Započeo Veterinarski pregled gospodarstava u Vukovarsko-srijemskoj županiji


 Započeo Veterinarski pregled gospodarstava u Vukovarsko-srijemskoj županiji
 
Temeljem Odluke ministra započelo je obavljanje veterinarskog pregleda gospodarstva na područjima ugroženima poplavom. Gospodarstva na koja se odnosi odluka su sva gospodarstva koja drže životinje u Vukovarsko-srijemskoj županiji (osim gospodarstva navedenih u točki III. Odluke) te sva gospodarstva izvan Vukovarsko srijemske županije na koja su dopremljene životinje s područja ugroženih poplavom. Glavni cilj ovoga pregleda je evidentiranje svih izmještenih životinja u bazama podataka te kontrola zdravstvenog stanja u ugroženim područjima.

Obzirom da su prioritet gospodarstva na koja su dopremljene životinje s poplavnog područja Vukovarsko-srijemske županije, pregledi će se obaviti u 2 faze.

1.           U prvoj fazi obavljaju se VPG u gospodarstvima na koja su dopremljene životinje s područja ugroženim poplavom.
U ovim gospodarstvima se uz redovan VPG mora obaviti i klinički pregled te po potrebi tretiranje životinja te označavanje neoznačenih životinja. Utrošeni veterinarsko medicinski proizvodi će se moći nadoknaditi narudžbom na e-mail adresu ljupka.maltar@mps.hr, a označavanja neoznačenih životinja koje se nalaze na dan VPG-a na ovim gospodarstvima će se financirati na trošak državnog proračuna. Kako bi se sve životinje koje su stigle sa poplavom ugroženog područja evidentirale posebnom oznakom, sve će se u bazu morati upisati centralno (HPA). Dostavu podataka o životinjama s poplavnih područja treba provesti prema Proceduri za označavanje i registraciju životinja s područja ugroženih poplavom, najkasnije 2 dana nakon  obavljenog pregleda.     
         
2.           U drugoj fazi obavljaju se pregledi na svim ostalim gospodarstvima Vukovarsko srijemske županije i oni ne obuhvaćaju liječenja ni označavanja neoznačenih životinja na trošak državnog proračuna.

Uputa za dostavu računa za obavljene veterinarske preglede gospodarstva te označavanje životinja i narudžbu VMP-a utrošenih na gospodarstvima gdje su zbrinute životinje biti će dostavljena naknadno.
 

Kalendar događanja