Novosti u financiranju službenih kontrola i troškova u veterinarstvu


 S danom 1. lipnja 2020. godine Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane pod rubrikom „financiranje službenih kontrola i troškovi u veterinarstvu“ objavila je ažurirane Naputke vezane uz ispostavu računa za službene kontrole i obavljene veterinarske usluge zajedno sa pripadajućim specifikacijama koje su obvezni prilog navedenim računima. Za sva dodatna pitanja kontakt adresa ispred Uprave je veti@mps.hr .

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane sufinancirati će dio sredstava utrošenih za nabavu cjepiva protiv salmoneloze peradi vrste Gallus gallus u rasplodnim jatima i jatima konzumnih nesilica na način propisan Naredbom o  mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2020. godini („Narodne novine“ 7/2020).
Sukladno tome, molimo Vas da troškove vezane uz nabavku utrošenoga cjepiva s popratnim izvješćem o provedenim cijepljenjima te kopijama računa iz kojih je vidljiva nabava istoga obvezno uključite u redovite mjesečne troškove koje potražujete od UVSH.Također podsjećamo da se isplaćuje naknada do najviše 0,75kn/dozi utrošenog cjepiva. Cijena doze valjana za sufinanciranje isključuje iznos PDV-a. Stoga Vas molimo da o istome vodite računa kada posjednicima peradi naplaćujete cjepivo.

Za sva dodatna pitanja kontakt adresa ispred Uprave je veti@mps.hr


Kalendar događanja