Okrugli stol s temom „Zapadni Nil, šuma Zika i visoravan Makonde – mjesta za odmor ili nešto drugo?“ .


 Hrvatsko mikrobiološko društvo u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, u sklopu  6th Croatian Congress of Microbiology with International Participation 16. lipnja 2016. godine organizira raspravu oko „okruglog stola“ s temom „Zapadni Nil, šuma Zika i visoravan Makonde – mjesta za odmor ili nešto drugo?“ .
 
Doktorima veterinarske medicine, sudionicima navedenog okruglog stola, u skladu s Pravilnikom o stručnom usavršavanju doktora veterinarske medicine, stručno usavršavanje vrednovati će se sa 2 boda.
 
Na dolje navedenom linku nalaze se podaci o navedenom stručnom skupu te preko njega možete obaviti prijavu na skup:
http://hmd-cms.hr/congress2016/congress-info/special-conference-events/west-nile-zika-forest-makonde-plateau-holiday-spots-something-else/ 

Kalendar događanja