Dobre prakse za primjenu Uredbe 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza


 

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka donose se pravila o prijevozu životinja u gospodarske svrhe. Međutim, prije i tijekom prijevoza postavljaju se mnoga praktična pitanja na koja Uredba br. 1/2005 ne daje dostatne odgovore. Stoga je Europska komisija, DG Sante pokrenula projekt koji ima za cilj poboljšati dobrobit životinja tijekom prijevoza te osigurati praktične  informacije i savjete industriji (farmerima i prijevoznicima) te su u tu svrhu izrađeni Vodiči dobre i bolje prakse za životinje koje se prevoze na klanje, tov i uzgoj u Europi i trećim zemljama.

 

Projekt je započeo 2015. i završio 2018. godine, a tijekom projekta razvijeni su vodiči, letci te video materijali s praktičnim savjetima vezano za prijevoz goveda, konja, svinja, ovaca i peradi.

U izradi materijala sudjelovali su konzorcij istraživačkih instituta iz 10 zemalja i organizacija zainteresiranih dionika, vodeći stručnjaci za poljoprivredu, veterinarstvo, cestovni prijevoz i udruge za dobrobit životinja.

 

Navedenim se materijalima može pristupiti na poveznici: http://animaltransportguides.eu/materials/ , a letci o dobrim praksama za prijevoz goveda, ovaca, konja, svinja i peradi dostupni su i na hrvatskom jeziku na poveznici: http://www.veterinarstvo.hr/default.aspx?id=4538.

 


Kalendar događanja