Poništenje dijela natječaja


Klasa: 322-01/15-01/663

Urbroj: 525-10/0249-15-19 od 10. XII. 2015. (703)

Ministarstvo poljoprivrede, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane objavljuje

PONIŠTENJE DIJELA NATJEČAJA

za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, klasa: 322-01/15-01/663; urbroj: 525-
-10/1103-15-3 od 3. srpnja 2015., objavljenog u Narodnim novinama broj 76/15 od 10. srpnja 2015. u glavi I.:

– Jedinica lokalne samouprave Orehovica i Mala Subotica u sastavu jedinice regionalne samouprave Međimurske županije, jedinice lokalne samouprave Slivno u sastavu jedinice regionalne samouprave Dubrovačko-neretvanske županije, jedinice lokalne samouprave Bilice u sastavu jedinice regionalne samouprave Šibensko-kninske županije, jedinica lokalne samouprave Hvar, Jelsa, Stari Grad, Sućuraj i Podstrana sastavu jedinice regionalne samouprave Splitsko-dalmatinske županije.


Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za veterinarstvo
i sigurnost hrane

 

Kalendar događanja