Uputa za postupanje prilikom klanja svinja za potrošnju u vlastitom kućanstvu


S obzirom na potrebu klanja svinja za potrošnju u vlastitom kućanstvu, Uredbom Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja određeno  je provođenje postupaka sa svinjama prije klanja u svrhu zaštite dobrobiti životinja te usklađenosti s važećim zakonodavstvom.  Stoga su Uputom za postupanje prilikom klanja svinja za potrošnju u vlastitom kućanstvu osigurane informacije o postupanju sa svinjama prije klanja, o postupku omamljivanja te procjeni omamljivanja i načinu iskrvarivanja da bi se životinje usmrtile prije povratka svijesti. 

 UPUTA ZA POSTUPANJE PRILIKOM KLANJA SVINJA ZA POTROŠNJU U VLASTITOM KUĆANSTVU - LETAK (PDF)

Kalendar događanja