PREPORUKE ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA PRI KLANJU


 U kontekstu primjene Uredbe Vijeća (EZ) br. 1099/2009 Komisija je provela niz revizija u zemljama članicama Europske unije, pri čemu je utvrđena potreba za razvojem vodiča za provedbu navedene uredbe.
Na temelju „Studije o pripremi najboljih praksi za zaštitu životinja u vrijeme usmrćivanja“[1] koju je Komisija objavila u listopadu 2017. godine, izrađene su jednostavne, sažete i pristupačne upute u obliku letaka.
Navedene upute osmišljene su kao pomoć osoblju malih klaonica i poljoprivrednicima s ciljem boljeg razumijevanja i primjene zakonodavstva Europske unije o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja te im možete pristupiti na stranicama Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane ili na stranicama Komisije na poveznici: https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/practice/slaughter/2018-factsheets_en .
 
Na stranicama Komisije na poveznici: https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-157076  objavljen je i animirani video materijal o zaštiti životinja u vrijeme usmrćivanja koji je usmjeren na prakse u malim klaonicama u EU, s ciljem da vlasnicima klaonica kao i upraviteljima osigurati pristup najboljim praksama i koristima od njihove primjene.
Pri gledanju navedenog video materijala moguće je odabrati pisani prijevod na hrvatski jezik.

 

 

 

 

Kalendar događanja