Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu


U Narodnim novinama broj 148. od 11. prosinca 2013. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o veterinarstvu (NN 148/13) (PDF)

 

Kalendar događanja