Nusproizvodi NOVI PRAVILNIK


Novi Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 129/2022) stupio je na snagu 12. studenoga 2022. godine.
 
Obavještavamo prijevoznike nusproizvoda životinjskog podrijetla, a osobito one koji nisu redovito obnavljali registraciju u skladu sa starim Pravilnikom, da su dužni nakon proteka roka od dvije godine, na koji su izdana stara rješenja, podnijeti zahtjev za registraciju prijevoznika nusproizvoda životinjskog podrijetla. 
 
Svi prijevoznici kojima je isteklo važeće rješenje i koji do kraja godine, odnosno do 31. prosinca 2022. godine ne podnesu zahtjev za registraciju, brisat će se iz Upisnika registriranih objekata i subjekata u poslovanju s nusproizvodima.
 
Prema novom Pravilniku rješenja će vrijediti trajno, odnosno sve dok subjekt u poslovanju s nusproizvodima ili veterinarski inspektor ne zatraži brisanje iz navedenog Upisnika. 
 
Prijevoznik je dužan u aplikaciji NUSPROIZVODI, sam upisivati registarske oznake vozila s kojima obavlja prijevoz nusproizvoda (upis novog vozila, brisanje starog vozila), putem lozinke za VetIs, a koje će biti dostavljene zajedno s rješenjem o registraciji prijevoznika.
 
Za registraciju više nije potrebno dostavljati:
- zapisnik veterinarskog inspektora o udovoljavanju vozila propisanim uvjetima,
- registarske oznake vozila i preslike prometnih dozvola
- izvod iz sudskog ili obrtnog registra
 
Rješenja o registraciji prijevoznika više neće sadržavati podatke o vozilima kojima se obavlja prijevoz.
 
Novi postupak registracije prijevoznika nusproizvoda:
 
1. Ispuniti obrazac Zahtjeva za registraciju prijevoznika nusproizvoda životinjskog podrijetla 
2. Potpisani Zahtjev, dostaviti na adresu: Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane, Služba veterinarskog javnog zdravstva, Planinska 2a, Zagreb.
 
Za dodatne informacije možete se obratiti na sljedeće mail adrese:

Kalendar događanja