Trenutne mogućnosti prometa goveda izvan RH


Nakon dodatnih konzultacija i pojašnjenja trenutnog zdravstvenog statusa populacije goveda u RH, dostavljamo pregled situacije s trenutnim mogućnostima prometa goveda izvan RH.
  
1) Stavljanje živih goveda u promet na zajedničko EU tržište
- stavljanje goveda u promet na zajedničko EU tržište nije moguće do dobivanja statusa stada slobodnih od ELG, koje hrvatska stada u ovom trenutku ne posjeduju 
- svi navodi, naputci, dopisi i izjave pojedinih trgovaca stokom ili predstavnika klaoničke industrije rezultat su nerazumijevanja problematike i nepoznavanja važećih zdravstvenih propisa i zakona
- na trenutnu situaciju javnost (proizvođači, trgovci, industrija, nadležna tijela, veterinarske organizacije) je od strane Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane upozoravana konstantno od prekida ELG programa početkom 2012. godine. Svi su subjekti u govedarskoj proizvodnji bili obaviješteni pravovremeno.
- po pitanju triju pošiljaka krava za klanje koje su tijekom prvog tjedna po pristupu EU (nepropisno) otpremljene u Austriju, Uprava za  veterinarstvo i sigurnost hrane je u komunikaciji s austrijskim nadležnim tijelom, pojašnjeni su svi detalji predmetnih pošiljaka te je dana garancija da se takav slučaj neće ponoviti, sve dok pošiljke živih goveda ne budu ispunjavale potrebne zdravstvene uvjete.
- do daljnjega, promet goveda u Austriju kao i u ostale zemlje EU članice nije moguć, niti je ijedna službena osoba (predstavnik nadležnog tijela za područje veterinarstva) iz Austrije po tom pitanju u bilo kojem trenutku dala bilo kakvu izjavu o mogućnosti takvog prometa
- promet će biti moguć onog trenutka kada stada podrijetla goveda budu ispunjavala potrebne zdravstvene uvjete
 
2) Izvoz živih goveda u treće zemlje
- zatražena su i dobivena dodatna, konačna pojašnjenja po ovom pitanju
- izvoz u treće zemlje može se odvijati kao i dosad -> dakle, uvjeti koje je potrebno ispuniti ovise o uvjetima koja zahtjeva zemlja uvoznica, a to se odnosi i na zahtjeve po pitanju statusa u odnosu na određene zarazne bolesti
- neovisno o zahtjevima zemlje uvoznice, prilikom samog izvoza pošiljke moraju udovoljavati i ostalim standardnim propisima, na što savjetujemo da se bez odgode dodatno upozori potencijalne izvoznike, kako bi se u najvećoj mjeri izbjegli mogući nesporazumi
  
3) Statusi stada u odnosu na ELG
- u ovom trenutku u RH nema stada goveda sa statusom službeno slobodnih od ELG
- u narednih nekoliko tjedana, nakon prikupljanja podataka o stadima koja se sastoje ISKLJUČIVO OD GOVEDA DOPREMLJENIH IZ ZEMALJA ČLANICA EU I KOJA tijekom boravka u RH nisu bila u kontaktu s govedima nižeg zdravstvenog statusa (dakle, nisu bila u dodiru s HR govedima) bit će donesena odluka o mogućnosti dodjele statusa u odnosu na brucelozu i ELG za takve slučajeve (radi se o manjem broju isključivo tovnih stada)
- o daljnjem razvoju situacije po ovom pitanju ovlaštene veterinarske organizacije bit će pravovremeno službeno obaviještene
  
4) Ponovni početak provedbe ELG programa ?
- sukladno ranijim najavama, a nakon konzultacija s proizvođačima u govedarstvu i dodatnog pojašnjavanja problema, program ELG biti  će nastavljen, akcijom  koja će započeti početkom rujna ove godine (vađenje krvi na brucelozu i ELG)
- po tom pitanju dodatne i konačne obavijesti bit će dostupne početkom kolovoza
- početkom kolovoza bit će objavljen i dostupan i Program iskorjenjivanja i nadziranja enzootske leukoze goveda u Republici Hrvatskoj u 2013. godini, kojim će detaljnije biti propisane mjere i postupci po pitanju ELG tijekom 2013. i 2014. godine.
- provedbom programa, očekuje se da će velika većina stada hrvatskih goveda uvjete za dodjelu statusa ostvariti u proljeće 2014. godine, nakon provedene druge uzastopne akcije uzimanja uzoraka krvi s negativnim rezultatom.
- dodatna edukacija po pitanju provedbe mjera i postupaka na terenu bit će organizirana u prvom tjednu rujna ove godine, o čemu će ovlaštene veterinarske organizacije biti pravovremeno obaviještene.
 
 

Kalendar događanja