Velactis - ozbiljne štetne reakcije u goveda


Velactis - ozbiljne štetne reakcije u goveda
Europska agencija za lijekove (EMA) trenutno prosuđuje veterinarsko-medicinski proizvod Velactis (kabergolin), koji je namijenjen smanjivanju izlučivanja mlijeka u krava prilikom zasušenja, nakon pojave ozbiljnih štetnih učinaka, uključujući ležanje / nemogućnost ustajanja i uginuća, a koji su zamijećeni nakon primjene ovog proizvoda u krava. Nositelj odobrenja (Ceva Sante Animale) zaustavio je isporuku proizvoda Velactis na tržište dok Odbor za veterinarsko-medicinske proizvode (CVMP) pri EMA-i ne donese konačno mišljenje o ovom problemu.
Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici:
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2016/06/news_detail_002560.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
 

Kalendar događanja