Registracija farmi puževa - poveznica na obrazac zahtjeva i proceduru registracije


 Popunjavanje zahtjeva

Za registraciju farme potrebno je popuniti Zahtjev  koji se nalazi u prilogu.

ZAHTJEV ZA REGISTRACIJU OBJEKTA U POSLOVANJU S HRANOM ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

Uz popunjeni zahtjev potrebno je priložiti:

  • priložiti obrtnicu ili izvod iz registra trgovačkog suda, odnosno za poljoprivredna gospodarstva izvod  iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava (ili rješenje).Subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla oslobođeni su plaćanja upravne pristojbe sukladno Uredbi o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine", broj 92/21)

 

 

Poslati na adresu:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
UPRAVA ZA VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE
SEKTOR VETERINARSKOG  JAVNOG ZDRAVSTVA I SIGURNOSTI HRANE
Planinska 2a
10000 Zagreb


 

Kalendar događanja