Obrasci dobrobit


UPUTA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA – Dobrobit životinja
 1. Ova uputa vrijedi za sve obrasce koji se tiču područja dobrobiti životinja.

 2. U svakom obrascu navedena je popratna dokumentacija koju je potrebno dostaviti uz obrazac pri podnošenju zahtjeva, kao i zakonodavna osnova koja isto propisuje.

 3. Obrazac se po mogućnosti ispunjava na računalu. Ukoliko se Obrazac ispunjava ručno tada ga je potrebno popuniti velikim tiskanim slovima.
  Ako u obrascu nema dovoljno mjesta za odgovore ili pitanja ili za posebne informacije u vezi zahtjeva, dozvoljeno je koristiti dodatni list papira koji se priključuje uz obrazac.
  Napomena: nije dopušteno mijenjati izgled obrasca, osim u slučaju dodavanja redaka.

 4. Ispunjeni Obrazac i pripadajuće priloge potrebno je poslati na sljedeću adresu:
  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva
  Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane
  Odjel za dobrobit životinja
  Planinska 2a
  10 000 Zagreb


FARMSKE ŽIVOTINJE

 
KUĆNI LJUBIMCI


NAPUŠTENE I IZGUBLJENE ŽIVOTINJE


PRIJEVOZNICI ŽIVOTINJA


ZOOLOŠKI VRTOVI


ŽIVOTINJE KOJE SE KORISTE U ZNANSTVENE SVRHE


Kalendar događanja