Objavljen Pravilnik o izmjenama pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi


  
Obavještavamo vas da je u Narodnim novinama broj 64/21 objavljen Pravilnik o izmjenama pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi. Stupanjem na snagu ovih izmjena i dopuna Pravilnika, u JRDŽ-u će biti onemogućena prijava premještanja svinja na OIB te će svaka doprema živih svinja morati biti provedena i registrirana isključivo na registriranu lokaciju kojoj je dodijeljen Jedinstveni identifikacijski broj gospodarstva (JIBG).

Kalendar događanja