Preporuke za zaštitu životinja tijekom prijevoza


Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka donose se pravila o prijevozu životinja u gospodarske svrhe. Međutim, prije i tijekom prijevoza postavljaju se mnoga praktična pitanja na koja Uredba br. 1/2005 ne daje dostatne odgovore. Stoga je Europska komisija, DG Sante pokrenula projekt koji ima za cilj poboljšati dobrobit životinja tijekom prijevoza te osigurati praktične  informacije i savjete industriji (farmerima i prijevoznicima) te su u tu svrhu izrađeni Vodiči dobre i bolje prakse za životinje koje se prevoze na klanje, tov i uzgoj u Europi i trećim zemljama.
 
Projekt je započeo 2015. i završio 2018. godine, a tijekom projekta razvijeni su vodiči, letci te video materijali s praktičnim savjetima vezano za prijevoz goveda, konja, svinja, ovaca i peradi.
U izradi materijala sudjelovali su konzorcij istraživačkih instituta iz 10 zemalja i organizacija zainteresiranih dionika, vodeći stručnjaci za poljoprivredu, veterinarstvo, cestovni prijevoz i udruge za dobrobit životinja.
 
Navedenim se materijalima može pristupiti na poveznici: http://animaltransportguides.eu/materials/ , a letci o dobrim praksama za prijevoz goveda, ovaca, konja, svinja i peradi dostupni su i na hrvatskom jeziku na ovoj stranici.

GOVEDA

Goveda na dugim putovanjima pptx.
Prijevoz krava u laktaciji pptx.
Prijevoz teladi pptx.
Utovar i istovar goveda pptx.

OVCE / KOZE

Zaštita ovaca na dugim putovanjima

Ovce - prevencija stresa zbog vrućine ili hladnoće
Ovce i janjad - sposobnost za putovanje

SVINJE

Utovar i istovar svinja
Zaštita svinja tijekom putovanja
Monitoring i procijena svinja tijekom prijevoza

KOPTARI

Utovar i raspoloživi prostor za konje

Pravilno rukovanje konjima
Hranjenje i napajanje konja tijekom prijevoza

PERAD

Priprema vozila i vozača te utovar peradi

Priprema za hvatanje kokoši nesilica izlučenih nakon nesenja
Priprema za hvatanje tovnih pilića


OBVEZE PRIJEVOZNIKA

Obveze vozača

Kalendar događanja