Ukidanje mjera u zonama ograničenja uspostavljenim zbog pojave visokopatogene influence ptica
Kalendar događanja