Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti u Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj i Sisačko-moslavačkoj županiji


Obavijest o raspisivanju natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede raspisala je u Narodnim novinama 150/13 od 13. prosinca 2013. godine Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/13), a na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o veterinarstvu.
                                                                                                                                                               
PREDMET NATJEČAJA
 
Predmet natječaja je dodjela ovlasti za obavljanje poslova iz članka 109. stavka 1. točki 1., 7., 9., 11. i 13. Zakona o veterinarstvu:
 
– provođenje propisanih preventivnih cijepljenja, propisanih dijagnostičkih i drugih pretraga radi zaštite zdravlja životinja i ljudi, mjera za otkrivanje, suzbijanje, sprječavanje i iskorjenjivanje zaraznih ili nametničkih bolesti i zoonoza;
– provedba mjera veterinarske zaštite okoliša radi sprječavanja širenja i suzbijanja zaraznih ili nametničkih bolesti životinja (dezinfekciju, deratizaciju i radiološku dekontaminaciju);
– izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja, putnih listova za goveda, putovnica za kućne ljubimce i drugih javnih isprava kada je to određeno Zakonom o veterinarstvu ili drugim propisom donesenim za provedbu propisa EU;
– obavljanje propisanih veterinarskih pregleda te provođenje, organiziranje i kontroliranje označivanja životinja, te unošenje podataka o označenim životinjama i njihovom premještanju.
Natječaj je raspisan za dodjelu javnih ovlasti na jedinicama lokalne samouprave:
- Gundinci, Nova Gradiška, Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Nova Kapela, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Vrbje, Sibinj, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Oriovac, Vrpolje, Klakar i Garčin u sastavu jedinice regionalne samouprave Brodsko-posavske županije.
- Koška, Podgorač, Našice, Đurđenovac, Feričanci, Donja Motičina, Donji Miholjac, Magadenovac, Marijanci, Podravska Moslavina, Viljevo, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Vladislavci, Antunovac, Semeljci, Šodolovci, Valpovo, Petrijevci, Belišće, Bizovac, Satnica Đakovačka, Beli Manastir, Darda, Draž, Kneževi Dvori, Popovac, Petlovac, Čeminac, Đakovo, Drenje, Strizivojna, Levanjska Varoš, Gorjani, Vuka, Punitovci, Trnava, Viškovci, Osijek, Bilje i Jagodnjak u sastavu jedinice regionalne samouprave Osječko-baranjske županije.
- Gvozd, Topusko, Glina, Kutina, Popovača, Velika Ludina, Sisak, Sunja, Martinska Ves, Lekenik, Petrinja, Novska, Jasenovac i Lipovljani u sastavu jedinice regionalne samouprave Sisačko-moslavačke županije.

Prijave mogu podnijeti veterinarske stanice i veterinarske ambulante koje udovoljavaju propisanim posebnim uvjetima za obavljanje veterinarske djelatnosti, na temelju članka 109. stavka 9. Zakona o veterinarstvu.

Potrebne obrasce možete pronaći na našem webu pod dijelom OBRASCI pa idete na podlink DODJELA JAVNIH OVLASTI U VETERINARSTVU:
- obrazac za prijavu na natječaj za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu
- obrazac za bodovanje broj gospodarstava za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave na natječaju za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu
- broj gospodarstava sa brojem životinja za svaku pojedinu jedinicu lokalne samouprave na kojoj je raspisan natječaj.
 

Kalendar događanja