Odluka o načinu obavljanja Veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2017. godini


Poštovani,

Obavještavam vas da je ministar poljoprivrede donio Odluku KLASA: 322-08/17-01/37 URBROJ: 525-10/0249-17-1 od 30. ožujka 2017. godine kojom se određuje način obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2017. godini u skladu s člankom 3. stavkom 6. Pravilnika o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju u mjestu podrijetla životinje (Narodne novine, broj 87/08) te postupanje u slučajevima kada gospodarstva ne ispunjavaju uvjete za obavljanje veterinarskog pregleda.
 
Ovlaštene veterinarske organizacije dužne su pri obavljanju veterinarskog pregleda na gospodarstvu postupati sukladno ovoj Odluci na jedinicama lokalne samouprave na kojima su im dodijeljene javne ovlasti.

Veterinarski pregled obavlja se: 
 
  1. na svim gospodarstvima koja drže goveda;
  2. na svim gospodarstvima koja drže 5 i više svinja;
  3. na svim gospodarstvima koja drže 5 i više ovaca i koza;
  4. na svim gospodarstvima koja drže 250 i više peradi;
  5. na svim gospodarstvima koja drže kopitare;
  6. na svim gospodarstvima koja su registrirana, a na kojima nije nikada obavljen veterinarski pregled gospodarstva.

Veterinarskom pregledu iz podtočke 6. ne podliježu gospodarstva na kojima u bazi podataka JRDŽ nije evidentirana niti jedna kategorija životinja navedena u podtočkama 1.-5. te na kojima se:
 se:
- drži samo jedna svinja,
- drži manje od 250 komada peradi i sa kojih se ni perad ni jaja ne stavljaju u promet.


Veterinarski pregled počinje 15. travnja 2017. godine i traje do 22. prosinca 2017. godine.

S poštovanjem,
Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
Ministarstva poljoprivrede


Vezani dokumenti:
Odluka  o načinu obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2017. godini

 

 

Kalendar događanja