Obavijest o početku rada nove aplikacije NUSPROIZVODI


Odredbama Pravilnika o nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (“Narodne novine, broj 87/09) propisan je način postupanja, njihova prerada, uporaba i uklanjanje, sakupljanje, transport i skladištenje, radi sprečavanja da navedeni nusproizvodi dovedu u opasnost zdravlje ljudi i životinja.
Sukladno odredbama citiranog Pravilnika propisana je obaveza subjekta u poslovanju nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi da vode evidencije o količinama zbrinutih nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.
Uvažavajući činjenicu da je Zakonom o veterinarstvu (“Narodne novine, broj 87/09) definirano da je Središnji veterinarski informacijski sustav objedinjeni sustav upisnika, registara i računalnih programa, koji se vode u svrhu zaštite zdravlja životinja i provedbi mjera veterinarskoga javnog zdravstva, izrađena je aplikaciju NUSPROIZVODI koja je integrirana s uspostavljenim bazama podataka i omogućava generiranje propisanih izvješća o količinama otpremljenih i zaprimljenih nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi.
Korisnička podrška aplikacije NUSPROIZVODI osigurana je od strane informatičkih djelatnika Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologije Hrvatske poljoprivredne agencije i stručnih djelatnika Odjela za hranu za životinje i nusproizvoda životinjskog podrijetla i zaštitu okoliša Ministarstva poljoprivrede.

Od dana 01. svibnja 2013 godine svi subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi dužni su koristiti aplikaciju NUSPROIZVODI za evidentiranje otpreme, prijevoza, privremenog skladištenja i sabiranja lešina životinja.

Uputa za korištenje aplikacije (PDF)
 

Kalendar događanja