109. stavkom 1. Zakona o veterinarstvu
17.03.2015

Početak cijepljenja lisica u 2015. godini

Početak cijepljenja lisica u 2015. godini. 
26.02.2015

Pojava visoko patogene influence ptica

Pojava visoko patogene influence ptica podtip H5N8 u uzgoju tovnih pataka na području županije Bekeš u Mađarskoj
18.02.2015

Dobar posao u Italiji!

Izgubljen pas sretno vraćen vlasnicima! 
29.08.2014

Obavijest o početku obavljanja Veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2014. godini

Veterinarski pregled počinje 1. rujna 2014. godine i traje do 23. prosinca 2014. godine  
28.07.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja za javne ovlasti u Brodsko-posavskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji

U Narodnim novinama 88/14 od 23. srpnja 2014. godine objavljen je natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.
18.06.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja za javne ovlasti u Zagrebačkoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigursnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala u Narodnim novinama 73/14 od 16. lipnja 2014. godine natječaj za jedinicu lokalne samouprave Rugvica u sastavu jedinice regionalne samouprave Zagrebačke županije za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.  
06.06.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja za javne ovlasti u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigursnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala u Narodnim novinama 68/14 od 4. lipnja 2014. godine natječaj  za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.
06.06.2014

Obavijest o poništenju dijela natječaja za javne ovlasti u Zagrebačkoj županiji

U Narodnim novinama 68/14 od 04. lipnja 2014. godine objavljena je obavijest o poništenju natječaja za jedinicu lokalne samouprave Rugvica u sastavu jedinice regionalne samouprave Zagrebačke županije. 
04.06.2014

Uputa posjednicima životinja za postupanje na poplavljenim i poplavom ugroženim područjima

Na poplavljenim i poplavom ugroženim područjima postoji povećani rizik te opasnost od izbijanja zaraznih i nametničkih bolesti. 

30.05.2014

Započeo Veterinarski pregled gospodarstava u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Temeljem Odluke ministra započelo je obavljanje veterinarskog pregleda gospodarstva na područjima ugroženima poplavom.  
26.05.2014

VOLONTIRANJE NA POPLAVOM UGROŽENIM PODRUČJIMA ŽUPANIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane  Ministarstva poljoprivrede ovim putem poziva sve dr. med. vet. koji su spremi volontirati na poplavom ugroženom prostoru da se jave na mob: +385 98 1616 477; e-mail: csavs@hvk.hr.
26.05.2014

Obavijest svima koji su zbrinuli pse sa poplavljenih područja

Dostava podataka o psima zbrinutim s poplavljenih područja 
06.05.2014

Poništenje dijela natječaja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

U Narodnim novinama br. 53/14 od 29. travnja 2014. godine Ministarstvo poljoprivrede Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavljuje poništenje dijela natječaja.

06.05.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja u Zadarskoj županiji

U Narodnim novinama br. 51/14 od 25. travnja 2014. godine objavljen je natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu. Natječaj se raspisuje za dodjelu javnih ovlasti na jedinicama lokalne samouprave Benkovac, Stankovci, Polača i Lišane Ostrovičke u sastavu jedinice regionalne samouprave Zadarske županije.

29.04.2014

Obavijest o objavi natjačaja za dodjelu javnih ovlasti za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola.

U Narodnim novinama broj 52/14 od 28. travnja 2014. godine objavljen je natječaj za dodjelu javnih ovlasti za obavljanje pojedinih poslova službenih kontrola. 
01.04.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja u Osječko-baranjskoj, Brodsko-posavskoj, Zadarskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Dubrovačko-neretvanskoj i Šibensko-kninskoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 36/14 od 26. ožujka 2014. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu.
 
10.03.2014

Obavijest o poništenju dijela natječaja u Ličko-senjskoj županiji

U Narodnim novinama br. 30 od 05. ožujka 2014. godine objavljeno je poništenje dijela natječaja.
03.03.2014

Početak rada modula Obrasci u SVIS-u

Dana 03. ožujka 2014. godine s radom počinje modul Obrasci Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS). 
28.02.2014

Obavijest o poništenju dijela natječaja u Osječko-baranjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji

U Narodnim novinama br. 27/14 od 26.02.2014. objavljena je odluka o poništenju dijela natječaja u Osječko-baranjskoj, Zadarskoj, Šibensko-kninskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. 
24.02.2014

Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u Požeško-slavonskoj, Dubrovačko-neretvanskoj, Međimurskoj, Krapinsko-zagorskoj, Istarskoj, Ličko-senjskoj, Karlovačkoj, Varaždinskoj, Zagrebačkoj, Kopirivničko-križevačkoj, Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Zagrebu

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 24/14 od 21. veljače 2014. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu.  
20.12.2013

Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u Bjelovarsko-bilogorskoj i Virovitičko-podravskoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 154/13 od 19. prosinca 2013. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu. 
18.12.2013

Izrađen je Program nadziranja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga u svinja u Republici Hrvatskoj

U skladu s Pravilnikom o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja („Narodne novine“, br. 71/12) i Odlukom Komisije o dodatnim jamstvima u trgovini svinjama u odnosu na bolest Aujeszkoga i kriterijima za prikupljanje informacija o bolesti (2008/185/EC), izrađen je Program nadziranja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga u svinja u Republici Hrvatskoj, istim je propisano uzimanje, dostava i laboratorijsko pretraživanje uzoraka te uvjeti za dodjeljivanje statusa gospodarstvima svinja u odnosu na bolest Aujeszkoga.

 
18.12.2013

Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 150/13 od 13. prosinca 2013. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu. 
13.12.2013

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu

U Narodnim novinama broj 148. od 11. prosinca 2013. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu.
22.11.2013

Uputa za postupanje prilikom klanja svinja za potrošnju u vlastitom kućanstvu

S obzirom na potrebu klanja svinja za potrošnju u vlastitom kućanstvu, Uredbom Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja određeno  je provođenje postupaka sa svinjama prije klanja u svrhu zaštite dobrobiti životinja te usklađenosti s važećim zakonodavstvom.  
21.11.2013

Obavijest djelomično poništenje natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti

Obavijest djelomično poništenje natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu i rok za podnošenje prijava.
 
 
12.11.2013

Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu


Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 134/13 od 09. studenog 2013. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu,  
22.10.2013

PROŠIRENOST ENZOOTSKE LEUKOZE U HRVATSKOJ


Enzootska leukoza goveda je u Hrvatskoj prvi puta potvrđena 70-ih godina na velikim mliječnim farmama na području Osječko-baranjske županije te je od tada sporadično prisutna. U procesu rasformiranja i posljedične prodaje rasplodnih goveda, kao i ilegalnog prometa goveda ili ilegalne nabave rasplodnog podmlatka s dijela velikih mliječnih farmi u protekla dva desetljeća, ELG se sve više počela širiti u manje uzgoje u istočnom dijelu zemlje, s tendencijom širenja na susjedna područja. 
17.10.2013

Početak provedbe oralne vakcinacije lisica

Početak provedbe jesenske akcije oralne vakcinacije lisica.


Plan provedbe oralne vakcinacije lisica:
17.- 23. listopada – Istarska i Primorsko-goranska županija
23. - 31. listopada – Zadarska, Ličko-senjska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska, Šibensko-kninska.

Ovisno o vremenskim uvjetima, u studenom se planira distribucija u kontinentalnom dijelu Hrvatske.
30.09.2013

Informacije za pčelare o zakonodavstvu

Informacije za pčelare o zakonodavstvu vezanom uz korištenje veterinarsko-medicinskih proizvoda (VMP) i pesticida, te o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih bolesti
16.09.2013

Opatija domaćin najvećega godišnjeg skupa veterinara

Opatija će početkom listopada biti domaćin najvećega godišnjeg skupa veterinara - Veterinarskih dana 2013. godine , koji će se održati od 9. do 12.listopada.
 
09.09.2013

Informacija o uzrokovanju svinja na bolest Aujeszkoga

Svi uzgajivači svinja zainteresirani za uzorkovanje svinja u svrhu potvrđivanja statusa gospodarstva „slobodno od bolesti Aujeszkoga“ mogu podnijeti Zahtjev Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane  
04.09.2013

Ulazak pasa koji se smatraju opasnima / The entry of dogs that are considered dangerous

ULAZAK PASA KOJI SE SMATRAJU OPASNIMA NA TERITORIJ REPUBLIKE HRVATSKE / THE ENTRY OF DOGS THAT ARE CONSIDERED DANGEROUS TO THE CROATIAN TERRITORY

 
29.08.2013

Objavljen natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisuje
NATJEČAJ za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3.
 
26.07.2013

Ljetno tretiranje pčelinjih zajednica protiv varooze

U tijeku je ljetno tretiranje pčelinjih zajednica protiv varooze sukladno Programu kontrole i suzbijanja varooze u 2013. godini.
 
16.07.2013

Trenutne mogućnosti prometa goveda izvan RH

Nakon dodatnih konzultacija i pojašnjenja trenutnog zdravstvenog statusa populacije goveda u RH, dostavljamo vam pregled situacije s trenutnim mogućnostima prometa goveda izvan RH.
 
05.07.2013

Stavljanje živih životinja na zajedničko EU tržište

Obzirom na početne nedoumice po pitanju stavljanja živih životinja na zajedničko EU tržište, dostavljamo vam pregled trenutne situacije.
02.07.2013

Unos podataka za veterinarski pregled gospodarstava

Unos podataka o pregledu u bazu podataka JRDŽ biti će moguć do petka 05. srpnja 2013. godine u 15 sati.
 
01.07.2013

Nusproizvodi životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi - novosti

Od 1. srpnja 2013. primjenjuju se :

Uredba (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1774/2002 (Uredba o nusproizvodima životinjskog podrijetla) (SL L 300, 14. 11. 2009., sa svim izmjenama i dopunama).

Uredba Komisije (EU) br. 142/2011 od 25. veljače 2011. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1069/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zdravstvenih pravila za nusproizvode životinjskog podrijetla i od njih dobivene proizvode koji nisu namijenjeni prehrani ljudi i o provedbi Direktive Vijeća 97/78/EZ u pogledu određenih uzoraka i predmeta koji su oslobođeni veterinarskih pregleda na granici na temelju te Direktive (SL L 54, 26. 2. 2011., sa svim izmjenama i dopunama).
 
01.07.2013

Objavljen novi Zakon o veterinarstvu

Na današnji dan objavljen je i donesen novi Zakon o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13).
24.06.2013

Odobravanje objekata za uzgoj i valenje peradi koji planiraju stavljati žive životinje i jaja za valenje na tržište Europske unije

Obzirom da Republika Hrvatska od 1. srpnja 2013. godine postaje članica Europske unije svi zainteresirani registrirani objekti za perad ili valionice koji žele stavljati žive životinje i jaja za valenje na tržište Europske unije, u skladu sa Pravilnikom o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvozu iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje (Narodne novine br. 107/2011 i 42/13) trebaju podnijeti Ministarstvu poljoprivrede, Upravi veterinarstva Zahtjev za odobravanjem objekta za uzgoj i valenje peradi. 
24.06.2013

Mogućnost stavljanja u promet živih svinja na zajedničko EU tržište

U Bruxellesu je, na zasjedanju Stalnog odbora za lanac prehrane i zdravlje životinja, jednoglasno usvojen prijedlog prema kojem će Hrvatskoj, od 01. srpnja tekuće godine, biti omogućen izvoz živih svinja na zajedničko EU tržište. Odluka će biti potvrđena danom pristupa RH Europskoj uniji, te odmah potom i stupiti na snagu.
 
14.06.2013

UZORKOVANJE UGINULIH GOVEDA, OVACA I KOZA NA TSE

U skladu s Naputkom o izmjenama naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini (“Narodne novine”, br. 42/13)  
14.06.2013

Javna tribina „Virus zapadnog Nila- kompletna slika“

Hrvatsko mikrobiološko društvo i Uprava veterinarstva uz tehničku potporu Hrvatske agencije za hranu, organiziraju javnu tribinu pod naslovom „Virus zapadnog Nila – kompletna slika“.  
23.05.2013

UPRAVA VETERINARSTVA I OVE GODINE PROVODI PROGRAM ISKORJENJIVANJA BJESNOĆE !Nastavak projekta oralne vakcinacije lisica.
22.05.2013

Nacrt prijedloga Zakona o veterinarstvu

Prijedloge, primjedbe i mišljenja povodom Nacrta prijedloga Zakona o veterinarstvu 
21.05.2013

Posjet delegacije Nacionalne agencije za hranu Gruzije


U razdoblju od 06. – 10. svibnja ove godine Uprava veterinarstva bila je domaćinom studijskoj posjeti delegacije Nacionalne agencije za hranu Gruzije predvođenom zamjenikom direktora i ujedno prvim čovjekom veterinarske službe Gruzije dr. Mikhaelom Sokhadzeom.
02.05.2013

Obavijest o početku rada nove aplikacije NUSPROIZVODI

Od dana 01. svibnja 2013 godine svi subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi dužni su koristiti aplikaciju NUSPROIZVODI za evidentiranje otpreme, prijevoza, privremenog skladištenja i sabiranja lešina životinja
 
25.04.2013

Provođenje deratizacije u svrhu sprječavanja pojave i suzbijanja trihineloze u domaćih svinja

Provođenje deratizacije u svrhu sprječavanja pojave i suzbijanja trihineloze u domaćih svinja u Republici Hrvatskoj u 2013. godini. 
15.04.2013

Naputak o izmjenama Naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja

U Narodnim novinama broj 42/13 od 10. travnja 2013. godine objavljen je Naputak o izmjenama naputka o načinu provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju
11.04.2013

Pristup zakonodavstvu Europske unije

Zakonodavstvo koje stupa na snagu na dan pristupanja prevodi se na hrvatski jezik i postupno objavljuje u Posebnom izdanju Službenoga lista Europske unije.

 
25.03.2013

Preporuka Uprave veterinarstva, vezana uz kontrole rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda i drugih kontaminanata u hrani životinjskog podrijetla, veterinarsko medicinskih proizvoda i ljekovite hrane za životinje u svezi s FVO auditom

Od dana 11. - 15. lipnja 2012. godine je FVO misija DG SANCO provela audit u Republici Hrvatskoj vezan uz kontrole rezidua veterinarsko medicinskih proizvoda i drugih kontaminanata u hrani životinjskog podrijetla, veterinarsko medicinskih proizvoda i ljekovite hrane za životinje.
18.03.2013

Novih 11 kontrolnih lista za provedbu službenih kontrola

U cilju unapređenja sustava provedbe službenih kontrola od strane ovlaštenih veterinara kontrolnih tijela i standardizacije postupanja na razini svih kontrolnih tijela, Uprava veterinarstva je izradila 11 specifičnih kontrolnih lista za provedbu službenih kontrola u različitim vrstama odobrenih objekata u poslovanju s hranom.
12.03.2013

Nove cijene propisanih veterinarskih usluga za 2013. godinu

Odlukom ministra poljoprivrede Tihomira Jakovine određene su visine naknade za veterinarske usluge za 2013. godinu
07.03.2013

Naredba o mjerama za sprečavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge

U Narodnim novinama broj 26/13 od 1. ožujka 2013. godine objavljena je Naredba  o mjerama za sprečavanje pojave i širenja klasične svinjske kuge
04.03.2013

Naputak o provođenju mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametičkih bolesti i njihovom finaciranju u 2013. godini

Naputkom se propisuje način provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini (»Narodne novine«, broj 3/13).
26.02.2013

Uputa za provođenje i procjenu rezultata post mortem pregleda u svrhu utvrđivanja mogućih znakova loših uvjeta držanja s obzirom na dobrobit pilića

U sklopu službenih kontrola i pregleda koji se provode prema Pravilniku o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla (NN, 99/07) službeni veterinar procjenjuje rezultate pregleda post mortem da bi otkrio moguće znakove loših uvjeta držanja s obzirom na dobrobit životinja, kao što su povećana pojava kontaktnog dermatitisa, parazitoza i sistemskih oboljenja koja nastaju na gospodarstvu ili u jedinici peradnjaka gospodarstva podrijetla. 
22.02.2013

Sudjelovanje na projektu PROMISE

Početkom 2012. godine započela je provedba trogodišnjeg FP7 međunarodnog projekta Europske Unije pod nazivom PROMISE - “Protection of consumers by microbial risk mitigation through combating segregation of expertise”.  
08.02.2013

Omogućen izvoz mesa i mliječnih proizvoda šest domaćih tvrtki u Rusku Federaciju

Uprava veterinarstva, Ministarstva poljoprivrede, zaprimila je dana 07. veljače 2013. godine dopis Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor, Ruske Federacije, kojim je 6 tvrtki subjekata u poslovanju s hranom iz Republike Hrvatske dobilo odobrenje za izvoz svojih mesnih i mliječnih proizvoda na tržište Carinske Unije.

 
22.01.2013

Nova web stranica Uprave veterinarstva

Danas je s radom počela nova, redizajnirana i u mnogočemu poboljšana web stranica Uprave veterinarstva Ministarstva poljoprivrede. Stranica sadrži raznolike teme i usluge kao što su: aktualnosti, kalendar događanja, mreža veterinarskih usluga, zdravlje životinja, dobrobit životinja, promet i označavanje životinja i njihovih proizvoda, hrana životinjskog podrijetla, hrana za životinje, veterinarsko medicinski proizvodi, veterinarska inspekcija, važni linkovi, itd.
09.01.2013

Objavljenja Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini.

Objavljenja Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini.
30.11.2012

Počinje jesenska akcija ORALNE VAKCINACIJE LISICA na području Republike Hrvatske

Drage građanke i građani, Uprava veterinarstva Ministarstva poljoprivrede 19. listopada 2012. godine započinje s provedbom jesenske akcije oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske.
22.11.2012

Poziv na javnu raspravu u svrhu donošenja odluke o nastavku provedbe programa iskorjenjivanja enzootske leukoze goveda

Uprava veterinarstva Ministarstva poljoprivrede, poziva sve zainteresirane posjednike goveda, predstavnike udruga uzgajivača goveda, tvrtke uključene direktno ili indirektno u ovaj oblik poljoprivredne proizvodnje, na javnu raspravu u svrhu donošenja odluke o nastavku provedbe programa iskorjenjivanja ELG.
15.11.2012

Ministar Jakovina izvijestio javnost o akciji suzbijanja bjesnoće

Ministar poljoprivrede Tihomir Jakovina izvijestio je danas javnost na konferenciji za novinare o svim okolnostima provođenje mjera i postupaka oko suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja. U provedenoj akciji suzbijanja i iskorjenjivanja bjesnoće, ukupno je eutanazirana 41 životinja (3 mačke i 38 pasa).
10.11.2012

Svježe svinjsko meso, proizvodi od mesa svinja i školjkaši dobili dozvolu za izvoz u EU

Danas, 02. listopada 2012., Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja Europske komisije (EK) na svojoj je sjednici u Bruxellesu jednoglasno usvojio odluke kojima se Republici Hrvatskoj,  bez ograničenja, dozvoljava izvoz svježeg mesa svinja i proizvoda od mesa svinja na tržište Europske unije kao i odluku kojom se odobrava izvoz školjkaša. Odluke će stupiti na snagu objavom u Službenom listu Europske unije.
 

Cromaris-u dozvoljen izvoz u Rusku federaciju

Ministarstvo poljoprivrede zaprimilo je dopis Federalne službe za veterinarski i fitosanitarni nadzor Ruske Federacije  kojim je potvrđeno da je tvrtka Cromaris d.d. uključena u registar Carinske unije odnosno stavljena na popis subjekata iz kojih je dozvoljen uvoz u Rusku federaciju.

Kalendar događanja