Pristup zakonodavstvu Europske unije


U okviru priprema za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji sekundarno zakonodavstvo koje stupa na snagu na dan pristupanja prevodi se na hrvatski jezik i postupno objavljuje u Posebnom izdanju Službenoga lista Europske unije.

link na http://eur-lex.europa.eu/hr/enlargement/enlargement_2013.html

 

Kalendar događanja