Registracija objekta u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla - poveznica na obrazac zahtjeva i proceduru registracije


1. korak

Potrebno je popuniti ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA ( objavljeno 18.10.2018.)

2. korak

Dostaviti:
  • popunjen zahtjev sa 35,00 kn državnih biljega
  • priložiti obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda, odnosno za poljoprivredna gospodarstva izvod  iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava (ili rješenje)
  • priložiti i ostale priloge sukladno uputama iz obrasca zahtjeva

Poslati na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
SEKTOR VETERINARSKOG  JAVNOG ZDRAVSTVA I SIGURNOSTI HRANE
Planinska 2a
10000 Zagreb

Kalendar događanja