Registracija objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla - poveznica na obrazac zahtjeva i proceduru registracije


1. korak

Potrebno je popuniti ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA 

2. korak

Dostaviti: 
  • priložiti obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda, ili, za poljoprivredna gospodarstva izvod  iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava (ili rješenje), odnosno izjavu o nastalim promjenama, ukoliko se promjene ne odnose na podatke u navedenim dokumentima
  • priložiti i ostale priloge sukladno uputama iz obrasca zahtjeva


Subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla oslobođeni su plaćanja upravne pristojbe sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", broj 92/21) 

Poslati na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
SEKTOR VETERINARSKOG  JAVNOG ZDRAVSTVA I SIGURNOSTI HRANE
Planinska 2a
10000 Zagreb
 
 


Kalendar događanja