Objava Pravilnika o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše (Narodne novine broj 68/18)


 U Narodnim novinama br. 68/18 objavljen je Pravilnik o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše, kojim se stavlja van snage Pravilnik o popratnoj dokumentaciji za svježe proizvode ribarstva i žive školjkaše u unutarnjem prometu (Narodne novine, br. 18/09).
Pravilnikom se u svrhu osiguranja sljedivosti, utvrđuju posebna pravila o higijeni hrane životinjskog podrijetla odnosno proizvoda ribarstva i živih školjkaša, bodljikaša, plaštenjaka i morskih puževa (u daljnjem tekstu: živih školjkaša), i to:
a) evidencija o sljedivosti proizvoda ribarstva i dokumentacija potrebna za dokaz sljedivosti proizvoda ribarstva iz uzgoja i slatkovodnog ulova (članak 3.)
b) oblik i sadržaj Obrasca o podrijetlu živih školjkaša (članak 4., 5. i prilog)
c) rok čuvanja izdanih obrazaca o podrijetlu živih školjkaša (članak 5.).
Promjene koje donosi pravilnik:
- U odnosu na odredbe dosadašnjeg pravilnika novim pravilnikom subjekti u poslovanju s hranom rasterećuju se administrativne obveze vođenja Obrasca o podrijetlu proizvoda ribarstva koji prati pošiljku od iskrcaja s plovila obzirom da se zahtjevi propisa o sljedivosti pošiljke mogu utvrditi iz transportnog dokumenta za proizvode ribarstva iz morskog ulova sukladno propisima o ribarstvu (Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta; Narodne novine, br.  140/15).
- za dokaz sljedivosti proizvoda ribarstva iz uzgoja i slatkovodnog ulova dovoljno je da se iz trgovačke dokumentacije koja prati proizvod mogu osigurati najmanje podaci o sljedivosti kako je propisano Uredbama navedenim u članku 3. stavku (2) pravilnika.
- Uredba (EZ) br. 853/2004 u prilogu III, odjeljku VII, poglavlju I, stavku 3. propisuje da žive školjkaše sve do dolaska u otpremni centar ili objekt za preradu mora pratiti registracijska isprava stoga je zadržana obveza ispunjavanja Obrasca o podrijetlu živih školjkaša, s razlikom što se obrazac više ne izdaje u tiskanom obliku već ga subjekti u poslovanju s hranom mogu u elektronskom obliku preuzeti na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane u dijelu „obrasci“ ili u dijelu „Proizvodna područja za žive školjkaše“ putem poveznice: http://veterinarstvo.hr/default.aspx?id=175 
- Uredbom (EZ) br. 853/2004 prilogom III, odjeljkom VII, poglavljem I, stavkom 1. propisano je da se živi školjkaši smiju staviti na tržište u svrhu maloprodaje (što sukladno definiciji maloprodaje iz Uredbe 178/2002 uključuje distribucijske terminale, opskrbu pripremljenom hranom, tvorničke kantine, opskrbu hranom u institucijama, restorane i slične objekte u kojima se poslužuje hrana, prodavaonice, supermarkete i veleprodajne trgovine) jedino preko otpremnog centra gdje se mora staviti identifikacijska oznaka u skladu s poglavljem VII. Slijedom navedenog, obrazac o podrijetlu živih školjkaša ne prati pošiljku živih školjkaša u maloprodaji već se sljedivost u maloprodaji utvrđuje identifikacijskom oznakom na proizvodu i ostalim obveznim podacima sadržanim na pakiranju/etiketi proizvoda.   
 

Kalendar događanja