Predstavnici veterinarske struke Republike Hrvatske sudjelovali na regionalnoj simulacijskoj vježbi - „Multi-country simulation exercise: Bosnia and Herzegovina Croatia and Serbia“


 

Kalendar događanja