Objavljen je novi Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom


 U Narodnim novinama br. 84/15 objavljen je Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom, koji zamijenjuje Pravilnik o vođenju upisnika registriranih i odobrenih objekata te o postupcima registriranja i odobravanja objekata u poslovanju s hranom (N.N., br. 125/08, 55/09 i 130/10), a stupio je na snagu 06. kolovoza 2015.

Njime se propisuju postupci registracije subjekata te postupci registracije, odobravanja pod posebnim uvjetima i odobaravanja objekata te uvjeti kojima određeni objekti moraju udovoljavati.

Najbitnije promjene koje donosi ovaj Pravilnik jesu:
- nadležnost za mesnice i mljekomate kao i ostale automate putem kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla iz primarne proizvodnje (npr. jajomati) preuzima Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane;
- osim objekata koji su se do sada registrirali, registraciji podliježu i prodajna vozila iz kojih se prodaje hrana životinjskog podrijetla (pokretne mesnice i pokretne ribarnice), sabirališta divljači, objekti za klanje peradi i lagomorfa na gospodarstvu podrijetla, objekti za klanje malih papkara na gospodarstvu podrijetla isključivo za pripremu hrane u sklopu vlastite ugostiteljske ponude i sabirnice jaja.
-  objekti koji su do sada bili odobravani pod posebnim uvjetima, a u kojima se u sklopu maloprodaje proizvode mljeveno meso i mesni pripravci te ribarnice i objekti u kojima se u sklopu maloprodaje proizvode pripremljeni proizvodi ribarstva od sada podliježu registraciji,
- objekti koji proizvode hranu životinjskog podrijetla na gospodarstvu podrijetla osim primarnih proizvoda (tradicionalni mesni proizvodi), koji su se odobravali pod posebnim uvjetima, sada podliježu odobravanju, budući su im Pravilnikom o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla (Narodne novine 51/15) propisani pojednostavljeni uvjeti, a time im je omogućena kupovina sirovine i prošireno tržište i izvan RH.

Subjekti koji su za svoje objekte, posjedovali rješenje Ministarstva zdravlja (mljekomati i mesnice) dužni su u roku od godine dana od stupanja na snagu ovoga Pravilnika, podnijeti zahtjev za registraciju Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane.
Zahtjevi subjekata u poslovanju s hranom za registraciju ili odobravanje pod posebnim uvjetima koji su u postupku rješavanja završiti će se u skladu sa ovim Pravilnikom.
Na WEB stranici Ministarstva poljoprivrede objavljeni su novi obrasci zahtjeva za registraciju, odobravanje pod posebnim uvjetima te odobravanje objekata.

http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=115
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=117
http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=119
 
 
 

Kalendar događanja