Svježe svinjsko meso, proizvodi od mesa svinja i školjkaši dobili dozvolu za izvoz u EU


Danas, 02. listopada 2012., Stalni odbor za prehrambeni lanac i zdravlje životinja Europske komisije (EK) na svojoj je sjednici u Bruxellesu jednoglasno usvojio odluke kojima se Republici Hrvatskoj,  bez ograničenja, dozvoljava izvoz svježeg mesa svinja i proizvoda od mesa svinja na tržište Europske unije kao i odluku kojom se odobrava izvoz školjkaša. Odluke će stupiti na snagu objavom u Službenom listu Europske unije.

Ovim odlukama okončan je dugotrajan proces pregovaranja RH oko osiguravanja uvjeta kojima je bilo potrebno udovoljiti, a u svrhu stavljanja hrvatskih proizvoda na zajedničko tržište EU.

Osiguravanje uvjeta za izvoz svježeg mesa svinja i proizvoda od mesa svinja na tržište EU, započelo je 01.01. 2005., kada je RH počela s primjenom politike necijepljenja svinja protiv bolesti klasične svinjske kuge (KSK). Nakon toga uslijedile su dvije uspješno suzbijene epidemije bolesti u domaćih svinja. Obzirom da su slučajevi bili potvrđeni i u divljih svinja, bilo je potrebno EK dokazati da nema cirkulacije virusa u divljih svinja, te provoditi kontinuirani program  nadziranja i u domaćih i u divljih svinja.

Sve provedene mjere i opsežni podaci prikupljeni programima nadziranja svinja na KSK, omogućili su da RH nakon osmogodišnjeg razdoblja, dokaže da svježe meso svinja i proizvodi od mesa svinja ne predstavljaju rizik za EU.

Proces usklađivanja i osiguravanja uvjeta za izvoz školjkaša iz RH u EU započeo je 2006. godine. RH od tada, svake godine izrađuje Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša. Ovom odlukom koju je EK usvojila, RH će u EU moći izvoziti „žive, smrznute, ohlađene ili prerađene školjkaše, bodljikaše, plaštenjake i morske puževe“.

Kalendar događanja