Obavijest o rezultatima Natječaja za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu po donesenim odlukamaUprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, temeljem Zakona o veterinarstvu („Narodne novine“,  br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21), raspisala je Natječaj za dodjelu poslova javnih ovlasti propisanih člankom 109. stavkom 3. Zakona o veterinarstvu, KLASA: 322-01/22-01/8, URBROJ: 525-09/546-22-1 od 31. svibnja 2022. godine, za 19 jedinice lokalne samouprave u sastavu jedinica regionalne samouprave na području Republike Hrvatske. Navedeni Natječaj objavljen je u „Narodnim novinama“, br. 63/2022 dana 3. lipnja 2022. godine.
Obavijest o donesenim Odlukama o dodjeli javnih ovlasti u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti prikazana je u tablici br. 1.

Svi sudionici u Natječaju mogu uz prethodnu najavu putem e-pošte na adresu veterinarstvo@mps.hr, dobiti uvid u natječajnu dokumentaciju u prostorijama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, Planinska 2a, Zagreb do 14. listopada 2022. godine.

Tablica br. 1
Obavijest o donesenim Odlukama o dodjeli javnih ovlasti u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti (Link)


Kalendar događanja