Naputak o provođenju mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametičkih bolesti i njihovom finaciranju u 2013. godini


Naputkom se propisuje način provođenja mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2013. godini (»Narodne novine«, broj 3/13).
Naputak stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Naputak o provođenju mjera kontrole zdravlja životinja propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametičkih bolesti i njihovom finaciranju u 2013. godini (PDF)

Kalendar događanja