Nove informacije o pojavi visoko patogene influence ptica u državama članicama EU
Kalendar događanja