Registracija objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla - poveznica na obrazac zahtjeva i proceduru registracije


1. korak

Potrebno je popuniti ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA 

2. korak

Dostaviti: 
  • popunjen zahtjev sa  35,00 kn državnih biljega
  • priložiti obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda, ili, za poljoprivredna gospodarstva izvod  iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava (ili rješenje), odnosno izjavu o nastalim promjenama, ukoliko se promjene ne odnose na podatke u navedenim dokumentima
  • priložiti i ostale priloge sukladno uputama iz obrasca zahtjeva


Upravne pristojbe moguće je uplatiti na

 
IBAN državnog proračuna HR1210010051863000160
 
Model HR 64 poziv na broj 5002-1079- OIB uplatitelja
 

 


Poslati na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
SEKTOR VETERINARSKOG  JAVNOG ZDRAVSTVA I SIGURNOSTI HRANE
Planinska 2a
10000 Zagreb
 
 


Kalendar događanja