Dobrobit životinja tijekom prijevoza
Dobrobit životinja tijekom prijevoza obuhvaća uvjete zaštite životinja tijekom prijevoza.

Nitko ne smije prevoziti životinje niti omogućiti da se prevoze na način koji bi mogao izazvati ozljede ili nepotrebnu patnju životinja.

Uredba Vijeća (EZ) br. 1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka, konsolidirana


►C1 Ispravak, SL L 272, 7.10.2016, str. 96 (1/2005) – članak 11.
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:02005R0001-20050125&qid=1517410667861&from=EN
 

Uredba Vijeća (EZ)br.1/2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka (PDF)

DNEVNIK PUTA - BROJ / JOURNEY LOG - NO: (Word)

VODIČ DNEVNIK PUTA (PDF)


Popis odobrenih odmorišta za životinje na u skladu s Uredbom Vijeća (EZ) br. 1255/97 o kriterijima Zajednice za odmorišta za životinje i izmjeni plana puta
https://ec.europa.eu/food/system/files/2022-06/aw_list_of_approved_control_posts.pdf


UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1255/97 od 25. lipnja 1997. o kriterijima Zajednice za odmorišta za životinje i izmjeni plana puta Popis prijevoznika životinja


Na temelju članka 13. stavka 4.  Uredbe Vijeća (EZ) br. 1 /2005 o zaštiti životinja tijekom prijevoza i s prijevozom povezanih postupaka nadležno tijelo vodi evidenciju o odobrenjima izdanima na temelju članka 11. stavka 1.  ove Uredbe u elektronskoj bazi podataka te su naziv prijevoznika i broj odobrenja javno dostupni dok je odobrenje na snazi.

Kalendar događanja