Dobrobit životinja pri klanju


Dobrobit životinja pri klanju obuhvaća uvjete zaštite životinja uzgojenih i držanih za proizvodnju mesa, kože, krzna ili drugih proizvoda, tijekom njihovog premještanja, smještaja u depou, sputavanja, omamljivanja, klanja i usmrćivanja, uključujući i usmrćivanje životinja u svrhu kontrole bolesti.

Uredbom Vijeća (EZ) br. 1099/2009 od 24. rujna 2009. o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja (SL L 303, 18. 11. 2009.) (u daljnjem tekstu: Uredba) određuju se pravila za usmrćivanje životinja koje se uzgajaju ili drže radi proizvodnje hrane, vune, kože, krzna ili ostalih proizvoda kao i u svrhu depopulacije i s usmrćivanjem povezanih postupaka.
Ovom se Uredbom uspostavljaju nova pravila kao što je razvoj standardnih operativnih postupaka, osposobljenost osoblja, donose se pravila za omamljivanje i korištenje opreme za omamljivanje, traži se udovoljavanje tehničkim pravilima vezano za izgradnju, konstrukciju i opremanje klaonice, imenuje se osoba odgovorna za dobrobit životinja u vrijeme klanja. Uvjeti pod kojima se usmrćuju životinje držane u svrhu proizvodnje imaju izravan ili neizravan učinak na tržište hranom, hranom za životinje ili ostalim proizvodima te na sposobnost tržišnog natjecanja te se iz toga razloga određuju jednaka pravila za sve subjekte u poslovanju i to subjekte u poslovanju s hranom, farme, sabirne centre i sajmove, odmorišta i valionice.
Zakonom o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 125/13, 14/14, 92/14 i 32/19) određuje se nadležno tijelo za provedbu Uredbe, tko obavlja nadzor, uvjeti za osposobljavanje osoblja, kriteriji za imenovanje kontakt točke te kaznene odredbe.

 

Osposobljavanje u skladu sa odredbama Uredbe 1099/2009 o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja 

 Tečaj za osposobljavanje
 
Potvrdu o osposobljenosti nakon pohađanja tečaja o osposobljavanju moraju osigurati osobe koje poslove iz članka 7. Uredbe 1099/2009 obavljaju u razdoblju kraćem od tri godine.
Ministarstvo poljoprivrede je za organizaciju tečaja za osposobljavanje osoblja, za provođenje ispita nakon završenog tečaja te za izdavanje potvrde o osposobljavanju nakon uspješno položenog ispita odobrilo Hrvatsku veterinarsku komoru, Heinzelova 55, Zagreb.
Za sve daljnje upite vezano za organizaciju tečaja za osposobljavanje u skladu s Uredbom 1099/2009 možete se obratiti Hrvatskoj veterinarskoj komori na broj telefona: 01/2441-021 ili na email: hvk@hvk.hr .
 


Kalendar događanja