Obavijest o početku obavljanja Veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2015. godini


Ministar poljoprivrede donio je Odluku KLASA: 322-01/15-01/945 URBROJ: 525-10/0249-15-1 od 28. listopada 2015. godine kojom određuje način obavljanja veterinarskog pregleda na gospodarstvu u 2015. godini u skladu s člankom 3. stavkom 6. Pravilnika o veterinarskim pregledima živih životinja u unutarnjem prometu i svjedodžbi o zdravstvenom stanju u mjestu podrijetla životinje (Narodne novine, broj 87/08) te postupanje u slučajevima kada gospodarstva ne ispunjavaju uvjete za obavljanje veterinarskog pregleda.
 
Veterinarski pregled počinje 10. studenog 2015. godine i traje do 05. prosinca 2015. godine i obavlja se:
 1. na gospodarstvima na kojima se drži:
 • 500 i više komada tovnih pilića vrste Gallus gallus,
 • 250 i više komada rasplodnih kokoši,
 • 200 i više komada konzumnih nesilica,
 • 100 i više komada rasplodnih pataka,
 • 100 i više komada rasplodnih gusaka,
 • 500 i više komada tovnih pura,
 • 100 i više komada rasplodnih pura,
 1. na gospodarstvima na kojima se drži 10 i više krmača,
 2. na gospodarstvima koja drže preživače (goveda, ovce, koze) i koja su temeljem analize rizičnih faktora (broj životinja na gospodarstvu, broj naručenih zamjenskih markica, ocjene u prijašnjim veterinarskim pregledima gospodarstava) odabrana za pregled u 2015. godini,
 3. na gospodarstvima koja su registrirana, a na kojima nije nikada obavljen veterinarski pregled gospodarstva.
 
Popis gospodarstava biti će dostupan ovlaštenim veterinarskim organizacijama u bazi podataka Jedinstveni registar domaćih životinja, Veterinarski pregled gospodarstva, Veterinarski pregled 2015.
Veterinarskom pregledu podliježu samo gospodarstva koja će biti će dostupna za pregled ovlaštenim veterinarskim organizacijama u bazi podataka Jedinstveni registar domaćih životinja, Veterinarski pregled gospodarstva, Veterinarski pregled 2015.
Iznimno Uprava može dozvoliti na zahtjev ovlaštene veterinarske organizacije pregled dodatnih gospodarstva opisanih u točkama a) i b) ove Odluke.
 

Kalendar događanja