Slobodan promet goveda unutar Republike Hrvatske


 U Službenom listu Europske Unije objavljena je Provedbena Odluka Komisije (EU) 2018/744 o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2016/2008 o mjerama nadzora zdravlja životinja u pogledu bolesti kvrgave kože u određenim državama članicama.
Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane obavijestilo je Komisiju o početku i završetku programa cijepljenja protiv BKK čime je ispunjen uvjet za primjenu ovakve odredbe.
Europska Komisija je donošenjem ove Odluke još jednom priznala RH doprinos i ulogu u sprječavanju širenja BKK na područje Europske unije.
Ovom Odlukom izmijenjena je odredba o premještanju goveda unutar Republike Hrvatske te se sada goveda mogu premještati na druga gospodarstva ili u klaonicu bez ograničenja u odnosu na cijepljenje protiv bolesti kvrgave kože (BKK). Posjednici goveda koji se bave tovom moći će sada ponovo premještati goveda ovisno o pojedinim fazama tova bez ograničenja, telad s mliječnih gospodarstava moći će se upućivati na druga gospodarstva bez obzira jesu li oteljena od cijepljenih majki, muška telad namijenjena uzgoju u svrhu korištenja u centrima za umjetno osjemenjivanje moći će se premještati u svrhu daljnjeg uzgoja bez ograničenja…
Međutim, na snazi su i dalje ograničenja ukoliko se goveda otpremaju na područje EU. Moguće je otpremati jedino goveda koja su cijepljena ne više od 12 mjeseci prije premještanja i ukoliko potječu s gospodarstva na kojima su sva goveda cijepljena i imuna.
Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane je stoga pripremila Program nadziranja BKK u svrhu dokazivanja odsustva virusa BKK na području RH kako bi se početkom rujna 2018. godine – osam mjeseci od posljednjeg cijepljenja protiv BKK, RH mogla proglasiti slobodnom od BKK.
Time bi RH bila skinuta s popisa zemalja/regija navedenih u Dijelu I Priloga I Provedbene Odluke Komisije 2016/2008, što bi značilo da će se ukinuti sva ograničenja za premještanje goveda unutar EU ili u treće zemlje u odnosu na BKK.
BKK još uvijek predstavlja veliki rizik i za područje zemlje i hrvatsko govedarstvo te se pozivaju posjednici da svaku promjenu zdravstvenog stanja goveda odmah prijave veterinaru jer se samo ranim otkrivanjem cirkulacije virusa BKK i uvođenjem hitnih mjera iskorjenjivanja i kontrole može spriječiti njegovo širenje što bi imalo nesagledive negativne posljedice na govedarsku proizvodnju zemlje.
Sve informacije je moguće dobiti putem elektronske pošte Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane na adresi: veterinarstvo@mps.hr ili na broj telefona 01/6443 540.
 

Kalendar događanja